Hemen Fiyat Al

Erkek tipi meme büyümesi sorunu oldukça yaygın görülen bir sağlık sorunudur. Bu tip büyümenin pek çok farklı nedeni olabilir. Jinekomasti olarak da adlandırılan erkek tipi meme büyümesinin tedavisinde öncelikle büyümeye neden olan sorunun bulunması gerekir.

Sonrasında ise Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanları tarafından gerçekleştirilen bir operasyonla memedeki fazla yağ ve/veya meme dokusu çıkarılarak, bölgenin normal görünümüne kavuşması sağlanır. Jinekomasti yani erkek tipi meme büyümesi neden olur?, türleri nelerdir?, nasıl tedavi edilir? gibi merak edilen pek çok sorunun cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

İçeriğimiz

Meme Nedir?

Meme dokusu, göğüs bölgesinde pektoral kasların üzerinde yer almaktadır. Kadınların göğüsleri ise yağ dokusu ile beraber süt üretimini sağlayan glandüler dokulardan oluşmaktadır. Yağ dokusu göğüslerin büyüklüklerini belirlemektedir. Memede süt üretimi 15, 20 bölümde yapılmaktadır ve bu bölümlere meme lobu adı verilmektedir. Meme loplarının içerisinde daha küçük yapıdaki lobüller bulunmaktadır ve bu bölümde süt üretimi sağlanmaktadır.

Süt kanalları birbiri ile birleşerek daha büyük kanallar oluşturmaktadır ve sonucunda meme ucundan çıkış sağlamaktadır. Meme ucunun etrafındaki koyu renkli bölgeye ise areola adı verilmektedir. Meme ucunun ve areolanın yeri memenin büyüklüğüne ve şekline bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ağ şeklindeki bağ dokusu ise memenin genel şeklini belirlemektedir. (1)

Erkeklerde Meme Anatomisi

Ergenlik dönemine kadar kadın ve erkek meme anatomisi arasında bir fark bulunmamaktadır. Ergenlik döneminde erkeklerde testosteron seviyesinde artış başlar ve kanalların körelmesine neden olur. Sonuç olarak normal yetişkin erkek memesi esasında subkutan yağ, stromal elemanlar, küçük meme ucu ve areola bölgesi ile beraber ucu herhangi bir yere bağlanmayan az gelişmiş duktal sistemden oluşmaktadır.

Erkeklerde, kadınlardakinden farklı olarak Cooper ligamentleri bulunmamaktadır. Mamografi olarak normal erkek memesi homojen bir şekilde radyolusenttir ve arkada pektoralis kası belirgin şekilde görülmektedir. Erkek memesinin ultrason anatomisi esas olarak deri altı yağ ve deriden oluşmaktadır. (2) (3)

Jinekomasti Nedir?

Erkeklerde meme dokusunun büyümesine jinekomasti adı verilmektedir ve son derece sık rastlanılan bir durumdur. Hormonal değişikliklere, diğer rahatsızlıklara ya da kullanılan ilaçlara bağlı olarak erkeklerde meme büyümesi meydana gelebilmektedir. Erkek tipi göğüs büyümesi tek bir tarafta oluşabileceği gibi her iki tarafta da görülebilmektedir. Jinekomasti hayatın özellikle doğum sonrası, ergenlik ve yaşlılık olmak üzere üç bölümünde sıklıkla meydana gelmektedir.

Doğumdan hemen sonra annenin hamilelik döneminde salgıladığı estradiol ve progesteron seviyeleri oldukça yüksektir ve bu hormonlar da meme dokusunun gelişmesini sağlamaktadır. Doğumdan bir süre sonra jinekomasti kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. Ergenlik döneminde ise hormonlarda meydana gelen değişiklikler sebebiyle bir kez daha ortaya çıkabilmektedir. Günümüzde 14 yaşındaki erkeklerin yaklaşık %60’ında jinekomasti görülmektedir. Bunların büyük çoğunluğu çift taraflıdır. Ancak bazen asimetrik olarak tek taraflı da olabilmektedir.

Jinekomastinin sık olarak görüldüğü bir diğer dönem de yaşlılık ya da 65 yaş üzeri dönemdir. Bu süreçte neden görüldüğü belli olmasa da vücut yağının artması, daha hareketsiz bir yaşam tarzının yaşlılıkta erkek tipi meme büyümesine neden olduğu düşünülmektedir.(4)

Erkek Tipi Göğüs Büyümesi Neden Olur?

Erkeklerde hormonal dengeyi bozan birçok faktör erkek tipi göğüs büyümesine neden olabilmektedir ve çoğunlukla bu duruma neden olan kesin sebep bulunamamaktadır. Bununla beraber vücutta ergenlik ya da yaşlanma dönemlerinde meydana gelen değişiklikler de jinekomasti adı verilen durumun ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.

Testosteron hormonunun üretildiği testisleri etkileyen rahatsızlıklar, büyüme ve cinsel gelişimi düzenleyen salgı bezi tiroidi etkileyen problemler, adrenalin bezlerinde, hipofiz bezlerinde ya da akciğerlerde oluşan tümörler, daha fazla östrojen salgılanmasına neden olan obezite, bazı uyuşturucular, böbrek yetmezliği ya da karaciğer rahatsızlıkları da erkek tipi göğüs büyümesine neden olabilmektedir.

Erkek tipi göğüs büyümesi bir hastalığın sonucu oluşabildiği gibi bazı ilaçların kullanımı nedeniyle de ortaya çıkabilmektedir. Prostat kanseri tedavisinde kullanılan ilaçlar, anabolik steroidler, HIV ilaçları, anksiyete ilaçları, çeşitli kalp rahatsızlığı ilaçları, aç karnına kullanılan bazı ilaçlar, ülser ilaçları, bazı antibiyotikler ve trisiklik antidepresanlar erkek tipi göğüs büyümesine neden olabilen ilaçlar arasında yer almaktadır. (5)(6)

Jinekomastinin Fizyolojik Nedenleri

Erkeklerde meme büyümesinin fizyolojik nedenleri temelinde erkek vücudunda meydana gelen değişimlerdir. Bu değişimlerin bir sonucu olarak jinekomasti görülebilmektedir. Erkeklerde son derece yaygın olarak görülen jinekomastinin fizyolojik nedeni tamamen hormonlardan kaynaklanmaktadır.

Hormon seviyelerinde meydana gelen düzensizlik beraberinde meme dokusunun büyümesini de getirmektedir. Buna özellikle testosteron ve östrojen hormonlarının seviyelerinde meydana gelen farklılıklar neden olmaktadır. Doğumdan hemen sonra görülmesinin en büyük nedeni annenin hamilelik süresince salgıladığı hormonların yeni doğan bebeklerde meme dokusu gelişimini tetiklemesidir.

