Meme Onarımı (Meme Rekonstrüksiyon)

Göğüs onarımı ameliyatı, doğuştan göğüste bir anomali olması veya herhangi bir nedenle göğsün alınması sonucunda göğüs dokusunun yeniden yapılandırılması için yapılan cerrahi bir işlemdir. Özellikle meme kanseri tedavisinde mastektomi (göğüs alınması) tercih edildiğinde sıkça uygulanır.

 

Mastektomi sonrasında göğsün alınmasına bağlı olarak kişilerin özgüvenlerinin yerine gelmesi, kendileriyle barışmaları ve hayatlarına dolu dolu devam edebilmeleri için göğüs onarımı ameliyatı önemlidir.

 

Bu ameliyat, hastaların fiziksel ve duygusal iyileşmelerine yardımcı olurken, göğüs görünümünü yeniden kazanmalarına ve bedenleriyle uyum içinde hissetmelerine katkı sağlar. Ayrıca, göğüs onarımı ameliyatı, hastaların meme kanseri, meme kanseri tedavisi ve göğsün yeniden yapılandırılmasıyla ilgili merak ettikleri soruların yanıtlarını sağlamak için önemli bir kaynaktır.

Göğüs Nedir ?

“Göğüs” kelimesinin temel olarak tüm primatların gövdelerinde üst ventral bölgede bulunan çıkıntılara verilen isimdir. Kadınlarda ve erkeklerde göğüsün işlevi oldukça farklıdır. Hem kadınlarda hem de erkeklerde aynı embriyoloji dokudan gelişen göğüs, kadınlarda işlevseldir.

 

Kadınlarda bulunan göğüs bebekleri beslenmek için gerekli olan sütün üretimini yapar. Göğüs sadece insanlarda ergenlik döneminde salgılanan östrojen ve büyüme hormonu ile birlikte gelişir. İnsan dışındaki diğer primatlarda göğüs gelişimi minimal düzeydedir.

 

Diğer primatlarda göğüs gelişimi hamilelik ile birlikte meydana gelir. Kadın göğsünün temel işlevi bebeklerin beslenmesini sağlamak olsa da günümüzde bu organ sosyal açıdan da oldukça önemlidir.

 

Yüzlerce yıldır kadın siluetinin bir parçası olarak kabul edilen ve cinsel çekiciliğin bir nedeni olarak algılanan göğüs, kadın vücudu ile ilgili çalışmalarda mutlaka belirginleştirilir. Göğüs yapısında göğüs uçları erojen bölgelerdir ve cinsel uyarımın bir parçası olarak kabul edilir.

Kadınlarda Göğüs Anatomisi

Kadınlarda gelişen göğüs dokusunda yağ, lif ve glandüler doku bulunur. Glandüler doku içerisinde lob ve Lobular adı verilen yapılar ile süt kanalları yer almaktadır. Lifli doku göğsün göğüs kafesine tutunmasını ve belirgin şeklini almasına yardımcı olur. Yağ doku ise glandüler ve fibröz dokular arasında boşlukları doldurur.

 

Kadınlarda göğüs boyutunun belirlenmesinde ise yağ dokusu etkilidir. Kadın göğüsünde bulunan yağ dokular hariç geri kalan tüm dokular fibroglandüler doku olarak adlandırılmaktadır. Bunun dışında pektoral kas olarak bilinen her iki göğsün altında yer alan ve göğüs kafesi ile göğüs arasındaki desteği sağlayan yapılar da göğüs anatomisinin bir parçasıdır.

Göğüs Onarımı Nedir?

Göğüs onarımı ya da meme rekonstrüksiyonu olarak adlandırılan ameliyat, göğsün bir nedene bağlı olarak tamamen alınması sonucunda göğüs şeklinin yeniden kazandırılması olarak ifade edilebilir.

 

Göğüs onarımı genellikle meme kanseri tedavisinde memenin alınması gereken durumlarda, tedavinin tamamlanmasının akabinde kişilerin hem bireysel hem de toplumsal olarak alışılmış görünüme sahip olabilmeleri için yapılan bir operasyondur.

Meme Onarımı Neden Yapılır?

Herhangi bir nedenle meme dokusunun bir kısmının ya da tamamının ameliyat ile çıkarılması işlemi mastektomi olarak ifade edilir. Mastektomi, kadınlarda oldukça yaygın görülen meme kanserinde bir tedavi yöntemi olarak tercih edilebilen işlemlerdendir.

 

Mastektomi ameliyatı sadece meme kanseri tedavisinde değil aynı zamanda meme kanseri riski bulunan kişiler için önleyici tedavi olarak da tercih edilebilir.

 

Mastektomi sonrası meme onarımı gereksinimi ortaya çıkabilir. Memenin tamamen çıkarılması sonrasında tedavinin tamamlanması ile birlikte meme onarımı, meme rekonstrüksiyonu ya da mastektomi rekonstrüksiyonu olarak ifade edilen operasyon gündeme gelir. Bu operasyon ile kişinin beklentilerine, tedavi durumuna ve uygulanabilirliğine göre farklı tekniklerle meme yeniden oluşturulur.

 

Meme onarımı fiziksel olarak zorunlu bir operasyon olmamakla birlikte kadınlar için “kadınlığın sembolü” olan memenin kaybedilmesi ciddi psikolojik sorunlara yol açabilmektedir. Bu nedenle meme onarımı kişinin daha sağlıklı bir ruh haline sahip olabilmesi, fiziksel açıdan kendisini eksiksiz hissetmesi ve “kadınlığının simgesine” yeniden kavuşabilmesi için önerilen bir operasyondur.

