Prof. Dr. Rıfat Rasier

Göz Doktoru

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Rıfat Rasier

Doğum Tarihi: 20.10.1980 

Öğrenim Durumu: 

Derece 

Bölüm/Program

Üniversite 

Yıl 

Lisans 

     Tıp Fakültesi 

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi   

2004 

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık 

    Göz Hastalıkları

T.C.İstanbul Bilim Üniversitesi,Tıp Fakültesi  

2010 

Yüksek Lisans

Biyomedikal Mühendisliği

Boğaziçi Üniversitesi, MSc

2010

Doktora

Biyomedikal Mühendisliği

Boğaziçi Üniversitesi, PhD

2017

*Consilium Europaeum Ophthalmologiae Diploma in Ophthalmologia, FEBO, 2014

*The Western Eye Hospital, Imperial college, London, England

                                    Göz Hastalıkları, Medikal Retina staj, 2009

*Lousiana State University, School of Medicine, New Orleans, USA

İnvaziv Radyoloji Staj,2001

*Stadtisches Klinikum, Kemperhof  Koblenz, Germany

Genel Cerrahi Staj,2002

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans Tezi: Korneal doku yapıştırılmasında infrared lazerler

Danışman: Prof.Murat Gülsoy

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı : 

T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi Göz Hastalıkları Uzmanlık Tezi: Diabetik retinopatide vitreus IL-8,VEGF ve TNF alfa düzeyleri. 

Danışman: Prof.Dr.Halil BAHÇECİOĞLU

Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Doktora Tezi: Kizilötesi laserler ile korneal doku kaynaği: in vitro & in vivo çalışmalar

Danışman: Prof.Murat Gülsoy

Görevler: 

Görev Unvanı 

Görev Yeri

Yıl 

Uzm.Dr.

Kırklareli Devlet Hastanesi

2010-2012 

Uzm.Dr.   

Florence Nighthingale Hastanesi

2012-2013

Yard.Doç.

İstanbul Bilim Universitesi

2013-2016

Doç.

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi

2016-2018

Doç.

İstanbul Bilim Üniversitesi

2018-2021

Prof.

İstinye Üniversitesi

2021-

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Dr.Amber Şenel Kükner Uzmanlık tezi:

Senil Makula Dejenerasyonu hastalarında LDL altgrup tayini ve IL-17 seviyelerini ölçümü 

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

Fatma Zehra Erkoç Doktora tezi (halen yönetilmekte):

Amniotic membrane based biocomposites for corneal regeneration

Projelerde Yaptığı Görevler: 

LUMINOUS: Study to observe the effectiveness and safety of ranibizumab through individualized patient treatment and associated outcomes- Proje Yürütücüsü

İdari Görevler: 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:  

Türk Tabipler Birliği

Türk Oftalmoloji Derneği 

Turkish American Ophthalmology Society

Ödüller :

En iyi yayın ödülü, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 2010, Saydam korneal keside değişik dalga boylarına sahip kızıl altı laserler ile korneal doku kaynağı. 

En iyi yayın ödülü, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 2011, Regmatojen retina dekolmanına bağlı gelişen proliferatif vitreoretinopatide vitreus sıvısında VEGF ve IL-8 seviyeleri .

JCİ Türkiyenin On Başarılı Genci, Tıp ve tıbbı bulıuşlar birincilik ödülü, 2010

Sanayi bakanlığı, Teknogirişim Proje Desteği, 2010

Prof.Dr. Necati Tanyolaç Yüksek Lisans veya Doktora süresince Biyomedikal Mühendisliği ve Teknolojilerine yönelik gerçekleştirdikleri proje ve araştırmalar ödülü, 2017

En iyi bilimsel poster ikincilik ödülü, Kızılötesi Laserler ile Korneal Doku Kaynağı: In vivo Tavşan Çalışması, Türk oftalmoloji derneği ulusal kongre 2017

En iyi bilimsel poster üçüncülük ödülü, Monofokal Göz İçi Lenslerin Femtosaniye Lazer ile Ablasyonu, Türk oftalmoloji derneği ulusal kongre 2020

En iyi bilimsel poster birincilik  ödülü, Ablation of monofocal intraocular lenses with femtosecond laser, ESCRS, European Society Cataract Refractive Surgeon 2021

En iyi bilimsel poster birincilik ödülü, Küçük ve Büyük Hücre Desenli Yapay Kornea Endotel Tabakası Mikro Çevresinin Karşılaştırılması, Türk oftalmoloji derneği ulusal kongre 2021

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler 

Akademik Yıl 

Dönem 

Dersin Adı 

Haftalık Saati 

Öğrenci Sayısı 

Teorik 

Uygulama 

2019-2020 

Güz 

  

  

  

  

  

  

  

  

İlkbahar 

  Kataraktlar ve cerrahi tedavi prensipleri

  1

      1

  36

  Okuler motilite bozuklukları  

  2

      2

  36

Akademik Yıl 

Dönem 

Dersin Adı 

Haftalık Saati 

Öğrenci Sayısı 

Teorik 

Uygulama 

2020-2021 

Güz 

  

  

  

  

  

  

  

  

İlkbahar 

  Kataraktlar ve cerrahi tedavi prensipleri

  1

      1

  36

  Okuler motilite bozuklukları  

  2

      2

  36

ESERLER 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A-1. Ozgur Artunay, Amber Senel, Alper Sengul, Rifat Rasier, Halil Bahcecioglu. Central serous chorioretinopathy associated with topical latanoprost therapy. Ocul Immunol Inflamm. 2011 Dec; 19(6):453-5

A-2. Ozgur Artunay, Erdal Yuzbasioglu, Rifat Rasier, Alper Sengul, Amber Senel ,Halil Bahcecioglu. Combination treatment with intravitreal injection of ranibizumab and reduced-fluence photodynamic therapy for choroidal neovascularizatıon attributable to angıoıd streaks: 12- month results of a secondary to angioid streaks: preliminary clinical results of 12 month follow up. Retina 2011 Jul-Aug;31(7): 1279-86.

A-3. Ozgur Artunay, Erdal Yuzbasioglu, Mustafa Unal, Rifat Rasier, Alper Sengul, Halil Bahcecioglu. Bimatoprost 0.03% versus Brimonidine 0.2% in the prevention of the intraocular pressure spike following neodymium: YAG laser posterior capsulotomy. J Ocul Pharmacol Ther.  2010 Oct;26(5):513-7.

A-4. Rıfat Rasier, Mediha Ozeren, Artunay Ozgur, Halil Bahcecioglu, Ismail Seckin, Hamit Kalaycıoglu, Adnan Kurt, Alphan Sennaroglu, Murat Gulsoy. Corneal Tissue Welding With Infrared Laser Irradiation After Clear Corneal Incision. Cornea. 2010 Sep;29(9):985-90.

A-5. Rıfat Rasier, Uzay Gormus, Artunay Ozgur, Erdal Yuzbasioglu, Murat Oncel, Halil Bahcecioglu. Vitreous Levels of VEGF, IL-8, and TNF-α in Retinal Detachment.Curr Eye Res. 2010 Jun;35(6):505-9.

A-6. Ozgur Artunay,  Erdal Yuzbasioglu, Rıfat Rasier, Alper Sengul, Halil Bahçecioğlu. Posterior reversible encephalopathy syndrome after intravitreal bevacizumab injection in patient with choroidal neovascular membrane secondary to age-related maculopathy.J Ocul Pharmacol Ther. 2010 Jun;26(3):301-3. 

A-7. Artunay Ozgur, Yuzbasioglu E, Rasier R, Sengul A, Bahçecioğlu H.Intravitreal bevacizumab in treatment of idiopathic persistent central serous chorioretinopathy: a prospective, controlled clinical study.Current Eye Research  2010 Feb;35(2):91-8.

A-8. Artunay Ozgur, Yuzbasioglu E, Rasier R, Sengul A, Bahçecioğlu H. Intravitreal ranibizumab in the treatment of cystoid macular edema associated with retinitis pigmentosa. Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics 2009Dec;25(6):545-50.