Ergenlikte ise vücut hormonlarında yeniden değişiklikler meydana gelmektedir ve bu nedenle erkeklerde jinekomastinin en yoğun görüldüğü dönemlerden bir tanesi de ergenlik dönemidir. Bu süreç her ne kadar yeni doğan bebeklere göre daha uzun olsa da çoğunlukla herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan ortadan kalkmaktadır.

Jinekomastinin yoğun görüldüğü yaşlılıkta ise bunun tam nedenleri bilinmemekle beraber yine hormonal aktiviteden kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Yaşlılıkta toplam vücut yağındaki artışa bağlı olarak ikincil artan periferik aromataz aktivite, LH konsantrasyonlarının artması ve yaşlanma ile beraber serum testosteron konsantrasyonunun düşmesi meme dokusu büyümesinin fizyolojik nedenleri arasında yer almaktadır.

Benzer bir şekilde obez bireylerin üriner östrojen seviyelerinin arttığı bilinmektedir ve yağ dokusunda aromataz eskpresyonu meydana gelmektedir. Buna bağlı olarak obezite jinekomastisi gibi yaşlılık jinekomastisinin de kısmen artan aromataz aktiviteden kaynaklandığı düşünülmektedir. Aromataz testosteronu, östrojene dönüştüren bir enzimdir ve bu noktada meydana gelen testosteron düşmesi ile östrojenin artmasına neden olmaktadır. (7)

Jinekomastinin Fizyolojik Olmayan Nedenleri

Jinekomastinin fizyolojik olduğu kadar fizyolojik olmayan nedenleri de bulunmaktadır. Bu nedenlerden bir tanesi de patolojik nedenlerdir. Testis tümörleri östrojen ve androjen hormonlarının aşırı üretimi, normal olan Leydig hücrelerini uyarma görevine sahip gonadotropinlerin ektopik salgılanması ile kanda östrojen seviyelerinin artmasına neden olabilmektedir. Leydig hücreli tümörler, sertoli hücreli tümörler, granüloza hücreli tümörler ve adrenal tümörler östrojen salgılayan tümörlere örnek oluşturmaktadır.

Leydig hücreli tümörler: Tüm testis tümörlerinin yaklaşık %1 ile %3’ü Leydig hücreli tümörlerdir. Genellikle 20 ile 60 yaş arasında meydana gelir ancak %25’i ergenlik dönümünde de görülebilmektedir. Genellikle iyi huyludur ancak kötü huylu Leydig hücreli tümörler akciğer, karaciğer ya da lenflerde metastaz yapabilmektedir.

Sertoli hücreli tümörler: Testis tümörlerinin %1’inden azı sertoli hücreli tümörlerdir. Her yaşta görülse de her üç hastadan birinde 13 yaşından önce oluşmaktadır. 6 aylıktan küçük erkek bebeklerde de görülebilmektedir. Her ne kadar geneli iyi huylu olsa da kötü huylu görülme oranı %10 seviyelerindedir. Aşırı östrojen üretimine neden olduğu için her üç Sertoli hücreli tümör hastası olan kişiden birinde jinekomasti meydana gelmektedir.

Granüloza hücreli tümörler: Granüloza hücreli tümörler en nadir görülen testis tümörleridir ve aşırı miktarda östrojen üretimine neden olmaktadır. Bu nedenle kendisi nadir görülse de hastalarda jinekomastiye oldukça sık yol açabilmektedir.

Adrenal tümörler: Adrenal tümörler aşırı miktarda dehidroepiandrosteron, dehidroepiandrosteron-sülfat ve sonrasında periferik olarak estradiol aromatize edilebilen androstenedion salgılayabilir. Bu tümörler tipik olarak büyük, agresif ve kötü huyludur.

Tümörler ile beraber fizyolojik olmayan nedenler arasında ilaç, alkol ve uyuşturucu kullanımı da yer almaktadır. Bazı ilaçlar yan etki olarak jinekomastiye yol açabilmektedir. Ayrıca uyuşturucu kullanımından kaçınmak, alkol alımını sınırlamak jinekomasti riskini de düşürmektedir.

Ergenlikte Erkek Tipi Meme Büyümesi Olur mu?

Erkek tipi büyüme doğumdan hemen sonra, ergenlikte ya da yaşlılıkta sıkça karşılaşılan değişimlerden bir tanesi olarak kabul edilmektedir. Erkeklerin yaklaşık olarak yarısında ergenlik döneminde bir ya da her iki meme büyümesi meydana gelmektedir. Bunların büyük bir çoğunluğu birkaç ay ile birkaç yıl içerisinde tamamen ortadan kalkmaktadır ve göğüs bölgesi düz hale gelmektedir.

Bu süreç içerisinde herhangi bir ilaç ya da tedavi yöntemine gerek duyulmamaktadır. Her ne kadar bu durum geçici olsa da bazı gençlerde utanmaya ve öz güvensiz hissetmeye neden olmaktadır. Bu gibi durumlarda gençler genellikle geniş ve bol kıyafetleri tercih edilmektedir. Meme büyümesi genellikle acıya ya da ağrıya neden olmamaktadır ancak bazı kişilerde nadir olarak ağrılar görülebilmektedir ve bu ağrılar çeşitli ilaçlarla kontrol altına alınmaktadır. Çok nadir olarak cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulmaktadır.

Erkek tipi meme büyümesinin hem fiziksel hem de ruhsal rahatsızlıklara neden olduğu durumlarda cerrahi müdahale de çözümlerden bir tanesidir. Bazı durumlarda ise pseudo jinekomasti ya da yalancı jinekomasti de meydana gelebilmektedir. Bunun ergenlik ya da hormonlarla alakası bulunmamaktadır. Göğüs bölgesinde yer alan fazla miktarda yağ dokusu erkek tipi meme büyümesi görünümüne neden olabilmektedir. Bu durum basit bir muayene ile belirlenebilmektedir. (8)(9)

Jinekomasti Tanısı Nasıl Koyulur?

Jinekomasti tanısı için fiziksel muayene şarttır. Ayrıca hastanın geçmişteki hastalık öyküsü ile beraber kullandığı ilaç bilgisi de alınmaktadır. Diğer rahatsızlıkları veya hastalıkları elemek için kan testi, karaciğer fonksiyon testi ve hormon çalışmaları ile beraber idrar testi tercih edilmektedir. Bazı durumlarda ise meme dokusundan bir örnek alınması da gerekebilmektedir. Bu yönteme kanser şüphesi olduğunda başvurulmaktadır.

Jinekomasti Türleri Nelerdir?