Meme Kanseri Nedir?

Kanser vücuttaki sağlıklı hücreleri istila eden anormal hücreler ile karakterize olan ve anormal hücre büyümesinin kontrolsüz bir şekilde gerçekleşmesi sonucunda ciddi sorunlara yol açan bir hastalık sınıfı olarak tanımlanabilir.

 

Meme kanseri ise, meme dokusunun yer aldığı bölgelerde meydana gelen ve ilerleyen aşamalarda vücudun farklı noktalarında metastaz yapabilen yani yayılabilen kanser türüdür. Meme kanseri temelde meme hücrelerinde başlar ancak ilerlemesi çok farklı olabilir.

 

Kanser dokuları oluşturan temel yapı taşı olan hücrelerde başlar. Hücre üretiminde ve büyümesinde meydana gelen anomaliler kanser olarak tanımlanır. Hücre büyümesi süreçlerinde beklenenin gerçekleşmemesi ve ihtiyaçtan fazla yeni hücre oluşumunun meydana gelmesi; yaşlı ve hasarlı hücrelerin ölmemesi sonucunda vücutta hücre birikimi meydana gelir. Bu hücre birikimi sonucunda tümör adı verilen dokular meydana gelir.

 

Meme kanseri memede kötü huylu tümör oluşumu ile ortaya çıkar. Memedeki kötü huylu tümörü oluşturan hücreler kan ve lenf damarları aracılığı ile yayılabilir. Kanserli hücreler bu yayılım ile farklı doku ve organlara zarar verebilirler. Bu durum daha önce de bahsettiğimiz metastazdır.

 

Meme kanseri tedavisinde metastaz riskini ortadan kaldırmak ve hastalıkla mücadele edebilmek için farklı tedavi yöntemleri tercih edilebilir. Bu noktada meme kanserinin türü tedavinin belirlenmesinde çok önemlidir.

Meme Kanseri Türleri

Meme kanseri pek çok farklı türü olan ve her türünde farklı tedavi yönteminin uygulanması gereken bir hastalıktır. Mastektomi her meme kanseri türünde tercih edilen bir tedavi yöntemi değildir.

Ductal carcinoma in situ (DCIS): süt kanallarında anormal hücrelerin bulunduğu invazif olmayan kanser türüdür. Erken teşhis ile tedavisi oldukça kolaydır. Kolay bir tedavisi olan türdür ancak erken teşhis ve tedavi olmazsa meme dokusuna yayılabilir.

Invasive Ductal Carcinoma (IDC): Süt kanallarında oluşan kanser

hücrelerinin meme dokusuna yayılması olarak ifade edilir. Oldukça yaygın bir meme kanseri türüdür ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilir. IDC tüm meme kanseri teşhislerinin yaklaşık %70’ini oluşturur ve erkeklerde de en çok görülen meme kanseri türüdür.

Lobular Carcinoma In Situ (LCIS): Memeyi oluşturan lobüllerde anormal hücrelerin bulunması durumudur. Bu kanser türünde tedavi edilebilirlik oranı oldukça yüksektir. Ancak bir memede LCIS teşhisi varsa diğer memede de LCIS gelişme riski yüksektir.

Invasive Lobular Cancer (ILC): ILC memedeki süt üretimini yapan bezlerde başlayan ve sonrasında çevre dokulara yayılan bir kanser türüdür. IDC’den sonra en çok görülen meme kanseri türü olarak bilinmektedir. Bu tür aynı zamanda kan ve lenf damarları ile vücuda yayılabilir.

Triple Negative (Üçlü Negatif) Meme Kanseri: Bu türde meme kanseri büyümesini destekleyen üç reseptör, kanserli bölgede bulunmaz. Bu da meme kanseri hücrelerine yapılan testlerde sonuçların negatif gelmesi anlamına gelir. Hedefli ilaçlar ve hormon tedavisi yerine kemoterapi bu kanser türünde etkilidir. Bu kanser türü agresif ve zor tedavi edilebilir olsa da tedavi için sürekli araştırmalar yapılmaktadır.

Inflammatory Breast Cancer (IBC): Hızlı ilerleyen agresif bir türdür. Bu kanser türü meme dokusuna ve lenf damarlarına geçtiğinde daha belirgin ilerler. Semptomları lenf damarlarının tıkanması ile birlikte başlar.

Metastatik Meme Kanseri: Dördüncü evre meme kanseri olarak bilinmektedir. Meme kanseri akciğer, kemikler, beyin veya karaciğere yayılmıştır.

Medüller Karsinom: meme dokusunda tümör oluşumu ile karakterizedir ancak tümör süngerimsi bir yapıya sahip olduğu için mamografi ile teşhis edilir.

Tübüler Karsinom: 50 yaş ve üzeri kadınlarda daha çok görülen ve hormon tedavisine cevap veren kanser türüdür. Mamogram yoluyla teşhis edilebilir.

Kolloid: Müsinoz karsinom adıyla da bilinen bu meme kanseri bölgede mukus üretimine neden olan bir türdür. Tedavisi kolaydır.

Paget: Paget hastalığı meme başının çevresinde bulunan areolayı etkileyen ve oldukça nadir görülen bir kanser türüdür.

Meme Kanseri Belirtileri

Pek çok farklı meme kanseri türü olması sebebiyle meme kanseri belirtilerinde de farklılık olması doğaldır. İnsandan insana da değişiklik gösterebilen meme kanseri semptomları bazı durumlarda hiçbir şekilde ortaya çıkmayabilir.

