T羹p Mide

Mide k羹癟羹ltme ameliyat覺 olarak da bilinen T羹p Mide Ameliyat覺nda (Sleeve Gastrektomi) midenin b羹y羹k erilii (uzun ve d覺 taraf覺) olarak adland覺r覺lan b繹lge 癟覺kar覺l覺r ve mide t羹p ekline getirilir.

En Son Teknoloji

Uzman Doktor Kadrosu

Uzman Ekip

20 Y覺ll覺k Sekt繹rel Tecr羹be

襤LET襤襤M B襤LG襤LER襤N襤Z襤 BIRAKIN

Biz SiziArayal覺m!

telephonewom

T羹p Mide Ameliyat覺

T羹p mide ameliyat覺 hem T羹rkiye’de hem de Avrupa’da en s覺k uygulanan obezite ameliyat覺d覺r. T羹p mide ameliyat覺n覺n temel amac覺 midenin Fundus k覺sm覺n覺 k羹癟羹lterek Ghreline Hormonunu azaltmakt覺r. Fundus k覺sm覺 kesildiinde itah azal覺r ve hasta eskisinden daha az yer.

T羹p Mide Ameliyat覺 Nedir

T羹p mide ameliyat覺 halk aras覺nda mide k羹癟羹ltme ameliyat覺 olarak da bilinen bir cerrahi operasyondur. Bu cerrahi operasyonun hedefi midenin g覺da al覺m覺n覺 k覺s覺tlama y繹ntemiyle hastan覺n kilo vermesini salamakt覺r. T羹p mide ameliyat覺 kapal覺 ameliyat y繹ntemi ile ger癟ekletirilir ve hastan覺n midesinin yakla覺k %80lik k覺sm覺 癟覺kar覺l覺r. Hastan覺n midesi bir t羹p eklini al覺r. T羹p mide ameliyat覺 sayesinde hastan覺n itah覺 azal覺r ve ins羹lin direnci d羹er.

T羹p mide ameliyat覺 繹ncesinde hastalar覺n yapmas覺 gereken belirli haz覺rl覺klar vard覺r. Bunlar覺n ilki ve en 繹nemlisi ameliyattan en az 1 ay 繹nce hastan覺n sigaray覺 b覺rakmas覺d覺r. Hastalar t羹p mide ameliyat覺 sonras覺nda da en az 1 ay boyunca sigara i癟memelidir. En h覺zl覺 iyileme s羹reci i癟in sigara kullan覺lmamas覺 ve sigara i癟ilen ortamlarda bulunulmamas覺 繹nemlidir.

T羹p mide ameliyat覺ndan en 1 veya 2 hafta 繹nce alkol al覺m覺n覺 durdurman覺z覺 da tavsiye etmekteyiz. Ayn覺 zamanda alkol t羹ketiminin mide ameliyat覺 sonras覺nda da azalt覺lmas覺 gerekmektedir. 羹nk羹 alkol hem y羹ksek kalori i癟ermektedir hem de t羹p mideden kolayl覺kla ge癟ebilen bir maddedir. Bu nedenle alkol t羹ketiminin azalt覺lmas覺 da t羹p mide ameliyat覺n覺n sonu癟lar覺n覺n daha etkili olmas覺na fayda salayacakt覺r.

Ameliyat 繹ncesinde beslenmenize dikkat etmeniz gerekmektedir. 襤yi bir diyet program覺 uygulayarak ameliyata en sal覺kl覺 ekilde girebilirsiniz. T羹p mide ameliyat覺 olacak olan hastalara cerrah ve ekip taraf覺ndan en doru diyet program覺 haz覺rlanacakt覺r. Ameliyat 繹ncesinde hastan覺n m羹mk羹n olabildiince fazla kilo vermesi faydal覺 olacakt覺r. T羹p mide ameliyat覺 sonras覺nda da hastalar覺n beslenmesine dikkat etmesi, cerrah覺n 繹nerisine bal覺 olarak belirli bir diyet program覺n覺 takip etmesi, spor yapmas覺 ve sal覺kl覺 bir hayat yaamas覺 gerekmektedir.

Mide K羹癟羹ltme Ameliyat覺 Nedir

Mide k羹癟羹ltme ameliyat覺 obezite ameliyat覺 t羹rlerinden birisidir. Mide k羹癟羹ltme ameliyat覺 olan hastalar覺n midesi eskisine oranla %80 olarak ufal覺r. Midenin ekli t羹p veya muzu and覺ran bir ekle kavuur. Operasyon sonras覺 mide k羹癟羹ltme ameliyat覺 olan hastan覺n itah覺 kesilir ve eski haline oranla 癟ok daha az yemek yer. Mide k羹癟羹ltme ameliyat覺 hem T羹rkiyede hem de t羹m d羹nyada 癟ok fazla uygulanan ve obezite cerrahisi i癟in s覺kl覺kla tercih edilen bir operasyondur. 2 t羹r mide k羹癟羹ltme ameliyat覺 bulunmaktad覺r. Bunlardan en s覺k tercih edileni t羹p mide ameliyat覺d覺r. Dier mide k羹癟羹ltme ameliyat覺 ise gastrik bypas ameliyat覺d覺r. Gastrik bypass, t羹p mide ameliyat覺na oranla 癟ok daha az tercih edilen ve 繹zel durumlarda uygulanan bir operasyondur.

Mide K羹癟羹ltme Ameliyat覺 Olmak 襤癟in Ka癟 Kilo Olmak Gerekir?

Mide k羹癟羹ltme ameliyat覺 kimlere uygulanabilir sorusu en s覺k ald覺覺m覺z sorulardan bir tanesidir. Mide k羹癟羹ltme ameliyat覺 olmak i癟in belirli kriterlerin salanmas覺 gerekmektedir. Herkesin mide k羹癟羹ltme ameliyat覺 veya t羹p mide ameliyat覺 olmas覺 m羹mk羹n deildir. 羹nk羹 t羹p mide ameliyat覺 veya mide k羹癟羹ltme ameliyat覺 zay覺flamak amac覺yla yap覺lan bir estetik operasyon deil, bir obezite cerrahisi operasyonudur. Yaln覺zca aa覺da belirtilen artlar覺 salayan hastalar mide k羹癟羹ltme ameliyat覺 olmaya uygundur.

  • 襤leri derecede obez tan覺s覺 konan hastalar (v羹cut kitle endeksi 40 kg/m2nin 羹zerinde olmal覺d覺r)
  • V羹cut kitle endeksi 35-40 kg/m2 olup tip 2 eker hastal覺覺 gibi hastal覺k yaayanlar

Ka癟 Ya覺ndan 襤tibaren T羹p Mide Ameliyat覺 Olunabilir?

T羹p mide ameliyat覺nda 18 ya s覺n覺r覺 bulunmaktad覺r. 18 ya覺n覺n alt覺ndaki hastalar覺n t羹p mide ameliyat覺 veya mide k羹癟羹ltme ameliyat覺 olabilmesi i癟in belirli bir obezite derecesine sahip olmas覺 ve bu obeziteye bal覺 olarak belirli hastal覺klara sahip olmas覺 gerekmektedir. Ayn覺 zamanda bu hastalar覺n hem doktor onay覺na hem de ebeveyn onay覺na ihtiya癟 duyaca覺 da unutulmamal覺d覺r.

T羹p mide ameliyat覺 veya mide k羹癟羹ltme ameliyat覺 18 ya覺ndan 65 yaa kadar uygulanabilen bir operasyondur. Hastalar yukar覺da belirttiimiz v羹cut kitle endeksi kriterlerini kar覺layabiliyorsa mide k羹癟羹ltme ameliyat覺 olabilirler. Fakat v羹cut kitle endeksi kriterini salamayan hastalar mide k羹癟羹ltme ameliyat覺 olamazlar.

T羹p Mide Ameliyat覺 Sonras覺 1 Ayda Ka癟 Kilo Verilir?

T羹p mide ameliyat覺 olmak isteyen hastalar覺n cerrahlar覺m覺za en 癟ok sorduu sorular aras覺nda t羹p mide ameliyat覺 sonras覺 1 haftada ka癟 kilo verilir? ve t羹p mide ameliyat覺 sonras覺 1 ayda ka癟 kilo verilir gibi sorular yer al覺yor. Elbette hastalar覺n ameliyat sonras覺 ne kadar kilo vereceini 繹renmek istemesi 癟ok normaldir. Fakat t羹p mide ameliyat覺 sonras覺nda hastalar h覺zl覺 bir ekilde kilo vermeye balamazlar. T羹r mide ameliyat覺 sonras覺 1 haftada veya 1 ayda ka癟 kilo vereceiniz belli deildir. Kimi hastalar 1 ayl覺k s羹re癟te 10-15 kilo gibi kilolar verebilirken kimi hastalarda bu daha az olarak g繹r羹nebilir. Bu gayet normal bir durumdur. T羹p mide ameliyat覺 sonras覺 veya mide k羹癟羹ltme ameliyat覺 sonras覺 繹nemli olan 5 y覺ll覺k s羹re癟tir. Doru ekilde beslenen ve sal覺覺na dikkat eden, spor yapan hastalar 5 y覺l覺n sonunda 繹nceki haline g繹re fazla kilolar覺n覺n %60覺n覺 kaybetmi olmaktad覺r.

T羹p Mide Ameliyat覺 Sonras覺 Ka癟ak Belirtileri

Operasyon sonras覺nda t羹p midede herhangi bir ka癟ak olup olmad覺覺 kontrol edilmektedir. zellikle ilk 3 g羹nl羹k d繹nemde s覺k覺 bir ekilde takip edilen hastalar覺n t羹p mide ameliyat覺 sonras覺 ka癟ak belirtileri g繹sterip g繹stermediine bak覺l覺r. Fakat hastane 癟覺k覺覺 sonras覺nda t羹p mide ameliyat覺 veya mide k羹癟羹ltme ameliyat覺 olan hastalar覺n, ka癟ak olup olmad覺覺n覺 anlayabilmesi i癟in iki belirti vard覺r. T羹p mide ameliyat覺 sonras覺 ka癟ak belirtileri unlard覺r:

  • Aniden ortaya 癟覺kan ve nedeni anla覺lamayan ate
  • Bir anda ortaya 癟覺kan kar覺n ar覺s覺

T羹p mide ameliyat覺 sonras覺 yukar覺da belirtilen ka癟ak belirtilerini g繹steren hastalar覺n hemen hastaneye gitmesi ve doktorlar覺na ikayetlerini belirtmeleri gerekmektedir. T羹p mide ameliyat覺 sonras覺 ka癟ak riski 癟ounlukla ilk 8 g羹n i癟erisinde g繹r羹lmektedir. 10 g羹n sonras覺nda t羹p midede ka癟ak riski 癟ok d羹羹kt羹r. Konu ile alakal覺 detayl覺 bilgiyi doktorunuzdan alabilirsiniz.

T羹p Mide Ameliyat覺 Ne Kadar S羹rede Iyileir?

T羹p mide ameliyat覺 sonras覺 hastalar覺n iyileme s羹resi hastaya bal覺 olarak deikenlik g繹stermektedir. Ortalama olarak t羹p mide ameliyat覺 sonras覺 hastalar覺n i癟 dikileri 15 g羹n i癟erisinde iyilemektedir. Tam iyileme ve yaralar覺n kapanmas覺 gibi s羹re癟ler ise yine hastaya bal覺 olarak bir ay ila 6 hafta s羹rebilmektedir. Elbette t羹p mide ameliyat覺 olan hastalar覺n cerrahlar覺 taraf覺ndan kendilerine iletilen t羹m direktifleri doru ekilde yerine getirmesi gerekmektedir. En h覺zl覺 iyileme ve en doru iyileme i癟in hastalar覺n doru ekilde beslenmesi, sigaradan uzak durmas覺, alkol kullanmamas覺, stresten ve stresli bir 癟evreden uzak durmas覺 gerekmektedir.

Hasta Yorumlar覺

Medya'da Biz

Ibrahim_Coffeenew-webversion

Her eye zen G繹steriyoruz

Bizim Sertifikalar覺m覺z

2020 YILININ MERKEZ襤 EN 襤Y襤 PLAST襤K CERRAH襤 MERKEZ襤

S覺k癟a Sorulan Sorular

Bizim Kadromuz

襤brahim evik Medikal Direkt繹r

襤brahim evik

Medikal Direkt繹r

Op. Dr. Orhan Turul

Plastik Rekonstr羹ktif ve Estetik Cerrahi Uzman覺
duran hoca 2

Op. Dr. Duran eki癟

Plastik Rekonstr羹ktif ve Estetik Cerrahi Uzman覺

Ertan Teks繹z

Anestezi Uzman覺
Dr Asli Altay

Opr. Dr Asli Altay

Doum Doktoru
Op. Dr. Ceyhun Aydogan

Op. Dr. Ceyhun Aydoan

Obezite Cerrahi Doktoru

Hastanemiz

BENZER MAKALELER

Liposuction Sonrasi Kilo Alinirsa Ne Olur

Liposuction Sonras覺 Kilo Al覺n覺rsa Ne Olur?

Yorum yap覺lmam覺
Liposuction Sonras覺 Kilo Al覺n覺rsa Ne Olur? Liposuction, v羹cudun diyet ve egzersizle deiimi zor olan b繹lgelerindeki ya miktar覺n覺 azaltmaya yard覺mc覺 olan bir ya ald覺rma y繹ntemidir. Liposuction yalardan kurtulman覺z覺 salar fakat liposuction…
meme implanti ne zaman yumus怬ar

Meme 襤mplant覺 Ne Zaman Yumuar?

Yorum yap覺lmam覺
Meme b羹y羹tme ameliyat覺 sonras覺 elde edilen sonu癟lar heyecan vericidir. Ancak yeni g繹羹slerinizin ilk duruu veya izlenimi sizde endie yaratabilir 癟羹nk羹 癟ok dik ve sert bir yap覺da olacaklard覺r. Peki, meme implant覺…
Men羹
Translate 罈