Jinekomasti kendi içerisinde içeriğine göre florin tip, fibröz tip ve ara tip olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Bu türler genellikle meme dokusunda büyümenin ne kadar süredir mevcut olduğuna göre ayrışmaktadır. Florid tip genellikle jinekomastinin henüz başlangıç aşamasıdır. Yaklaşık olarak ilk dört ayda meydana gelen değişimleri göstermektedir. Bu tipte duktal doku ve vaskülarite artış göstermektedir.

Meme dokusu ve yağ dokusu değişiklik oranlardadır. Ara tip ise bir yıllık süreçtir ve bu süreç fibröz tipten florid tipe geçiş süreci olarak kabul edilmektedir. Florid tip ise memede gergin bağ dokusu olarak kabul edilen stromal fibrösiz bulunmaktadır. Duktal doku ise az sayıdadır. Genellikle meme dokusunda gelişimin başlamasından bir yıldan uzun süre olduğunda görülmektedir. (10)

Jinekomasti Evreleri

Jinekomasti’nin kendi içerisinde evreleri bulunmaktadır. Bu evreleri bilmek aynı zamanda atılacak adımları karar verme konusunda yardımcı olmaktadır. Toplamda 4 farklı jinekomasti evresi bulunmaktadır ve bu evreler çeşitli konularda birbirlerinden farklılık göstermektedir.

  1. Evre: İlk evrede meme ucu çevresi ya da areola çevresinde yer alan dokuda hafif büyüme meydana gelmektedir. Hafif şişlik nedeniyle bu bölgedeki dokularda renk farklılaşması görülebilmektedir. Genel olarak kıyafet giyerken fark edilememektedir ve kalıcı olmadığı durumlarda herhangi bir müdahaleye gerek duyulmamaktadır.
  2. Evre: Bu evre aynı zamanda orta seviye jinekomasti olarak da bilinmektedir. Bu evrede meme göğüs genişliğinde büyümektedir. İkinci evre jinekomasti olan kişiler dış görünüşten rahatsız olduğu için genellikle geniş ve bol kıyafetler giymeyi tercih etmektedir. Bazı durumlarda bu evrede cerrahi müdahale önerilebilmektedir. Ancak kilo kaybı ya da ilaç kullanımı gibi tedavi yöntemleri de tercih edilebilmektedir.
  3. Evre: Üçüncü evre jinekomastide meme büyümesi daha dikkat çekici olmaktadır. Göğüs genişliği ile beraber cilt dokusu miktarı da artmaktadır. Üçüncü evre büyümede Bol kıyafetlerde dış görünüşün saklanmasına yardımcı olmamaktadır. Durum daha görünür hale geldiğinde hastalar kendi vücutları hakkında güvensizlik hissine kapılabilmektedir.
  4. Evre: En ileri evre olan dördüncü evrede meme dokusunun büyümesi ile cilt dokusu da oldukça fazladır. Göğüs bölgesinin görünüşü daha çok kadınların göğüs bölgesini andırmaktadır. Bu seviyedeki jinekomastide cerrahi müdahale genellikle kaçınılmaz olmaktadır. Ancak yine de ilk olarak ameliyatsız yöntemler göz önünde bulundurulmakta ve değerlendirilmektedir.

Yalancı Jinekomasti Nedir?

Erkeklerde meme büyümesi glandüler proliferasyon nedenli olduğunda bu duruma jinekomasti adı verilmektedir. Meme büyümesinin yağ depolanması nedeniyle olmasına da yalancı jinekomasti ya da psedu jinekomasti denmektedir. Yalancı jinekomastinin ilk tedavi yöntemi kilo kaybıdır. Vücuttan fazla yağ atıldıktan sonra göğüs bölgesinde de küçülmeler meydana gelmektedir.

Beslenmede yapılacak değişiklikler ve egzersiz programları sayesinde daha düz ve fit bir göğüs bölgesine sahip olmak mümkündür. Bazı kişilerde ideal kiloya ulaşılsa bile yalancı jinekomasti ortadan kalkmamaktadır. Bu noktada tedavi yöntemi bölgede yer alan yağlı doku miktarına ve cildin durumuna göre değişiklik göstermektedir. Buradaki yağların çıkarılması için sadece liposuction yapılabilmektedir.

Liposuction tercih edilen durumlarda vaser liposuction tekniğinin kullanılması da iyileşme sürecinin daha konforlu olmasına olanak sağlar. Ancak aşırı yağ ile sarkmış cilt dokusunun bulunduğu durumlarda cilt dokusu da alınarak gergin bir görünüm elde edilmektedir.

Hangi Durumlarda Doktora Başvurmalı?

Özellikle ergenlik döneminde gelen erkek tipi meme büyümesi bir süre sonra kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. Herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadan görünüş eski haline dönmektedir. Ancak bazı hastalar görünüşleri nedeniyle doktora başvurmaya ihtiyaç duyabilmektedir.

Jinekomasti ortaya çıkar çıkmaz doktora danışılmasında bir sakınca görünmemektedir. Bu süreçte genellikte tedavi yerine takip tercih edilmektedir. Çünkü jinekomasti çoğu durumda kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. Doktorlar bir tedavi yerine daha çok jinekomastinin altında yatan nedene odaklanmaktadır. Ancak bölgesel şişlik, ağrı, hassaslık ya da bir veya her iki tarafta meme ucundan akıntı gelmesi durumunda vakit kaybetmeden bir doktora başvurmak gerekmektedir.

Erkek Tipi Meme Büyüklüğü (Jinekomasti) Nasıl Teşhis Edilir? Hangi Testler Yapılır?

Erkek tipi meme büyüklüğünün teşhis edilebilmesi için ilk olarak hastanın sağlık öyküsü alınmaktadır. Ayrıca ailede de benzer bir durum olup olmadığı öğrenilmektedir. Jinekomasti teşhisinde meme dokusu ile beraber abdomenler ve genital bölge de muayene edilebilmektedir. Başarılı bir sonuç elde etmek için bazı durumlarda kan testi ve mamografi yapılmaktadır. Bu mevcut testlere ek olarak teşhis sırasında bilgisayarlı tomografi (BT), MR taraması gibi ileri düzey görüntüleme teknolojilerinden yararlanılmaktadır.

Yağ dokusunun artması, erkeklerde nadir de görülse meme kanseri, meme dokusunda enfeksiyon da jinekomasti ile benzer sonuçlara neden olabilmektedir. Ancak fiziksel muayene ve görüntüleme teknikleri sayesinde ayırıcı teşhis yapılabilmektedir.