A-9. Artunay Ozgur, Yuzbasioglu E, Rasier R, Sengul A, Bahçecioğlu H. Incidence and management of acute endophthalmitis after intravitreal bevacizumab (Avastin) injection.Eye 2009 Dec;23(12):2187-93.

A-10. Rasier Rıfat, Artunay Ozgur, Yuzbasioglu E, Sengul A, Bahçecioğlu H. The effect of intravitreal bevacizumab (avastin) administration on systemic hypertension. Eye 2009 Aug;23(8):1714-8.

A-11. Yuzbasioglu E, Artunay Ozgur, Rasier R, Sengul A, Bahçecioğlu H. Simultaneous intravitreal and intracameral injection of bevacizumab (Avastin) in neovascular glaucoma. Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics2009 Jun;25(3):259-64.

A-12. Artunay Ozgur, Rasier R, Yuzbasioglu E, Sengul A, Bahçecioğlu H.Intravitreal bevacizumab injection in patients with choroidal neovascularization due to choroid rupture after blunt-head trauma. International Ophthalmology. 2009 Aug;29(4):289-91.

A-13. Yuzbasioglu E, Artunay Ozgur, Rasier R, Sengul A, Bahçecioğlu H. Intravitreal bevacizumab (Avastin) injection in retinitis pigmentosa. Current Eye Research  2009 Mar;34(3):231-7.

A-14. Artunay Ozgur, Yuzbasioglu E, Rasier R, Sengul A, Bahcecioglu H. Acute retinal arterial occlusion after intravenous administration of bevacizumab. BMJ (British Medical Journal) Case Reports. 2009  [online published.doi:10.1136/bcr.01.2009.1478]

A-15. Bahçecioğlu H ,Unal M, Artunay Ozgur, Rasier R, Sarici A.Posterior vitrectomy under topical anesthesia. Canadian journal of Ophthalmolgy 2007 Apr;42(2):272-7.

A-16. Rasier Rıfat, Artunay Ozgur, Uzay Görmüş, Yuzbasioglu Erdal, Sengul Alper, Kukner Amber Senel, Oncel Murat, Bahcecioglu Halil. Interleukin-8 and tumor necrosis factor- α  levels in vitreous samples from patients with diabetic retinopathy. International Eye Science 2013 Dec;13:2365-2369

A-17. Rıfat Rasier, Amber Senel Kukner, Elvan Alper Sengul, Nazlı Gul Yalcın, Onur Temizsoylu, Halil Onder Bahcecioglu. The decrease in aqueous tear production associated with pepper spray. Current Eye Research, Early Online, 1-5, 2014. DOI: 10.3109/02713683.2014.930156 

A-18. Rıfat Rasier, Murat Gülsoy.  Amniotic membrane welded to contact lens by 1470-nm diode laser: A novel method for sutureless amniotic membrane transplantation. International Journal Ophthalmology. 2014; 7(6):917-921

A-19. Sengul Alper, Artunay Ozgur, Turkseven Esra, Yenerel Melda, Rasier Rifat, Kockar Alev, Yuzbasioglu Erdal. Retinal nerve fiber layer thickness changes in age-related macular degeneration treated with multiple intravitreal ranibizumab. Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics 2016; 32(10):665- 670

A-20. Sengul Alper, Rasier R, Ciftci C,  Artunay O, Kockar A, Bahcecioglu H, Yuzbasioglu E. Short-Term Effects of Intravitreal Ranibizumab and Bevacizumab Administration on 24-hour Ambulatory Blood Pressure Monitoring Recordings in Normotensive Patients with Age- Related Macular Degeneration. Eye (Lond.) 2016; DOI:10.1038/eye.2016.305.

A-21. Sengul Alper, Artunay Ozgur, Kockar Alev, Afacan Ceyda, Rasier Rifat, Gun Palmet, NYalcın Nazlı Gul, Yuzbasioglu Erdal. The correlation of neutrophil/lymphocyte and platelet/lymphocyte ratio  with visual acuity and macular thickness in age-related macular degeneration. Intertanional Journal of Ophthalmology 2017; 10(5):754-759

A-22. Sengul Alper, Artunay Ozgur, Rasier Rifat, Kockar Alev, Afacan Ceyda, Hance Veysel Sabri, Yuzbasioglu Erdal. Pharmacogenetic Aspect of Intravitreal Ranibizumab Treatment in Neovascular AgeRelated Macular Degeneration: A Five-Year FollowUp. Ocular Immunology and Inflammation 2017; May 4:1-7

A-23. Sengul A, Rasier R, Kukner AS, Kockar A, Artunay O, Bahcecioglu H, Yuzbasioglu E. Incidence and surgical management of cataractogenic trauma to the crystalline lens during intravitreal injection. Ret-vit 2017;26(4):325-329.

A-24. Uğurtay Ö, Şengül A, Koçkar A, Yüzbaşıoğlu E, Rasier R. Retinal nerve fiber levels in diabetic and hypertensive patients measurement by optical coherence tomography. Ret-vit. 2019;28(3):

A-25. Erkoc-Biradli Fatma Zehra, Ozgun Alp, Öztürk-Öncel Meftune Özgen, Marcali Merve, Elbuken Caglar, Bulut Osman, Rasier Rıfat, Garipcan Bora. Bioinspired hydrogel surfaces to augment corneal endothelial cell monolayer formation. J Tissue ENg Regen Med. 2021:1-12

A-26. Öztürk-Öncel Meftune Özgen, Erkoc-Biradli Fatma Zehra, Rasier Rıfat, Marcali Merve, Elbuken Caglar, Garipcan Bora. Rose petal topography mimicked poly(dimethylsiloxane) substrates for enhanced corneal endothelial cell behaviour. Materials Science and Engineering: C. 2021; 126:112147

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B-1. Yuzbasioglu E, Artunay Özgür, Rasier R, Sengul A, Bahçecioğlu H. Corneal histeresis and central corneal thickness corelation in primer open angle glaucoma and ocular hypertension patients. World Ophthalmology Congress 2008 Hong-Kong, s:233

B-2. Yuzbasioglu E, Artunay Özgür, Rasier R, Sengul A, Bahçecioğlu H. Intraocular pressure measurement by ocular responce analyzer (ORA) and non-contact (NC) tonemeter in primer open agle glaucoma and ocular hypertension patients. World Ophthalmology Congress 2008 Hong-Kong, s:234

B-3. Artunay Ozgur, Arslan Gaffar, Yuzbasioglu Erdal, Sengul Alper, Rasier Rifat, Bahcecioglu Halil. Endoscopic dacryocystorhinostomy using t-tube. 9th congress of the international society of dacryology and dry eye. 16-18 May 2008 Istanbul, s:76

B-4. Artunay Ozgur, Arslan Gaffar, Yuzbasioglu Erdal, Sengul Alper, Rasier Rifat, Bahcecioglu Halil. Does topical antiglaucoma therapy create a tendency to nasolacrimal duct obstruction. 9th congress of the international society of dacryology and dry eye 16-18 May 2008 Istanbul, s:75

B-5. Artunay Ozgur, Amber Senel, Erdal Yuzbasioglu, Rifat Rasier, Alper Sengul, Halil Bahcecioglu.

Incidence and management of traumatic cataract secondary to intravitreal injection of anti-vegf agents.ESCRS Winter Meeting, Istanbul ,february 2011.

B-6. Artunay Ozgur, Amber Senel, Erdal Yuzbasioglu, Rifat Rasier, Alper Sengul, Halil Bahcecioglu.

Fixed combination of timolol 0.5%/bimatoprost 0.03% versus fixed combination brimonidine 0.2%/timolol 0.5% in the prevention of the intraocular pressure spike following neodymium: YAG laser posterior capsulotomy.ESCRS Winter Meeting, Istanbul ,february 2011.

