Hemen Fiyat Al

Boyun germe estetiği, geleneksel yüz germe işleminin değiştirilmiş, ihtiyaçlar doğrultusunda kısıtlanmış bir versiyonudur. Alt ritidektomi olarak da anılan bu versiyonda cildin sarkmasının düzeltilmesine yardımcı olunması için cerrahi bir prosedür uygulanır.

Çene çizgisindeki ve boyundaki yaşlanma belirtileri ortadan kaldırılır. Çeşitli nedenlere bağlı olarak sarkma oluşan cildi hedef alan bu düzeltici kozmetik işlemde yüzün alt yarısına odaklanılır. Prosedürün genel amacı boyun ve çene hattı çevresinde bulunan sarkık derinin düzeltilmesinin sağlanmasıdır.

Alt yüz germe olarak da bilinen boyun germe estetiği, geleneksel yüz germe yöntemine oranla daha az kesi uygulanmasına rağmen invasive bir prosedür olarak kabul edilir. Hem alt yüz germe hem geleneksel yüz germe sarkmış derinin çıkarılması ve yukarı çekilmesi amacına yönelik olarak kesilerin kullanılmasını içeren invasive kozmetik prosedürlerdir.[1]

Boyun Bölgesi Yapısı

Boyun,  omurganın ve omuriliğin başlangıcıdır. Omurgada, omur (Vertebra) denilen birbirine bağlı, diğer kemik yapılarından farklı şekilli yaklaşık iki düzine kemik parçası bulunur. Boyun, bunlardan Servikal Vertebra olarak bilinen aynı zamanda vücuttaki en küçük ve en üst omurlar olan yedi tanesini içerir.

Omurga, kafatasının tabanından pelvise kadar uzanır. Sinir sinyallerini beyne ve vücudun geri kalanına ileten uzun bir sinir dokusu demeti olan omuriliği barındırır ve korur. Omurilik, enseden sırtın en dar kısmına kadar uzanır.

Daha çok Adem elması olarak bilinen gırtlak çıkıntısı (Laringeal çıkıntı), dış boyunun göze çarpan bir özelliğidir. Gırtlak çıkıntısı erkeklerde kadınlara oranla çok daha belirgindir. Bu belirginliğin nedeni gırtlağın gövdesini oluşturan tiroit kıkırdağının yapısıdır ve bu yapı ergenlik döneminde gelişir.

Boyun Germe Estetiği

Adem elması kadınlarda tipik olarak 120 derecelik açıyla birleşirken erkeklerde birleşme 90 derecelik açıyla gerçekleşir. Bu nedenle Adem elması erkeklerde daha belirginken kadınlarda daha az fark edilir.

Konuşma, boyundaki kritik yapılar sayesinde mümkün olabilmektedir. Gırtlakta bulunan ses tellerinin titreşmesiyle ses meydana çıkar. Gırtlak, ağız ve burun boşluğunun arkası olan farinksin, trakea (nefes borusu) ve özofagus (yemek borusu) olarak ikiye ayrıldığı yerde bulunur. Bu ayrım köprücük kemiği ile ense kökünün yakınında gerçekleşir. [2]

Boyun Bölgesinde Meydana Gelen Deformasyonlar Nelerdir?

Boyun bölgesi kişinin yaşını en çok gözler önüne seren bölgelerden biridir. Yaş alma ile birlikte boyun derisinde bollaşmaların ve sarkmaların meydana gelmesine bağlı olarak boyun ve çene arasındaki açı belirsizleşir.

Kişinin çok fazla kilo alıp verdiği durumlarda ya da alt çenesi yapısal olarak daha küçük ve geride olan kişilerde erken yaşlarda deride bollaşmalar gözlemlenebilir. Kilo fazlası olan kişilerde zamanla gelişen deri bollaşmasına, çene altı bölgesinde meydana gelen yağlanma da eşlik edebilir.