Jinekomasti Riskini Arttıran Etmenler

Bazı erkeklerde gündelik yaşam ve alışkanlıklar nedeniyle jinekomasti görülebilmektedir. Bunların başında ise obezite gelmektedir. Obezite sonucunda östrojen hormonu daha fazla salgılanmaktadır ve bu da dolaylı olarak erkek tipi göğüs büyümesine yol açmaktadır.

Bununla beraber fiziki ve atletik performansı yükseltmeye yönelik anabolik steroid ya da androjen kullanımı da jinekomasti riskini önemli ölçüde arttırmaktadır. Buna bir diğer sebep de aşırı alkol ya da illegal uyuşturucuların kullanılmasıdır. Alkol tüketimini belirli bir miktarla sınırlamak jinekomasti riskinin de düşmesini sağlamaktadır.

Korse ile Tedavi Mümkün mü?

Özellikle görünüşünden memnun olmayan kişiler bu görüntüyü korse ile saklamayı tercih etmektedir. Ancak korse kullanımının herhangi bir tedavi edici etkisi bulunmamaktadır. Genellikle doktorlar korselerin ameliyattan sonra giyilmesini tavsiye etmektedir.

Korse sayesinde göğüs bölgesinin korunması iyileşme sürecinin daha rahat geçmesini sağlamaktadır. Bununla beraber vücudun üst bölümüne de destek sağlanmış olmaktadır. Jinekomasti korsesi destek ile birlikte koruma görevi de görmektedir ve operasyon alanını göğüs bölgesine gelebilecek darbelerden korumakta ve iyileşme süresinin daha kısa olmasını sağlamaktadır.

Jinekomasti Belirtileri Nelerdir?

İlk olarak jinekomastinin en büyük belirtisi tek bir ya da her iki tarafta meme büyümesidir. Glandüler doku tek tarafta olduğu gibi her iki tarafta da büyüme eğilimi gösterebilmektedir. Her iki tarafta büyüme eşit miktarda olmayabilmektedir. Jinekomastinin bir diğer belirtisi ise memenin ya da meme ucunun ağrılı olması veya aşırı hassaslaşmasıdır.

Özellikle dokunulduğunda ya da kıyafet giyilirken bile rahatsızlık hissedilmektedir. Meme ucunun etrafında yer alan koyu renkli bölge olan areolanın büyümesi de erkek tipi meme büyümesinin belirtileri arasında yer almaktadır. Bu gibi durumlardan biri meydana geldiğinde hastaların bir doktor randevusu alması tavsiye edilmektedir.

Jinekomasti Neden Olur?

Jinekomasti testosteron hormonunun, östrojen hormonuna göre daha az miktarda bulunmasıyla ortaya çıkan bir durumdur. Testosteron hormonunun azalması ya da östrojen hormonun artması ile beraber oluşan bu durum genellikle bir nedene bağlıdır. Testosteron ve östrojen hormonları kadınlarda ve erkeklerde cinsiyet karakteristiklerini belirleyen hormonlardır.

Testosteron erkeklerde kas kütlesi ya da vücut kılı gibi erkek vücuduna özgü metabolik süreçleri kontrol etmektedir. Östrojen ise göğüslerin gelişimi gibi kadınlara özgü gelişimleri sağlamaktadır. Her ne kadar birçok insan östrojenin sadece kadınlarda bulunduğunu düşünse de aslında erkeklerde de az miktarda östrojen bulunmaktadır. Bu miktarlarda meydana gelen değişim ile beraber jinekomasti de tetiklenmiş olmaktadır.

Erkeklerde Meme Büyüklüğü Hormon Sorunlarından mı Kaynaklanır?

Erkek tipi meme büyümesi hormonal olarak meydana gelmektedir. Testosteron ve östrojen hormonlarının miktarlarında meydana gelen değişimler ile meme büyümesi ortaya çıkmaktadır. Yenidoğan bebeklerin yarısından fazlasında jinekomasti görülmektedir. Bunun en büyük sebebi anneden gelen östrojen hormonudur. Doğumdan iki ya da üç hafta içerisinde jinekomasti kendiliğinden ortadan kalkmaktadır.

Hormonal değişikliğin meydana geldiği bir diğer dönem de ergenlik dönemidir ve bu dönemdeki erkeklerin yarısından fazlasında jinekomasti gözlemlenmektedir. Ergenlik döneminde bu süreç 6 ay ile 3 sene arasında değişmektedir. Aşırı büyüyen meme dokusu daha sonrasında herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadan kendiliğinden ortadan kalmaktadır. Jinekomastinin en sık rastlandığı bir diğer dönemde yaşlılık dönemindedir. 50 ile 69 yaş arası her dört erkekten bir tanesinde erkek tipi meme büyüme görülmektedir.

Jinekomasti Nasıl Tedavi Edilir?

Birçok durumda erkek tipi meme büyümesi herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymamaktadır ve zaman içerisinde kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. Ancak hipogonadizm, siroz ya da kötü beslenmeye bağlı olarak ortaya çıkan durumlarda bu duruma neden olan rahatsızlığın tedavi edilmesi gerekmektedir. İlaç kullanımı sonucunda ortaya çıkan durumlarda ise ilaç kullanımına son verme ya da muadil ilaçları kullanma jinekomastinin ortadan kalkmasını sağlayabilmektedir.

Ergenlerde hormon değişimi dışında bir neden bulunmadığında tedavi yerine süreç takibi yapılmaktadır. Yaklaşık her üç ya da altı aylık dönemlerde yeniden değerlendirme yapılarak büyüme izlenmektedir. Jinekomasti genellikle iki ya da üç yıl içerisinde kendiliğinden ortadan kalmaktadır. Ancak kendiliğinden düzelmediği, acı ya da ağrıya sebep olduğu ya da kişiyi duygusal olarak rahatsız ettiği durumlarda jinekomasti operasyonu ile giderilebilmektedir. Cerrahi müdahaleye aynı zamanda dördüncü evre jinekomasti gibi hem büyümenin hem de sarkık cilt dokusunun fazla olduğu durumlarda başvurulmaktadır.

Tedavi Olmazsam Ne Olur?

Jinekomasti rahatsızlıklarının büyük bir çoğunluğunda herhangi bir tedaviye ihtiyaç duyulmamaktadır. Vücut hormon dengesini yeniden sağladığında bir süre içerisinde kendiliğinden ortadan kaybolmaktadır. Birçok doktor tedaviden ziyade takip yöntemini belirlemektedir ve jinekomastinin ilerleyip ilerlemediğini düzenli aralıklarla yapılan kontrollerle gözlemlemektedir.