Yaygın olarak bilinen meme kanseri belirtileri:

 

Meme Kanseri Tedavi Yöntemleri

Meme kanseri tedavisinde yaygın olarak kullanılan 5 tedavi yöntemi vardır. Tedavi planlama sürecinde bu 5 tedaviden 1 tanesi ya da bu tedavilerin kombinasyonları tercih edilmektedir. Bu tedavilerin bazıları doğrudan kanserli dokuları, tümörleri hedef alırken bazıları tüm vücutta kanserle savaşan ajanları hedefler. Her hastanın özel olarak değerlendirilmesi ve doğru tedavi planlamasının kişi özelinde yapılması gerekir.

Mastektomi Nedir?

Mastektomi meme kanseri tedavisinde tercih edilebilen yöntemlerden birisidir. Bu yöntemde memenin tamamen çıkarılması ve bölgenin temizlenmesi esastır. Ancak planlanan tedaviye ve kanserin türüne, evresine bağlı olarak farklı tiplerde mastektomi uygulamaları yapılabilmektedir. Basit, modifiye radikal, radikal, subkutan ve parsiyel mastektomi gibi farklı yaklaşımlar içeren operasyonlar ile meme kanseri tedavisi yapılabilmektedir.

 

Basit Mastektomi: Meme dokusunun tamamen çıkarılması anlamına gelir. Bu operasyonda koltuk altı bölgesindeki lenf düğümleri ve meme altındaki perental kaslar çıkarılmaz.

 

Modifiye Radikal Mastektomi: Meme altında bulunan pektoral kaslar çıkarılmaz, lenf düğümlerinin bazıları çıkarılır ve lenf nodu diseksiyonu yapılır.

 

Radikal Mastektomi: Memenin tamamı, bazı koltuk altı lenf düğümleri çıkarılır. Bu yöntemde meme altındaki pektoral kaslar da çıkarılmaktadır.

 

Parsiyel Mastektomi: Meme dokusunda bulunan kanserli hücreler ve oluşumlar ile birlikte çevredeki normal dokuların bir kısmının çıkarılması ile yapılır.

 

Subkutan Mastektomi: Meme dokusu tamamen çıkarılsa da meme ucu ve aerolaya dokunulmaz.

Meme Kanseri Ameliyatında Memenin Tamamı Alınır mı?

Meme kanseri tedavisinde cerrahi müdahale göz önünde bulunduruluyorsa mastektomi ile memenin tamamen alınması mümkündür. Ancak her operasyonda memenin tamamının alınması beklenmemelidir.

 

Mastektomi Sonrası Yaşam

Mastektomi sonrası normal yaşama dönüş kadınlar için zorlayıcı olabilir. Cerrahi bir operasyondan sonra gerçekleşen süreçler mastektomi için de aynıdır. Operasyon sonrası hastanede kalış süresi 1-3 gün aralığında değişmektedir. Ancak bazı durumlarda mastektomi ile kombine olarak meme onarımı operasyonu da yapılabilmektedir. Bu tür bir kombine ameliyat planlamasında operasyon sonrası hastanede yatış süresi artabilir.

 

Mastektomi sonrasında operasyonu yapan cerrahin önerilerini harfiyen yerine getirmek önemlidir. Bölgenin korunması ve düzenli pansumanların yapılması da iyileşme süreci açısından çok değerlidir. Bu tür operasyonlarda genellikle kendiliğinden eriyen dikişler kullanılmaktadır. Ancak aksi bir durum söz konusu ise dikişlerin zamanında alınması için mutlaka operasyonu yapan doktora gidilmesi gerekir.

 

Operasyonda kullanılan drenler yaklaşık 10 gün sonra çıkarılır. Operasyondan sonra kol ve omuz bölgesinde sertlik meydana gelmemesi için bazı egzersizlerin yapılması ihmal edilmemelidir. Egzersiz planlanmasının drenleri göz önünde bulundurularak yapılması gerekir.

Mastektomi Sonrası Meme Onarımı

Meme onarımı ya da meme rekonstrüksiyonu olarak adlandırılan ameliyat mastektomi ile alınan memenin yeniden yapılmasını sağlar. Mastektomi sonrasında meme onarımı için onkolog ve plastik cerrah iş birliği büyük bir öneme sahiptir. Mastektomi sonrasında tedaviyi planlayan onkolog farklı tedavilere devam etmek isteyebilir.

 

Bu durumda meme onarımı için doğru zamanın beklenmesi gerekir. Bazı durumlarda mastektomi operasyonu ile aynı anda meme onarımı operasyonu da yapılabilmektedir. Bu planlamanın yapılabilmesi için kişinin mastektomi sonrası yorucu bir kanser tedavisi almaması önerilmektedir.

 

Kimler Meme Onarımı Ameliyatı Olur?

Meme onarımı ameliyatı genellikle meme kanseri tedavisi sonrasında meme dokusunun çıkarılması sonucunda memeyi yeniden yapılandırmak için uygulanan bir prosedürdür. Mastektomi meme dokusunun çıkarılması anlamına gelir ve genellikle meme kanseri için tercih edilen bir tedavi türüdür. Mastektomi operasyonu geçiren ve meme onarımı operasyonu için onkolog onayı olan herkes istediği takdirde meme onarımı ameliyatı olabilmektedir.

Meme Onarım Ameliyatı Ne Zaman Yapılır?

Meme onarımı ameliyatının zamanlamasına Onkolog ve operasyonu yapacak Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı tarafından karar verilmelidir. Meme onarımı ameliyatı için belirlenebilecek 3 zaman vardır. Eş zamanlı onarım, geç onarım ve gecikmiş – eş zamanlı onarım olarak meme onarım ameliyatı zamanlarından bahsetmek mümkündür.

