Kol Sarkmasının Sebepleri Nelerdir?

uKol sarkmasının birçok sebebi bulunmaktadır. Yer çekiminin etkisi ile birlikte kollarda aşağı yönlü sarkmalar meydana gelmektedir. Kol sarkmalarının en bilinen nedeni ise yaşın ilerlemesi yani yaşlanmadır. Yaşlanma ile birlikte cilt eski sıkı ve zinde görünümünü giderek kaybetmekte ve yerini sarkık bir cilde bırakmaktadır. Bu durum ise kişiler tarafından pek hoş karşılanmamakta ve çeşitli yönden olumsuzluklar meydana getirmektedir. Genel olarak sarkık bir kola sahip olan insanlar bu durumu utanç verici olarak görmektedirler. Bu da beraberinde kendilerini toplumdan soyutlama duygusunu getirmektedir. Dolayısıyla kollarda meydana gelen sarkmalarının hem duygusal yönden hem de fiziksel olarak birçok farklı sonucu ortaya çıkmaktadır.

Kol Sarkmasının Derecesi

Kol sarkmalarının derecesi kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Bir kişide kol sarkması olup olmadığını anlamak için kollar bedenden uzak paralel bir şekilde kaldırıldığında anlaşılmaktadır. Sarkıklık ne kadar fazla ise durumun ciddiyeti o denli yüksek olmaktadır. Sarkmanın derecesine bağlı olarak tedavide uygulanacak yöntem de farklılık göstermektedir. Ancak geniş kapsamlı bakıldığında hepsinin temelinde yatan sebepler ortak olmaktadır. Eğer bu sebepler fark edildikten sonra müdahale geç yapılmışsa sarkmanın şiddeti de buna bağlı olarak artış gösterebilmektedir. Bu nedenle kol sarkmalarından rahatsız olan kişilerin kol görünümlerini düzenli aralıklar ile kontrol etmeleri ve sarkma fark ettikleri anda en kısa süre içerisinde bunu ortadan kaldırmaya yönelik çözüm uygulamaları fayda sağlamaktadır.

Yaşlanma

Genellikle kollarda ortaya çıkan sarkmalar yaşlanma sürecinin doğal bir sonucu olarak görülmektedir. Bu nedenle nerdeyse her insanın başına gelen bir durum olduğu unutulmamalıdır. Ancak bazı insanlar bu olayın ciddiyetini erkenden kavramakta ve sarkmanın meydana gelmesini önlemeye yönelik birtakım davranışlar sergilemektedirler. Örneğin kol görünümünü sıkı tutmaya yönelik olarak yapılan egzersizler sarkmanın daha geç oluşmasına yardımcı olmaktadır. Bu da kişilerin uzun süre kol sarkmasını önlemesine yardımcı olmaktadır. Yaşın ilerlemesi ile beraber vücut eski sıkılığını kaybetmeye başladığından dolayı buna yönelik önlemlerini erkenden alan kişiler daha şanslı sayılmaktadırlar. Bu sayede kollarda sarkmaya neden olan faktörler belli bir süre daha ertelenmiş kabul edilmektedir.

Yağlanma

Tahmin edileceği üzere yağlanma kol sarkmasına sebep olan bir diğer meseledir. Yağlanmanın altında yatan neden ise kısa süre içerisinde kilo alıp verme ile alakalıdır. Genel olarak sık kilo alıp veren ya da birden aşırı bir şekilde kilo farkının ortaya çıktığı kişilerde kol sarkmasının meydan gelmesi kaçınılmaz kabul edilebilmektedir. Bu durumun önüne geçebilmek için ise kilo verme hedeflerinin egzersizler ile desteklenmesi gerekmektedir. Bu sayede kilo kaybının yaşandığı kol bölgesi egzersiz ile desteklendiğinde sarkma meydan gelmeden sıkı bir şekilde ince hale gelebilmektedir.