Buna ek olarak yaş alma ile birlikte boyun derisinde dikey bantlar ve yatay kırışıklıklar görülmeye başlar. Bu kırışıklıklar platismaplasti denilen bir cerrahi prosedürle düzeltilebilir. Boyun ve çene bölgesinde meydana gelen yağ birikmeleri ve cilt sarkmaları kişinin yüz ifadesini olumsuz olarak etkiler, olduğundan daha yaşlı görünmesine neden olur ve tüm bu değişimler estetik kaygıların temelini oluşturur.

Boyun Kırışıklıkları Neden Olur?

Kolajen vücutta en bol bulunan protein olarak cildin yapısal özelliklerini korumasını sağlar, kaslar ve kemikler arasındaki eklem dokusunu oluşturur. Vücut doğal olarak kolajen üretir. Ancak yaşlanmayla birlikte vücutta üretilen kolajen miktarında azalma meydana gelir. Sonuçta cilt daha az elastik bir hale gelir ve kırışıklıklar belirginleşir.

Doğal kolajen seviyesi düştükçe cildin daha derin katmanlarında bulunan doğal yağ miktarı da azalır. Cilt katmanlarının altında boş bir alan oluşunca, cildin daha öncede sıkı olduğu yerlerde sarkmalar meydana gelir.[3]

Boyun çizgileri ve kırışıklıkları yaşlanma sürecinin doğal bir parçasıdır. Cildin elastikiyetini kaybetmesinden ve UV ışınlarına maruz kalmaktan kaynaklanabilir. Ayrıca cep telefonu gibi teknolojik aletlerin kullanıldığı esnada boynun aldığı duruş, sigara kullanımı, güneş kremi kullanılmaması, stres ve yanlış uyku pozisyonu gibi faktörler kırışıklık oluşumunu hızlandırıcı etkiye sahiptir.

Boyun Kırışıklıkları Durdurulabilir mi?

Boyun kırışıklıklarının ve çizgilerinin görünümünün azaltılabilmesi için cerrahi ve cerrahi olmayan yöntemler kullanılabilir. H100 gençlik aşısı,  somon DNA, botoks, ultherapy ve mezoterapi gibi medikal estetik prosedürlerin yanı sıra boyun germe estetiği ve askı yöntemi gibi prosedürler de uygulanabilmektedir.

Bununla birlikte boyun kırışıklıkları yaşlanmaya bağlı gelişen bir durumdur ve yaşlanma devam eden bir süreçtir. Bu nedenle cerrahi ya da cerrahi olmayan müdahaleler ile gerilmiş olan bölgelerde sarkmalar ve gevşemeler görülmesi olağandır.[4]

Boyun Germe Estetiği Kimler İçin Uygundur?

Boyun germe estetiği kişide olduğundan daha yaşlı bir görünüme neden olan hindi boynu görüntüsünün olması, boyun bölgesinde fazla yağ ve cilt sarkması olması, kırışıklık ve form kaybının görülmesi ve boyun kaslarında deformasyon oluşması durumunda uygulanabilir.[5]

Boyun Gençleştirme İçin Uygun muyum?

Boyun gençleştirme amacına yönelik olarak uygulanan boyun germe estetiği daha belirgin, daha ince bir boyun ve çene hattı elde edilmesini sağlayabilir. Ancak bu herkes için uygulanabileceği anlamına gelmez. 40 yaş üzerinde ve genel sağlık durumu iyi olan, aşağıdaki durumlardan herhangi biri nedeniyle memnuniyetsizlik yaşayan kişiler boyun germe estetiğini düşünebilirler;

  • Ciltte gevşeme ve sarkma olması,
  • Cilt fazlalığının bulunması,
  • Çene ve boyun arasında normalde bulunması gereken belirgin açıyı engelleyecek şekilde aşırı yağ birikimi,
  • Boyun bantları,
  • Boyun hattında ya da alt çene hattında gıdı ve sarkmış deri olması

Boyun Gençleştirme İçin Uygun muyum?

Boyun germe estetiği ameliyatı için en iyi adaylar iyi bir cilt elastikiyetine sahip ve genel sağlığı yerinde olan kişiler olarak kabul edilir. 40 yaşın altındaki kişilerde, kişisel özelliklere ve ihtiyaçlara göre değişiklik göstermekle birlikte genellikle cerrahi olmayan prosedürlerin değerlendirilmesi önerilir.[6]

Boyun Estetiği Ameliyatına Nasıl Karar Verilir?

Boyun estetiği ameliyatına karar verilme aşamasında hasta detaylıca muayene edilir, beklentileri dinlenir ve ihtiyaçları tespit edilir. Cerrahi olmayan prosedürler denenmiş ve sonuç alınamamış ya da cerrahi olmayan prosedürlerin etkili olamayacağı tespit edilen hastalarda boyun germe estetiği ameliyatı tercih edilebilir. Tabii ki kişinin ameliyat olmaya engel bir sağlık sorunu bulunup bulunmadığı gibi etkenler de karar verme aşamasında değerlendirilmektedir.

Boyun Germe Ameliyatı Nedir?

Boyun germe ameliyatı, boyun ve çene bölgesinde yaşa bağlı olarak meydana gelen kırışıklıkları giderilmesi, daha ince ve pürüzsüz bir profil elde edilmesini sağlamak için boyundaki fazla cildin ve yağın uzaklaştırıldığı kozmetik bir plastik cerrahi prosedürüdür.[7]

Boyun germe ameliyatından sonra elde edilen sonuçlar kullanılan tekniğe ve kişisel özelliklere bağlı olarak uzun süreli olabilse de ameliyatın yaşlanma sürecini ve buna bağlı oluşan değişiklikleri durdurması mümkün değildir.[8]

Boyun germe aslında boynun görünümünü iyileştirmeye yönelik bir dizi prosedürü içerir. Uygulanacak olan spesifik prosedür ya da prosedür kombinasyonları elde edilmek istenilen sonuçlara göre belirlenir. Boyun germe genelde yüz germe işleminin bir parçası olarak uygulansa da tek başına da uygulanması mümkündür.[9] Bu noktada karar hastaların beklentileri, ihtiyaçları ve cerrahların değerlendirmeleri neticesinde kesinleşmelidir.

Boyun Germe Teknikleri Nelerdir?

Boyun germe estetiği ameliyatında cerrahi ve cerrahi olmayan farklı teknikler uygulanabilir. Ve hangi tekniğin uygulanacağı hastanın yapısal özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre belirlenir.

Servikoplasti: Hem fazla derinin hem de fazla yağın alınarak boynun gençleştirilmesi, sarkık ve gevşek boyun görünümüne yol açan kasların sıkılaştırılması için uygulanan bir cerrahi yöntemdir. Hastalara boyun bölgesinde daha belirgin bir profil kazandırmak için yaygın bir şekilde uygulanan bir prosedürdür.

Yaşlanan ciltte aşırı gevşek cilt kıvrımları oluşabilir, aşırı kilo kaybı yaşandığı durumlarda fazla cilt boyundan sarkarak çift çene görünümüne neden olabilir. Hastalarda belirgin boyun bantlarının olduğu durumlarda, altta yatan kasların sıkılaştırılabilmesi için servikoplasti genellikle platismaplasti ile birlikte uygulanır.

Servikoplasti esnasında hasta sırtüstü yatar. Bölge sıvı bir lidokain ve epinefrin çözeltisi kombinasyonu ile infiltre edilir. Solüsyondaki lidokain bölgeyi uyuştururken epinefrin ilavesi anestezinin etkisini uzatır, kanamayı azaltır ve daha büyük dozlarda uyuşturma yapılmasına izin verir. Boyunda “z” gibi görünecek ancak kesintisiz bir düz çizgi olarak kapanacak z-plasti kesisi yapılır. Fazla deri ve yağ alınır. Servikoplastide kas germe işlemi yapılmaz. Servikoplastinin amacı çene ve boyun bölgesinin altındaki fazla derinin azaltılması ya da çıkarılmasıdır.[10]

Platismaplasti: Hastalarda daha belirgin bir boyun çizgisinin sağlanabilmesi için altta yatan boyun kaslarının sıkıştırıldığı kozmetik bir prosedürdür. Yalnızca boyun bölgesinin değil çene altının da gençleştirilmesini sağlar. Bu prosedürde fazla deri ve yağ çıkarılmadan yalnızca kaslar sıkılaştırılır. Genellikle servikoplasti ile birlikte uygulanır.

Platismaplasti prosedüründe çene altından 1 cm civarında küçük bir gizli kesi yapılır. Daha iyi bir görselleştirme sağlanabilmesi için endoskop yerleştirilir. Platizma kasları, boyun bantlarının görünümünün azaltılması ve orta hat platizma aplikasyonu denilen tek bir kas tabakası oluşturulması için sıkılır ve birbirine dikilir.

Platismaplastinin amacı, boyun ve çene bölgesindeki göze hoş gelmeyen çizgilerin, boyun bantlarının yanı sıra gevşek ve sarkık boyun derisi ile yağlı gıdıların görünümünün iyileştirilmesidir.[11]

Boyun Germe Teknikleri Nelerdir?

Liposuction: Genellikle iyi bir cilt elastikiyetine sahip olan daha genç yaştaki hastalarda tercih edilir. Liposuction yöntemiyle boyun inceltilerek boyun açısının belirgin bir hal alması sağlanır. Boyun şekillendirmede sık kullanılan bu yöntemde çene altında açılan minik kesilerden yağ alınır. Lokal anestezi altında uygulanan işlemden sonra belirli bir süre korse giyilmesi gerekir. [12]

Botoks: Yüz, çene ve boynun alt kısmında meydana gelen yaşlanma belirtilerinde uygulanan yöntem bölgeye enjeksiyon yapılarak uygulanır. Nefertiti botoksu da denilen bu yöntemde yüzün, çenenin ve boynun alt kısımlarına botulinum toksin enjekte edilir.

Botulinum toksini, bakterilerden elde edilen ve enjekte edildiği bölgede kasılmanın önlenmesi için kaslardaki sinirleri geçici olarak bloke eden bir maddedir. Nefertiti botoksu, yüzün altından köprücük kemiğine kadar dikey bir şekilde uzanan platizma bandını hedefler. Kasın belirli kısımlarına yapılan enjeksiyon ile yüzün alt kısmındaki çizgiler azaltılır, alt yüz, çene ve boyun simetrisi eşitlenir. Böylece daha belirgin bir çene görünümü elde edilir. [13]

Kybella Enjeksiyonu: Çene altındaki fazla yağın azaltılması için kullanılan bir enjeksiyon tekniğidir. Yaklaşık 15-20 dakika süren işlemde sentetik bir deoksikolik asit formu kullanılır. Kesi gerektirmeyen Kybella enjeksiyonunda bölgedeki yağ hücreleri hedeflenir.

Deoksikolik asit yağın emilmesine yardımcı olmak için vücut tarafından doğal olarak üretilen bir safra asididir. Bunun sentetik şeklinin kullanıldığı Kybella yönteminde, enjeksiyon yapıldıktan sonra çene bölgesinin altındaki yağ hücreleri yok edilir ve yağ depolayamaz hale gelir. Bu süreçte diğer hücrelerin de ölmesine neden olabileceği için enjeksiyon bir uzman tarafından yapılmalıdır.

İşlemden önce uygulama bölgesi işaretlenir, oluşabilecek herhangi bir ağrı ve rahatsızlık hissinin önlenebilmesi için lokal anestezi ya da buz uygulanabilir. Asit sonraki haftalarda, vücut tarafından metabolize edilen yağ hücrelerini kademeli olarak öldürmek için çalışır. Kaç seanslık bir tedaviye ihtiyaç duyulduğu kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Çene altı bölgesinde orta ve şiddetli derecede yağ birikimi bulunan kişilerde etkili sonuçlar verir.[14]

Ultherapy: Ultherapy non-invasive bir tedavi olarak vücudun doğal kolajen ve elastin üretimini teşvik etme amacıyla uygulanmaktadır. Ultrason dalgalarının etkisiyle cildin alt katmanlarına ulaşılır. Bu sayede kolajen üretiminin daha az olduğu bölgelerde kontrollü bir hasar oluşturulur. Ardından cilt dereceli bir şekilde kolajen üretimini hızlandırır. Derinin altındaki taşıyıcı bağ dokunun olduğu derinliğe ulaşılabildi için bölgede sıkılaşma etkisi meydana getirilir. Buna bağlı olarak da boyun derisinde gerilmeler oluşur.

Askı Yöntemi: Cilt elastikiyetinin ciddi ölçüde zarar görmediği kişilerde uygulanabilen bu yöntemde boyuna gerekli olması halinde lipossuction işlemi de yapılır. Ardından kulak altından küçük kesiler yapılır. Boyun cildi özel ipler kullanılarak hamak şeklinde asılır. İhtiyaç görülmesi durumunda çene ucu protezi ve yağ enjeksiyonu ile kombine olarak uygulanabilir.

Lazer: Lazer yöntemi boyun germe estetiğinde kullanılan yöntemlerden biri olarak gıdı bölgesindeki yağlanmalara karşı son derece etkili sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda gıdı bölgesindeki cilt dokusunun sıkılaştırılması da lazer uygulaması ile mümkün olmaktadır.

Necklift ve Gıdı Germe Nedir?

Necklift diğer bir deyişle boyun germe işlemi yaşa bağlı olarak bölgede oluşan kırışıklıkların giderilmesi için uygulanan bir cerrahi prosedürdür. Bölgedeki fazla deri ve yağ alınarak daha pürüzsüz ve ince bir profil elde edilir. Boyun germe estetiği tek başına ya da farklı estetik operasyonlarla birlikte uygulanabilir.

Gıdı estetiği çeşitli nedenlere bağlı olarak çene altında oluşan sarkmaların ve gıdı bölgesinde meydana gelen fazla yağların giderilmesi için lazer lipoliz yöntemi kullanılarak uygulanan bir yöntemdir. Aynı zamanda gevşemiş gıdı sorunu yaşayan ileri yaşlardaki kişilere ameliyatla gıdı germe işlemi de yapılabilmektedir.

Boyun Germe Ameliyatı Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler

Operasyon esnasında aşırı kanama riskinin azaltılması için boyun germe estetiği ameliyatından önce bazı ilaçların ve takviyelerin kullanımı bırakılmalıdır. Eğer hastanın herhangi bir ilaç alerjisi ya da  düzenli ilaç kullanımı gerektiren bir hastalığı varsa doktorunu bilgilendirmelidir.

Sigara içen hastaların operasyondan en az 4 hafta önce ve 4 hafta sonra olmak üzere sigara kullanımını bırakmaları gerekir. Sigara kullanımının bırakılması, sağlıklı ve dengeli bir beslenme programının uygulanması iyileşme sürecini olumlu yönde etkileyecektir. [15] Sigara kullanımı hem yara iyileşme sürecini olumsuz etkiler hem de enfeksiyon oluşum riskini artırabilir.

Boyun Germe Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Boyun germe ameliyatında uygulanacak olan teknikler ve ameliyatın kapsamı hastanın ihtiyaçlarına göre belirlenir. Boyun bölgesinde sarkma ve gevşeme görülen durumlarda servikoplasti ve platismoplasti teknikleri uygulanır.

Boyun Germe Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Genel anestezi ya da intravenöz sedasyon altında gerçekleştirilen boyun germe estetiği ameliyatında her iki kulağın arkasına ve ihtiyaç görüldüğü takdirde çene altına birer küçük kesi yapılır. Bu kesiler sayesinde boyun kasları ve altındaki dokular sıkılaştırılır, sarkmaya neden olan fazla cilt çıkarılır. Böylece daha sıkı, pürüzsüz ve genç bir görünümlü bir cilt elde edilir. [16]

Boyun Germe Ameliyatının Riskleri Nelerdir?

Her cerrahi operasyonda olduğu gibi boyun germe ameliyatında da bazı riskler bulunur. Ancak bu tür estetik operasyonlarda doktorun yeterli deneyime sahip olması risklerin yok denilecek kadar az olmasını sağlamaktadır.

Operasyondan sonra doktorun önerilerine eksiksiz bir şekilde uyulması ve sağlıklı bir iyileşme sürecinin geçirilmesi ile risk oranları giderek azalmakta ve iyileşme gerçekleşmektedir. Bununla birlikte boyun germe ameliyatının olası riskleri arasında; yara izi, hematom, sinir hasarı, saç ya da cilt kaybı sayılabilir.

Alt Yüz ve Boyun Gençleştirme Ameliyatı Ne Kadar Sürmektedir?

Yalnızca boyun germe ameliyatının yapıldığı durumlarda operasyon yaklaşık 2-3 saat kadar sürmektedir. Ancak farklı işlemlerle kombine edilecek olduğu durumlarda yapılacak olan uygulamanın kapsamına göre ameliyat süresi uzayabilir. Operasyon planlama sürecinde hastalar ameliyat süresi ile ilgili bilgilendirilir.

Ameliyatlı Boyun Estetiği Sonrası İyileşme Süreci

Boyun germe estetiği ameliyatından sonra genelde hastalara, uygulama bölgesindeki kanı ve sıvıyı dışarı atmak için dren yerleştirilir. Ayrıca derinin yeni şeklinin kalıcılığının sağlanması için korse kullanımı da tercih edilebilir. Drenler ve dikişler doktorun belirlediği zaman diliminde alınır. Operasyondan sonra morluk ve şişlik görülmesi normal olarak kabul edilir. İyileşme sürecinde baş kalp seviyesinden yukarıda ve dik tutulmaya özen gösterilmelidir. Boynu bükmemek konusunda dikkatli olunmalıdır.[17]

Ameliyatsız Boyun Estetiği Sonrası İyileşme Süreci

Uygulanan tekniklere göre farklı iyileşme süreçleri gözlenir. Ameliyatsız tekniklerde iyileşme sürecinin ameliyatlı tekniklere göre daha kısa sürede tamamlanması söz konusudur. Uygulanan teknik özelinde doktorun önerilerinin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi hızlı bir iyileşme süreci yaşanmasını sağlayacaktır.

Boyun Germe İle Kombine Yapılabilen Estetik Operasyonlar Nelerdir?

Boyun germe tek başına uygulanabileceği gibi hastanın ihtiyaçları doğrultusunda gıdı estetiği, yüz germe, kaş kaldırma ve göz kapağı estetiği ile kombine olarak da uygulanabilir.

Gıdı estetiği: Gıdı estetiği hem ameliyatlı hem ameliyatsız olarak yapılabilen bir işlemdir. Gıdı sarkmasının erken dönemlerinde ameliyatsız yöntemlerle başarılı sonuçlar alınabilmesi olasıdır. Ancak ilerleyen dönemlerde cerrahi yöntemlere ihtiyaç duyulması söz konusudur.

Boyun Germe İle Kombine Yapılabilen Estetik Operasyonlar Nelerdir?

Yüz germe: Yüz germe yaş alma sonucunda ortaya çıkan kırışıklıkların ve sarkmaların giderilmesi için uygulanır. Çene, orta ve alt yüzdeki yaşlanma belirtilerinin giderilmesini hedefleyen yüz estetiği boyun germe estetiği ile birlikte uygulanabilir. Nitekim tam yüz germe ameliyatı kapsamında boyun germe ameliyatı da bulunmaktadır.

Kaş kaldırma: Şakak germe olarak da bilinen ameliyatın dışında kaş kaldırma, kaş askısı yöntemi kullanılarak da uygulanabilir. Kaş kaldırma ameliyatları göz kapağı estetiği, boyun germe ve yüz germe ameliyatları ile kombine bir şekilde uygulanabilir.

Göz kapağı estetiği: Göz kapağı estetiği diğer bir deyişle Blefaroplasti alt ve üst göz kapaklarındaki sarkmaların, fazla derinin ve kas dokusunun alınması için yapılan bir cerrahidir. Böylece yaşlı görünümün düzeltilmesinin yanı sıra görül alanını kısıtlaması dahi söz konusu olan sarkmalar da giderilebilir.[18]

Sporla Boyun Germe Mümkün mü?

Boyun germe estetiğine ihtiyaç duyulmasına neden olan sarkmalar, kırışıklıklar ve çizgiler sporla giderilemez. Bu tarz şikayetlerin giderilebilmesi için ameliyatlı ya da ameliyatsız yöntemler uygulanmalıdır.

Bitkisel Kürler İle Boyun Germe Mümkün mü?

Boyun germenin bitkisel kürler ile sağlanması mümkün değildir.

Ağrım Olacak mı? Morluk Olacak mı?

Boyun germe estetiği ameliyatından sonra hafif bir ağrı hissedilebilir. Gayet normal olan bu durum basit ağrı kesici ilaçların kullanılmasıyla giderilebilir. Aynı şekilde morluk oluşması da boyun germe estetiği ameliyatının ardından normal olarak kabul edilir. Morlukların iyileşme süresi kişinin cilt yapısına göre değişiklik gösterir.

Estetik Yaptırdığım Anlaşılacak mı? İz Kalacak mı?

Kırışıklıklar, sarkmalar ve çizgiler giderilip daha sıkı bir cilt elde edilmesine bağlı olarak ameliyattan sonra kişi daha genç bir görünüme kavuşur. Sahip olduğu genç ve canlı görünüm de çevresindekiler tarafından fark edilebilir.

Bununla birlikte kesiler doğal deri kıvrımları ile uyumlu olacak şekilde ve çok küçük açıldığından üstelik kulak arkasında ya da saçlı derinin içerisinde gizlendiklerinden kolay kolay fark edilmezler.

Boyun Germe Estetiği İle Daha Genç Görünmek Mümkün mü?

Boyun germe estetiği ile sarkmış olan boyunda cerrahi müdahaleler gerçekleştirilmekte olup bunun sonucunda olduğunuzdan daha genç görünmeniz mümkündür. O yüzden bu soruya rahatlıkla evet yanıtını verebiliriz.

Erkekler de Boyun Estetiği Yaptırabilir mi?

Boyun estetiği hem erkeklere hem kadınlara uygulanabilen bir cerrahi prosedürdür. Operasyon için uygun nitelikleri taşımaları durumunda erkekler de boyun estetiği yaptırabilir.

Kuğu Boyun Nedir?

Adından da anlaşılacağı üzere kuğunun duruşunu anımsatan bir boyun elde edilmesi için uygulanan estetik ameliyata kuğu boyun estetiği adı verilir. Boynun daha belirgin bir görünüm kazanması için uygulanan bu yöntem çene altı ve boyun bölgesinde oluşan yer çekimi etkilerinin giderilmesini sağlar. Aynı şekilde fazla kilo alıp vermeden ya da genetik faktörlerden dolayı da sarkmalar oluşması söz konusu olabilir.

Kimyasal Peeling Nedir? Boyun Bölgesinde Etkisi Nasıl Olur?

Kimyasal peeling, kimyasal bir solüsyon uygulanarak cildin üst katmanlarının soyulmasının sağlandığı bir prosedürdür. Boyun, yüz ve el bölgesine uygulanan kimyasal peeling yöntemi sayesinde daha pürüzsüz bir cilt elde edilmesi sağlanabilir. Genelde kimyasal peeling yöntemi yüzdeki kırışıklıkların, ciltteki renk değişikliklerinin ve yara izlerinin tedavisinde kullanılır. Tek başına kullanılabildiği gibi diğer kozmetik prosedürlerle de uygulanabilir.[19]

Mezoterapi Nedir? Boyun Bölgesinde Etkisi Nasıl Olur?

Mezoterapi cildi gençleştirmek ve sıkılaştırmak için vitamin, enzim, hormon ve bitki özlerinden oluşan solüsyonların enjeksiyonu ile gerçekleştirilen bir medikal estetik prosedürdür.

Mezoterapinin kullanım amaçları arasında gevşek cildin sıkılaştırılması, kırışıklıkların ve çizgilerin azaltılması, vücudun yeniden şekillendirilmesi, cildin aydınlatılması gibi nedenler sayılabilir. Boyun bölgesinde uygulandığı takdirde bu bölgede de cilt sıkılaştırıcı, kırışıklıkları ve çizgileri azaltma gibi etkiler sağlanması mümkündür.[20]

İple Germe Nedir? Boyun Bölgesinde Etkisi Nasıl Olur?

İple germe lokal anestezi altında uygulanan bir yöntemdir. Boyun ve gıdı bölgesine takılan iplerle deri gerginleştirilerek uygulanır. Yüzde ve boyunda uygulanabilen bu yöntemde kalıcılığı değişken nitelik taşıyan eriyebilen iplerin kullanımı tercih edilebilir. İplerin cilt altına yerleştirildiği bu yöntem boyun bölgesinde sıkılaşma, gerginleşme etkileri sağlamaktadır.

[1] https://www.healthline.com/health/mini-face-lift#what-is-it

[2] https://www.healthline.com/human-body-maps/neck#2

[3] https://www.healthline.com/health/beauty-skin-care/how-to-tighten-skin-on-face#why-skin-sags

[4] https://www.healthline.com/health/neck-lines#takeaway

[5] https://www.webmd.com/beauty/cosmetic-procedures-neck-lift#1

[6] https://www.cadoganclinic.com/am-i-a-good-candidate-for-neck-lift-surgery

[7] https://www.hopkinsmedicine.org/otolaryngology/specialty_areas/facial-plastic-reconstructive/cosmetic/neck-lift.html#:~:text=Neck%20lift%20

[8] https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/neck-lift/about/pac-20384583

[9] https://www.webmd.com/beauty/cosmetic-procedures-neck-lift#1

[10] https://aedit.com/procedure/cervicoplasty

[11] https://aedit.com/procedure/platysmaplasty

[12] https://www.americanboardcosmeticsurgery.org/procedure-learning-center/face/neck-contouring-guide/

[13] https://www.healthline.com/health/nefertiti-lift#about

[14] https://www.healthline.com/health/kybella#preparation

[15] https://www.webmd.com/beauty/cosmetic-procedures-neck-lift#2

[16] https://www.americanboardcosmeticsurgery.org/procedure-learning-center/face/neck-contouring-guide/

[17] https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/neck-lift/about/pac-20384583

[18] https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/blepharoplasty/about/pac-20385174

[19] https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/chemical-peel/about/pac-20393473#:~:text=A%20chemical%20peel%20is%20a,to%20get%20the%20desired%20results.

[20] https://www.healthline.com/health/mesotherapy#hair-loss

Bu makaleyi beğendiniz mi? Yıldızların seviyesine göre makaleyi oylayabilirsiniz.