 

Eş zamanlı onarım mastektomi ile aynı operasyonda meme onarımının yapıldığı operasyonlardır. Eş zamanlı meme onarımı mastektomi sonrası kemoterapi gibi ek tedaviler görmeyecek kişiler için uygundur. Erken evrede teşhis edilen ve mastektomi uygulanan kişilerde eş zamanlı onarım yapılabilir.

 

Geç onarım ise mastektomi sonrasında kişinin devam edecek tedavilerinin tamamlanması ile yapılan meme onarımıdır. Bu noktada mastektomi sonrasında kemoterapi, hormon terapi ya da radyoterapi uygulamaları devam edecekse geç onarım önerilmektedir. Çünkü bu tedaviler bedenin yorulmasına ve yıpranmasına neden olur. Bu süreçte bir de meme onarımı iyileşmesi adına vücudun yorulmaması tercih edilir.

 

Gecikmiş eş zamanlı onarım aslında temel olarak iki ameliyat ile meme onarımı yapılması anlamına gelir. Mastektomi yapılırken bölgede yer açılması adına meme kasının arkasına bir balon yerleştirilir. Bu balonun amacı bölgedeki derinin genişlemesini ve meme onarımı için kullanılacak vücut dokularına veya implanta yer açılmasıdır. Devam edecek radyoterapi ve kemoterapi varsa mastektomi esnasında bu işlem yapılır ve bir yandan bölgede yer açılır. Tedaviler tamamlandıktan sonra meme onarımının diğer süreçlerine geçiş yapılabilir.

Meme Onarımı Türleri Nelerdir?

Meme onarımı veya meme rekonstrüksiyonu için birden fazla teknik bulunmaktadır. Kişinin fiziksel durumuna ve geçirdiği mastektominin kapsamına göre meme onarımı için kullanılacak teknik belirlenmektedir. Meme onarımı ameliyatlarında genel olarak 2 teknik tercih edilmektedir. Bunlar implant rekonstrüksiyonu ve flep rekonstrüksiyonu olarak adlandırılmaktadır.

 

İmplant rekonstrüksiyonu: Meme implantlarının kullanıldığı meme onarım ameliyatı tekniğidir. Pektoral kasların çıkarılmadığı mastektomi operasyonlarında bu kasların önüne veya arkasına yerleştirilen meme implantları ile operasyon yapılmaktadır. Bu operasyon erken meme onarımı olarak da bilinen mastektomi esnasında gerçekleştirilen meme onarımı ameliyatında kullanılabilmektedir. Ancak bunun yapılabilmesi için hem mastektomi sonrası planlanan bir kanser tedavisinin olmaması hem de doku genişletici uygulama ile meme dokusunun genişletilmesine ihtiyaç duyulmaması gerekir.

 

Flep / Otojen rekonstrüksiyonu: Meme onarımı için vücudun başka bir bölgesinden alınan dokunun kullanıldığı operasyonlardır. Deri, yağ ve kas dokuları göbek, sırt, kalça ve iç uyluklardan alınabilir. Bu operasyonda alınacak doku kan damarlarından tamamen ayrıldıktan sonra meme bölgesine transfer edilebilmektedir.

Hangi Meme Onarım Tekniği Sizin İçin Uygun?

İmplant ve flep / otojen rekonstrüksiyonu mastektomi sonrası eski görüntüsüne yeniden sahip olmak isteyenler için en doğru seçeneklerdir. Bu operasyonların kendilerine göre avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır.

 

İmplant rekonstrüksiyonu mastektomi operasyonu ile kombine olarak yapılabilir. İmplant ile meme yapılandırılması tercih edildiği için elde edilen sonuçlar kısa sürede ortaya çıkar. Meme dokusu genişletme ihtiyacı yoksa tek operasyonda tamamlanabilir.

 

Flep rekonstrüksiyonu ise kişinin vücudundan alınan dokular ile meme onarımı yapılmasını esas alır. Bu operasyondan sonra vücutta dokunun temin edildiği bölgede de operasyon izi kalabilmektedir. Ancak kişinin kendi vücut dokusu ile meme onarımı yapılması elde edilen sonuçların daha doğal olmasını sağlar.

 

Ayrıca kalça ve iç uyluklardan doku alınması mümkün olduğu için bu bölgelerde fazlalık olması halinde fazlalıkların alınması ile daha köklü bir vücut değişimi sağlanabilir.

Meme Ucu Onarımı

Mastektomi ile birlikte meme ucu alındıysa yani subkutan mastektomi dışında bir işlem tercih edildiyse meme ucu onarımı yapılması gerekmektedir. Meme ucunun yeniden yapılandırılmasında bölgeye yıldız şeklinde bir kesi açılır ve meme ucu yeniden tasarlanır. Mastektomi ile birlikte aerola korunmadıysa bölgeye dövme uygulaması ile yeni bir aerola yapılır.

 

Kanser Sonrası Meme Onarımı Ne Zaman Yapılır?

Meme kanseri tedavisinden sonra meme onarımının ne zaman yapılacağı büyük bir merak konusudur. Kadınlar için vücudun en önemli parçalarından birisi olan memenin alınması travmatik bir süreçtir. Bu nedenle pek çok kadın için kanser sonrası meme onarımı zamanı oldukça önemlidir. Bu noktada planlamanın onkolog ve plastik cerrah iş birliği ile yapılması en doğru sonucun alınmasına yardımcı olacaktır.

 

Mastektomi ile kombine olarak meme onarımı yapılabileceği gibi mastektomi sonrasında devam etmesi gereken radyoterapi veya kemoterapi gibi tedavilerin tamamlanmasından sonra da meme onarımı yapılmaktadır. Meme rekonstrüksiyonu için doğru zamanın belirlenmesi hem kişinin süreci çok daha konforlu atlatabilmesi hem de elde edilen sonuçların tatmin edici olması açısından önemlidir.

Göğüs Onarımı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Meme onarımı ameliyatlarında gerek duyulması halinde meme ucu düzeltilebilir veya yeniden yapılabilir. Meme ucu ve aerolanın korunduğu subkutan mastektomi tekniği tercih edildiyse meme ucuna müdahale edilmesine gerek yoktur.
Meme onarım ameliyatının planlaması yapılırken Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah ile Onkolog arasında iletişimin kurulması oldukça önemlidir. İl dışından gelecek kişilerin mutlaka operasyon öncesinde onkologları ile görüşmeleri ve meme onarımı yapacak uzman ile onkologları arasındaki iletişimi sağlamaları önerilmektedir. Ayrıca meme onarımı sonrasında hastane yatışı gerekeceğinden bu sürece hazırlıklı olunması da tavsiye edilmektedir.
Meme onarımı ameliyatı nasıl yapılır? sorusunun cevabı ameliyatın tekniğine göre değişiklik göstermektedir. Vücuttan alınacak dokular ile yapılacak meme onarımı ile implant ile yapılan meme onarımı farklı operasyonlardır. Her iki teknikte de operasyonlar genel anestezi altında yapılmaktadır.

Kişinin kendi vücut dokusundan meme onarımı yapılacağı zaman dokunun temin edileceği bölge belirlenir. Bu bölgede doku, yağ ve gerekli olması halinde kas çıkarılır ve meme onarımı gerçekleştirilir.

İmplant ile meme onarımında ise kişinin vücut yapısına uygun bir silikon seçilir ve meme altında kalan pektoral kasın önüne ya da arkasına yerleştirilir. Bazı durumlarda implant yerleşimi için bölgedeki derinin genişletilmesi için bir operasyon yapılması ve sonrasında implantın yerleştirilmesi gerekmektedir.

Meme onarımı ameliyatı kapsamında meme ucu onarımı da yapılabilmektedir. Meme ucu onarımı da meme onarımı tamamlandıktan sonra yapılabilir.
Meme onarımı ameliyatı Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanları tarafından yapılmaktadır. Ancak bu operasyonun planlamasında onkolog ile estetik cerrah arasındaki iş birliği büyük bir öneme sahiptir.
Meme onarımı ameliyatı genel anestezi altında yapılan her cerrahi operasyonda ortaya çıkabilecek risklere sahiptir. Ameliyat öncesinde doktor tarafından sunulan önerileri yerine getirmek önemlidir. Operasyondan önce anesteziyi ve operasyonu etkileyebilecek alışkanlıklardan vazgeçilmesi gerekir. Sigara ve alkol kullanımı bırakılmalı, kan sulandırıcı ilaç kullanımına mümkünse ara verilmelidir.

Meme onarımı ameliyatı kanser tedavisi sonrası yapılacaksa mutlaka operasyon planlamasına kişinin kanser tedavisini planlayan onkologun da dahil edilmesi önemlidir. Bu sayede kişinin genel sağlık durumuna en kapsamlı şekilde hakim olan doktorun sürece dahil olması ile meme onarımı ameliyatında meydana gelebilecek risklerin en aza indirilmesi mümkün olur.
Meme onarımı ameliyatı memenin yeniden yapılandırılması anlamına gelir. Bu operasyon genellikle mastektomi sonrasında tercih edilmektedir. Ancak doğuştan olan anomalilere ya da bir travma sonrası meme kaybı yaşanmasına bağlı olarak da meme onarımı yapılabilir. Bu tür bir durumda operasyonun 18 yaşından sonra yapılması önerilmektedir.
Mastektomi sonrası memede his kaybı meydana gelmektedir. Meme onarımı doğrudan his kaybı ile ilişkili değildir. Yapılan mastektomiye bağlı olarak meme onarımı sonrasında göğüslerde his kaybının azalması beklenmektedir.

Ancak his kaybının ne oranda azalacağına ilişkin yorum ancak hasta özelinde yapılabilmektedir. Kişinin kendi dokusu ile yapılan meme onarımı ameliyatlarından sonra hissiyatın daha etkili bir şekilde geri gelmesi beklenmektedir.
Meme onarımı ameliyatı sonrasında çok belirgin olmasa da iz kalması muhtemeldir. Mastektomi ile birlikte yapılan meme onarımı ameliyatlarında iz miktarının azaltılması mümkün olabilir. Ancak bu operasyon oldukça kapsamlıdır ve dokunun tamamen yeniden yapılması kapsamına sahiptir.

Bu nedenle operasyondan sonra iz kalmaması için hekimler büyük çaba gösterse de tüm izlerin kaybolması mümkün olmayabilir. Operasyon planlanmasında dikişlerin yeri ilk bakışta dikkat çekmeyecek ve görülmeyecek noktalar olarak belirlenir. Bu sayede detaylı inceleme olmadan izlerin gözükmesine engel olunur.
Meme onarımı ameliyatı sonrasında elde edilecek görüntünün doğal olması için tercih edilebilecek pek çok farklı teknik vardır. Meme dokusunun kişinin vücudundan alınan dokular ile yeniden oluşturulması durumunda meme olabildiğince doğal olarak yeniden yapılandırılabilmektedir.

İmplant ile meme onarımı yapıldığında ise damla formundaki silikonlar tercih edilirse görünüm daha doğal olacaktır. Meme onarımı ameliyatında tekniğin kişinin genel sağlık durumuna ve vücuduna göre planlanması gerekmektedir.