Jinekomastinin acıya ya da hassaslığa sebep olduğu durumlarda veya gerilemek yerine ilerlediği durumlarda tedavi gerekmektedir. Kişinin dış görünüşü nedeniyle rahatsız olduğu durumlarda da tedavi seçeneği bulunmaktadır. Rahatsızlığın ilerlediği durumlarda tedavi olmamak ileride daha büyük problemlere yol açabilmektedir.

Bitkisel Yöntemlerle Evde Jinekomasti Tedavisi Mümkün mü?

Jinekomastinin bitkisel yöntemlerle herhangi bir tedavisi bulunmamaktadır. Aksine jinekomastiye neden olduğu düşünülen bazı içerikler bulunmaktadır. Özellikle şampuanlarda, sabunlarda ya da losyonlarda kullanılan çay çiçeği yağı ya da lavanta yağı gibi yağlar düşük de olsa östrojenik aktiviteye neden olabilmektedir ve bu nedenle jinekomastiyi tetikleyebilmektedir. Bu nedenle herhangi bir bitkisel yöntem evde denenmeden önce mutlaka doktora başvurulması gerekmektedir.

İlaçla Tedavi Mümkün mü?

Kendiliğinden ortadan kalkan bir durum olması nedeniyle jinekomastide herhangi bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır. Cerrahi müdahale gerektiren durumlar ileri seviye rahatsızlıklar olduğu için bu gibi durumlarda operasyon sadece fazla dokuyu çıkarmak için değil aynı zamanda bölgedeki fazla cilt dokusunu alıp düz bir görünüm sağlamak için yapılmaktadır. İlaç ile böyle bir etki elde edilemeyeceği için ilaçla tedavi mümkün değildir. Bu nedenle çoğunlukla durumun kendiliğinden ortadan kalkması beklenmektedir.

Jinekomasti Atleti Çözüm Olur mu?

Jinekomasti şikâyeti olanların çözüm olarak başvurduğu çarelerden bir tanesi de jinekomasti atletidir. Üst vücudu toparlayarak ve sıkıştırarak daha düz bir görünüm sağlayan bu atletler sıkça tercih edilmektedir. Ancak jinekomasti atleti kalıcı bir çözüm sağlamamaktadır ya da herhangi bir tedavi edici bir özelliği bulunmamaktadır.

Erkek tipi meme büyümesinde fazla büyüyen doku daha sonra kendiliğinden ortadan kalkmaktadır ya da cerrahi müdahale ile vücut dışına alınmaktadır. Operasyon yapıldıktan sonra doktor tavsiyesi ile jinekomasti atleti kullanılabilmektedir. Atletin vücudu sıkıştırması nedeniyle iyileşme süreci daha kısa ve rahat olurken aynı zamanda ekstra bir katman hassas operasyon bölgesinin de korunmasına yardımcı olmaktadır.

Erkek Tipi Meme Büyümesi Tedavi Yöntemleri

Erkek tipi meme büyümesi çoğunlukla, zaman içerisinde kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle herhangi bir tedaviye gerek duyulmamaktadır. Ancak bir rahatsızlığa bağlı olarak ortaya çıktığında altında yatan rahatsızlığın tedavi edilmesi gerekmektedir. Ergenlerde ise ergenlik döneminde meydana gelen hormonal değişikliklerin dışında bir nedeni genellikle bulunmamaktadır.

Bu gibi durumlarda jinekomasti doktor tarafından üç aylık ya da altı aylık periyotlarla takip edilmektedir. Çoğu zaman da iki yıldan kısa sürede ortadan kalkmaktadır. Ancak memede ağrı, aşırı hassaslık gibi fiziksel rahatsızlıklar ya da utanma hissi gibi duygusal problemlerin görülmesi durumunda ameliyat seçeneği düşünülmektedir. Bu ameliyatlar liposuction ya da mastektomi işlemidir. Liposuction ile memedeki fazla yağ dokusu vücut dışına alınmaktadır. Bu işlemde meme dokusuna dokunulmamaktadır. Mastektomi operasyonunda ise meme dokusu alınmaktadır.

En İyi Tedavi Yöntemi Hangisi?

Jinekomasti tedavisinde en iyi tedavi yöntemi kişiye göre planlanan yöntemdir. Çünkü bu işlemler birbirinin alternatifi değildir. Meme büyümesi meme bölgesinin aşırı yağlanması sonucunda ortaya çıktığında liposuction uygulanmaktadır. Ancak meme dokusunun aşırı büyümesi nedeniyle jinekomasti meydana geldiğinde mastektomi işlemi ile aşırı büyüyen meme dokusu vücut dışına alınmaktadır. Bu nedenle operasyonlardan biri diğerine göre daha iyidir demek mümkün değildir. Ancak liposuction tercih edilebiliyorsa kullanılan cihazların ve tekniğin etkisinden bahsetmek mümkündür.

Vaser Liposuction ile Jinekomasti

Vaser liposuction ile jinekomasti tedavisi hem etkili bir yöntem olması hem de iyileşme sürecinde konfor sağlaması ile sıkça tercih edilmektedir. Bu teknikte bölgeden alınacak yağ dokuları ultrasonic ses dalgaları ile parçalanır. Yağ dokusunun parçalanması sayesinde bölgedeki yağın alınması kolaylaşır. Parçalanan yağ dokuları çıkarılırken yumuşak doku deformasyonu da azalmış olur. Ultrasonik ses dalgaları yağ dokularına yönlendirildiği için diğer dokular en az hasar görür ve bu da operasyon sonrası ödem ve morluk gibi oluşumların çok daha az olmasına yardımcı olur.

Jinekomasti ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Ameliyatla meme ucu da düzeltiliyor mu?

Özellikle ileri evre jinekomastide areola bölgesi de büyümektedir. Ayrıca sarkma meydana geldiğinden dolayı genellikle meme ucu yere doğru bakmaktadır. Ancak jinekomasti operasyonlarında areola bölgesi tekrar küçültülebilmekte ve meme ucu da düzeltilmektedir. Bu şekilde daha doğal bir görünüm elde edilmektedir.

Ameliyat sonrası jinekomasti tekrarlar mı?

Ameliyat sonrası genellikle jinekomasti tekrarlamamaktadır. Ancak bu noktada hastanın da dikkatli olması gerekmektedir. Obezite nedeniyle meydana gelen durumlarda sağlıklı beslenme ile bu durumun önüne geçilebilmektedir. Burada önemli olan nokta jinekomastiye neden olan durumun doğru belirlenmesidir. Bir ilaç kullanımı sonrasında meydana geldiğinde operasyon sonrasında hâlâ bu ilacı kullanmak jinekomastinin tekrarlamasına sebebiyet verebilmektedir.

Ameliyat kansere neden olur mu?