B-7. Artunay Ozgur, Alper Sengul, Rifat Rasier. Response to intravitreal ranibizumab in the treatment of exudative age-related macular degeneration influenced by complement factor H (Y402H) polymorphism. 13th Euretina 26-29 September 2013 Hamburg, s:87

B-8. Artunay Ozgur, Rifat Rasier, Alper Sengul. Vascular endothelial growth factor (VEGFR-2 (KDR/Flk-1)) and fibroblast growth factor (FGF-9) levels in the vitreous of rats with streptozotocin-induced diabetes mellitus. 13th Euretina 26-29 September 2013 Hamburg, s:92

B-9. Alper Sengul, Rifat Rasier, Artunay Ozgur. Influence of flickering light on the retinal vessels in patients with subconjunctival hemorrhage. 14th Euretina 11-14 September 2014 London.

B-10. Sengul Alper, Rasier Rifat, Senel Amber, Yuzbasioglu Erdal, Artunay Ozgur, Bahcecioglu Halil. Incidence and surgical management of cataractogenic trauma to crystalline lens during intravitreal injection. 16th Euretina Congress. Copenhagen 2016.

B-11. Sengul Alper, Rasier R, Kockar A, Artunay Ozgur, Yuzbasioglu Erdal. Short-Term Effects of Intravitreal Ranibizumab and Bevacizumab Administration on 24-hour Ambulatory Blood Pressure Monitoring Recordings in Normotensive Patients with Age-Related Macular Degeneration. Oral Presentation. FLORETINA 2017; Floretina, s:25.

B-12. Rasier Rıfat, Ersoy Tansu. Ablation of monofocal intraocular lenses with femtosecond laser, 25th ESCRS, European Society Cataract Refractive Surgeon Winter Meeting Virtual 2021

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

C-1. Artunay Özgür, Rıfat Rasier, Erdal Yüzbaşıoğlu,Alper Şengül,Halil Bahçecioğlu Göz çevresi cilt bölgesine uygulanan topikal glukokortikoid tedavisi sonrası gelişen akut bilateral santral seröz koryoretinopati. Türk Oftalmoloji Dergisi 2010; 40(2):113-7.

C-2. Artunay Özgür, Amber Şenel, Alper Şengül, Rıfat Rasier, Erdal Yüzbaşıoğlu, Halil Bahçecioğlu. Bietti kristalin fundus distrofisi ile retinitis pigmentosa birlikteliği. Retina-Vitreus dergisi 2011;19 :209-212

C-3. Artunay Özgür, Erdal Yüzbaşıoğlu, Alper Şengül , Rıfat Rasier, Halil Bahçecioğlu.Stargardt hastalığı ve retinitis pigmentosa birlikteliği: ortak genetik mutasyon mu sorumlu? Retina-Vitreus dergisi 2011;19 :56-59

C-4. Artunay Özgür, Alper Şengül, Erdal Yüzbaşıoğlu, Rıfat Rasier, Halil Bahçecioğlu, Nilgün Güdücü. Gebelik Sürecindeki Göz İçi Basınç Değişimleri. Türk Oftalmoloji Dergisi 2010; 40(2): 80-3

C-5. Artunay Özgür, Rıfat Rasier, Alper Şengül,Erdal Yüzbaşıoğlu, Halil Bahçecioğlu. Refraktif Cerrahi Sonrası Gelişen Flep Ara Yüzey Sıvı Birikimi Nedeniyle Göz İçi Basınç Artışı Maskelenen Glokom Olgusu. Glokom-Katarakt  2010 5(2 ):114-116

C-6. Alper Şengül, Artunay Özgür, Erdal Yüzbaşıoğlu, Rıfat Rasier, Amber Şenel, Halil Bahçecioğlu.Yaşa bağlı maküla dejenerasyonuna ikincil gelişen koroid neovaskülarizasyonlarında intravitreal ranibizumab tedavi sonuçlarımız. Retina-Vitreus dergisi 2010;18 (2):143-148

C-7. Artunay Özgür, Yüzbaşıoğlu Erdal, Şengül Alper, Rasier Rifat,  Bahçecioğlu Halil. Antiglokomatöz ilaç kullanımı ile nazolakrimal kanal tıkanıklığı ilişkisi.Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi 2010;19(3):150-4 

C-8. Alper Şengül, Artunay Özgür, Erdal Yüzbaşıoğlu, Rıfat Rasier, Amber Şenel, Halil Bahçecioğlu.Yaşa bağlı makula dejenerasyonuna ikincil gelişen koroid neovaskülarizasyonunda intravitreal bevacizumab tedavi sonuçlarımız. Retina-Vitreus 2010;18:18-22.

C-9. Rasier Rıfat, Artunay Özgür, Erdal Yüzbaşıoğlu, Alper Şengül, Halil Bahçecioğlu. Yaşa bağlı makula dejenerasyonu tedavisinde uygulanan intravitreal bevacizumab etkinliğinin değerlendirilmesinde tercihli yüksek keskinlik perimetresinin (PHP) yeri. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi 2009;18(3):156-165.

C-10. Rasier Rıfat, Artunay Özgür, Yüzbaşıoğlu Erdal, Şengül Alper, Bahçecioğlu Halil. Yaşa bağlı makula dejenerasyonunun tanısında tercihli yüksek keskinlik perimetresinin amsler grid ile karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi.2009;18(1):36-41

C-11. Artunay Özgür, Yüzbaşıoğlu Erdal, Şengül Alper, Rasier Rifat,  Bahçecioğlu Halil. Koroid yırtığına ikincil gelişen koroid neovaskularizasyonunda intravitreal bevacizumab uygulaması. Retina-Vitreus 2009;17(1):61-64.

C-12. Rasier Rıfat, Artunay Özgür, Yüzbaşıoğlu Erdal, Şengül Alper, Bahçecioğlu Halil. Preferential Hyperacuity Perimetri (PHP) santral seröz koryoretinopatide yardımcı tanı ve takip yöntemi olabilir mi? Retina-Vitreus 2008;16:208-213.

C-13. Yüzbaşıoğlu Erdal, Artunay Özgür, Öncel Banu, Rasier Rıfat, Şengül Alper, Bahçecioğlu Halil. Primer açık açılı glokomda kornea histerezisi ve göz içi basıncı ilişkisi.  MN Oftalmoloji 2008;15(2):85-89.

C-14. Rasier Rıfat, Artunay Özgür, Yüzbaşıoğlu Erdal, Şengül Alper,  Bahçecioğlu Halil. Neovaskuler glokomlu olguda eş zamanlı intravitreal ve intrakamaral bevacizumab uygulaması. Glokom-Katarakt, Haziran 2008; 3:135-138.

C-15. Yüzbaşıoğlu Erdal, Artunay Özgür, Utine Canan Aslı, Rasier Rıfat, Şengül Alper, Bahçecioğlu Halil. Primer açık açılı glokom ve normal tansiyonlu glokomda korneal histerezis göz içi basıncı ilişkisi. Glokom-Katarakt Dergisi Mart 2008; 3:21-24.

C-16. Rasier Rıfat, Artunay Özgür, Yüzbaşıoğlu Erdal, Şengül Alper,  Bahçecioğlu Halil. Eğik disk sendromunda Heidelberg Retina Tomografisi ile optik disk görüntülenmesi. Glokom-Katarakt Dergisi Mart 2008; 3:33-36.

C-17. Rasier Rıfat, Artunay Özgür, Yüzbaşıoğlu Erdal, Şengül Alper,  Bahçecioğlu Halil. Senil makula dejenerasyonunun edinsel ve kişisel risk faktörleri ile ilişkisi. Retina-vitreus aralık 2007  15:273-275 

C-18. Artunay Özgür, Alper Şengül , Rıfat Rasier, Erdal Yüzbaşıoğlu, Halil Bahçecioğlu. Short and long term intraocular pressure alterations after intravitreal injection of Ranibizumab for the treatment of choroidal neovascularization secondary to age-related macular degeneration. Glokom-Katarakt Dergisi 2010;5:85-88.

C-19. Artunay Özgür, Alper Şengül , Rıfat Rasier, Erdal Yüzbaşıoğlu, Halil Bahçecioğlu. Renal ve tiroid multiorgan kistlerinin de eşlik ettiği bilateral retinal kist olgusu. Bakırköy tıp dergisi 2011; 7 : 76-79

C-20. Şenel Amber, Artunay Özgür, Yüzbaşıoğlu Erdal, Şengül Alper, Rasier Rıfat, Şengül Alper, Bahçecioğlu Halil. Göz bulgularıyla tanıya gidilen bir kabuki sendromu olgusu. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi.2012;21(2):117-118

C-21. Rasier Rıfat, Şenel Amber, Artunay Özgür, Yüzbaşıoğlu Erdal, Şengül Alper, Bahçecioğlu Halil. İntravitreal injeksiyon sonrasında vitreus içinde gözlenen silikon yağı damlacıklı olgulara yaklaşımımız. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2012; 42:454-457.

C-22. Sengül Alper, Artunay Özgür, Kumral Türkseven Esra, Rasier Rıfat, Erçalık Yeşim, Dikmen Tükenmez Nejla, Elibol Savran Emine, Sevim Şahin. Herediter makülopati ile karışan unilateral akut idiyopatik makülopati olgusu. Retina-vitreus. 2014; 22:305-307

C-23. Sengül Alper, Artunay Özgür, Kumral Türkseven Esra, Yenerel Melda, Rasier Rıfat, Erçalık Yeşim, Elibol Savran Emine, Dikmen Tükenmez Nejla, Sevim Şahin. Retina ven dal tıkanıklıklarının tedavisinde kullanılan tek doz intravitreal deksametazon implant uygulamalarımızın 6 aylık sonuçları. Retina-vitreus 2015; 23 (3): 219-223.

C-24. Şengül Alper, Artunay Özgür, Kumral Esra Türkseven, Yenerel Melda, Rasier Rifat, Yalçın Nazlı Gül, Yüzbaşıoğlu Erdal, Şengör Tomris. Santral retina ven tıkanıklarındaki makula ödemi tedavisinde deksametazon implant uygulamaları: altı aylık sonuçlar. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol. 2016;25:30-5.

C-25. Altun Cemile, Uzundemir Fatma, Ciftci Koray, Rasier Rıfat. Retina hastalıklarında fundus floresein anjiyografi testi üzerinden lazer uygulamasını destekleyen bilgisayar programının geliştirilmesi. Retina-Vitreus 2016;24:129-133.

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D-1. Artunay Özgür, Erdal Yüzbaşıoğlu, Alper Şengül, Rıfat Rasier, Halil Bahçecioğlu. Psödofakik kistoid makula ödemi tedavisinde intravitreal ranibizumab. TOD 43. Ulusal Kongresi, Kasım-2009  Antalya.Sayfa:413

D-2.Artunay Özgür, Erdal Yüzbaşıoğlu, Alper Şengül, Rıfat Rasier, Halil Bahçecioğlu. Retinitis pigmentozata bağlı kistoid makula ödeminde intravitreal ranibizumab etkinliği. TOD 43. Ulusal Kongresi, Kasım-2009, Antalya. Sayfa:413

D-3.Erdal Yüzbaşıoğlu,Artunay Özgür, Rıfat Rasier, Alper Şengül, Halil Bahçecioğlu. Açık açılı glokom, normal tansiyonlu glokom ve oküler hipertansiyon hastalarında oküler puls amplitidünün karşılaştırılması. TOD 43. Ulusal Kongresi Kasım-2009 Antalya. Sayfa: 242

D-4. Rıfat Rasier, Media Eser,Artunay Özgür, H. Bahçecioğlu. Saydam korneal keside değişik dalga boylarına sahip kızılaltı laserler ile kornel doku kaynağı. TOD 43. Ulusal Kongresi Kasım-2009, Antalya. S:297

D-5. Elvan Alper Şengül, Artunay Özgür, Erdal Yüzbaşıoğlu, Rıfat Rasier, Halil Bahçecioğlu. İntravenöz bevacizumab uygulaması sonrası gelişen akut retinal arter okluzyonu. TOD 43. Ulusal Kongresi Kasım-2009, Antalya. Sayfa:414

D-6. Elvan Alper Şengül, Artunay Özgür, Erdal Yüzbaşıoğlu, Rıfat Rasier, Halil Bahçecioğlu. Latanoprost tedavisine bağlı gelişen santral seröz koroidoretinopati. TOD 43. Ulusal Kongresi Kasım-2009, Antalya . Sayfa:414

D-7. Halil Bahçecioğlu, Artunay Özgür, Rıfat Rasier, Erdal Yüzbaşıoğlu, Alper Şengül. İntravitreal ranibizumab uygulama sonuçlarımız. TOD 43. Ulusal Kongresi Kasım-2009 Antalya. Sayfa:406

D-8. Halil Bahçecioğlu, Artunay Özgür, Alper Şengül, Rıfat Rasier, Erdal Yüzbaşıoğlu.  İntravitreal pegaptanib uygulama sonuşlarımız. TOD 43. Ulusal Kongresi 2009 Antalya. Sayfa.405

D-9.Rıfat Rasier, Artunay Özgür, Erdal Yüzbaşıoğlu, Alper Şengül, Halil Bahçecioğlu. Yaşa bağlı makula dejenerasyonu tedavisinde intravitreal bevacizumab etkinliğinin değerlendirilmesinde tercihli yüksek keskinlik perimetrisinin yeri. TOD 43. Ulusal Kongresi Kasım-2009, Antalya. Sayfa: 403

D-10. Erdal Yüzbaşıoğlu,Artunay Özgür, Alper Şengül, Rıfat Rasier, Halil Bahçecioğlu. Orta ve ileri derecede kuru göz olgularında topikal siklosporin A’nın etkinliğinin karşılaştırılması. TOD 43. Ulusal Kongresi Kasım-2009, Antalya. Sayfa: 310

D-11.Rıfat Rasier, Mediha Özeren, Artunay Özgür, Halil Bahçecioğlu, İsmail Seçkin, Hamit Kalaycıoğlu, Adnan Kurt, Alphan Şennaroğlu, Murat Gülsoy. Açık kornea insizyonu sırasında infrared laser uygulaması ile kornea yapışması.19. Ulusal elektron mikroskopisi kongresi. Trabzon, Haziran 2009. Sayfa:171

D-12. Yüzbaşıoğlu Erdal, Artunay Özgür, Rasier Rıfat, Şengül Alper, Bahçecioğlu Halil. Primer açık açılı glokom ve normal tansiyonlu glokom hastalarında oküler puls amplitüdü. 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 19-23 Kasım 2008 Antalya. Sayfa:271

D-13. Şengül Alper, Artunay Özgür, Rasier Rıfat, Yüzbaşıoğlu Erdal, Bahçecioğlu Halil. Antiglokomatöz ilaç kullanımı ile nazolakrimal kanal tıkanıklığı ilişkisi. 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 19-23 Kasım 2008 Antalya. Sayfa:359

D-14. Şengül Alper, Artunay Özgür, Rasier Rıfat, Yüzbaşıoğlu Erdal, Bahçecioğlu Halil. Türk toplumunda gebelerdeki göz içi basıncı değişimleri.42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 19-23 Kasım 2008 Antalya. Sayfa: 376          

D-15. Artunay Özgür, Yüzbaşıoğlu Erdal, Şengül Alper, Rasier Rıfat, Bahçecioğlu Halil. Yaşa bağlı ve diyabetik katarakta antioksidan sistem, lipid peroksidasyonu ve siyalik asid seviyesi. 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 19-23 Kasım 2008 Antalya. Sayfa:207

D-16. Artunay Özgür, Yüzbaşıoğlu Erdal, Şengül Alper, Rasier Rıfat, Bahçecioğlu Halil. İdiyopatik persistan santral seröz koryoretinopatide intravitreal bevacizumab tedavisi. 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 19-23 Kasım2008 Antalya. Sayfa: 476

D-17. Rasier Rıfat, Artunay Özgür, Şengül Alper, Yüzbaşıoğlu Erdal, Bahçecioğlu Halil. Preferential Hyperacuity Perimetri (PHP) santral seröz koryoretinopatide yardımcı tanı ve takip yöntemi olabilir mi? 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 19-23 Kasım 2008 Antalya. Sayfa:327

D-18. Yüzbaşıoğlu Erdal, Artunay Özgür, Şengül Alper, Rasier Rıfat, Bahçecioğlu Halil. Değişik tipte glokom olgularında değişik metodlarla yapılan göziçi basıncı ölçümlerinin karşılaştırılması. 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 19-23 Kasım 2008 Antalya. Sayfa:271

D-19. Bahçecioğlu Halil, Artunay Özgür, Yüzbaşıoğlu Erdal, Rasier Rıfat, Şengül Alper. Neovasküler glokomlu olguda eş zamanlı intravitreal ve intrakamaral avastin uygulaması. 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 19-23 Kasım 2008 Antalya. Sayfa: 270 

D-20. Rasier Rıfat, Artunay Özgür , Yüzbaşıoğlu Erdal, Şengül Alper,  Bahçecioğlu Halil. Yaşa bağlı makula dejenerasyonunun tanısında tercihli yüksek keskinlik perimetrisinin (PHP) amsler grid ile karşılaştırılması. 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 19-23 Kasım 2008 Antalya. Sayfa:327

D-21. Bahçecioğlu Halil, Artunay Özgür, Yüzbaşıoğlu Erdal, Rasier Rıfat, Şengül Alper. Yaş ve kan basıncının retina damarsal çaplarına etkisinin retinal damar analizatörü kullanılarak değerlenlendirilmesi. 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 19-23 Kasım 2008 Antalya. Sayfa: 481 

D-22. Erdal Yüzbaşıoğlu, Artunay Özgür, Canan Aslı Utine, Alper Şengül, Rasier Rıfat, Bahçecioğlu Halil. Primer açık açılı glokom ve normal tansiyonlu glokomda korneal histerezis.41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim- 01 Kasım 2007 Antalya. Sayfa: 155

D-23. Rasier Rıfat, Artunay Özgür, Alper Şengül, Erdal Yüzbaşıoğlu, Bahçecioğlu Halil. İntravitreal bevacizumab uygulaması sonrasında sistemik hipertansiyon. 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim- 01 Kasım 2007 Antalya. Sayfa: 259

D-24. Rasier Rıfat, Artunay Özgür, Erdal Yüzbaşıoğlu,Alper Şengül, Bahçecioğlu Halil. İntravitreal bevacizumab uygulaması sonrası gelişen epilepsi olgusu. 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim- 01 Kasım 2007 Antalya. Sayfa: 260

D-25. Erdal Yüzbaşıoğlu, Artunay Özgür, Banu Öncel, Rasier Rıfat, Alper Şengül, Bahçecioğlu Halil. Korneal histerezis ve glokom ilişkisi. 41.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim- 01 Kasım 2007 Antalya. Sayfa: 155 

D-26. Alper Şengül, Erdal Yüzbaşıoğlu, Artunay Özgür, Rasier Rıfat, Bahçecioğlu Halil. Merkezi kornea kalınlığı ve korneal histerezis ilişkisi. 41.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim- 01 Kasım 2007 Antalya. Sayfa:148

D-27. Artunay Özgür, Erdal Yüzbaşıoğlu, Rasier Rıfat, Alper Şengül, Bahçecioğlu Halil. LASİK sonrası flep ara yüzey sıvı birikimi ile maskelenen göz içi basınç artışı. 41.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim- 01 Kasım 2007 Antalya. Sayfa: 305 

D-28. Bahçecioğlu Halil, Artunay Özgür, Rasier Rıfat, Alper Şengül, Erdal Yüzbaşıoğlu. İntravitreal avastin sonrası endoftalmi. 41.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim- 01 Kasım 2007 Antalya. Sayfa: 259 

D-29. Bahçecioğlu Halil, Artunay Özgür, Rasier Rıfat, Erdal Yüzbaşıoğlu, Alper Şengül. 1 yıllık intravitreal avastin uygulamalarımız. 41.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim- 01 Kasım 2007 Antalya. Sayfa: 256

D-30. Alper Şengül, Artunay Özgür,Rasier Rıfat, Erdal Yüzbaşıoğlu, Bahçecioğlu Halil. Travmatik koroid ruptürüne sekonder gelişen jukstafoveal koroid neovaskularizasyonu tedavisinde intravitreal bevacizumab.28 Ekim- 01 Kasım 2007 Antalya. Sayfa:262

D-31. Artunay Özgür, Alper Şengül, Erdal Yüzbaşıoğlu, Rasier Rıfat, Bahçecioğlu Halil. İntravitreal bevacizumab (avastin) uygulaması sonrası göz içi basınç değişimleri. 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim- 01 Kasım 2007 Antalya. Sayfa:252

D-32. Öncel Murat, Açıkalın Banu Öncel, Bahçecioğlu Halil, Artunay Özgür, Rasier Rıfat. Komplike retina dekolmanı tedavisinde ağır silikon yağı ile standart silikon yağının karşılaştırılması. 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim- 01 Kasım 2006 Antalya. Sayfa:156

D-33. Rasier Rıfat, Artunay Özgür, Bahçecioğlu Halil, Öncel Murat. Senil makula degeneresyonun risk faktörleriyle ilişkisi. 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim- 01 Kasım 2006 Antalya. Sayfa:361

D-34.Rasier Rıfat, Artunay Özgür, Bahçecioğlu Halil, Öncel Murat. Senil makula degeneresyonu tedavisi için uygulanan fotodinamik tedavi tekrarı ile serum- LDL düzeyleri arasındaki ilişki. 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim- 01 Kasım 2006 Antalya. Sayfa:360

D-35. Açıkalın Banu Öncel, Öncel Murat, Bahçecioğlu Halil, Artunay Özgür, Rasier Rıfat. Diabetik makula ödemi tedavisinde intravitreal bevacuzimab. 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim- 01 Kasım 2006 Antalya. Sayfa: 335

D-36. Bahçecioğlu Halil, Rasier Rıfat, Artunay Özgür, Öncel Murat. Presbiyopi çağında hipermetrop hastalarda LASIK prosedürünün yakın görme üzerine etkisi. 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim- 01 Kasım 2006 Antalya. Sayfa:263

D-37. Bahçecioğlu Halil, Artunay Özgür, Rasier Rıfat, Öncel Murat. Prespiyop Çağindaki Hipermetrop Hastalarda Lasik Sonrası LT-CK (Light Touch Conductive Keratoplasti ile) Uygulaması. 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim- 01 Kasım 2006 Antalya. Sayfa: 263 

D-38. Artunay Özgür, Rasier Rıfat, Bahçecioğlu Halil, Öncel Murat. LASİK Cerrahisi Sonrası Oluşan Göz içi Basınç Değişimlerinin Dinamik Kontur Tonometri, Goldman Aplanasyon Tonometri ve Nonkontakt Tonometri Kullanılarak Değerlendirilmesi. 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim- 01 Kasım 2006 Antalya. Sayfa: 259

D-39. Artunay Özgür, Rasier Rıfat, Bahçecioğlu Halil, Öncel Murat. Göz içi Basınç Ölçümünde Dinamik Kontur Tonometri ile Goldman Aplanasyon Tonometri Karşılaştırılırken Korneal Kalınlık ve Kurvaturun Ölçüme Etkisi. 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 28 Ekim- 01 Kasım 2006 Antalya. Sayfa:201

D-40. H. Yetik, H. Bahçecioğlu, R. Rasier,Artunay Özgür, Ş.Özkan. Aynı seansta uygulanan diğer gözdeki skatrisyel faz amd’lerde oküler fotodinamik tedavi( opt) sonuçları; 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2005 Antalya. Sayfa:328

D-41. Artunay Özgür, R. Rasier, H. Bahçecioğlu. Fako cerrahisi sırasında oluşan intraoküler basınç değişimlerinin optik sinir topografik parametreleri üzerine etkisi;39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2005 Antalya. Sayfa:255

D-42. R. Rasier,Artunay Özgür, H. Bahçecioğlu. Tilted disk anomalisinde retina tomografisi (HRT); 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2005 Antalya. Sayfa:181

D-43. R. Rasier,Artunay Özgür, H. Bahçecioğlu. Renal, retinal ve tiroid multiorgan kistleri olan romatoit artiritli bir olgu; 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2005 Antalya. Sayfa:334

D-44. Artunay Özgür, R. Rasier, H. Bahçecioğlu. LASİK cerrahisi sırasında oluşan akut intraoküler basınç artışının optik sinir başı topografisi üzerine etkisi; 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 17-21 Eylül 2005 Antalya. Sayfa:101

D-45. Rıfat Rasier, Artunay Özgür, Murat Öncel, Erdal Yüzbaşıoğlu, Alper Şengül, Amber Şenel, Halil Bahçecioğlu. Diabetik retinopatide vitreus IL-8 ve TNF- α seviyeleri. TOD 44. Ulusal Kongresi Eylül-Ekim 2010 Antalya. Sayfa 195

D.46. Elvan Alper Şengül, Artunay Özgür, Erdal Yüzbaşıoğlu, Rıfat Rasier, Amber Şenel, Halil Bahçecioğlu. Diabete bağlı difüz maküla ödemi olgularında intravitreal ranibizumab uygulama sonuçlarımız. TOD 44. Ulusal Kongresi Eylül-Ekim 2010 Antalya. Sayfa 234

D.47. Rıfat Rasier, Artunay Özgür, Murat Öncel, Erdal Yüzbaşıoğlu, Alper Şengül, Amber Şenel, Halil Bahçecioğlu. Regmatojen Retina dekolmanına bağlı gelişen proliferatif vitreoretinopatide vitreus sıvısında VEGF ve IL-8 seviyeleri. TOD 44. Ulusal Kongresi Eylül-Ekim 2010 Antalya. Sayfa 278

D-48. Elvan Alper Şengül, Artunay Özgür, Erdal Yüzbaşıoğlu, Rıfat Rasier, Amber Şenel, Halil Bahçecioğlu. Diabete bağlı difüz maküla ödemi olgularında intravitreal pegaptanib sodyum uygulama sonuçlarımız. TOD 44. Ulusal Kongresi Eylül-Ekim 2010 Antalya. Sayfa 305

D-49. Amber Şenel, Artunay Özgür, Alper Şengül, Rıfat Rasier, Erdal Yüzbaşıoğlu, Halil Bahçecioğlu. Retinitis pigmentosa ve Bietti kristalin fundus distrofisi birlikteliği. TOD 44. Ulusal Kongresi Eylül-Ekim 2010 Antalya. Sayfa 349

D-50. Amber Şenel, Artunay Özgür, Alper Şengül, Rıfat Rasier, Erdal Yüzbaşıoğlu, Halil Bahçecioğlu. Koroidal neovasküler membran tedavisi için kullanılan ardışık bevacizumab enjeksiyonlarını takiben uygulanan ranibizumab enjeksiyonu sonrası gelişen subretinal hemoraji. TOD 44. Ulusal Kongresi Eylül-Ekim 2010 Antalya. Sayfa 351

D-51. Erdal Yüzbaşıoğlu, Artunay Özgür, Alper Şengül, Rıfat Rasier, Amber Şenel, Halil Bahçecioğlu. Kistoid maküla ödemi hastalarında intravitreal ranibizumab uygulama sonuçlarımız. TOD 44. Ulusal Kongresi Eylül-Ekim 2010 Antalya. Sayfa 404

D-52. Erdal Yüzbaşıoğlu, Artunay Özgür, Alper Şengül, Rıfat Rasier, Amber Şenel, Halil Bahçecioğlu. Primer açık açılı glokom ve normal tansiyonlu glokom olgularında kornea direnç faktörü ve korneal histerezisin karşılaştırılması. TOD 44. Ulusal Kongresi Eylül-Ekim 2010 Antalya. Sayfa 405

D-53. Halil Bahçecioğlu, Artunay Özgür, Alper Şengül, Rıfat Rasier, Amber Şenel, Erdal Yüzbaşıoğlu. İntravitreal enjeksiyon sırasında istemsiz posterior kapsül penetrasyonu nedeniyle oluşan iyatrojenik katarakt olgularında cerrahi yaklaşım. TOD 44. Ulusal Kongresi Eylül-Ekim 2010 Antalya. Sayfa 422

D-54. Halil Bahçecioğlu, Artunay Özgür, Rıfat Rasier, Amber Şenel, Alper Şengül, Erdal Yüzbaşıoğlu. İntravitreal enjeksiyon sonrası görülen vitreus içi silikon yağ damlacıkları.  TOD 44. Ulusal Kongresi Eylül-Ekim 2010 Antalya. Sayfa 426

D-55. Artunay Özgür, Erdal Yüzbaşıoğlu, Rıfat Rasier, Alper Şengül, Amber Şenel, Halil Bahçecioğlu. Anjioid streaks nedenli gelişen koroid neovaskülarzasyonu tedavisinde düşük tesirli fotodinamik tedavi ile kombine intravitreal ranibizumab enjeksiyonu tedavisi. TOD 44. Ulusal Kongresi Eylül-Ekim 2010 Antalya. Sayfa 472

D-56. Artunay Özgür, Erdal Yüzbaşıoğlu, Rıfat Rasier, Alper Şengül, Amber Şenel, Halil Bahçecioğlu. Neodymium: YAG laser posterior kapsülotomi sonrası oluşan göz içi basınç artışı profilaksisinde %0.03 bimatoprostun %0.2 brimonidin ile karşılaştırılması. TOD 44. Ulusal Kongresi Eylül-Ekim 2010 Antalya. Sayfa 473

E-57. E.A. Şengül, Ö Artunay, Erdal Yüzbaşıoğlu, A. Şenel, H.Bahçecioğlu.  Yaşa bağlı makula dejenerasyonuna ikincil gelişen koroid neovaskülarizasyonu hastalarında intravitreal bevacizumabın etkinliğini değerlendirmede kompleman faktör H polimorfizminin yeri. TOD 45. Ulusal Kongresi  2011 Kıbrıs. Sayfa 184

E-58. Erdal Yüzbaşıoğlu,  Ö Artunay, A. Şenel, E.A. Şengül, R. Rasier,  H.Bahçecioğlu.Bilateral toluen optik nöropatisi. TOD 45. Ulusal Kongresi  2011 Kıbrıs. Sayfa 388

E-59. E.A. Şengül, Ö Artunay, Erdal Yüzbaşıoğlu, R. Rasier, A. Şenel, H.Bahçecioğlu.Yaşa bağlı makula dejenerasyonuna ikincil gelişen koroid neovaskülarizasyonu hastalarında intravitreal ranibizumabın etkinliğini değerlendirmede kompleman faktör H polimorfizminin yeri. TOD 45. Ulusal Kongresi  2011 Kıbrıs. Sayfa 505                                                                                                                              

E-60. R. Rasier, Ö Artunay, M. Öncel, Erdal Yüzbaşıoğlu, E.A. Şengül, A. Şenel, U. Görmüş, H.Bahçecioğlu. Santral retinal ven oklüzyonlarında vitreus sıvısında VEGF ve il-8 seviyeleri.                                                                                                                              TOD 45. Ulusal Kongresi  2011 Kıbrıs. Sayfa 508