Ancak implant kullanımı ya da kişinin vücut dokusundan yapılan meme onarımlarının meme kanserinin tekrarı ile doğrudan bir ilişkisi olmadığı bilinmelidir. İmplant kullanımına kişiler meme kanserine neden olabileceği algısı ile yaklaşsalar da bununla ilgili bir çalışma yapılmamıştır. Bu nedenle kişi için en uygun tekniğe uzmanın karar vermesi en doğrusudur.
Meme onarımı ameliyatı sonrasında kişinin kıyafetleri üzerindeyken herhangi bir operasyon geçirdiğinin doğrudan anlaşılması mümkün değildir. Bu operasyonlarda amaç meme dokusunun olabildiğince doğal bir şekilde yeniden yapılandırılmasıdır. Ancak operasyonun kapsamına bağlı olarak bölgede bazı izler kalabilmektedir. Bu izler meme altı ya da koltuk altı gibi bölgelere gizlenebilir. Yakından bakıldığında izler fark edilebilir.
Meme onarımı ameliyatı genel anestezi uygulanarak gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle hastalar operasyon sırasında herhangi bir ağrı hissetmemektedir. Ameliyat sonrasında ise her cerrahi müdahalede olduğu gibi travma bölgesi etrafında iyileşme sürecinde ufak ağrılar ya da sızılar olabilmektedir. Ancak bu hafif ağrılar ağrı kesici ilaçlar ile kolay bir şekilde kontrol altına alınmaktadır. Ameliyat bölgesinde meydana gelen ağrılar kısa süre sonrasında ortadan kalkmaktadır.
Meme onarımı ameliyatı ağrılı bir işlem değildir. Çünkü hastalar ameliyat esnasında genel anestezi etkisi altında olmaktadır. Bu nedenle ameliyat esnasında herhangi bir rahatsızlık hissedilmemektedir. Ameliyat sonrasında ise iyileşme sürecinde ufak tefek ağrıların görülmesi son derece normaldir. Doktor tarafından verilen ağrı kesici ilaçlar ile bu ağrıların üstesinden gelmek mümkündür.
Meme onarımı ameliyatı günah mı? sorusunun cevabını bir hekim olarak vermek doğru değildir. Hekimler hastalarının sağlıklı olmaları adına karar verirler. Bu noktada fiziksel sağlıkla birlikte ruhsal sağlık da önemsenmelidir. Meme onarımı kişilerin meme kaybı sonrasında yaşadıkları travmaları ortadan kaldıran ve hayatlarına devam etmelerine yardımcı olan bir operasyondur.

Mastektomi sonrası pek çok kadın sosyal hayatından uzaklaşmaya, partneri ile sorunlar yaşamaya ve maalesef kendisini eksik hissetmeye başlar. Meme onarımı ameliyatı ise tüm bu duygu ve düşüncelerin ortadan kalkmasına yardımcı olduğu için ihtiyaç duyan her hastaya yapılması gereken bir operasyondur.
Meme onarımı ameliyatını planlama süreci karmaşık bir süreçtir ve detaylı bir şekilde planlanması gerekmektedir. Bu süreci ameliyatı gerçekleştirecek olan Plastik, Rekonstrüktiv ve Estetik Cerrahi uzmanı hastanın kendi onkologu ile birlikte planlamaktadır. Ameliyatın detaylarına karar verildikten sonra işlem estetik cerrahlar tarafından gerçekleştirilmektedir.
Meme ameliyatları sonrasında korse kullanımı bölgede iyileşmeyi hızlandırmaktadır. Korse kullanımının bir diğer avantajı da ameliyat bölgesini koruyan ekstra bir katman görevi görmesidir. Bu nedenle hastaların daha konforlu bir iyileşme dönemi geçirmesi için meme ameliyatlarından sonra korse kullanımı gerekebilmektedir. Operasyon sonrasında doktor tavsiyesi ile korse kullanımı olabilmektedir.
Meme onarımı ameliyatında başarı oranını birden çok faktör etkilemektedir. Özellikle gelişen teknoloji sayesinde bu ameliyatlarda yüz güldürücü sonuçlar elde etme şansı oldukça yüksektir.

Ameliyat sürecinin planlanması, ameliyatı gerçekleştirecek olan doktor ve hastanın genel sağlık durumu ameliyatın başarı oranını belirlemektedir. Meme ameliyatları tüm ameliyatlar arasında başarı oranı en yüksek ameliyat türlerinden bir tanesidir.


Ameliyat Sonrası Meme Kanseri Tekrarlar mı?

Çocuğum ilerde meme kanseri olur mu?

Kimler Meme Onarımı Ameliyatı Olur?

Meme Onarımı Ameliyatı Sonrası İz Kalır mı?

Meme Onarımı Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Meme Onarımı Ameliyatı Cinsel Hayatı Etkiler mi?

Hangi Anestezi ile Meme Onarımı Ameliyatı Yapılır?

Meme Onarımı Ameliyatından Sonra Dikişler Ne Zaman Alınır?

Meme Onarımı Ameliyatı Sonrası Memede İltihap Olur mu?

Meme Onarımı Ameliyatı Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Meme Onarımı Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Meme Onarımı Ameliyatı Sonrası Normal Hayata Dönüş Nasıl Olur?

Meme Onarımı Ameliyatı Sonrası En Uygun Yatış Pozisyonu

Hangi Bölüm Doktoru Bu Ameliyatı Yapar?

Tekrarlayan meme kanseri, meme onarımı ameliyatından sonrasında bir süre kanser tespit edilemedikten sonra aynı ya da diğer memede kanser görülmesidir. Meme onarım ameliyatında cerrahlar gördükleri ve hissettikleri tüm kanserli hücreleri temizlemektedir. Ancak ameliyattan sonra testlerle belirlenemeyecek miktarda kanser hücresi bölgede kalabilmektedir. Kanserin tekrarlaması için tek bir hücrenin gözden kaçırılması yeterli olmaktadır.

Meme kanseri üç şekilde tekrarlamaktadır. Orijinal olarak görüldüğü bölgede tekrarlayabilir, orijinal bölgede yer alan koltuk altı ya köprücük kemiği tarafındaki lenf düğümlerinde ya da ciğer, kemik, beyin, nadirde olsa diğer göğüs gibi vücudun diğer taraflarında tekrarlama görülebilmektedir. Meme onarımı ameliyatı sonrasında tüm meme alındığında bile çok düşükte olsa tekrarlama riski bulunmaktadır.
Meme kanseri de pek çok kanser gibi insan yaşamı boyunca vücuttaki hücrelerde meydana gelen mutasyonlar sebebi ile ortaya çıkar. Ancak bazı gen mutasyonları ebeveynlerden çocuklarına miras kalabilir. Ailede meme kanseri geçmişi olması, meme kanseri geçmişinin her iki ebeveynin ailesinde bulunması ve meme kanseri teşhisinin her aile üyesinde 50 yaşından önce yapılmış olması aktarım olabileceğine işaret eder.

Anne ve baba tarafında aynı kanser türüne yakalanan kişi sayısının fazla olması endişelerin artmasına neden olabilir. Bu durumda düzenli kontrollerin kesinlikle ihmal edilmemesi gerekir.[11]

Meme kanseri olan birinci dereceden akrabaların olması meme kanseri riskini 2 kat arttırmaktadır. Buna ek olarak ikinci dereceden akrabalarda olması da riskin 3 kat daha fazla olduğu anlamına gelir. Ayrıca meme kanserinin erkeklerde de nadiren de olsa görülebildiği unutulmamalıdır.

Baba ya da erkek kardeşte meme kanseri olan kadınlarda meme kanseri riski daha yüksektir.[12] Bu ihtimaller nedeniyle aile hikâyesinde meme kanseri olan kadınların düzenli olarak kontrollerini yaptırmaları ve doktorlarının önerisi ile mastektomiye önleyici tedavi olarak başvurmaları gerekebilir.
Meme onarımı ameliyatı mastektomi ile memesi alınan, doğuştan meme yapısında ciddi bozukluklar olan, meme boyutu aşırı derecede küçük olan, bir kaza sonrası meme yapısında bozulmalar meydana gelen kişiler için önerilen estetik bir operasyondur.
Meme onarımı ameliyatı sonrasında izler 2 yıl içerisinde ciddi oranda kaybolur ancak bu operasyonun kapsamı ve öncesi düşünüldüğü zaman tamamen iz kalmama ihtimali yoktur. Operasyonun doğru planlanması ve operasyondan sonra elde edilen sonuç kalan izlerin etkisinin daha az olmasına neden olur.

Meme onarımı sonrasında iyileşme sürecinin konforlu geçmesi de iz kalma oranı açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu operasyonun amacının tamamen alınan meme dokusunun yeniden oluşturulması ve kişinin fiziksel olarak eksik hissetmemesi için yapıldığı unutulmamalıdır.
Mastektomi ve meme onarımı operasyonu kombine olarak yapıldıysa operasyon sonrası iyileşme sürecinin daha uzun olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Meme onarımı operasyonu sonrasında kişinin normal yaşamına dönüşü için 7 – 10 gün arasında bir sürece ihtiyaç duyulur.

Operasyonda kullanılan dikişler kendinden eriyen dikişlerse normal hayata dönüş sürecinde dikişler kaybolur. Eğer zımba ve normal dikiş kullanıldıysa operasyondan sonra belirlenen zamanda dikişlerin ve zımbaların alınması gerekir. Meme onarımı operasyonu sonrasında iyileşme sürecinin daha verimli olabilmesi için doktor önerilerine uyulması önemlidir.

Operasyon sonrasında sigara ve alkol tüketimi yapılmamalıdır. Kol bölgesini çok fazla yoracak hareketlerden kaçınılması da iyileşme süreci açısından önemlidir. Mastektomi sonrası iyileşme sürecinin konforlu geçirilmesi de meme onarımı ameliyatı sonrasındaki iyileşme sürecine büyük katkı sağlar. Bu nedenle her iki operasyon sonrası hekimler tarafından önerilen egzersizlerin dikkatli bir şekilde yapılması gerekir.
Meme onarımı ameliyatı cinsel hayatı olumlu yönde etkileyen bir operasyondur. Memenin tamamen alınması kadın için oldukça zorlu ve travmatik bir süreçtir. Yüzyıllardır kadın bedenine yüklenen güzellik algısının önemli bir parçası olan memenin alınması kadınlarda ve zaman zaman partnerlerinde psikolojik sorunların ortaya çıkmasına ve buna bağlı olarak da cinsel hayatın olumsuz etkilenmesine neden olur.

Meme onarımı ameliyatı kadınların eksiksiz ve öz güvenli hissetmelerini sağlayan önemli bir operasyondur. Bu nedenle de operasyon sonrasında kendisini eksik hisseden ya da kadın olarak hissedemeyen hastaların bedenleri ile barışmaları sağlanır. Bu barışma ile birlikte cinsel hayat olumlu yönde etkilenmektedir.
Meme onarımı ameliyatı genel anestezi ile yapılmaktadır. Bu operasyonda yapılacak cerrahi müdahalenin oldukça kapsamlı olduğu göz önünde bulundurulduğunda genel anestezi ile yapılması hem hasta hem de operasyon açısından önemlidir.
Meme onarımı ameliyatında kendiliğinden eriyen dikişler kullanılabilir. Bu tür bir durumda dikişlerin alınmasına gerek yoktur. Ancak meme onarımı ameliyatı kapsamlı bir operasyondur ve bu tür bir operasyonda dikişe ek olarak zımba kullanılması da gerekebilir ya da iyileşme sürecinin kontrollü ilerlemesi gerekirse normal dikişler tercih edilebilir. Tercihin bu yönde olması durumunda dikiş ve zımbaların 7 – 10 gün sonra, ameliyatı yapan uzman onayı ile alınması gerekmektedir.
Meme onarımı ameliyatı sonrasında her cerrahi işlemde olduğu gibi bölgede iltihap oluşma ihtimali bulunmaktadır. Bu ihtimali ortadan kaldırmak için operasyon sonrasında antibiyotik kullanımı önerilebilir. Kişinin genel sağlık durumu, operasyonun kapsamı gibi faktörlere bağlı olarak operasyon sonrası süreçte hangi ilaçların kullanılacağına operasyonu yapan cerrahın karar vermesi gerekmektedir.

Operasyon sonrasında bölgenin korunması, sauna ve havuz gibi toplu kullanımın yapıldığı nemli alanlardan uzak durulması, ameliyatlı bölgenin yorulmaması ve pansumanların düzenli yapılması gibi faktörler operasyon sonrası oluşabilecek komplikasyonların riskini azaltmaktadır.
Meme onarımı ameliyatı fiyatları belirlenirken operasyonun kapsamı ve tekniği en belirleyici unsurlardır. Mastektomi ile kombine meme onarımı ameliyatı, implant ile geç meme onarımı ya da flep ile geç meme onarımı gibi farklı operasyon türlerine göre fiyatlar değişiklik göstermektedir. Bunlarla birlikte operasyonu yapacak hekimin uzmanlığı da fiyatların belirlenmesinde etkilidir.
Meme onarımı ameliyatı genel olarak 1-3 saat aralığında sürer. Genel anestezi altında gerçekleştirilen operasyonun kapsamı süresi açısından doğrudan belirleyicidir. Mastektomi ile birlikte erken meme onarımı planlanırsa operasyon süresinin uzaması beklenir.

Eğer meme onarımı mastektomiden bağımsız yapılacaksa süreyi belirleyen unsur, onarımın kaç operasyonda yapılacağıdır. Meme onarımında meme dokusu genişletme için bir operasyon yapılacaksa bu operasyon yaklaşık 1 saat sürer.

Sonrasında memenin yeniden oluşturulması için planlanan operasyon ise 2 saat kadar sürmektedir. Meme onarımı tek bir operasyonda yapılacaksa ve kişinin kendi dokusundan meme tasarımı planlandıysa operasyon 4-5 saat sürebilmektedir. Burada operasyonun daha uzun olmasının temel nedeni kişinin vücudundan meme onarımı için kullanılacak dokuların çıkarılması ve meme onarımının bu dokular ile yapılmasıdır.
Günümüzde gelişen teknolojiler sayesinde meme onarımı ameliyatı minimal invaziv yöntemlerle uygulanmaktadır. Bu yöntemin en büyük özelliği ameliyatın çok küçük kesilerle yapılabilmesidir. Bu nedenle iyileşme süresi de diğer operasyonlara göre oldukça kısa ve konforlu geçmektedir.

Hastaların ilk bir hafta boyunca fiziksel aktiviteden ve spordan kaçınması gerekmektedir. Ancak bir haftanın sonunda normal hayata dönüş bir problem olmaktan çıkmaktadır.
Ameliyat sonrasında göğüs bölgesine dikkatli yaklaşılması gerekmektedir. Bu bölgede yaşanacak bir problem aynı zamanda iyileşme süresinin de uzaması anlamına gelmektedir. Meme onarımı ameliyatı sonrasında hastaların bir süre sırtüstü yarım yatış pozisyonunda yatması gerekmektedir.

Ameliyattan bir hafta sonra yine sırtüstü olarak yatmak mümkün olmaktadır. Ameliyat sonrasındaki kontrollerde doktor yüzüstü yatılabileceğini tavsiye edene kadar sırtüstü yatmak gerekmektedir.
Meme onarımı ameliyatını planlama süreci karmaşık bir süreçtir ve detaylı bir şekilde planlanması gerekmektedir. Bu süreci ameliyatı gerçekleştirecek olan Plastik, Rekonstrüktiv ve Estetik Cerrahi uzmanı hastanın kendi onkologu ile birlikte planlamaktadır. Ameliyatın detaylarına karar verildikten sonra işlem estetik cerrahlar tarafından gerçekleştirilmektedir.
Meme onarımı ameliyatının yapılamadığı bazı durumlar bulunmaktadır. Bunların başında ise hastanın devam eden kanser tedavisi gelmektedir. Meme onarımı ancak kanser tedavisi tamamlandıktan sonra gerçekleştirilebilir.

Ayrıca hastanın onkoloğunun bu ameliyata onay vermesi gerekmektedir. Son olarak meme onarımı ameliyatı için hastanın genel sağlık durumuna bakılmaktadır. Yapılan çeşitli testler sonucunda hastanın ameliyat olup olamayacağına karar verilmektedir.

Ekibimizle Tanışın

Sizi Arayalım

    Ülke time_zone utm_source Offline Conversion ref utm_campaign