İster liposuction ister mastektomi jinekomasti operasyonları son derece güvenli operasyonlardır. Özellikle uzun zamandır yapılması ve gelişen teknoloji sayesinde çok daha hassas aletlerin kullanılabilmesiyle başarı oranı son derece yüksek operasyonlar arasında yer almaktadır. Bu işlemlerin herhangi bir şekilde kanser riskini arttırdığı görülmemiştir.

İl dışından geleceğim sorun olur mu?

Jinekomasti operasyonu sonrasında en fazla bir gece hastanede yatış yapılması gerekir. Liposuction ile yapılan operasyonlarda kişinin aynı gün taburcu edilmesi de mümkündür. Operasyondan sonra 1 – 2 gün dinlenip yola çıkmak fazlasıyla yeterli olacaktır. Ayrıca operasyon sonunda takılan korse de seyahat yapmayı kolaylaştırır. İl dışından jinekomasti operasyonu için geleceklerin dönüş yolunda araç kullanmayacak şekilde planlama yapması tavsiye edilmektedir.

Çocuğum ilerde jinekomasti olur mu?

Jinekomasti hormonal değişikliklere bağlı olarak meydana gelmektedir. Özellikle ergenlik dönemine girmiş olan erkeklerin %60’ında jinekomasti gelişebilmektedir. Bu durumun büyük bir çoğunluğu herhangi bir müdahaleye ya da tedaviye ihtiyaç duymadan ortadan kalkmaktadır. Hormonal değişiklikler sonucu ortaya çıktığı için geleceğe yönelik kesin bir tahmin yapmak çok mümkün olmamaktadır.

Jinekomasti ameliyatı nasıl yapılır?

Jinekomasti ameliyatı genel anestezi ile yapılmaktadır ancak bazı durumlarda lokal anestezi de tercih edilebilmektedir. Operasyonda meme ucu çevresinde kesi yapılmaktadır ve buradan fazla doku dışarı alınmaktadır. Liposuction işlemi yalancı jinekomasti yani yağ dokusunun aşırı olması durumlarında tercih edilmektedir. İleri evre jinekomasti durumlarında çok fazla doku çıkarılmaktadır ve bu nedenle meme ucunun lokasyonunun yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Jinekomasti ameliyatı hastanın durumuna göre değişiklik gösterse de yaklaşık olarak 1,5 saat sürmektedir. Hastaların genellikle operasyon sonrasında bir gece hastanede kalması gerekmektedir.

Kimler jinekomasti ameliyatı olur?

Jinekomasti adıyla da bilinen erkek tipi meme büyümesi genellikle kendiliğinden geçmektedir. Ancak bazı durumlarda cerrahi müdahale gerekebilmektedir. Özellikle üçüncü ve dördüncü evre jinekomastide cerrahi müdahale daha yüksek oranda tercih edilmektedir. Çünkü bu evrelerde meme büyümesinin yanı sıra fazla miktarda cilt dokusu da bulunmaktadır ve bu cilt dokusu da alınarak meme bölgesi yeniden şekillendirilmekte ve düz bir görünüm elde edilmektedir.

Bu nedenle ileri seviye meme büyümesi ve sarkması olan kişilerin ameliyat olması gerekmektedir. Erkek tipi meme büyümesi genellikle takip edilmektedir bu takip süresince büyümenin gerilemediği hatta ilerlediği ve kişide sadece fiziksel değil aynı zamanda duygusal problemlere yol açtığı durumlarda da jinekomasti ameliyatı bir seçenek olarak görülmektedir.

Jinekomasti olanlar hangi doktora gitmeli?

Jinekomasti sorunu olanlar Plastik, Estetik ve Rekonstriktif Cerrahi uzmanlarına gitmelidirler. Jinekomastiye neden olan sağlık sorunların tedavisi ile jinekomastinin tedavisi farklıdır.

Jinekomasti ameliyatı sonrası iz kalır mı?

Jinekomasti ameliyatı vücuda çok küçük kesiler açılarak yapılmaktadır. Ayrıca bu kesiler doğal vücut kıvrımlarına denk gelecek şekilde gerçekleştirilmektedir. Minimal invaziv şekilde yapılan operasyon sayesinde her ne kadar ameliyat sonrasında görünür bir iz olsa da bu iz zaman içerisinde seçilemeyecek hale gelmektedir. Yaklaşık bir senelik süreç sonunda da dışarıdan bakıldığında herhangi bir şekilde iz görünmemektedir.

Jinekomasti ameliyatı riskleri nelerdir?

Her ne kadar basit, kısa süren ve minimal invaziv de olsa jinekomasti ameliyatı da bir cerrahi müdahaledir. Genel anestezi ile yapıldığı durumlarda kişinin genel sağlık durumu göz önünde bulundurulmaktadır. Bu nedenle herhangi bir ameliyattan önce olduğu gibi jinekomasti ameliyatından önce de hastaların ameliyata uygun olup olmadığı çeşitli testler ile değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sonrasında ameliyatın durumuna karar verilmektedir.

Jinekomasti ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Operasyon sonrasında vücudun ameliyat bölgesinde meydana gelen travmayı atlatması ve iyileşmesi için geçmesi gereken bir süre bulunmaktadır. Bu süre boyunca fiziksel aktiviteyi kısıtlamak ve yaralanmadan kaçınmak dikkat edilmesi gerekenlerin başında gelmektedir. Her ne kadar iyileşme süreci hastadan hastaya göre değişiklik gösterse de jinekomasti operasyonları minimal invaziv yöntemlerle yapıldığı için süreç kısa ve oldukça rahattır.

Birçok hastanın gündelik hayatına dönmesi birkaç gün sürmektedir. Ancak yine de ilk iki hafta özellikle kan basıncını arttıracak aktivitelerden uzak durmak gerekmektedir. Ağır fiziki güç gerektiren işlere dönülmesi ise yaklaşık iki hafta sürmektedir. Ancak bu süreçler doktorlar tarafından belirtilmektedir.

Jinekomasti ameliyatı her yaşta yapılır mı?

Jinekomasti operasyonu 18 yaşını doldurmuş olan herkese yapılabilmektedir. 18 yaşını doldurmamış kişilerde ise aile onayı gerekmektedir. Ancak bu karar verirken önemli olan vücudun gelişimini tamamlayıp tamamlamadığıdır. Bazı erkeklerde vücut gelişimi geç tamamlanmaktadır ve gelişim 20’li yaşların başına kadar devam edebilmektedir. Bu gibi durumlarda beklemek ve vücut gelişimi tamamlandığında ameliyat olmak doğru bir karardır çünkü jinekomasti genellikle kendiliğinden geçmektedir ve herhangi bir operasyona ihtiyaç duyulmamaktadır.

Jinekomasti ameliyatı cinsel hayatı etkiler mi?

