Hemen Fiyat Al

Burun estetiği diğer bir deyişle Rinoplasti burnun şeklini değiştirmek ve iyileştirmek için yapılan, son yıllarda estetik kaygıların daha belirleyici hale gelmesi sonucu erkekler ve kadınlar tarafından sıklıkla tercih edilen cerrahidir.. Rinoplasti burnun görünümünün değiştirilmesi, nefes almanın iyileştirilmesi ya da her iki amaca yönelik olarak diğer burun ameliyatları ile eş zamanlı uygulanabilir. Burun yapı olarak alt kısmı kıkırdaktan, üst kısmı ise kemikten oluşan bir organdır. Rinoplasti ameliyatları ile burun kemiği, kıkırdağı, deri tabakası ya da her üçü birden değiştirilebilir.[1]

Burun şekli ile nefes alma birbiri ile bağlantılı olduğu için bazı durumlarda burun görünümünün değiştirilmesi ve nefes almanın iyileştirilebilmesi için operasyonlar da Rinoplasti dahilinde yapılabilir. Nazal septumun çeşitli nedenlere bağlı olarak eğri bir konumda olduğu ve septum deviasyonunun görüldüğü durumlarda Septoplasti cerrahisi uygulanır.  Septoplasti operasyonu ile burun içerisinde bulunan ve nefes almayı güçleştiren kemik dokular alınır, mevcut kıkırdak dokular operasyon için yapılan planlamaya uygun şekilde yeniden düzenlenir ve konumlandırılır. Septoplasti bir burun estetiği ameliyatı olmamakla birlikte Rinoplasti ile kombine bir şekilde uygulanabilir. Bu operasyon septorinoplasti olarak adlandırılır.

Rinoplasti kapalı ya da açık teknikle uygulanabilir. Her bir Rinoplasti ameliyatı benzersizdir. Hastanın spesifik anatomisine ve operasyondan hedeflenen sonuca göre özelleştirilir.

Burun Fonksiyonları

Burun solunum yoluna giriş görevi gören ve birçok fizyolojik fonksiyonu bulunan bir organdır. Bu fonksiyonlar arasında; havayolunun sağlanması, akciğere gidecek olan havanın solunuma uygun bir hale getirilmesi, koku alma ve konuşmaya katkı sağlanması sayılabilir.[2]

Burnun temel görevleri dışarıdan alınan havanın ısıtılması, nemlendirilmesi ve filtrelenmesidir. Dışarıdan alınan hava insan vücudu ile uyumlu olmadığında kullanılamayacağı için burun bu noktada kilit bir görev üstlenir.

Burun Anatomisi

Burun, kemik ve kıkırdaktan oluşan, kas ve deriyle örtülü olan üç yüzlü piramide benzer bir organdır. Dış burun hem kemik hem kıkırdak bileşenlerden oluşur. Dış burnu oluşturan kemik iskeleti (os nasale), kıkırdak iskeleti burun bölmesi kıkırdağı (cartilago septi nasi) ile burun kanadı kıkırdağı (cartilago alaris majör ve cartilago minores) oluşturur. Birbirinden ayrılmış durumdaki burun deliklerinin (naresler) olduğu giriş bölümü ise vestibulum olarak adlandırılır.

Burnun iç kısmı burun boşluğudur. İki burun boşluğu, dış burun ve bitişik kafatasının içerisinde yer alır. İki adet olan burun boşlukları (cavitas nasi) kemik ve kıkırdaktan oluşan septum nasi ile birbirinden ayrılır. Burun boşlukları en arka kısımda geniş bir açıklıkla yutağa bağlanmakta olup burunda her iki boşlukta bulunan kıvrımlı boşluklar konka olarak tanımlanmaktadır.

Burun boşluğunun iç yüzü mukoza ile örtülüdür. Mukoza burun boşluğuna açılan sinüsleri ve kanalları örten mukozayla devam eder.  Ancak burun boşluğu mukozası boşluğun her tarafında aynı yapısal özelliklere sahip değildir. Burun boşluğunun üst kısımları ise burun tavanının yaklaşık orta kısımlarına kadar epitel ile kaplıdır. Burun boşluğunun çevresinde yer alan kemiklerde çeşitli büyüklükte boşluklar (sinüsler) bulunur ve bu boşluğa sinüs paranasales denilir. Burun boşluğuna açılan sinüsler ait oldukları kemiklere göre isimlendirilirler.[3]

Burun Tipleri ve Rinoplasti Planlaması

Burun, yüzdeki konumu itibarıyla estetik bir görünüme sahip olmayı sağlayan temel unsurlardan biridir. Burun yapısı kişiden kişiye değişmekle birlikte dudaklar, yanaklar ve gözlerle olan uyumu, kişinin görünümü üzerinde doğrudan etkilidir. Burun tipleri burun tıbbi olarak belirlenmiş kriterler baz alınarak sınıflandırılmaktadır.

Burun tabanında genişlik olması diğer bir deyişle burun kanatlarının yanağa yapıştığı bölgeden dolayı burun alt kısmının, kişinin yüzüne ve burun orantısına göre geniş kaldığı durumlarda; burun kanatlarının yanaklara yapıştığı bölgeden yarım ay şeklinde bir kesi yapılır. Bir dilim doku çıkarıldıktan sonra yara dudaklarının estetik dikişlerle yaklaştırılmasıyla yara kapatılır. İyileşmenin ardından daha dar tabanlı bir buruna sahip olunur.

Burun ucunun iskeletini oluşturan, sağ ve sol yanda birer adet olan kıkırdaklar alt yan kıkırdak olarak adlandırılırlar. Kıkırdakların yapısı burun görünümünü etkileyebildiği için burun estetiği kapsamında kıkırdakların bir kısmının alınması, kıkırdakların kısaltılması ve şekillendirilmesi gerekebilir.

Burun sırtını oluşturan iskelet yapılar üst yan kıkırdak, burun orta duvarının en ön kısmı ile burun kemiği olarak sıralanabilir. Burun sırtında kemer olan kişilerde doktor tarafından uygun görülen ölçüde kemeri oluşturan kabarıklığın tıraşlanmasıyla burun sırtının daha düzgün bir görünüme sahip olması mümkündür.

Burun ucunun yuvarlak, geniş olduğu ve yüzdeki diğer organlara uygun yapıda olmadığı  durumlarda, dikişlerin atılması tercih edilir. Böylece hem burun ucunun daraltılır hem de her iki alt yan kıkırdağın tepe noktaları eşit düzlemde bulunur.

Bazı burunlarda konjenital ya da doğumsal olarak, gelişim sırasında yaşanan sorunlar nedeniyle ya da sonradan ortaya çıkan travmalara bağlı olarak çökmeler oluşabilir. Bu tür durumlarla karşılaşıldığında vücudun bir başka bölgesinden kıkırdak alınması ve bu kıkırdak parçalarla yükseltme sağlanarak burun çıkıntısının yeniden oluşturulması söz konusu olabilir.

Bazı kişilerin burunları aşırı dar ya da eğri yapıda olabilir. Bu burunların düzgün bir görünüme ve yeterli genişliğe kavuşturulabilmesi için burun orta duvarı ile üst yan kıkırdak arasına ayırıcı kıkırdak parçalarının koyulduğu bir yöntem uygulanabilir. Böylece burnun daha uygun ölçülere sahip olması sağlandığı gibi eğrilik olan kısımlara gerekli durumlarda farklı boyutlardaki parçaların koyulmasıyla eğriliğin giderilmesi de sağlanarak kapsamlı bir sonuç elde edilmesi mümkün olabilir.

İdeal Burun Yapısı Nedir ve Nasıl Olmalıdır?

Yaygın güzellik algısı hem kadınlar hem erkekler için ideal burun şeklinin ne olduğunun belirlenmesine yardımcı olur. Ancak; güzellik son derece öznel bir konu olup açılara ve nesnel oranlara indirgenmesi mümkün değildir. İdeal burun aslında kişinin diğer yüz hatları ile uyumlu bir şekle sahip olan ve aynı zamanda rahat nefes alabilen bir burundur.

