Hasta Hakları Birimi

Hasta Hakları Birimi

Estecenter Hasta Hakları Birimi

Estecenter Hasta Hakları Birimi

Hasta Hakları ve Sorumlulukları

Sağlık hizmetlerinde, bireylerin hak ve sorumlulukları büyük önem taşır. Hastanelerimize başvuran her hasta ve aileleri, sağlık hizmetlerinden yararlanırken sahip oldukları haklara saygı duyulur. Bu kaynak, T.C. Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği’nden esinlenerek hazırlanmış olup, hastaların hakları ve hizmet alımı sırasında yerine getirmeleri gereken sorumluluklar hakkında bilgi vermektedir.

Hasta Hakları

Hasta hakları, uluslararası ve ulusal mevzuatlarla güvence altına alınmış, sağlık kuruluşlarına başvuran kişilerin haklarının korunması için yapılan uygulamaları kapsar. Bu haklar, insan sağlığının korunması ve yüksek kaliteli sağlık hizmetlerinin sunulmasını amaçlar.

 1. Hizmetlerden Yararlanma Hakkı: Her birey, dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın sağlık hizmetlerinden eşit şekilde yararlanma hakkına sahiptir.
 2. Bilgilendirme ve Bilgi İsteme Hakkı: Hastalar, sağlık durumları ve sağlık hizmetleri hakkında bilgi alma, belgeleri inceleme ve edinme hakkına sahiptir.
 3. Rıza ve Onay Hakkı: Hastalar, önerilen tedaviler hakkında bilgilendirildikten sonra tedaviyi kabul etme, reddetme veya durdurma hakkına sahiptir.
 4. Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme Hakkı: Hastalar, tedavi yöntemini ve sağlık personelini seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.
 5. Mahremiyet ve Gizlilik Hakkı: Kişisel bilgilerin gizliliğinin korunması hakkına sahiptir.
 6. Saygınlık Görme Hakkı: Hastalar, sağlık hizmetlerini nazik ve saygılı bir ortamda alma hakkına sahiptir.
 7. Dini Vecibelerini Yerine Getirme Hakkı: Hastalar, sağlık durumları izin verdiği sürece dini vecibelerini yerine getirme hakkına sahiptir.
 8. Ziyaret ve Refakat Hakkı: Hastalar, belirlenen kurallar çerçevesinde ziyaretçi kabul etme ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.
 9. Güvenlik Hakkı: Hastalar, sağlık hizmetlerindeki risklerden ve tıbbi hatalardan korunma hakkına sahiptir.
 10. Konsültasyon ve İkinci Görüş İsteme Hakkı: Hastalar, sağlık durumlarıyla ilgili başka bir uzmandan bilgi alma veya ikinci bir görüş isteme hakkına sahiptir.
 11. Şikâyet, Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı: Hastalar, haklarının ihlali durumunda şikâyette bulunma, değerlendirilme ve sonuçlandırılma hakkına sahiptir.

Hasta Sorumlulukları

Hasta sorumlulukları, sağlık kuruluşlarına başvuran ve hizmet alan hastaların yerine getirmesi gereken görev ve yükümlülükleri ifade eder.

 1. Genel Sorumluluklar: Hastalar, sağlıklarını korumak için gerekli tedbirleri almak ve verilen tavsiyelere uymakla yükümlüdür.
 2. Sosyal Güvenlik Durumu: Hastalar, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmekle sorumludur.
 3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme: Hastalar, sağlık durumları ve tedavi geçmişleri hakkında doğru ve eksiksiz bilgi vermekle yükümlüdür.
 4. Hastane Kurallarına Uyma: Hastalar, sağlık kuruluşunun kurallarına ve uygulamalarına uymakla sorumludur.
 5. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma: Hastalar, tedavi ile ilgili önerilere uymak ve tedavi sürecine aktif katılım sağlamakla sorumludur.

Bu haklar ve sorumluluklar, sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak için önemlidir.