Erkek tipi meme büyümesi ameliyatı olan kişilerin bu operasyona karar vermelerindeki en temel neden dış görünüşlerinden duydukları rahatsızlıktır. Kişiler kendilerine olan öz güvenlerini geri kazandıklarında bu hayatlarına olumlu yönde yansır. Jinekomasti ameliyatından sonra iyileşme sürecinde cinsel ilişkiye girilmemesi önerilir. Ancak iyileşme sonrasında kişinin bedeni ile barışması cinsel hayatının olumlu yönde etkilenmesine yardımcı olacaktır.

Jinekomasti ameliyatı sonrası göğüslerde his kaybı olur mu?

Meme estetiği operasyonlarından sonra işlem yapılan bölgede kısmi ya da bütün his kaybı normaldir. Bu kaybın iyileşme ile birlikte yok olması beklenir. Jinekomasti ameliyatı sonrası his kaybı kalıcı bir durum değildir, genellikle operasyondan sonraki 2 hafta itibarıyla his kaybının ortadan kalkması beklenmektedir.

Hangi anestezi ile jinekomasti ameliyatı yapılır?

Jinekomasti ameliyatında yüksek oranla genel anestezi tercih edilmektedir. Kişinin sağlık durumuna, operasyonun kapsamına göre anestezi şekli değişebilir. Liposuction tekniği ile yapılacak jinekomasti ameliyatlarında gerek duyulursa genel anestezi yerine lokal anestezi kullanılabilmektedir. Bu noktada hastanın tercihi de belirleyici olacaktır.

Jinekomasti ameliyatından sonra dikişler ne zaman alınır?

Jinekomasti ameliyatında yaygın olarak kendiliğinden eriyen dikişler kullanılmaktadır. Bu dikişler sayesinde operasyondan sonra dikiş alma işleminin yapılmasına gerek kalmaz. Ancak normal dikişler kullanılarak operasyon gerçekleştirildiyse ameliyattan sonra 7 – 10 gün aralığında dikişler alınmalıdır. Dikişlerin alınma zamanı operasyonun tekniğine bağlı olarak da değişiklik gösterebilmektedir.

Jinekomasti ameliyatı sonrası göğsüm doğal görünür mü?

Jinekomasti ameliyatı sonrası elde edilen görüntü tamamen doğaldır. Bu ameliyat da diğer estetik operasyonlar gibi memenin şeklinde, hacminde ve duruşunda değişim yaratsa da elde edilen görüntü maskülen meme görüntüsü olacağı için sonuçlar oldukça doğal bir görünüme sahip olmayı mümkün kılar.

Jinekomasti ameliyatı sonrası memede iltihap olur mu?

Cerrahi operasyonlar sonrasında çeşitli komplikasyonlar ortaya çıkabilir. İltihaplanma da iyileşme sürecinde ortaya çıkabilecek komplikasyonlardan birisidir. Ameliyat bölgesinin hijyenine dikkat edilmemesi, operasyon sonrası doktor önerilerine uyulmaması, operasyondan hemen sonra sauna, havuz gibi nemli ve hijyen kontrolünün zor olduğu alanlarda zaman geçirilmesi iltihaplanmaya neden olabilir.

Jinekomasti ameliyatı olduğum anlaşılır mı?

Estetik ameliyatlarda iz kalmaması için farklı tekniklere başvuruluyor. Jinekomasti operasyonu olacak erkeklerin en çok sorduğu sorulardan birisi olan ameliyat olduğum anlaşılır mı? sorusuna verilecek en rahatlatıcı cevap ise doğru yaklaşımla operasyondan 1 yıl sonra herhangi bir iz kalmayacağıdır.

İyileşme döneminde doktor önerilerinin yerine getirilmesi ve bölgeye gerekli bakımların uygulanması ile operasyona ait izlerin 1 yıl içerisinde tamamen kaybolması beklenir. Liposuction ile jinekomasti sonrası operasyon izinin kaybolma süresi daha kısadır. Erkekte meme küçültme ameliyatı olmak isteyen kişilerin unutmaması gereken ise bu operasyonda iz kalmaması için hekimlerin gerekli tüm önlemleri aldığıdır.

Jinekomasti ameliyatı fiyatları nasıl belirlenir?

Jinekomasti ameliyatı fiyatları belirlenirken operasyonun kapsamı büyük bir etkendir. Liposuction ile yapılan operasyonlarda hem anestezi gereksinimi hem de operasyon kapsamı daha düşük olabileceğinden bu fiyatlara yansır. Liposuction ile çözüm sunulamayacak durumlarda daha kapsamlı bir meme küçültme ameliyatı planlanırsa bütçe değişebilir.

Liposuction uygulamalarında yumuşak doku hasarını azaltan; hem operasyonu hem de post operatif dönemi daha konforlu kılan vaser liposuction tekniğinin tercih edilmesi de fiyatı etkilemektedir. Operasyonu yapacak hekimin uzmanlığı, operasyonun yapılacağı merkezin ücret politikası gibi faktörlere bağlı olarak da jinekomasti ameliyatı fiyatları değişebilmektedir.

Jinekomasti ameliyatı sırasında veya sonrasında ağrı olur mu?

Jinekomasti ameliyatı anestezi altında yapılan bir ameliyat olduğu için operasyon esnasında kişinin herhangi bir şekilde ağrı ya da acı hissetmesi mümkün değildir. Her cerrahi müdahalede olduğu gibi bölgede operasyona bağlı küçük çaplı deformasyonlar olacağından operasyon sonrası ağrı hissi normaldir. Ancak bu ağrı birkaç gün içerisinde bölgedeki ödem ve şişliklerin azalması ile doğru orantılı olarak azalacaktır.

Jinekomasti ameliyatı ne kadar sürer?

Erkekte meme büyümesi ameliyatının süresi operasyonda tercih edilecek tekniğe göre değişiklik göstermektedir. Liposuction ile yapılacak operasyonlar yaklaşık olarak 45 – 60 dakika aralığında sürer. Kişinin durumuna ve ameliyatın kapsamına göre bu operasyon lokal anestezi altında yapılabilir. Eğer memeden çıkarılacak doku miktarı fazla ise operasyon yaklaşık olarak 2 saat sürmektedir.

Jinekomasti ameliyatı ağrılı bir işlem midir?

Her cerrahi operasyon sonrasında iyileşme döneminde bir miktar ağrı hissinin ortaya çıkması normaldir. Operasyon genel anestezi altında gerçekleştirildiği için süreçte ağrı ve acı hissi olmaz. Anestezi etkisinin geçmesi ile birlikte bölgedeki yumuşak deformasyonlarına bağlı olarak bir miktar ağrı ortaya çıkabilir. Ancak bu ağrı basit ağrı kesiciler ile kontrol edilebilir seviyede ve kısa sürelidir.