İnsan yüzü değerlendirilirken genel simetriler ve bireysel asimetriler göz önünde bulundurulur. Yüzün ve burnun simetrilerinin ve asimetrilerinin değerlendirilebilmesi için yüz beş eşit yatay çizgiye bölünür. Saç çizgisi, burnun üst kısmı, burnun ucu ve çene bölgesinin referans noktası olarak kullanılmasıyla yüz dikey olarak üçe bölünebilir. Ve değerlendirme bu doğrultuda gerçekleştirilir.

Nazofrontal açı; burun kemiğinin iki kaşın ortasında yer alan yüzün orta üst bölümüyle (glabella) ve kaşla nasıl eklemlendiğini ortaya koyar. İdeal olarak tanımlanabilen bir burunda burnun kaşla ve glabellayla buluştuğu noktada küçük bir çıkıntı olmalıdır.

Burun Estetiği Nedir?

Nazofasiyal açıdan burun üzesinde kambur görüntüsü yaratan kemiğin azaltılabilmesi için ne kadar nazal kemik ve kıkırdak çıkarılması gerektiği hesaplanırken yararlanılır. Nazofasiyal açı burnun üst kısmından dudaklara doğru olacak şekilde değerlendirilir. Kişide en estetik görünümün yakalanabilmesi için nazofasiyal açı, nazofrontal açıdan daha keskin açılara sahip olmalıdır.

Nazal açı burun uç yapısı ile burnun geri kalanı arasındaki uyuma dair bilgi verdiğinden, burun ucu görünümünü değiştirmek isteyen hastalarda bu açının değerlendirilmesi son derece önemlidir.

Nazal açı değerlendirildikten sonra çene mentoservikal açı kapsamında değerlendirilir. Burun-çene açısı; çene çıkıntısı, dudak çıkıntısı ve burun çıkıntısı ile ilgili olduğundan doğrudan değerlendirilmelidir. İdeal burun ve yüz estetiği açısından 80-95 derece arasında olması beklenir. [4]

Burun Estetiği Nedir?

Burun estetiği ya da Rinoplasti en yaygın plastik cerrahi türlerinden biridir. Burun estetiği ameliyatları ile burundaki kemik ve kıkırdak doku yeniden şekillendirilir ve yeni bir görünüm kazandırılır. Kişiler herhangi bir yaralanma sonrasında burunlarında oluşan deformitelerin onarılması, doğum kusurlarının düzeltilmesi ya da burunlarının görünümünden memnun olmadıkları için burun estetiği yaptırabilirler. Burun ilk bakışta yüzde en çok dikkat çeken bölgedir. Bu nedenle burundaki şekil bozukluklarının giderilmesi estetik açıdan olduğu kadar kişinin psikolojik durumu açısından da oldukça önemlidir.[5]

Burun Estetiği Hangi Durumlarda Yapılır?

Burun estetiği, burnu ile yüz hatları arasındaki uyumdan memnun olmayan kişiler tarafından sıklıkla tercih edilen bir cerrahi operasyondur.

Burun estetiği;

 • Kaza ve travmalar sonrasında oluşan hasarlar nedeniyle burnunun görünümü ya da işlevi ile ilgili sorun yaşayan,
 • Yüzüyle orantısız bir burna sahip olan,
 • Burnunda kemer olan,
 • Geniş yapılı burna sahip olan,
 • Burun ucu eğri, düşük, geniş ya da çıkıntılı olan,
 • Burun delikleri aşırı dar ya da aşırı geniş olan kişilere yapılabilir.

Septum ile ilgili problemleri nedeniyle nefes almakta zorlanan kişilere uygulanan Septoplasti bir burun estetiği olmamakla birlikte Rinoplasti ile birleştirilerek uygulanabilecek bir cerrahi operasyondur.

Burun estetiği ameliyatı yapılmadan önce hasta detaylı muayene edilmeli, operasyona engel bir sağlık sorunu olup olmadığı tespit edilmeli ve  operasyondan beklentileri tam olarak anlaşılmalıdır.

Burun gelişimi tamamlanana diğer bir deyişle burun yetişkin boyutlarına ulaşana kadar gençlere burun estetiği ameliyatı yapılmamalıdır. Bu normal şartlar altında kızlar için 16 yaşlarına denk gelir. Erkekler için ise genellikle bir yıl kadar sonra burun estetiği ameliyatı yapılabilir.[6]

Burun Estetiği Nedir, Kimlere Yapılabilir?

Burun estetiği; yüzün tamamına ve kişiyle uyumlu bir burna sahip olunabilmesi amacına yönelik olarak gerçekleştirilen cerrahi operasyondur. Burun estetiği genellikle kişinin burun şeklini beğenmemesine bağlı olarak uygulanır.

Burun estetiği, burnunun şeklini değiştirmek isteyen ve genel sağlık durumu uygun olan hemen herkese yapılabilir. Genellikle burnu kemerli, normalden uzun, burun ucu düşük, burun delikleri büyük ya da asimetrik olan kişiler burun estetiği yaptırmak isterler. Bunlara ek olarak travmaya ya da tümöre bağlı deformite gelişmesi ve dudak yarıklarından sonra görülen yarık dudak gibi deformitelerin ardından da burun estetiği ameliyatları yapılabilir.

Burun estetiği ameliyatının yapılabilmesi için hastanın kemik ve kıkırdak gelişiminin tamamlanmış olması şartı aranır. Kız ve erkek çocuklarının gelişimsel süreci farklılaştığından bu yaş genellikle kızlarda 16, erkeklerde ise 17 olarak kabul edilir. Operasyonun gerçekleştirilebilmesi için aranan bazı ek kriterlerin varlığından da söz etmek mümkündür. Burun estetiği gerçekçi beklentilere sahip olan hastalar için uygun olan bir operasyondur.

Burun Estetiği Teknikleri Nelerdir?

Burun estetiği operasyonları açık rinoplasti ya da kapalı rinoplasti tekniğiyle uygulanabilir. Kullanılacak olan teknik hasta özelinde burun yapısı ve tedavi edilmek istenilen probleme göre belirlenir.

Kapalı Burun Estetiği

Kapalı rinoplasti tekniğinde burun septumuna, burun delikleri içerisinden yapılan kesilerle ulaşılır ve operasyon gerçekleştirilir. Bu yöntemde burnun dış kısmında kesi ya da dikiş izi olmaz. Bu nedenle kapalı rinoplasti, izsiz burun estetiği ameliyatı olarak da adlandırılır.

Kapalı rinoplasti ameliyatı genellikle; ilk kez burun ameliyatı yapılacak olan, burun boşluğunda radikal değişikliklere ihtiyaç duymayan, burun ucuna veya kıkırdak dokuya müdahale gerçekleştirilmeyecek olan hastalara uygulanır.

Kapalı rinoplasti tekniğinde kesiler burun deliklerinin içerisinden yapılır. Mikrocerrahi kameralar kullanılarak burun iç kısmının görüntülenmesi mümkün olsa da cerrahın görüş açısı açık rinoplasti tekniğinde çok daha fazladır. Burun cildi ve burun içerisindeki yumuşak dokular açılmadığı, bağlar kesilmediği ve kanamadığı için iyileşme süreci bu yöntemde daha kısadır.

Kapalı rinoplasti ameliyatı;

Hastanın burnunun şeklinden, boyutundan ya da açısından memnun olmaması,

Operasyondan elde edilecek sonuç ile ilgili gerçekçi beklentilere sahip olması,

Genel sağlık durumunda operasyona engel bir sorun bulunmaması durumunda uygulanabilir.

Kapalı rinoplasti ameliyatından belirli bir süre önce hastalar aspirin ve benzeri kan sulandırıcı ilaçlar ile kan sulandırıcı özelliği bulunan gıda maddelerinden uzak durmalıdır. Eğer hastanın düzenli olarak kullandığı bir ilaç varsa ya da operasyon tarihinde grip, nezle gibi bir rahatsızlık söz konusuysa doktor bilgilendirilmelidir.

Kapalı rinoplastide cilde kesi atılmadığı için iyileşme daha kısa sürede olur. Operasyondan sonra hasta burnunu darbeden korumalı ve başını birkaç yastıkla destekleyerek uyumalıdır. Doktor tarafından belirtilen süre boyunca gözlük kullanımından, alkol ve sigara tüketiminden uzak durulmalıdır. Operasyonu izleyen 15 gün boyunca yüzüstü yatılması tercih edilmemeli ve kan basıncının artmasına neden olabilecek egzersizlerden doktorun önerdiği süre boyunca kaçınılmalıdır.

Açık Burun Estetiği

Açık teknik genellikle burun ucunda asimetri ya da şekilsel bozukluk bulunan, daha önce burun estetiği ameliyatı olmuş ya da rinoplasti ile aynı seansta septoplasti operasyonu yapılacak olan hastalarda tercih edilir. Açık rinoplasti tekniğinde; burun deliklerini ayıran yumuşak doku yani columella üzerinde küçük bir kesi yapılır ve operasyon burun cildi kaldırılarak gerçekleştirilir. Bu sayede burun ucunu oluşturan altta yatan kemik ve kıkırdak yapıya erişim kolaylaşır. Ameliyatın direkt görüş altında yapılması; simetrinin tam olarak sağlanabilmesi, ihtiyaç duyulan bölgelere kıkırdak destekler yerleştirilerek dikişlerle sabitlenebilmesi gibi avantajlar sayesinde açık teknik uygulanan rinoplasti operasyonlarından sonra burnun ucunun ya da burnun şekil değiştirmesi, burun içi septum kayması ya da burun ucu düşmesi riskleri minimize edilir. Bu teknikte burun iç septuma tam olarak hakim olunabildiği için septumdaki özellikle burun sırtına yakın eğikliklerin en uygun yöntemlerin kullanılmasıyla, gerekli durumlarda kıkırdak parçaların eklenmesiyle tam olarak düzeltilmesi mümkün olabilmektedir. Açık teknik uygulanan rinoplasti ameliyatlarında columella üzerinde yapılan kesi iz kalmasına neden olabilse de bu hastanın rahatsızlık duyacağı düzeyde bir iz değildir. Açık rinoplasti tekniği hastada çok ciddi şekil bozukluklarının bulunması, burnun üst kısmına estetik ameliyat uygulanması gerekliliği, kemik ve kıkırdak doku bozulmalarına müdahale edilmesi ihtiyacı bulunması durumlarında tercih edilebilir.

Açık rinoplasti operasyonundan önce düzenli kullanılan ilaçlar olduğu takdirde doktorun bilgilendirilmesi, belirli bir süre önce kan sulandırıcı özelliğe sahip ilaçların kullanımının ve gıdaların tüketiminin bırakılması önemlidir. Eğer hasta sigara ve alkol kullanıyorsa bu alışkanlıklarına da ara vermelidir.

Açık Burun Estetiği Nasıl Yapılır?

Açık rinoplasti tekniğinde columella bölgesinde yatay bir kesi yapılarak burun cildi kaldırılır. Burun ucu ile sırtını oluşturan kıkırdak ve kemik yapılar tamamen görülebildiği için cerrah, ameliyatı direkt görüş altında gerçekleştirebilir. Burun septumuna kolayca erişimin mümkün olduğu bu teknik; dramatik kıkırdak deformiteleri bulunan, burnun şekillendirilmesi için greft kullanımı gereken ve karmaşık bir burun anatomisine sahip olan kişilerde uygulanabilir. Cerraha sağladığı geniş görüş açısı nedeniyle açık rinoplasti, ileri düzey deformasyonu olan hastaların operasyonlarında oldukça avantajlı bir teknik olma özelliğindedir. Açık rinoplasti; burun kıkırdak dokusunda eğrilik, kemer, şekil bozukluğu, ileri derece kemik kayması şikayeti olan ve ilk burun estetiği ameliyatı başarısız bir şekilde sonuçlanan hastalarda da tercih edilebilir.

Hasta, açık rinoplasti ameliyatından sonraki ilk 6 saat yataktan kalkmamalı, doktorun belirlediği süre boyunca; sırtüstü ve başı dik olacak şekilde yatmalı, ağır sporlar yapmamalı, ağır kaldırmamalı, burnunu olası darbelere karşı korumalı, yara iyileşmesini geciktirebileceği için alkol ve sigara tüketimine ara vermeli, denize ve havuza girmemelidir. En az 3 ay süre ile gözlük kullanımından ve buruna buz ya da buz torbası gibi nesneler koymaktan kaçınılmalıdır. Ayrıca güneşe çıkarken güneş koruyucu kremler uygulanması ihmal edilmemelidir.

Ultrasonik Rinoplasti

Ultrasonik rinoplasti, son dönemlerde burun estetiği ameliyatlarında hem açık hem kapalı teknikte kullanılan bir yöntemdir. Elektrik enerjisinin ses dalgalarına dönüştürülmesiyle burun kemiklerinin şekillerinin ve kalınlıklarının değiştirilmesi, hatta diğer hassas burun dokularında herhangi bir sorun oluşturulmadan kesilmesi mümkündür. Yani ultrasonik rinoplasti diğer bir deyişle ultrasonik Piezo cerrahisinde cerrah, hastanın burnunu osteotomlarla kırmak yerine rinosculpture ile modifiye eder.

Ultrasonik Piezo cerrahisinde kemiklerin şeklinin değiştirilebilmesi için 25-29 kHz frekansta ultrasonik titreşimler kullanılır. Cilt, mukoza zarları, damar ve sinirler belirli bir frekans değerinin üzerindeki frekanslardan etkilendiği için Piezo cerrahisi tüm yumuşak dokuların hasar görmeden kalmasını sağlar.[7]

Ultrasonik Rinoplasti

Ultrasonik rinoplasti ameliyatlarında kemiklerin kesilmesi ve şekillendirilmesi, motor sistemleriyle yapılır. Burun kemiklerinin detaylı bir şekilde görülmesi kesimlerin milimetrik ölçümlerle şekillendirilmelerini sağlar. Kılcal damarlar ve dokular zarar görmediğinden şişlik ve morluk oluşumu oldukça azdır ve iyileşme süreci daha hızlı gerçekleşir. Kemikte ultrasonik kesim yapıldığı için hem diğer dokulara zarar verilmez hem de hedeflenen burun yapısına ulaşılması çok daha kolay olur. İnce kemik yapılarına sahip kişilerde ultrasonik piezo cerrahisi ile çok başarılı sonuçların alınması mümkündür.

Burun estetiği ameliyatı esnasında; kemik dokuda düzenleme, burun kemeri alınması ve burun kemiği daraltılması yapılacak olduğu durumlarda ultrasonik rinoplasti yöntemi  tercih edilebilir. Daha az ağrılı bir yöntem olan ultrasonik Piezo cerrahisinden sonra travma daha az olur ve yara izi kalmaz. Ultrasonik piezo temel olarak rinoplasti tekniği değildir. Bu teknik açık ya da kapalı rinoplasti esnasında kemiklerin hassas bir şekilde kesilmesi ve şekillendirilmesi için başvurulan bir kemik şekillendirme tekniğidir.

Hangi Yöntem Daha İyi?

Burun estetiği ameliyatlarında uygulanan açık ve kapalı tekniklerin kendilerine göre avantajları ve dezavantajları vardır. Bu nedenle bir genelleme yaparak tekniklerden birine “en iyi” demek mümkün değildir. Çünkü hangi yöntemin daha iyi olduğu hastanın ihtiyaçlarına ve hedeflenen tedaviye göre değişebilir. Önemli olan hastanın sorununun ve ihtiyaçlarının doğru belirlenmesi ve uygulanacak yöntemin bu bilgiler ışığında kararlaştırılmasıdır.

Burun Estetiği Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler

Burun estetiği ameliyatından önce hasta detaylı bir muayeneden geçmelidir. Hastanın ihtiyaçları ve beklentileri doktor tarafından iyice anlaşılması, en uygun tedavi planlanmalı, hasta operasyon ve sonrası süreçlerle ilgili bilgilendirilmelidir. Burun estetiği öncesi hastanın genel sağlık durumunun değerlendirilmesi ve yüz analizi sonuçlarının incelenmesi gerekir. Daha önce de ifade edildiği gibi her hastaya yakışacak, doğal görünecek ve her hastanın görünümünü iyileştirecek burun şekli aynı değildir.

Burun Estetiği Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler

Aspirin ve benzer kan sulandırıcı ilaçlar, vitamin hapları, ağrı kesici ve antienflamatuvar ilaçlar, zayıflama hapları ameliyattan 10 gün önce bırakılmalıdır. Kanama riskini artırma olasılığından dolayı bitkisel çayların tüketimi operasyondan 1 hafta önce bırakılmalıdır. Aynı şekilde salisik asit içeren ve kanamanın artmasına neden olabilecek gıdalar da tüketilmemelidir. Yara iyileşmesini geciktirici etkisi nedeniyle operasyondan en az 10 gün önce sigara ve alkol kullanımı bırakılmalıdır. Burun estetiği ameliyatı anestezi altında yapıldığı için ameliyat saatinden 8 saat önce yeme ve içme kesilmelidir. [8]

Burun Estetiği Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Burun estetiği ameliyatından önce hastaya büyük bir çoğunlukla genel anestezi uygulanarak hem ağrı ya da acı hissetmemesi hem de konforlu bir süreç geçirmesi sağlanır. Alternatif olarak intravenöz sedasyon da tercih edilebilir. Anestezi yöntemi belirlenirken hastaya özel durumlar göz önünde bulundurulur. Rinoplasti kesilerin burun içerisine gizlendiği kapalı teknikle ya da columella boyunca bir kesinin yapıldığı açık teknikle gerçekleştirilebilir. Bu kesi sayesinde burun kemiklerini ve kıkırdaklarını örten deri kaldırılır ve burun yapısının yeniden şekillendirilebilmesi için erişim sağlanmış olur.

Hastanın burun içi septumunda nefes azalmasına engel olan ya da kronik burun tıkanıklığı yaratan yapısal bozukluklar tespit edildiyse bu esnada septum düzeltilebilir ve burun içerisindeki çıkıntılar azaltılarak nefes alma sorunu da giderilebilir. Buruna istenilen şekil verildikten sonra burun derisi ve dokusu yeniden sarılır ve kesi kapatılır. Burun deliklerinin boyutları değiştirilmek istenildiğinde burun deliklerinin doğal kıvrımlarına ek kesiler yapılabilir.[9]

Burun Estetiği Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Burun estetiği ameliyatı olduktan sonraki ilk birkaç gün içerisinde göz ve çevresinde morluk, ödem ve kızarlık gibi durumlar görülebilir. Bunun için soğuk kompres ile bölgenin rahatlatılması sağlanabilir. Yine ilk birkaç gün burundan kanlı sızıntı olduğu görülebilir. Birkaç hafta süreyle burun tıkanıklığı yaşanabilir. Doku iyileşmesinin konforlu bir şekilde devam edebilmesi için iyileşme süreci içerisinde burnu kuvvetli bir şekilde temizlemekten ve sümkürmekten uzak durulmalıdır. 2-3 hafta süreyle ağır ve yorucu bedensel faaliyetlerde bulunulmamalı, burun darbeden korunmalıdır. Hatta yüz yıkama, saç tarama ve makyaj yapma sırasında da dikkatli olunmalıdır.[10]

Burun Estetiği Ameliyatı Riskleri Nelerdir?

Her cerrahi müdahale gibi burun estetiği ameliyatları da birtakım riskler barındırır. Bu riskler arasında;

 • Anestezi riskleri,
 • Cilt hissinde değişiklik oluşması,
 • Nefes almada güçlük,
 • Enfeksiyon,
 • Nazal septal perforasyon,
 • Yara izi ya da zayıf yara iyileşmesi,
 • Deride renk değişikliği ya da şişme,
 • Burun şeklinde istenilen değişikliğin gerçekleşmemesi,
 • Revizyon cerrahisine ihtiyaç duyulması olasılığı sayılabilir.[11]

Burun Estetiğinde Cilt Yapısının Önemi Nedir?

Burun estetiği operasyonlarında hastanın cilt yapısı son derece önemli bir noktadır. Burun derisinin kaldırılması, alttaki kıkırdak ve kemiklere şekil verildikten sonra derinin yeniden burna adapte olması Redrape olarak adlandırılır. Bu durum, hastanın derisinin ince olduğu durumlarda daha kolay bir adaptasyon süreci anlamına gelirken derinin kalın olduğu durumlarda adaptasyon daha zor bir şekilde gerçekleşir. İnce deride alttaki anatomi daha fazla görülebilir ve cilt ne kadar inceyse burun iskeletini o kadar hızlı sarar. Bununla birlikte ince deri yapısına sahip olan hastalarda; daha fazla incelmeye neden olabilecek olan kas altı diseksiyonundansa kıkırdak zarı altı tekniğin uygulanmasına özen gösterilmelidir. Kalın yapıdaki cilt, oluşturulan açıları ve keskin çizgileri dışa iyi yansıtamamakta ve daha uzun sürede iyileşmektedir.

Sinüzitim Var Sorun Olur mu?

Kronik sinüzit vakaları bazı durumlarda kendisi cerrahi müdahale gerektiren bir hastalık haline gelebilir. Eğer burun estetiği ameliyatı yapılacak olan hastada kronik sinüzit varsa her iki cerrahi müdahale eş zamanlı olarak gerçekleştirilebilir. Ancak ateşin olduğu ve burundan sarı yeşil renkli iltihaplı akıntının görüldüğü akut enfeksiyon dönemlerinde bu durum tedavi edildikten sonra ameliyat yapılmalıdır.

Kepçe Kulak Ameliyatı ile Aynı Anda Yapılabilir mi?

Burun estetiği ile kepçe kulak estetiği ameliyatları bir arada uygulanabilen estetik operasyonlar arasında yer alsa da en doğru karar, yapılan muayenelerin ardından hasta özelinde verilmelidir. Seçilmiş hastaların hem estetik kaygı duyduğu kulak yapısı hem de burun yapısı eş zamanlı düzeltilerek elde edilen sonuçlardan duyulan memnuniyet artırılabilir.

Kemerli Burun Rinoplasti İle Düzelir mi?

Kemerli burun açık rinoplasti ya da kapalı rinoplasti teknikleri ile düzeltilebilecek bir sorundur. Yüz ifadesinin tamamen değişmesine neden olan bir kemerli burun varlığı söz konusuysa cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulur. Hastanın burun yapısı ve şekli detaylı bir şekilde incelenerek kemerin burun içinde hangi bölgeye yakın olduğu tespit edilir. Burun sırtının yüzün diğer bölgeleri ile olan uygunluğu hesaplanıp kemerin ne kadar azaltılması gerektiği ve rinoplastinin hangi teknikle uygulanacağı belirlenir.

Burun Estetiği Ameliyatını KBB Doktoru mu Estetik Cerrah mı Yapmalı?

Burun estetiği ameliyatlarını KBB doktorları da estetik cerrahlar da yapabilir. Bu noktada önemli olan ameliyatın yeterli yetkinliğe ve bilgi donanımına sahip  aynı zamanda hem estetik hem fonksiyonel olarak en iyi sonuçları alacak doktor tarafından gerçekleştirilmesidir.

Burun Törpüleme Nedir?

Burun törpüleme, kemerli burunlara uygulanan bir işlemdir ve esasen rinoplasti ameliyatlarında kullanılan bir yöntemdir. Hastanın burun yapısına göre burun sırtındaki dokuların törpülenerek düz bir yapıya getirilmesi için uygulanır. Burun törpüleme yöntemi ile önden ve yandan bakıldığı zaman simetrik ve düz bir görünüm elde edilmesi amaçlanır.

Burun Estetiği Sonrası Asimetri olur mu?

Burun estetiği ameliyatlarından sonra bazı kişilerde; dokuların iyileşme hızlarındaki farklılıktan, alttaki kemik ya da kıkırdak dokuyu hareket ettirmelerinden dolayı asimetri oluşabilir. Bu tür bir sorunla karşılaşılmasının engellenebilmesi için uygun görülen hastalara kapalı rinoplasti uygulanması tercih edilebilir. Burun estetiği sonrası asimetri sorunu belirgin ölçüde gündeme geldiğinde sekonder rinoplasti operasyonunun değerlendirilmesi gerekebilir.

Burun Estetiği Sonrası Burun Çöker mi?

Burun estetiği ameliyatından sonra burunda çökme genellikle büyük deviasyon ameliyatlarından sonra rastlanan bir komplikasyondur. Bu tür ameliyatlarda hem kıkırdaktaki eğrilikler hem de  kıkırdağın altındaki kemik yapılarla birlikte olan eğrilikler düzeltilir. Bu müdahale esnasında bölgedeki desteğin azalmasına bağlı olarak burun uç bölgesinin arkasında kalan bölgede çöküntü oluşabilir. Bu çökme bölgeye yeterli kıkırdak ilavesinin yapılmasıyla önlenebilir. Bununla birlikte tecrübeli bir plastik cerrah tarafından gerçekleştirilen burun estetiği ameliyatlarından sonra burnun tümünün, burun kemiğinin ya da kenarının çökmesi gibi sorunlarla karşılaşılma olasılığı önemli ölçüde azalabilir.

Burun Estetiği Ameliyatı Sonrası Masaj Gerekli mi?

Rinoplastiden sonra masaj yapılması konusunda farklı görüşler hakimdir. Bazı doktorlar rinoplastiden sonra masaj yapılmasının şişliklerin geçmesi ve burnun yeni şeklini kazanması üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu savunurlar. Bazı doktorlar ise özellikle ilk aylarda masajdan uzak durulması gerektiğini vurgularlar. Bunun nedeni yerine yerleştirilmiş olan kemik ve kıkırdak dokuların erken dönemde yerinden çıkması riskinin engellenmesi olarak ifade edilebilir.

Burun Estetiğinde Let Down ve Push Down Nedir?

Let Down ve Push Down, rinoplasti ameliyatlarında uygulanan yöntemlerdir. Let down, burun kemiğinin yan duvarlarından bir miktar kemik çıkarılarak uygulanan bir yöntem olup push down yöntemi uygulanırken kemik çıkarılmaz.

Let down yönteminde burnun belirli bölgelerinden kıkırdak ve kemik çıkarılarak bu alanlar boşaltılır. Burun sırtı içe doğru bastırılarak burun yapısı bozulmadan ve burnun sırtında yer alan kemik dokunun tabanından parça alınması yoluyla burun düşürülmüş olur. Let down genellikle hafif kemerli burun yapısının normal bir görünüme kavuşturulması amacıyla uygulanmakta olan bir yöntemdir.

Push down yönteminde ise kemik dokuya müdahale edilmeksizin burnun içerisinde küçük bir kesi yapılır. Kemik ya da kıkırdak aşağıya doğru bastırılıp burun boşluğuna yerleştirilir ve bu sayede istenilen görünüm elde edilmiş olur.

Burnum Doğal Görünecek mi?

Burun estetiği ameliyatları ile hastanın yüzü ile uyumlu ve doğal görünüme sahip aynı zamanda rahat nefes almayı sağlayan fonksiyonel bir buruna kavuşması istenilir. Burun estetiği ameliyatlarında kişinin istekleri dikkate alınmakla birlikte yüz hatlarının değerlendirilmesi sonucunda en doğal görünümü kazandıracak planlama yapılarak hasta bilgilendirilmelidir. Bu nedenle hastanın beklentilerinin gerçeğe uygunluğunun değerlendirildiği ve yüz hatları ile uyumlu olacak burun görünümüne yönlendirildiği durumlarda burun estetiği ameliyatından sonra doğal görünümlü burunlara sahip olunabilir.

SGK Masrafları Karşılar mı?

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) zorunluluğa bağlı olarak gerçekleştirilen burun estetiği operasyonlarının masraflarını karşılar. Herhangi bir kazaya bağlı olarak burunda oluşan giderilmesi için yapılan burun estetiği masrafları SGK tarafından karşılanabildiği gibi burnun yapısının nefes almayı güçleştirmesine ya da farklı sonuçlara neden olmasına bağlı olarak yapılan operasyonlar da bu kapsamda  yer alabilir.

Burun Estetiği Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Burun estetiği ameliyatlarının süresi; yapılacak olan çalışmaya, kullanılacak yönteme ve hastanın fizyolojik yapısına göre değişiklik gösterir. Bu süre genellikle 2-2,5 saat olmakla birlikte farklı etkenlere göre bu sürenin uzaması ya da kısalması söz konusu olabilmektedir.

Burun Estetiği Sonrası İz Kalır mı?

Burun estetiği ameliyatlarında iz kalıp kalmayacağı; uygulanan yöntem, kişinin cilt yapısı ve doktorun uzmanlığı gibi bazı etkenlere göre değişebilir. Kapalı rinoplasti tekniğinden sonra hastalarda biz iz kalmaz. Açık rinoplasti tekniğinde ise doktorun el becerisi ve yetkinliği iz kalıp kalmaması üzerinde doğrudan etkilidir. Kesinin kıkırdağa çok yakın ya da benzeri bir yerden açılması  ve kesinin düzgün kapatılmaması durumunda burnun doğal formu bozulur. Böyle durumlarda burun estetiği ameliyatından sonra dikiş izi belli olabilir. Bu nedenle burun estetiği ameliyatından sonra iz ya da yara kalmaması için uzman doktorlar tarafından uygun yöntemlerin uygulanması oldukça önemlidir.

Ameliyat Sırasında ya da Sonrasında Ağrım Olacak mı?

Burun estetiği çoğunlukla genel anestezi bazı durumlarda ise lokal anestezi altında yapılır. Hastaların ameliyat sırasında lokal anestezide de genel anestezide de ağrı ya da acı hissetme olasılığından bahsedilmez. Ameliyat sonrasında uygulanan işleme göre ağrı görülmesi söz konusu olabilir. Ancak bu ağrılar, doktorun reçete ettiği basit ağrı kesiciler ile kontrol altına alınabilecek düzeydedir.[12]

Burun Estetiği Sonrası Kanama Olur mu?

Burun estetiği ameliyatlarından sonraki iki hafta içerisinde özellikle aşırı efor, stresi sigara kullanımı gibi kan basıncında artmaya neden olabilecek etkenlere bağlı olarak kanama görülebilir. Erken iyileşme döneminden sonra ciddi burun kanamaları görülmesi çok nadir bir durumdur. Ancak bu tür bir durum, ameliyat esnasında büyük damarların hasar gördüğüne dair bir işaret olabileceği için detaylı olarak incelenmelidir. Rinoplastiden sonra kanama riskinin artmaması için burun darbelerden korunmalı, operasyondan önce kullanımı bırakılan bitkisel takviyeler ve kan sulandırıcı ilaçlar operasyondan sonra bir süre daha kullanılmamalıdır.[13]

Erkek Burun Estetiği İle Kadın Burun Estetiği Arasında Bir Fark Var mı?

Kadın ve erkek anatomileri arasındaki farklılık nedeniyle erkek ve kadın burun estetikleri arasında da farklılıklar vardır. Yapılan burun estetiği operasyonlarıyla erkekte feminen, kadında erkeksi bir görünüm oluşmamasına özen gösterilmelidir. Erkekler daha kalın bir cilde sahip olduklarından iyileşme süreleri de kadınlara göre daha uzun olabilir. Kadın burnu erkek burnuna oranla daha hassas ve belirgindir. Ayrıca, rinoplasti sonrasında burunlarında iz kalmasını erkeklerden daha fazla önemserler. Tüm bu nedenlerden dolayı kadın ve erkek burun estetiği birbirinden farklıdır. Bu noktada kadınlar ve erkekler için yapılandırılan yeni burun ve dudak arasındaki açının, burun sırt kavisinin de farklı olduğunun unutulmaması gerekir.

Çocuklara Ameliyat Yapılabilir mi?

Burun estetiği ameliyatı yapılacak olan kişilerde aranan temel kriterlerin başında burun kemik ve kıkırdak dokularının gelişiminin tamamlanmış olması gelir. Bu nedenle genellikle kızlarda 16, erkeklerde 17 yaşından önce burun estetiği ameliyatı yapılması tercih edilmez. Bununla birlikte burun estetiği ameliyatı yapılması için yaş değil kemik ve kıkırdak dokunun gelişiminin tamamlanması esas alındığından, gerekli şartlar sağlandığı takdirde yaşın beklenmesi zorunluluğu bulunmaz.

Rinoplasti Sonrası Morluk Şişlik Olacak mı?

Şişlik, rinoplasti sonrası iyileşme sürecinde sık görülen ve beklenen bir durumdur. Oluşan şişliklerin çoğunlukla ilk 2 hafta içerisinde kendiliğinden düzelir. Morarma rinoplastiden sonra yaygın görülen bir durum değildir. Morarma nadiren gözlerin altında görülebilir. 7-10 gün içerisinde düzelir.

Bununla birlikte rinoplasti sonrası şişlik ve morluk oluşumu birçok faktörden etkilenir. Uygulanan teknikler, yapılan uygulamanın kapsamı, hastanın kişisel özellikleri, ameliyattan sonraki dönemde doktor tavsiyelerine uyulması, sigara kullanımı gibi birçok etken bu faktörler arasında sayılabilir.

Nefes Almam Düzelir mi? Burun Tıkanıklığı Olur mu?

Burunda bulunan ve nefes almayı zorlaştıran parçaların ve burun tıkanıklığına neden olan burun etlerinin kaldırılması ile burun estetiği ameliyatlarından sonra nefes alma ve burun tıkanıklığı sorunlarının giderilmesi mümkün olabilir. Ancak nadir olsa da bazı burun estetiği ameliyatlarından sonra hastada burun çökmesi gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu tür durumlar nefes alma ya da burunda tıkanıklık problemlerine yol açabilir ve revizyon burun estetiği ameliyatı yapılması ihtiyacı oluşabilir.

Koku Alma Duygumda Sorun Olur mu?

Rinoplasti ameliyatından sonra geçici olarak koku ama duyusunda azalma görülebilir. Bu durum ameliyattan sonra ödemin azalmasıyla düzelmeye başlar. Nazal duyusal algı iyileşir, kokular ve tatlar daha belirgin bir şekilde hissedilir. Çoğu hastada koku alma duyusu 3-6 hafta arasında geri kazanılır. Çok nadir olarak ameliyat sonrası hastanın kalıcı koku kaybı yaşaması söz konusu olabilir.[14]

Bununla birlikte küçültme ve törpüleme gibi uygulamalar sonrasında burnun koku almasını sağlayan ve burun kemerine yakın konumlanan hücrelerin bulunduğu bölge küçülebilir buna bağlı olarak koku almada azalma görülebilir.

Revizyon Burun Estetiği Nedir?

Rinoplasti tüm plastik cerrahi prosedürleri içerisinde en zor olanlardan biri olarak kabul edilir. Bunun nedeni burnun yüzün tam ortasında bulunan belirgin bir konuma ve oldukça karmaşık bir anatomiye sahip olmasıdır. Rinoplasti ameliyatı ile burun fonksiyonunun korunması ve burun deformitelerinin düzelmesi amaçlanır.

Revizyon rinoplastisi, daha önce bir ya da daha fazla burun estetiği ameliyatı geçirmiş olup burnunun görünümünde ve işlevinde iyileştirme yapılmasını isteyen hastalara uygulanır. Önceki rinoplastiden kaynaklanan yara dokusu revizyon rinoplastisinde sorun haline gelebilir. Hatta başarılı bir revizyon rinoplastisinden sonra bile bazı sorunlar tekrarlayabileceği için elde edilecek nihai sonucun başarısı sınırlanabilir. Revizyon rinoplastisinde, önceki operasyonda çıkarılan hasarlı ve/veya eksik kıkırdağın değiştirilebilmesi için genellikle kıkırdak kullanımına ihtiyaç duyulur. Revizyon rinoplasti gereksinimi açık ya da kapalı teknikle gerçekleştirilen burun estetiği ameliyatları sonrasında ortaya çıkabilir. Kişilerin cilt yapıları, kemik yapıları, iyileşme sürecindeki kurallara uyum sağlayıp sağlamaması ve hatta herkes için iyileşme sürecinin dinamiklerinin değişmesi sekonder rinoplasti olarak adlandırılan revizyon cerrahisi gereksinimi doğurabilir. Bu gibi bir durumda yapılan kontrollerin ardından hastaların doğru zamanda ameliyata alınması yaşanabilecek komplikasyonların önlenmesi adına belirleyici etkiye sahiptir.[15]

Dikişler Ne Zaman Alınacak?

Burun estetiği ameliyatında kullanılan tekniklere göre farklı dikişler atılması söz konusudur. Estetik dikiş kullanıldığında, bu dikişler bir süre sona kendiliğinden eriyip yok olduğundan dikiş alınması ihtiyacı olmaz. Normal dikiş kullanıldığı durumlarda ise genellikle ameliyattan bir hafta sonra dikişler alınır.

Sonuçlar Kalıcı mı?

Burun estetiğinde ameliyatlı ve ameliyatsız birçok farklı yöntem uygulanmaktadır. Burun estetiği ameliyatlarından elde edilen sonuçlar ömür boyu kalıcıdır. Ancak ameliyatsız yöntemler ile gerçekleştirilen burun estetiği uygulamalarının kalıcılığı kısıtlı süreler için geçerlidir.

Lazerle Ameliyat Mümkün mü?

Lazer, hedeflenen noktada ısı etkisiyle kesi oluşturma, eritme gibi çalışmaların yapılabilmesi için estetik cerrahinin farklı alanlarında olduğu gibi rinoplastide de kullanılabilir. Ancak rinoplastinin lazerle yapılması söz konusu değildir. Lazerle burun içerisindeki kemikler kırılamaz, törpü yapılamaz, kemikler ve kıkırdaklar yeniden şekillendirilemez. Bu nedenle kemik ve kıkırdak doku ile alakalı lazer ameliyatı yapılamaz.

Burun Estetiği Yaptırdığım Anlaşılır mı?

Burun estetiği ameliyatlarından elde edilen sonuçlar genellikle gözle görülür niteliktedir.

Burnun ameliyattan önce sahip olduğu şekil burun estetiği ameliyatı yapıldığının anlaşılması noktasında çok önemlidir. Bununla birlikte operasyondan sonra iz kalması, yara oluşması gibi nedenlere bağlı olarak burun estetiği yapıldığının anlaşılması son derece düşük bir ihtimaldir. Rinoplastide kullanılan yeni teknikler sayesinde burun estetiği ameliyatlarının çok büyük kısmında iz kalması gibi durumlar yaşanmaz. Tabii bu noktada operasyonu gerçekleştiren doktorun el becerisi ve kullandığı yöntem de etkilidir. Tüm rinoplasti operasyonları doğal burunları hedefler. Bu nedenle kişinin operasyon geçirdiği belirgin şekilde belli olmaz, yalnızca yüzünde bir iyileşme ve pozitif bir farklılaşma olduğu fark edilir.

Rinoplasti Sonrası Ne Kadar Sürede Normal Hayatıma Dönebilirim?

Rinoplastiden sonra hastalar genellikle 2-3 saat içerisinde yürüyerek evlerine gidebilecek hale gelirler ve taburcu edilirler. Bu aşamadan sonra hastanın belirli bir süre istirahat etmesi sağlıklı ve hızlı bir iyileşme süreci yaşanması açısından önemlidir. Genellikle operasyondan bir hafta sonra hastalar normal hayatlarına dönebilirler.

Burun Ucu Estetiği Nedir?

Burun yapısı kişiden kişiye değişir. Burnun boyutu, kıvrımlı yapısı, şekli ve asimetrisi gibi nedenlere bağlı olarak kişiler burunlarının görünümünden hoşnut olmayabilirler. Bazı bozukluklar burnun tamamını kapsamaz, yalnızca burun ucundaki kıkırdak yapıda bulunur. Burun ucundaki kıkırdak yapıdaki anomaliler hem burnun genel görünümünü hem de yüz ifadesini etkileyebilir. Bu bölgede yapılacak burun ucu estetiği ile burun ucu genişletilebilir, daraltılabilir, kaldırılabilir ya da indirilebilir. Böylece kişinin rahatsızlık duyduğu fonksiyonel ve estetik koşullar ortadan kaldırılabilir.[16]

Burun ucu estetiği, burun ucu kıkırdağının modifikasyonu için yapılan bir ameliyattır. Mevcut bir kusurun onarılması yoluyla burun fonksiyonunun ya da görünümünün iyileştirilmesi amacına yönelik olarak uygulanır.[17]

Burun ucu estetiği kapalı rinoplasti ile lokal ya da genel anestezi altında uygulanabilir. Kemik dokuya müdahale edilmesi söz konusu olmadığından basit bir burun estetiği ameliyatı olarak değerlendirilir.

Rinoplasti Ameliyatında Yaş Sınırı Var mı?

Rinoplasti ameliyatının hastanın kemik ve kıkırdak gelişimi tamamlanana kadar yapılması önerilmez. Herkesin gelişimi farklı seyredebilmekte olup birçok faktör bu konuda etkiye sahiptir. Kızlarda büyüme erkeklerden biraz daha hızlı olabilir. Kızlarda genelde 16 erkeklerde 17 yaş rinoplasti ameliyatı için uygun yaş olarak kabul edilse de bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak her hasta özelinde değerlendirme yapılmalıdır.

Ameliyat İçin En Uygun Mevsim ya da Ay Hangisi?

Burun estetiği ameliyatı yaptırmak için uygun bir mevsimden ya da aydan bahsedilmesi çok da doğru değildir. Günümüzde kullanılan teknoloji ameliyatların tüm mevsimlerde ve aylarda yapılmasına imkan vermektedir. Ancak bu noktada kişisel farklılıklar devreye girmektedir. Burun estetiği operasyonundan sonraki süreçte hastaların aksırma, hapşırma, öksürme gibi eylemlerden uzak kalması gerekliliği alerjik yapıda olan kişilerin ilkbaharda burun ameliyatı olmasını zorlaştırmaktadır.

Burun estetiği ameliyatlarından son burnun güneşten korunması, belirli bir süre gözlük kullanılmaması, doktor onayı olmaksızın denize ve havuza girilememesi gibi etkenler ise yaz mevsiminde burun estetiği ameliyatı olma konusunda bazı kişilerin çekimser kalmasına neden olabilir.

Burun Estetiği Sonrası Burun Şekli Ne Zaman Oturur?

Burun estetiğinden sonra nihai sonucun gözlemlenebilmesi için beklenmesi gereken süre kişinin fizyolojik yapısına göre değişiklikler gösterebilmektedir. Rinoplasti sonrasında şişliklerin geçmesi ve burnun esas biçimini alması genellikle 6 ay ile 1 yıl arasında gerçekleşir. Bu süre burun derisi ince olan kişilerde daha kısa olup nedeni daha az ödem oluşması ve cildin daha rahat kaynamasıdır.

Doktor ya da Hastane Seçimi Sırasında Nelere Dikkat Etmeliyim?

Rinoplasti öncesinde uzman seçimi, aslında yıllar boyunca nasıl görüneceğinize dair yapacağınız bir seçim olacaktır. Yeterli deneyime sahip olmayan bir cerrah seçmek elde edilen sonuçtan memnun olmamanıza neden olabilir. Bu da ek maliyetler ve daha fazla zaman demektir. Bu nedenle doktorun alanındaki uzmanlığı, işinde başarılı olması ve hasta memnuniyeti titizlikle değerlendirilmelidir. Hastanın isteklerini birebir yerine getiren ya da tüm hastalara aynı uygulamaları öneren doktorlar yerine kişinin beklentilerini anlayan, bu beklentileri kişinin ihtiyaçları ve yüz yapısı ile en uyumlu olacak şekilde değerlendirip hastasına sunabilen doktorlar tercih edilmelidir. Aynı şekilde hastane seçiminde de anestezi ekibi başta olmak üzere birçok nokta araştırılarak karar verilmelidir.[18]

Rinoplasti Ameliyat Fiyatları Ne Kadar?

Rinoplasti ameliyatları belirlenirken; kişinin ihtiyaçları, operasyonun hangi teknikle gerçekleştirileceği, operasyonun kapsamı, operasyon sırasında kullanılacak teknikler, hastanenin fiyat politikası gibi birçok farklı etken göz önünde bulundurulur. Bu nedenle rinoplasti ameliyatı olmak isteyen kişilerin doktor muayenelerinin ardından bir fiyatlama almaları çok daha doğru olacaktır.

Garantili Bir İşlem mi?

Rinoplasti burnun görünümünün ya da işlevinin değiştirilebilmesi için uygulanan bir cerrahi işlemdir. Rinoplasti kendini yenileme özelliği bulunmayan kemik ve kıkırdak dokulara uygulanır. Ancak, ameliyattan elde edilen sonuç üzerinde belirleyici rol oynayan iyileşme sürecinin önerilen şekilde geçirilmemesi ya da hastanın sonuçtan memnun olmaması gibi durumlarda revizyon rinoplastisine ihtiyaç duyulabilir.

Ameliyatsız Yöntem Var mı?

Burun estetiğinde iple kaldırma, burun ucu botoksu ve dolgu gibi ameliyatsız yöntemler uygulanmaktadır. Ancak bu uygulamalar bir süre sonra etkisini kaybetmekte ve kalıcı sonuçlar elde edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Kalıcı bir etki elde edilebilmesi için ameliyatlı burun estetiği uygulamalarının tercih edilmesi gerekmektedir. Ameliyatsız burun estetiği yöntemlerinin tercih edilebilmesi için hasta seçiminin doğru yapılması ve burnun şeklinin yanı sıra fonksiyonlarının da dikkate alınması gereklidir.

Burun Estetiği Sonrası Burun Ucu Şişliği Ne Zaman İner?

Burun estetiği ameliyatlarından sonraki iyileşme süreci herkeste farklı olduğundan burun ucu şişliğinin inmesi de kişiden kişiye değişiklik gösterir. Burun ucu şişliği, genellikle açık rinoplasti uygulamasından sonra oluşan ödemden kaynaklanır. İyileşmesi ise 1 aydan 1 yıla kadar olan süre içerisinde gerçekleşir.

Masajla Burun Küçülür mü?

Burun küçültme ameliyatlarında burnun kemik dokusu kesilip çıkarılır. Kemik dokunun masajla küçültülmesi mümkün olmadığından burnun masajla küçülmesi de söz konusu değildir. Burun küçültmek için uygulanıldığında kesin sonuç verecek olan tek yöntem burun küçültme ameliyatıdır.

Ameliyatta Tampon Koyuluyor mu?

Rinoplastiden sonra genellikle tampon koyulması tercih edilir. Bu sayede ameliyat bölgesinde kan pıhtısı birikmesi ve burnun şişmesi riskinin bertaraf edilmesi amaçlanır. Ancak tampon kullanılıp kullanılmayacağı uygulanan burun estetiği ameliyatının içeriğine göre belirlenir. Tampon kullanımı söz konusu olacaksa hastanın konforunu destekleyen, nefes almasını mümkün kılan, gelişmiş ürünler tercih edilir.

Burnumdaki Kemik Çıkıntısından Kurtulabilecek miyim?

Burun estetiği oldukça geniş kapsamlı çözümler sunan bir alandır. Burnunda kemik çıkıntısı olan ve bu görünümün düzeltilmesini isteyen kişiler, kemik çıkıntılarının törpülenmesi, kesilerek çıkarılması gibi yöntemlerin uygulandığı burun estetiği ameliyatları ile burunlarındaki kemik çıkıntılarından kurtulabilirler.

Burnum Eskisinden Daha Kötü Olur mu?

Burun estetiği operasyonunun alanında deneyimli ve başarılı bir doktor olması, operasyonun doğru ve kapsamlı planlanması, anatomik komplikasyonlar bulunmaması durumunda burnun eskisinden daha kötü olması söz konusu olmaz. Bu aşamada tercih edilen estetiğin yüz hatları ile uyumu da önem kazanmaktadır. Eğer anatomik komplikasyonlar oluşursa diğer bir deyişle burun çökmesi sorunu ile karşılaşılırsa revizyon rinoplastisi ile görünümün düzeltilmesi ihtiyacı oluşur.

Ameliyat Sırasında Kemik Kırılıyor mu?

Burun kemiğine müdahale edilmesi bazı burun estetiği ameliyatlarında söz konusudur. Bazı ameliyatlarda ise buna ihtiyaç bulunmaz. Kemik dokuya müdahale; burun ameliyatlarında küçültme, düzeltme gibi işlemler yapılması durumunda gerçekleştirilir. Ancak bu müdahale kemiğin kırılması şeklinde değil kemik dokunun kullanılan özel yöntemlerle kesilmesi, törpülenmesi ya da ultrasonik çalışma sonucunda çok ince kesiklerle istenilen pozisyona getirilmesiyle yapılır.

Burun Ameliyatından Sonra Neden Yan Yatılmaz?

Burun ameliyatından sonra, burnun şeklini tam olarak alabilmesi ve gerçekleştirilen müdahalenin zarar görmemesi için dik yatılması tercih edilmelidir. Eğer baskıya maruziyet oluşursa yamulma, çökme ya da kanama gibi istenmeyen durumlarla karşılaşılabilir. Ayrıca yan yatmak burun ve göz kapakları arasındaki bölgede şişme oluşmasına da neden olabilir.

Burun Ameliyatından Sonra Akıntı Ne Zaman Geçer?

Burun estetiği ameliyatından sonraki birkaç gün kanla karışık akıntı görülebilir. Kanla karışık akıntı genelde 2-3 gün içerisinde sona ermekle birlikte normal akıntının 2 hafta kadar görülebilmesi söz konusu olabilir.

Burun Estetiği Sonrası Burun Ucu Sertliği Ne Zaman Geçer?

Burun estetiği ameliyatından sonra meydana gelen burun ucu sertliği aslında ciltteki değil altta yatan dokudaki değişikliğin göstergesidir. Cerrahiyi izleyen aylarda görülen sertlik genellikle ödem kaynaklıdır. İyileşme görülmeye başlasa da yara dokusu aynı hızla yok olmayabilir. Bu durum da cilt sertleşmesinin nedenlerindendir. Ayrıca cildi kalın olan hastalarda bu sertlik daha belirgin olabilir. Burun ucu ameliyattan birkaç ay sonra yumuşamaya başlamakla birlikte ameliyattan yaklaşık bir yıl sonrasına kadar yavaş yavaş tam yumuşaklığına erişebilir.

Burun Ameliyatından Sonra Hapşırmak Normal mi?

Hapşırma; burun içerisine virüs, bakteri, toz ya da herhangi bir yabancı maddenin girmesi ve burun iç sinir yapısının bunu hissedip alt beyin sapı bölgesindeki hapşırma merkezine uyarı göndermesiyle gerçekleşir. Uyarı sonucunda, göğüs kafesi kasları aniden güçlü bir şekilde kasılır. Burun ve ağızda bulunan hava bu şekilde dışarı çıkmaya zorlanmış olur.

Burun estetiği ameliyatından sonra burun içerisine konulan destek amaçlı maddeler, burun içi maddelerin neden olduğu sekresyon artışı ve cerrahi girişime bağlı olarak burun salgılarının artması, burun içinin kabuklanma gibi nedenlerle kuruması hapşırmaya neden olabilir. Hapşırmak burun estetiği ameliyatından sonra zararlı bir durum olmamakla birlikte bazı durumlarda kanamaya neden olabilir.

Burun Tamponu Çıkarma Acıtır mı?

Günümüzde burun tamponları özel malzemeler kullanılarak yapılır. Bunun sonucunda artık burun tamponu çıkarılması son derece kısa süren, acısız bir işlem olarak kabul edilmektedir.

Tip Plasti Nedir?

Tip plasti yani burun ucu estetiği , burun ucunun şeklinin değiştirilmesine yönelik olarak yapılan cerrahi işlemdir. Burun ucunun boyutunun küçültülmesi, yeniden şekillendirilmesi ve yüzün kalanı ile orantılı bir görünüm sağlanması için yapılır. Burnun kemik dokusuna herhangi bir müdahalede bulunulmaz.

Ameliyat Sonrası Sigara

Burun estetiği ameliyatlarının bazılarında operasyon sonrası tampon kullanılmakta olup özellikle bu durumda sigara içilmesi oldukça zararlıdır. Sigara içildiği zaman duman baskı yaparak, kılcal damarların çatlaması ya da yırtılması gibi istenmeyen durumlara neden olabilir.

Burun estetiği ameliyatından sonra burun içerisinde oluşan yaraların iyileşmesi normalde uzun sürmekte olup bu süre sigara kullanımına bağlı olarak daha da uzar. Burun estetiği ameliyatından sonra en az 2 hafta sigara kullanılmaması ancak doktor tarafından daha uzun bir süre öngörüldüğü takdirde bu sürenin dikkate alınması önerilir.

İzsiz Ameliyat Mümkün mü?

Kapalı rinoplasti tekniği ile yapılan burun estetiği ameliyatları sonrasında herhangi bir iz kalması söz konusu değildir. Açık rinoplasti tekniği ile yapılan ameliyatlarda oluşan iz doktorun becerisi ve uzmanlığı gibi etkenlere bağlı olarak fark edilmeyecek kadar az olabilir.

[1] https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/rhinoplasty/

[2] http://dergi.kbb-bbc.org.tr/current-issue/burun-fizyolojisi-513

[3] https://www.kenhub.com/en/library/anatomy/nasal-cavity

[4] https://www.therhinoplastycenter.com/rhinoplasty-education/the-ideal-nose

[5] https://www.healthline.com/health/rhinoplasty#purpose

[6] https://www.webmd.com/beauty/rhinoplasty-teens#1

[7] https://www.rhinoplasty.gr/piezo-rhinoplasty-diamond/

[8] https://www.medicinenet.com/rhinoplasty/article.htm

[9] https://www.plasticsurgery.org/cosmetic-procedures/rhinoplasty

[10] https://www.medicinenet.com/rhinoplasty/article.htm

[11] https://www.plasticsurgery.org/cosmetic-procedures/rhinoplasty/safety

[12] http://www.med.umich.edu/1libr/Surgery/PlasticSurgery/

[13] https://www.aboutplasticsurgery.com/face/nose/be-aware-of-these-rhinoplasty-risks/

[14] https://www.sinusandnasalspecialists.com/nasal-issues-after-a-nose-job/

[15] https://www.plasticsurgery.org/news/blog/understanding-revision-rhinoplasty

[16] https://www.everestplasticsurgery.com/our-services/nose-aesthetics/nose-tip-aesthetics/

[17] https://www.medicinenet.com/what_is_tip_rhinoplasty/article.htm

[18] https://www.americanboardcosmeticsurgery.org/patient-resources/

Bu makaleyi beğendiniz mi? Yıldızların seviyesine göre makaleyi oylayabilirsiniz.