E-61. R. Rasier, Ö Artunay, M. Öncel, Erdal Yüzbaşıoğlu, E.A. Şengül, A. Şenel, U. Görmüş, H.Bahçecioğlu. Epiretinal membranlı hastaların vitreus sıvısında VEGF seviyeleri. TOD 45. Ulusal Kongresi  2011 Kıbrıs. Sayfa 509.                                 .                                                                                                                       

E-62. Ö Artunay, A. Şenel, E.A. Şengül, Erdal Yüzbaşıoğlu, R. Rasier, H.Bahçecioğlu.Yaşa bağlı makula dejenerasyonu tedavisinde intravitreal bevacizumab ve ranibizumabın etkinliğinin karşılaştırması. TOD 45. Ulusal Kongresi  2011 Kıbrıs. Sayfa 548                                                                                                                 

E-63. Ö Artunay, A. Şenel, E.A. Şengül, R. Rasier, Erdal Yüzbaşıoğlu, H.Bahçecioğlu. Santral seröz koroidoretinopati tedavisinde düşük tesirli fotodinamik tedavi ile kombine intravitreal avastin enjeksiyonu tedavisi. TOD 45. Ulusal Kongresi  2011 Kıbrıs. Sayfa 548                                                                                                                       

E-64. Erdal Yüzbaşıoğlu, Ö Artunay, A. Şenel, E.A. Şengül, R. Rasier, H.Bahçecioğlu. Bilateral maküla koroid kolobomu optik koherens tomografi bulguları. TOD 45. Ulusal Kongresi  2011 Kıbrıs. Sayfa 549                                                               

E-65. A. Şenel, Ö Artunay, E.A. Şengül, Erdal Yüzbaşıoğlu, R. Rasier, H.Bahçecioğlu. Göz bulgularıyla tanıya gidilen Kabuki sendromlu olgu. TOD 45. Ulusal Kongresi  2011 Kıbrıs. Sayfa 549                                                                                   

E-66. A. Şenel, Ö Artunay, E.A. Şengül, Erdal Yüzbaşıoğlu, R. Rasier, H.Bahçecioğlu. Diyabetik kistoid maküla ödemi tedavisinde intravitreal ranibizumab. TOD 45. Ulusal Kongresi  2011 Kıbrıs. Sayfa 550                                                               

E-67. H.Bahçecioğlu, Ö Artunay, A. Şenel, E.A. Şengül, Erdal Yüzbaşıoğlu, R. Rasier.İdiyopatik tam kat maküler delik cerrahisi sonrası görsel prognoz tahmininde preoperatif uygulanan optik koherens tomografinin yeri. TOD 45. Ulusal Kongresi  2011 Kıbrıs. Sayfa 601 

E-68. R. Rasier, G. Küser, Ö. Artunay, E. Yüzbaşıoğlu, E.A. Şengül, A.Şenel,  H. Bahçecioğlu Streptozosin ile indüklenmiş sıçanlarda diabetin vitreus sıvısındaki büyüme faktör seviyeleri üzerine etkisi TOD 46. Ulusal Kongresi  2012 Antalya. Sayfa 263

E-69. Bahçecioğlu Ö. Artunay, R. Rasier, E.A. Şengül, A.Şenel,Yaşa bağlı makula dejenerasyonuna ikincil gelişen koroidal neovaskülarizasyon tedavisinde kullanılan intravitreal ranibizumabın uzun dönem görsel sonuçları ve makula kalınlığı üzerine etkisi. TOD 46. Ulusal Kongresi  2012 Antalya. Sayfa 301

E-70. H. Bahçecioğlu Ö. Artunay, R. Rasier, E.A. Şengül, A.Şenel, Katarakt cerrahisi sonucu gelişen diabetik maküla ödemi tedavisinde intravitreal ranibizumabın etkinliği. TOD 46. Ulusal Kongresi  2012 Antalya. Sayfa 302

E-71. R. Rasier, Ö. Artunay, G. Aslan, E. Yüzbaşıoğlu, E.A. Şengül, A.Şenel,  H. Bahçecioğlu İntranasal kortikosteroid kullanımı ile ilişkili akut bilateral santral seröz koryoretinopati. TOD 46. Ulusal Kongresi  2012 Antalya. Sayfa 317

E-72. A.Şenel, Ö. Artunay,  E.A. Şengül, R. Rasier,H. Bahçecioğlu Kuru göz tedavisinde suni gözyaşı+ visköz jel tedavisi ile topikal siklosporin A tedavisinin etkinliğinin karşılaştırılması. TOD 46. Ulusal Kongresi  2012 Antalya. Sayfa 341

E-73. A.Şenel, Ö. Artunay, R. Rasier, E.A. Şengül, H. Bahçecioğlu. intravitreal anti vasküler endotelyal büyüme faktörü tedavisine yanıtsız hastaların insidansı ve hastalara yaklaşım. TOD 46. Ulusal Kongresi  2012 Antalya. Sayfa 343

E-74. Ö. Artunay,  E.A. Şengül, R. Rasier, E.Yüzbaşıoğlu, A.Şenel, H. Bahçecioğlu Coat’s benzeri eksüdasyonla seyreden retinitis pigmentosaya ikincil gelişen kistoid makula ödemi tedavisinde intravitreal ranibizumab TOD 46. Ulusal Kongresi  2012 Antalya. Sayfa 368

E-75. Ö. Artunay, R. Rasier, E.A. Şengül, E.Yüzbaşıoğlu, A.Şenel, H. Bahçecioğlu Sİlioretinal arter oklüzyonu ile ortaya çıkan protrombin G20210A mutasyonu TOD 46. Ulusal Kongresi  2012 Antalya. Sayfa 385

E-76. A.Şenel, R. Rasier, E.A. Şengül, N.G.Yalçın, O. Temizsoylu, H. Bahçecioğlu. Mutlu sonla biten maküler delik. TOD 47. Ulusal Kongresi  2013 Antalya. PS-0830

E-77. H. Bahçecioğlu, R. Rasier,  E.A. Şengül, A.Şenel, N.G.Yalçın, O. Temizsoylu. Biber gazına maruz kalan olgularda gözyaşı miktarında azalma oranları. TOD 47. Ulusal Kongresi  2013 Antalya. PS-0337

E-78. R. Rasier, E.A. Şengül, A.Şenel, N.G.Yalçın, O. Temizsoylu, H. Bahçecioğlu. Lasik hastalarımızda Hansatome XP ile Moria M2 mikrokeratom sonuçlarının karşılaştırılması.TOD 47. Ulusal Kongresi  2013 Antalya. PS-0161

E-79. R. Rasier, E.A. Şengül, A.Şenel, N.G.Yalçın, O. Temizsoylu, H. Bahçecioğlu. Biber gazına maruz kalmış kontak lens kullanan bir hastada korneal steril infiltratlar. TOD 47. Ulusal Kongresi  2013 Antalya. PS-0231

E-80. A.Şenel, R. Rasier, E.A. Şengül, N.G.Yalçın, O. Temizsoylu, H. Bahçecioğlu. Subkonjonktival hemoroji ve retinal arteriolar endotel fonksiyonu ilişkisi. TOD 47. Ulusal Kongresi  2013 Antalya. PS-0823

E-81. H. Bahçecioğlu, R. Rasier,  E.A. Şengül, A.Şenel, N.G.Yalçın, O. Temizsoylu. Postinjeksiyon ilk günde ortaya çıkan iki streptococcus mitis endoftalmitisi. TOD 47. Ulusal Kongresi  2013 Antalya. PS-0484

E-82. O. Temizsoylu, R. Rasier, E.A. Şengül, A.Şenel, N.G.Yalçın, H. Bahçecioğlu. Oküler hipertansiyonda retinal ganglion hücre tabakası kalınlığı ölçümü. TOD 47. Ulusal Kongresi  2013 Antalya. PS-0088

E-83. N.G.Yalçın, R. Rasier, E.A. Şengül, A.Şenel, O. Temizsoylu, H. Bahçecioğlu. Rekürren optik nöropati hastalarında retinal ganglion hücre katı kalınlığı (GCC) ölçümleri. TOD 47. Ulusal Kongresi  2013 Antalya. PS-0426

E-84. N.G.Yalçın, R. Rasier, E.A. Şengül, A.Şenel, O. Temizsoylu, H. Bahçecioğlu. Cup/disk oranı büyük kişilerde HRT-OKT karşılaştırılması. TOD 47. Ulusal Kongresi  2013 Antalya. PS-0094

E-85. Elvan Alper Şengül, Halil Özgür Artunay, Esra Türkseven Kumral, Nursal Melda Yenerel, Rıfat Rasier, Nejla Tükenmez Dikmen, Emine Savran Elibol, Mehmet Şahin Sevim, Retina Ven Dal Tıkanıklıklarının Tedavisinde Kullanılan Tek Doz İntravitreal Deksametazon İmplant Uygulamalarımızın 6 Aylık Sonuçları. Tod 48. Ulusal Kongre Antalya

E-86. Elvan Alper Şengül, Halil Özgür Artunay, Esra Türkseven Kumral, Nursal Melda Yenerel, Rıfat Rasier, Nejla Tükenmez Dikmen, Emine Savran Elibol, Mehmet Şahin Sevim, Santral Retina Ven Tıkanıklıklarının Tedavisinde Kullanılan Tek Doz İntravitreal Deksametazon İmplant Uygulamalarımızın 6 Aylık Sonuçları. Tod 48. Ulusal Kongre Antalya

E-87. Rıfat Rasier, Murat Gülsoy, 1470-Nm Diyot Laser İle Amniotik Membran Kontakt Lens Kaynağı: Sütürsüz Amniyotik Memran Transplantasyonu İçin Yeni Metod. Tod 48. Ulusal Kongre Antalya

E-88. Rıfat Rasier, Elvan Alper Şengül, Erdal Yüzbaşıoğlu,  Amber Şenel Kükner, Nazlı Gül Yalçın,  Onur Temizsoylu, Tomris Şengör, Kanber Öcal Karabay, Vedat Aytekin, Koroner Anjiografi Kararı Verilmiş Hastaların Anjiyo Öncesi Retinal Damar Analizi. Tod 48. Ulusal Kongre Antalya

E-89. Amber Şenel Kükner, Rıfat Rasier, Tomris Şengör, Erdal Yüzbaşıoğlu, Elvan Alper Şengül, Nazlı Gül Yalçın,  Onur Temizsoylu, Halil Bahçecioğlu. Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu İle Serum Düşük Dansiteli Lipoprotein Alt Grupları İlişkisi. Tod 48. Ulusal Kongre Antalya

E-90. Nazlı Gül Yalçın , Elvan Alper Şengül, Rıfat Rasier, Erdal Yüzbaşıoğlu,  Amber Şenel Kükner, Onur Temizsoylu, Tomris Şengör, Down Sendromlu Olgularda Göz Bulguları. Tod 48. Ulusal Kongre Antalya

E-91. Nazlı Gül Yalçın , Halil Özgür Artunay, Elvan Alper Şengül, Rıfat Rasier, Erdal Yüzbaşıoğlu,  Amber Şenel Kükner, Onur Temizsoylu, Tomris Şengör, Retinitis Pigmentosada Coats Benzeri Retinal Eksudasyon İle Kistodi Makuler Ödemde İntravitreal Ranibizumab Tedavisi. Tod 48. Ulusal Kongre Antalya

E-92. Rıfat Rasier. Polisitik over sendromlu hastalarda retina sinir lifi kalınlığı ölçümler. 49. TOD Ulusal Oftalmoloji kongresi, 2015, Antalya.

E-93. Rıfat Rasier. Button hole vakasına yaklaşım. 49. TOD Ulusal Oftalmoloji kongresi, 2015, Antalya.

E-94. Rıfat Rasier, Murat Gülsoy. 1470-nm diyot lazer ile in vitro kornea doku kaynağı. 50. TOD Ulusal Oftalmoloji kongresi, 2016, Antalya.

D-95. Elvan Alper Şengül, Özgür Artunay, Alev Koçkar, Rıfat Rasier, Nazlı Gül Yalçın, Onur Temizsoylu, Erdal Yüzbaşıoğlu. İntravitreal Ranibizumab ve Aflibercept Uygulamalarımızın 1 Yıllık Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçları: Gerçek Yaşam Verileri. 51. TOD Ulusal Oftalmoloji kongresi, 2017, Antalya.

D-96. Elvan Alper Şengül, Rıfat Rasier, Çavlan Çiftçi, Özgür Artunay, Alev Koçkar, Halil Bahçecioğlu, Erdal Yüzbaşıoğlu. Normotensif Yaşa Bağlı Maküler Dejenerasyonu Hastalarında İntravitreal Ranibizumab ve Bevacizumab Uygulamasının 24 Saatlik Kan Basıncı İzleme Kayıtlarına Kısa Dönemli Etkileri. 51. TOD Ulusal Oftalmoloji kongresi, Sözlü sunum, 2017, Antalya.

D-97. Rıfat Rasier, Murat Gülsoy. Kızılötesi Laserler ile Korneal Doku Kaynağı: In vivo Tavşan Çalışması. 51. TOD Ulusal Oftalmoloji kongresi, 2017, Antalya.

D-98. Rıfat Rasier, Fatma Zehra Erkoç, Özgen Öztürk-Öncel, M. Marcali, Çağrı Elbüken, Bora Garipcan. Biyoesinlenme Yaklaşımı ile Yapay Kornea Endotelyum Mikro-Çevresinin Geliştirilmesi. 52. TOD Ulusal Oftalmoloji kongresi, 2018, Antalya.

D-99. Rıfat Rasier, Özgül Uğurtay. Hipertansif hastalarda retina sinir lifi düzeyleri. 51. TOD Ulusal Oftalmoloji kongresi, 2017, Antalya.

D-100. Elvan Alper Şengül, Özgür Artunay, Rıfat Rasier, Özgül Uğurtay, Erdal Yüzbaşıoğlu. Retinal nerve fiber layer thickness changes in age related macular degeneration treated with multiple ıntravitreal aflibercept. 53. TOD Ulusal Oftalmoloji kongresi, 2019, Antalya.

D-101. Rıfat Rasier, Tansu Ersoy. Monofokal Göz İçi Lenslerin Femtosaniye Lazer ile Ablasyonu. 54. TOD Ulusal Oftalmoloji kongresi, 2020, Antalya.

D-102. Rıfat Rasier, Fatma Zehra Erkoç, Ozgen Öztürk Öncel, Merve Marçalı, Çağrı Elbüken, Bora Garipcan. Küçük ve Büyük Hücre Desenli Yapay Kornea Endotel Tabakası Mikro Çevresinin Karşılaştırılması, 55. TOD Ulusal Oftalmoloji kongresi, 2021, Antalya.

 

F. Diğer yayınlar : 

Yayımlanmış kitap: Infrared Lasers for Corneal Tissue Welding. LAP Lambert Academic Publishing (2010-08-11), ISBN-13: 978-3-8383-4693-9

Kitap çevirisi: Wills Eye Enstitüsü 5-Dakikada Göz Hastalıkları Değerlendirmesi. Retina/Vitreus Bölümü. Wolters Kluwer/Lippincot William&Wilkins, ISBN-978-975-277

Yayımlanmış kitap bölümü : Biomaterials and stem cells : from basics to applications.  Chapter 9. The recent developments and future perspectives on biomaterials for corneal tissue engineering. Hacettepe University Press (2018), ISBN-13: 978-975-491-470-2

G. Uluslararası ve Ulusal Dergilerde Hakemlikler : 

Uluslararası Dergiler 

  1. British Journal of Ophthalmololgy, 2011
  2. Journal Cataract Refractive Surgery,  2013
  3. International Journal of Ophthalmology, 2014
  4. Pediatrics, 2019
rifat rasier 2
Menü
Translate »