Jinekomasti ameliyatı sonrası normal hayata dönüş nasıl olur?

Jinekomasti ameliyatı sonrasında normal hayata dönüş operasyonun kapsamına göre değişiklik göstermektedir. Ancak günümüzdeki gelişen teknikler sayesinde operasyonlar sonrasındaki süreç eskiye göre çok daha konforlu olmaktadır. Liposuction ile yapılan operasyonlardan sonra normal yaşama dönüş 2-3 günde gerçekleşmektedir. Daha kapsamlı bir operasyon planlaması yapıldıysa günlük yaşama dönmek için 4-5 gün beklenmesi önerilir.

Operasyon sonrasında normal hayata dönüş, operasyon hangi teknikle yapılmış olursa olsun kademeli olmalıdır. Kolları çok yormamak, ağır hareketlerden kaçınmak, sauna ve havuz gibi hem nemli olan hem de toplu kullanıma açık alanlardan uzak durulması gerekir. Kolları yormayacak hafif tempolu yürüyüş gibi sporlara operasyondan 10 gün sonra başlanabilir. Ağır sporlar için ise 2 ay kadar beklenmesi gerekir.

Jinekomasti ameliyatı günah mı?

Jinekomasti bir estetik operasyon olarak adlandırılsa da aslında kişilerin yaşadığı çeşitli fizyolojik ya da fizyolojik olmayan sorunlara bağlı meydana gelen bir sağlık sorunudur. Kişilerin görüntülerinde değişim meydana getiren, erkeklerin düz olan meme yapısını feminen bir görünüme sahip olacak şekilde değiştiren sorunlar tedavi edildikten sonra memedeki değişimin giderilmesi kişinin psikolojisi açısından çok önemlidir. Doktorların herhangi bir şekilde günah yorumu yapması doğru olmamakla birlikte tıp etiğinde kişilerin her anlamda sağlıklı hissetmelerini sağlamak önceliktir.

Jinekomasti ameliyatı sonrası en uygun yatış pozisyonu

Erkeklerde meme büyümesi ameliyatı olarak da bilinen jinekomasti sonrasında bölgenin korunması iyileşme süreci açısından önemlidir. Bu nedenle operasyondan sonra bir süre sırtüstü yatılması ve bölgenin herhangi bir şekilde baskı altında kalmasının engellemesi tavsiye edilmektedir. Operasyondan sonraki birkaç gün sırtüstü ya da gövdeyi dik tutarak uzanmak kişinin daha rahat hissetmesine yardımcı olur.

Jinekomasti ameliyatı sonrası kaşıntı meydana gelir mi?

Cerrahi operasyonlarda açılan kesilerin iyileşme sürecinde kaşıntı meydana gelmesi oldukça normal bir durumdur. Jinekomasti ameliyatı da farklı teknikler ile yapılabilen bir operasyon olsa da bölgedeki fazla yağ ve meme dokusunun çıkarılması için ufak kesilerin açılması gereklidir. Bu kesilerin iyileşme sürecinde ve jinekomasti sonrası korse kullanılan dönemlerde de kaşıntılar meydana gelmesi olağandır. Kaşıntının şiddetlenmesi, kaşıntı olan bölgede akıntı görülmesi gibi durumlarda operasyonu yapan doktor ile iletişime geçilmesi gerekir.

Hangi bölüm doktoru bu ameliyatı yapar?

Jinekomasti ya da erkekte meme büyümesi ameliyatı Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanları tarafından yapılmaktadır. Doktor seçiminde belirleyici faktör sadece operasyonu yapacak doktor değildir. Jinekomastinin altında yatan nedenin araştırılması ve tedavi edilmesi de bir süreçtir. Bu nedenle jinekomasti sebebi ile Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanları ile görüşürken detaylı meme görüntülemesi yapılır, jinekomastinin tipi belirlenir ve gerek duyulması halinde farklı uzmanların altta yatan nedeni araştırması talep edilebilir.

Herhangi bir tümöre bağlı meydana gelen jinekomastide öncelik tümörün tedavi edilmesidir. Ancak nihayetinde jinekomastinin nedenleri tedavi edildikten sonra memenin eski görünüme dönmesi için ihtiyaç duyulan operasyon Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanları tarafından yapılmaktadır.

Jinekomasti sonrası korse kullanacak mıyım?

Jinekomasti sonrası hem konforlu bir iyileşme süreci yaşamak hem de bölgenin istenildiği gibi şekillenmesini sağlamak amacıyla korse kullanımı önerilmektedir. Operasyondan sonra korse kullanımı mutlaka operasyonu gerçekleştiren hekimin önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. Jinekomasti sonrası korse medikal korse olarak da adlandırılan ve konforlu bir şekilde kullanıma uygun olan özel bir üründür. Bu nedenle kişilerin operasyondan sonra kullanacakları korseyi kendileri temin etmemeleri, hekimleri tarafından kullanılması önerilen korseyi kullanmaları da çok önemlidir.

Hangi durumlarda jinekomasti ameliyatı yapılamaz?

Jinekomasti operasyonuna engel olabilecek durumlar genellikle kişinin sağlık durumunun operasyona engel olduğu durumlardır. Jinekomasti hem fizyolojik hem de fizyolojik olmayan nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu nedenle erkekte meme büyümesine neden olan durumun doğru belirlenmesi, tedavi edilmesi ve sonrasında da meydana gelen büyümenin jinekomasti ameliyatı ile giderilmesi gerekmektedir. Kişi operasyon için uygunsa, operasyona engel teşkil edecek devam eden bir tedavisi yoksa operasyon olabilir. Buna ek olarak ergenlik döneminde ortaya çıkan jinekomastinin tedavi edilmesi için hormon dengesinin sağlanması yani ergenlik döneminin bitmesi beklenebilmektedir.

Jinekomasti’de başarı oranını belirleyen faktörler

Jinekomasti ya da erkekte meme büyümesi operasyonunda başarı oranını belirleyen faktörler;

  • Doğru teşhis,
  • Kişiye özel planlama,
  • İyileşme sürecini doğru geçirme,
  • Düzenli kontrollerin yapılması olarak ifade edilebilir. Jinekomastinin ortaya çıkmasına neden olabilecek çok sayıda faktör olduğu için operasyonun başarılı olmasında jinekomasti nedeninin doğru belirlenmesi ve öncelikli olacak bu nedenin ortadan kaldırılması zorunluluktur.

 

Bu makaleyi beğendiniz mi? Yıldızların seviyesine göre makaleyi oylayabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir