Hemen Fiyat Al

Meme hem dişi hem de erkek memelilerde bulunan, dişilerde farklı işlevleri olması sebebiyle çok önem arzeden bir organdır. Dişi ve erkeklerde meme anatomisi oldukça farklıdır. Dişilerin memelerinde emzirmeyi sağlayan süt kanalları ve glandüler doku bulunurken erkeklerde bu yapılar işlevsel bir şekilde konumlanmaz ancak minimal düzeyde olsa da bulunurlar. Meme yapısı ve görevleri erkek ve kadın için farklı olsa da dokuya bağlı ortaya çıkan meme kanseri cinsiyet ayırt etmez.

Ancak erkeklerde meme kanseri görülme oranı kadınlara kıyasla çok azdır. Meme küçültme hem kadınlar da hem de erkeklerde gerekli olabilen operasyonlardan birisidir. Erkeklerde meme küçültme gereksinimi olduğunda yapılan operasyon jinekomasti olarak adlandırılsa da temelde meme küçültmedir. Bu yazımızda kadın ve erkekte meme yapısı, görevleri ve meme küçültme estetiğine dair merak edilenleri aktaracağız.

Meme Yapısı ve Görevleri

Meme hem kadın hem de erkek fizyolojisinde bulunan, her cinsiyet için de cinsel anatominin bir parçası olarak işlevi bulunan organlardır. Kadınlarda meme dokusu çok daha gelişmiştir. İnsan hariç tüm dişi memelilerde meme büyümesi hamilelik ve doğum ile gerçekleşirken, insanlarda bu durum çok daha farklıdır ve gelişim ergenlik döneminde meydana gelir. Kadınlardaki meme dokusunun erkeklerdekine oranla daha gelişmiş olmasının temel nedeni bebeklerin beslenmesi için süt üretebilmeleridir. Grandüler doku ve içerisinde yer alan lobüller süt üretimi yaparlar ve kadın memesinde bulunurlar. Süt kanalları ise hem erkek hem de kadın meme anatomisinin bir parçası olsalar bile erkeklerde tam gelişmiş ve işlevsel değillerdir.

Memeyi oluşturan yapılar;

 • Yağ,
 • Süt bezleri ya da diğer adıyla lobüller,
 • Lobüllerden meme ucuna süt aktarımı yapan süt kanalları,
 • Meme ucu,
 • Meme ucunun etrafında bulunan Areola,
 • Kaslar, bağlar, lenf damarları, lifler ve kan damarları olarak ele alınabilir.

Bu dokuların hepsinin ayrı görevleri vardır.

Yağ Dokusu: Memenin boyutunu ve yumuşaklığını sağlayan doku yağ dokusudur. Bölgeye yapılacak minimal uygulamalarda yağ enjeksiyonu ya da yağ alma işlemlerinin tercih edilmesinin temel nedeni budur. Yağ dokusu köprücük kemiğinden başlar, koltuk altlarına ve göğüs kafesinin altına doğru uzanır. Özellikle kadınların memelerinde bulunan yağ dokusu menopoz sonrasında artabilir. Yağ dokusuna bağlı olarak iki meme arasında simetri sorunları meydana gelir. Kadınlarda memelerin tamamen simetrik olması oldukça nadir görülür. Bir meme diğerinden biraz daha büyük, küçük, sarkık veya dik olabilir. Bu asimetriler genellikle gözle görülür düzeyde değillerdir ancak bazı durumlarda asimetri oldukça belirgin şekilde olabilir.

Loblar ve Glandüler Dokular: Lob ve lobüller kadınlarda süt üretiminin odağında yer alan yapılardır. Sağlıklı bir kadının memesinde yaklaşık olarak 15 – 20 adet lob olarak adlandırılan bölümler bulunur. Bu bölümlerin içerisinde ise süt üretimini gerçekleştirilen lobüller bulunmaktadır.

Süt Kanalları: Lob ve lobüllere bağlı olan kanallar memede üretilen sütün meme ucuna taşınması ile görevlidir.

Meme ucu: Kadınlarda ana işlevi süt kanallarının çıkış noktası olması ve bebeğin beslenmesini sağlamasıdır. Meme uçları hassas yapıya sahip oldukları için cinsel haz açısından her iki cinsiyette de önemli olabilmektedir. Hem erkeklerde hem kadınlarda meme ucunun bulunmasının nedeni ise embriyo gelişiminde erkek cinsiyet kromozomunun işlev kazanmasından önce memelerin oluşmasıdır.

Aerola: Meme ucunun etrafında bulunan ve daha koyu renkli bölüm olarak tanımlanmaktadır. Bu bölgenin temel işlevinin emzirme sürecinde bölgenin tahriş olmasını engelleyecek yağlar salgılaması olduğu bilinmektedir.

Bağ ve lifler: Memeye destek veren, memenin şeklini almasına olanak sağlayan yapılardır. Kaslar memenin göğüs kafesine tutunmasını sağlar. Bağlar ve lifler de memenin şeklini almasında etkili olur. Lenfatik sistemin parçası olan lenf damarları da bağışıklık açısından önemlidir. Meme uçlarında bulunan sinirlerde bölgenin dokunmaya ve uyarılmaya duyarlı olmasını sağlar.

Meme Boyutunun Önemi

Meme boyutu ile işlevinin arasında kanıtlanmış bir ilişki yoktur. Yüzlerce yıldır meme kadınlarda doğurganlık simgesi olarak kabul edilmiş ve büyük memeli kadınların bebeklerini daha iyi besleyebileceği düşünülmüş olsa da boyut ve emzirme arasında bir bağlantı olmadığını söylemek mümkündür. Meme boyutu cinsel haz açısından da bir etken değildir. Memenin boyutunun büyük olması, kişinin daha fazla haz alacağı ya da daha çok uyarılacağı anlamına gelmez. Meme boyutunun önemi sadece erkeklerde normalin dışında meme dokusu olması durumda çok önemlidir. Daha öncede ifade edildiği gibi erkeklerde meme gelişen bir organ değildir. Ancak bazı durumlarda hormonlara, kilo alımına, ergenlik dönemine veya ilaç kullanımına bağlı meme dokusunda büyüme meydana gelebilir.

Küçük göğüslerde işlev bozukluğu olur mu?

Yaygın ön yargılardan birisi meme boyutunun memenin sahip olduğu ana işlev olan emzirme ile ilgili olduğudur. Oysa meme boyutu emzirme ve buna bağlı olarak süt üretimi ile doğrudan ilişkili değildir. Küçük memeye sahip olan kadınların daha az süt üretimi yapacağı ya da bebeklerini yeterince besleyemeyeceği yanlış bir düşüncedir. Küçük göğüs tanımı oldukça belirsizdir. Normal meme boyutuna dair bir tanımlama yapılamadığı gibi bir göğüsün küçük olduğunu tanımlamak da zordur.

Micromasti, hipomasti, meme hipoplazisi olarak adlandırılan ve meme dokusunda yetersiz gelişimi tanımlayan durumun da objektif bir tanımı bulunmamaktadır. Bu durum doğuştan veya sonradan meydana gelebilir. Turner sendromu, Poland sendromu, ulnar-meme ya da schinzel sendromu sebebiyle doğuştan meme oluşumunda çeşitli sorunlar ya da anomaliler meydana gelebilmektedir. Çocukluk döneminde meme dokusunun çıkarılması veya ışın tedavisi de memenin oluşumunu engelleyebilir. (1)

Doğuştan ya da sonradan edinilmiş bir bozukluk olmadığı sürece meme boyutunun değerlendirilmesi ile ilgili objektif tanımlamalar olmadığı unutulmamalıdır. Ancak her ne olursa olsun kişilerin kendilerini daha iyi hissetmelerini, dış görünüşleri ile barışmalarını sağlamak için meme estetiği uygulamaları yapılabilmektedir.

Erkeklerde Meme Küçültme

Meme küçültme ameliyat sadece kadınlarda değil aynı zamanda erkeklerde de yapılmaktadır. Testosteron hormonunun çeşitli nedenlerle östrojen hormonuna göre daha düşük olduğu durumlarda erkeklerde jinekomasti meydana gelebildiği gibi aynı zamanda başka rahatsızlıkların sonucu olarak da jinekomasti görülebilmektedir. Erkek çocukların yarısından fazlası annelerindeki östrojenin etkisi ile büyük meme dokusuyla dünyaya gelir ancak doğumdan 2-3 hafta sonra bu durum ortadan kalkar. Ergenlik döneminde de jinekomasti sık rastlanan bir durumdur. Herhangi bir tedaviye ihtiyaç duyulmadan meme dokusu 6 ay ile 2 yıl arasında ortadan kalkmaktadır. Jinekomasti 50-69 yaşlar arasında da zirveye çıkmaktadır ve yaklaşık olarak her 4 erkekten 1’inde görülmektedir.

Jinekomasti genellikle kendiliğinden kaybolmaktadır. Ancak bazı durumlarda müdahale gerekebilmektedir. Bu durumlar genellikle hastanın jinekomasti yüzünden zorluk çektiği durumlardır. Jinekomasti kaynaklı duygusal rahatsızlık ve öz güven kaybı, yüzme gibi fiziksel aktivitelerden kaçınma, görünüşünden rahatsız hissetme, normal kilosunda olan ve çok fazla kilo kaybı yaşamayacak olan kişilerde jinekomasti operasyon gerçekleştirilmektedir. Bu operasyonda fazla meme dokusu alınmaktadır.

Meme gelişimi devam eden gençlerde jinekomasti sonrası ilerleyen dönemde bir operasyon daha gerçekleşebilmektedir. Jinekomasti tedavisinden ameliyat en son tercih olarak kabul edilmektedir. Ancak herhangi bir şekilde tedavi edilemediği durumlarda doktorlar ameliyat seçeneğini değerlendirmektedir. (2)

İdeal meme boyutu ve şekli nasıl belirlenir?

İdeal meme boyutu ve şeklini belirleyen özel bir skala bulunmamaktadır. Hatta toplumsal düzeyde ideal meme boyutu ve şekli sürekli olarak değişiklik göstermektedir. Özellikle son birkaç yüzyılda kadınlarda dış görünüşün bir moda unsuru olmasının da etkisi ile ideal meme boyutuna ilişkin fikirler de sürekli olarak değişiklik göstermektedir. İçgüdüsel olarak memenin bir doğurganlık simgesi olması sebebiyle büyük göğüslü kadınların hem erkekler hem de daha kapalı toplumlarda evliliği onaylayacak aileler için daha değerli olduğu bilinse de aslında bu durumun bilimsel bir alt yapısı ilk insanlardan günümüze gelen bazı içgüdüsel yaklaşımlar olarak ifade edilebilmektedir.

İdeal meme boyutu ve şekli kişinin kendisini rahat hissettiği, dış görünüşü ile ilgili sorunlar yaşamadığı şekil ve boyut olarak tanımlanır. Büyük göğüslere sahip kadınlar her ne kadar dış görünüşleri ile ilgili yaşadıkları sorunları görmezden gelmeye alışabilseler de büyük meme boyutunun neden olabileceği sağlık sorunlarını göz ardı etmek zordur. Bu nedenle ideal olanın kişiye göre belirlenmesi çok önemlidir.

Küçük göğüsler sarkar mı?

Yaygın yanlış inanışlardan birisi de küçük göğüslerin sarkmayacağı yönündedir. Ancak küçük göğüslerin de yer çekimine ve zamanın etkilerine maruz kaldığı unutulmamalıdır. Bu nedenler de sarkmanın temel unsurları arasında yer almaktadır. Küçük göğüslerin büyük göğüslere kıyasla daha az sarktığı doğrudur. Bunun nedeni de yer çekimine karşı koyan dokunun daha az olmasıdır. Göğüslerde meydana gelen sarkmanın oranı genellikle göğüs bölgesinde bulunan yağ dokuya bağlıdır. Yağ dokusu fazla olduğu zaman sarkmanın daha yoğun olması beklenir. Meme dokusunun fazla olması durumu, yağ dokusunun az olduğu anlamına gelir ve bu durumda sarkma daha az olur.

Büyük göğüs boyutuna bağlı ortaya çıkan sorunlar nelerdir?

Büyük göğüsler hem kadınlarda hem de erkeklere çeşitli problemlere yol açmaktadır. Bu problemler fiziksel olduğu gibi psikolojik olarak da görülmektedir. Erkeklerde jinekomasti kaynaklı problemler daha çok psikolojik olsa da deri irritasyonları gibi problemlerin de ortay çıkabildiği söylenebilir. Kadınlarda büyük göğüslerin problemleri daha fazla olmaktadır. Bunların başında ise sırt problemleri gelmektedir. Göğüslerin büyüklüğü nedeniyle sırt bölgesine binen ağırlık artmaktadır ve bu da sürekli bir ağrıya neden olmaktadır.

Benzer bir şekilde omuz ve boyun bölgesinde de kronik ağrılar meydana gelmektedir. Yeni annelerde ise emzirme oldukça zor hale gelmektedir ve bebeğin zor beslenmesinden ötürü meme uçlarında rahatsızlık hissi oluşmaktadır. Bütün bunların yanı sıra spor yapmak da zorlanılan bir diğer noktadır. Ayrıca rahat yatmak ve uyumak da önemli problemlerden bir tanesidir. Büyük göğüslerin yarattığı rahatsızlık hissi nedeniyle kadınlarda uyku problemleri de sık sık görülmektedir.

Meme küçültme operasyonları nasıl yapılır?

Meme küçültme operasyonu ya da meme küçültme estetiği olarak adlandırılan operasyonlarda genel olarak iki teknik tercih edilir. Memedeki fazla yağ, deri ve meme dokusunun çıkarılmasını sağlayan cerrahi işlemler en sık tercih edilen meme küçültme tekniğinin temelini oluşturmaktadır. Buna ek olarak memedeki fazla yağ dokusunun çıkarılmasını sağlayan liposuction tekniği de meme küçültme için tercih edilebilmektedir. Ancak bu teknik minimal düzeydeki asimetrileri gidermek ya da boyutta ufak değişiklikler yapmak için tercih edilir.

Liposuction ile memeleri küçültme nasıl olur?

Liposuction ile meme küçültme estetiği uygunluk teşkil etmesi halinde hem erkekler hem de kadınlar için tercih edilebilen yöntemlerden birisi olarak bilinmektedir. Tüm liposuction uygulamalarında olduğu gibi meme küçültme işleminde de bölgedeki fazla yağın alınması esastır. Meme yapısında yağ dokusu yoğun olan kişilerde liposuction tercih edilmektedir. Ancak operasyon planlamasında alınacak yağ miktarının iyi belirlenmesi gerekir. Yağ dokusunun çıkarılması ile birlikte bölgede sarkmalar meydana gelebileceği için gerekli olması halinde dikleştirme operasyonunun da eş zamanlı olarak yapılması gerekebilir.

Liposuction uygulamasında yaygın olarak üç noktadan kesi yapılır. Koltuk altı, meme alt kıvrımı ve aeroladan yapılan yaklaşık 2-3 mm’lik kesilere liposuction için kullanılan kanuller yerleştirilir. Bu kanullerden memedeki yağ dokusunun çekilmesi sağlanır. Liposuction ile meme küçültme estetiğinin en büyük avantajı operasyon sonrasında iz kalma ihtimalinin oldukça düşük olmasıdır.

Areola küçültme nedir?

Meme ucu etrafında yer alan koyu renkli bölgeye areola adı verilmektedir. Tıpkı göğüsler gibi areola bölgesi de farklı renk, boyut ve şekilde olabilmektedir. Büyük ya da farklı şekillerde areolalar son derece normaldir ancak bu durumdan rahatsız olan kişiler için areola küçültme operasyonları gerçekleştirilmektedir. Bir ya da her iki areolanın küçültülebildiği operasyon son derece basit bir işlemdir. Ayrıca göğüs dikleştirme, küçültme ya da büyütme gibi operasyonlar ile kombine bir şekilde yapılabilmektedir. Bu işlem hem kadınlar hem de erkekler için gerçekleştirilebilmektedir. Kadınlarda doğum ve emzirme sonrasında areola bölgelerinde değişiklik meydana gelmesi son derece normaldir. Kadınlarda areola küçültme işlemi büyüme tamamen bitmeden yapılmamaktadır.

Göğüs küçültmek için hangi doktora gidilir?

Göğüs küçültme operasyonu yaptırmayı düşünen kişilerin tercih edecekleri ya da istedikleri teknikten bağımsız olarak mutlaka alanında uzmanlaşmış Plastik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanı ile görüşmeleri gerekmektedir. Doğru uzman seçimi sadece doktorun alanı ile değil aynı zamanda tecrübesi, daha önce yapmış olduğu operasyonları ve en önemlisi de iletişimin kuvvetli sağlanması ile gerçekleştirilmelidir. Hasta ve doktor arasında güvene bağlı bir ilişki ve güçlü iletişim olması hem kişinin sürece çok daha konforlu bir şekilde hazırlanmasını sağlar hem de operasyon sonrası elde edilecek sonuçların önceden düzgün planlanması ile değişimin yaratabileceği etkilere karşı hazırlık yapılabilir.

Meme küçültme yöntemleri

Meme küçültme estetiğinde kullanılan iki temel yöntem bulunmaktadır. Memedeki yağ dokusunun fazla olmasına bağlı olarak liposuction gibi teknikler ile yağ alma veya normal cerrahi teknikler ile fazla yağ, meme dokusu ve deri alma şeklinde yapılabilmektedir. Yöntemin kişinin fiziksel muayenesinden ve mümkünse göğüslerindeki meme dokusu ile yağ dokusunun durumunun gözlemlenmesi için yapılan ultrason sonuçlarının incelenmesinden sonra seçilmesi önemlidir. Her zamanki gibi hasta özelinde tedavi planlamasının yapılması alınan sonuçların başarısı için belirleyici öneme sahip olacaktır.

Meme küçültme ameliyatı kimler için uygundur?

Meme küçültme ameliyatı planlanırken farklı unsurların göz önünde bulundurulması gerekir. Öncelikle vücut gelişiminin tamamlanması planlama açısından çok önemlidir. Hem kadınlarda hem de erkeklerde öncelik kişilerin vücut yapılarının oturmuş olması şartının karşılanması gerekir. Özellikle erkeklerde ergenlik döneminde meme gelişimine bağlı jinekomasti meydana gelmesi durumunda bu dönemin tamamlanması ve sorunun devamlılığı halinde operasyon kararı verilmesi önerilmektedir.

Meme küçültme operasyonu ne kadar erken dönemde yapılırsa etkileri o kadar iyi olacaktır. Çünkü büyük memenin omurga ve boyun bölgesinde sorunlara yol açtığı bilinmektedir. Kişinin vücut yapısına bağlı olarak büyük memenin kamburluk yapma ihtimali de vardır. Vücut gelişiminin tamamlanmış olması dışında kişinin genel sağlık durumunun operasyon için uygun olması da önemlidir. Meme küçültme operasyonlarında en kritik soru operasyon sonrasında emzirmenin mümkün olup olmadığıdır. Bu noktada operasyonun ne boyutta olacağı ve nasıl planlanacağı belirleyicidir. Her operasyon sonrasında emzirmenin korunması mümkün olmayabilir. Bu nedenle meme dokusunun değil yağ dokusunun çıkarılacağı planlamalar yapılması gerekmektedir.

Neden meme küçültme ameliyatı yapılır?

Meme küçültme operasyonlarının en yaygın nedenleri büyük meme boyutunun kişilerde çeşitli fiziksel sorunlara yol açmasıdır. Kronikleşen sırt, boyun ve omuz ağrıları bu operasyonlar ile ortadan kaldırılabilmektedir. Büyük meme boyutunun neden olduğu bir diğer sağlık sorunu da memenin katlanma bölgesinde sürekli olarak devam eden kızarlıkların ve tahrişin ortaya çıkmasıdır. Bunlara ek olarak büyük göğüslere sahip kişilerin aktiviteleri kısıtlanabilir, istedikleri kıyafetleri giymeleri zorlaşır ve dış görünüşlerinden duydukları rahatsızlık sosyal yaşantılarını engelleyebilir. Tüm bu nedenler göz önünde bulundurulduğu zaman kişinin hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı açısından ideal meme boyutuna sahip olmasının ne kadar önemli olduğu görülmektedir.

En çok tercih edilen göğüs tipi hangisi?

En çok tercih edilen göğüs tipi hem döneme hem de kültüre göre değişiklik göstermektedir. Ancak çoğunlukla doğal görünüm herkesin ilk tercihidir. Pek çok insan göğüs küçültme operasyonu öncesinde mutlaka beğendiği bir kişinin fotoğrafı ile kararını kesinleştirse de uzman cerrahlar ile yapılan görüşmeler sonucunda kişinin vücut yapısına, göğüs boyutuna ve emzirme gereksinimine göre operasyonun şekillendirilmesi çok daha doğrudur. Bu nedenle kişiye özel planlanmış meme küçültme estetiği ile elde edilecek sonuçlar önem kazanmalıdır.

Meme küçültme estetiği yöntemleri nelerdir?

Birden fazla meme küçültme yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemlere karar verilirken genellikle memenin büyüklüğü, şekli, çıkarılacak doku miktarı ve operasyon sonrası görünüş göz önünde bulundurulmaktadır.

Liposuction: Bu işlemde deriye küçük kesiler açılır ve bu kesilerden giren ince tüpler aracılığı ile göğüs bölgesinde yağ ve sıvılar vakumla emilir. Liposuction özellikle küçültmenin az yapılacağı ve sarkmanın olmadığı hastalarda tercih edilmektedir.

Dikey ya da Lolipop: Gözle görülür derecede sarkmanın olduğu ve orta ölçekli küçültmelerin yapılacağı durumlarda bu yöntem tercih edilmektedir. Operasyonda areola bölgesi etrafında ve alt kısımda meme kıvrımına kesiler yapılmaktadır. Daha sonra fazla doku ve yağ alınır, göğüs yeniden şekillendirilir ve kaldırma işlemi gerçekleştirilir.

Ters T ya da Çapa: Bu yöntemde areolanın çevresine, alt kısımda meme kıvrımına doğru ve meme alt kısmından çevresine doğru kesiler açılmaktadır. Yapılan kesi şekil açısından ters T harfine benzediği için bu adı almıştır. Ters T ya da Çapa yöntemi özellikle sarkmanın çok olduğu, çok miktarda doku çıkarılacak ya da göğüsler arası eşitsizlik olduğunda tercih edilmektedir. (3)

Ameliyat kaç saat sürer?

Meme küçültme estetiğinde hangi teknik tercih edilecek olursa olsun operasyon genel anestezi altında yapılmaktadır. Operasyonun tekniğine ve planlamasına bağlı olarak yaklaşık olarak 2 ila 5 saat sürede işlemler tamamlanmaktadır.

Meme küçültme sonrası başarı oranı ve sonuçlar kalıcı mıdır?

Meme küçültme ameliyatı en başarılı ve en memnun edici operasyonlar arasında yer almaktadır. Başarılı bir operasyon sonrasında hastaların sırt, boyun ve omuz bölgesindeki ağrılar zaman içerisinde ortadan kalkmaktadır. Ayrıca bir süre sonra fiziksel aktiviteler de daha rahat bir şekilde yapılabilmektedir. Kesin sonuçların ortaya çıkması ise zaman alabilmektedir. Operasyon sonrasında iyileşmenin tamamen gerçekleşmesi ile kesin sonuç görülebilmektedir. Bu görünüş genellikle kalıcıdır. Ancak yaşlanma, gebelik ya da aşırı kilo alımı sonrasında memede büyüme ve sarkmalar tekrar meydana gelebilmektedir. (4)

Hangi yöntem en iyisi?

Meme küçültme estetiğinde kullanılan yöntemlerin kişilere göre seçilmesi önemlidir. Meme dokusu yüksek olan kadınlar için liposuction doğru bir teknik değildir. Ancak tam tersi durumlarda post operatif süreci daha konforlu kılabilmek için liposuction tercih edilebilir. Kişinin operasyondan sonraki beklentilerine, ihtiyaçlarına, vücut yapısına ve memedeki yağ/doku oranına göre belirlenen yöntem en iyi yöntemdir.

Ameliyat öncesi hazırlık

Operasyon öncesinde kişinin sağlık durumu ile ilgili tüm bilgileri paylaşması esastır. Düzenli kullanılan ilaçlar da teşhisi konulmuş hastalıklar da mutlaka doktor ile paylaşılmalıdır. Anestezi için yapılan kontrollerden sonra operasyon öncesinde soğuk algınlığı gibi basit gözüken bir sorun yaşansa bile mutlaka anestezi uzman ve doktor bilgilendirilmelidir. Alkol ve sigara kullanımı, takviye besinler, kan sulandırıcı etkisi olan ilaçlar operasyon öncesinde uzmanlar tarafından önerilen süreçte bırakılmalıdır.

Evde ameliyatsız yöntemler ile meme küçültmek mümkün mü?

Ameliyatsız yöntemler ile meme küçültme işlemi yapmak mümkün değildir. Meme boyutunu küçülten sütyen tasarımları kullanım anında belirli bir seviyede toparlama sağlasa da bu ürünlerin yapılarının çok sıkı olması sebebiyle çeşitli sağlık sorunlarına neden olma ihtimalleri oldukça yüksektir. Bitkisel kürler ya da spor ile meme boyutunun küçülmesi de mümkün değildir. Eğer meme boyutunun küçültülmesi gerekiyorsa mutlaka uzman bir cerrahın planladığı ve uyguladığı prosedürlere bağlı kalınarak süreç devam ettirilmelidir.

Meme küçültme ameliyatı nasıl yapılır?

Meme küçültme ameliyatında farklı teknikler kullanılabilmektedir. Bu nedenle operasyonun yapılışı değişiklik göstermektedir. Bu operasyonlarda koltuk altı, meme altı ve areoladan kesi yapılması mümkündür. Kesinin nereden ve nasıl yapılacağı ise operasyonun planlanmasına göre değişiklik gösterebilmektedir.

Göğüs küçültme ameliyatı riskleri nelerdir?

Meme küçültme estetiği de tüm cerrahi operasyonlar gibi bazı risklere sahiptir. Risklerin minimize edilebilmesi doğru teknik seçimi ve planlama ile mümkün olur. Ayrıca operasyon sonrası iyileşme sürecinde hekim önerilerine harfiyen uyulması da meydana gelebilecek risklerin azaltılmasında büyük bir öneme sahiptir.

 • Operasyon sonrası iz,
 • Enfeksiyon,
 • Meme ucunda geçici ve/veya uzun süreli his kaybı,
 • Genel anesteziye bağlı meydana gelebilen riskler,
 • Memede sertlik,
 • Asimetri,
 • Sıvı birikimi gibi durumlar operasyon sonrasında meydana gelebilecek komplikasyonlardan bazılarıdır. (5)

Bunlara ek olarak operasyonun kapsamına göre emzirmeyi mümkün kılan dokuların zarar görebilme ihtimali vardır. Bu nedenle planlama sürecinde uzun vadede gebelik düşüncesi varsa mutlaka hekim ile paylaşılmalıdır. Günümüzde meme küçültme estetiği uygulamalarında geliştirilen teknikler sayesinde süt üretimini ve emzirmeyi engellemeden operasyon yapmak mümkün olsa da sürecin risklerini operasyon öncesinde değerlendirmek önemlidir.

Ameliyat sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Meme küçültme estetiği sonrasında kişi aynı gün ya da bir gün sonra taburcu edilir. Operasyondan sonra kişinin dinlenmesi ve doktoru tarafından verilen ilaçları düzenli kullanması önemlidir. Ayrıca düzenli olarak pansuman yapılması gerekir. Evde 2 ya da 3 günlük dinlenme sonrasında kişi kollarını çok fazla kullanmamak şartıyla normal hayatına dönebilir. Ağır kaldırmamak, araç kullanmamak, kolları aktif olarak kullanmayı gerektiren sporlar yapmamak önemlidir. Meme küçültme ameliyatı sonrasında doktor tarafından verilen özel sütyenin kullanılması da operasyonun sonuçları açısından oldukça önemlidir. Operasyondan sonra yaklaşık 2 ay boyunca ağır spor yapmamak, ilk 4 hafta boyunca kolları zorlamamak, göğüs kaslarını yormamak ve iyileşme sürecinde sigara içmemek önemlidir.

Her yaşta yapılır mı? En uygun yaş kaç?

Meme küçültme estetiği için en uygun dönem kişinin vücut gelişiminin tamamlandığı dönemdir. Bu sayede büyük meme boyutunun neden olabileceği tüm sorunların önüne geçilmesi mümkün olur. Genel olarak bu operasyon için 18 yaşına kadar beklenmesi önerilmektedir. 18 yaşından itibaren kişinin ihtiyacına göre her yaşta bu operasyon yapılabilir.

Operasyon cinsel hayatı etkiler mi?

Operasyonun doğrudan cinsel hayatı etkilemesi beklenmez. Meme uçlarında geçici ve/veya uzun süreli his kaybı olma ihtimali olsa da bu durum yüksek ihtimalle ortadan kalkar. Psikolojik olarak daha az arzulanacağını düşünmek ve bu düşüncelere bağlı olarak olumsuzluklar yaşamak ihtimaller arasındadır. Böyle bir durumda psikolojik destek alınması önerilir. Çiftlerin bu sürece birlikte hazırlanmaları da önemlidir.

Göğüslerde his kaybı olur mu?

Meme küçültme operasyonu sonrasında his kaybı olması operasyonun yapıldığı bölgeye ve kapsamına göre değişiklik gösterir. His kaybının zaman içerisinde düzelmesi ise yaygın bir durumdur.

Göğüs küçültme ameliyatının riskleri

Her cerrahi operasyonda olduğu gibi meme küçültme estetiğinde de bazı riskler bulunmaktadır. Anesteziye bağlı komplikasyonların oluşmaması için kişilerin sağlık durumları ile ilgili doğru bilgiler vermeleri gerekmektedir. Operasyon sonrası önerileri doğru uygulamak da risklerin azalmasında yardımcıdır. Operasyon sonrasında enfeksiyon, kanama, ağrı ve meme bölgesinde sertlik gibi komplikasyonlar meydana gelebilmektedir. Bu tür bir durumda operasyonu yapan uzman ile iletişime geçmek sorunun kaynağının bulunması ve çözülmesi açısından önemlidir.

Hangi anestezi ile operasyon yapılır?

Meme küçültme estetiği genel anestezi altında yapılan bir operasyondur. Operasyondan sonra kişinin durumuna göre aynı gün içerisinde taburcu edilmesi mümkün olsa da genel anestezi takibi için bir gece hastanede yatış istenmesi de olasıdır.

Göğüs küçültme ameliyatında iz kalır mı?

Göğüs küçültme ameliyatı sonrasında iz kalması muhtemeldir. Estetik cerrahide kullanılan dikişlerin özel olarak geliştirilmesine bağlı olarak operasyon sonrası kalan iz miktarı az olsa da böyle bir ihtimal vardır. İzin olabildiğince az olmasını ve gözle görülemeyecek yerlerde kalmasını sağlamak için planlama yapılırken gerekli adımlar atılabilir.

Dikişler ne zaman alınır?

Operasyonda eğer dikiş kullanıldıysa ve alınması gerekiyorsa 10 günden sonra dikişler alınabilmektedir. Bu tür operasyonlarda genellikle estetik dikiş tercih edildiğinden dikişler kendinden eriyerek kaybolur. Aksi durumda veya dren kullanımına bağlı olarak dikiş alınması ve dren çıkartılması için uzman tarafından yapılması gereken kontrol randevularının aksatılmaması gerekmektedir.

İstediğim kadar küçültebilir miyim?

Meme küçültme operasyonunda planlama uzman hekime bırakılmalıdır. Küçültme operasyonlarında da tıpkı büyütme operasyonlarında olduğu gibi öncelik her zaman kişilerin tercihi olsa da ideal ölçülerin ve uzman önerisinin değerlendirilmesi gerekir. Meme küçültme operasyonu mastektomi ile karıştırılmamalıdır. Mastektomi özellikle meme kanseri durumunda meme dokusunun çıkarılmasıdır. Cinsiyet değiştirme operasyonlarında da mastektomi ile memenin alınması mümkündür. Küçültme ise meme dokusunun belirli bir kısmının korunarak memenin ideal boyutlara ulaştırılmasıdır.

Emzirmeye engel olur mu?

Meme küçültme estetiği sonrasında emzirmeye engel teşkil edecek durumlar oluşabilir. Bu nedenle operasyon planlaması yapılırken mutlaka doğru değerlendirme yapılması gerekir. Eğer meme küçültme operasyonu yaptıracak kişilerin gelecekte çocuk sahibi olma isteği varsa bunun önceden uzmana belirtilmesi önemlidir. Sonrasında ise meme dokusuna zarar vermeyecek şekilde operasyon planlanması yapılabilir ve risklerin değerlendirilmesi ile emzirmeye engel olabilecek unsurlar saf dışı bırakılabilir.

Ameliyat sonrası göğsüm doğal görünür mü?

Meme küçültme estetiği kişiye özel olarak doğru bir şekilde planlanırsa doğal bir görünüm elde edilir. Operasyon sonrasında bölgede kısa süreli şişlikler, kızarlıklar ve morarmalar olsa da ilk 10 gün içerisinde bunların pek çoğunun ortadan kalkması beklenir.

Ameliyat sonrası memede iltihap olur mu?

Operasyon sonrasında memede iltihaplanma olma ihtimali vardır. Bu ihtimali ortadan kaldırmak için operasyon öncesi ve sonrasında ilaç kullanımı önerisine mutlaka uyulması gerekmektedir.

Ameliyat olduğum anlaşılır mı?

Meme küçültme estetiğinin etkileri hızlı bir şekilde ortaya çıkar. Bu nedenle de değişimin fark edilmesi mümkündür. Asimetri düzeltme gibi daha minimal işlemlerin herkes tarafından anlaşılması beklenmez ancak göğüs ölçüsünü değiştiren operasyonlarda sonucun anlaşılması mümkündür.

Göğüs küçültme operasyonunda geri dönüşü mümkün mü?

Göğüs küçültme operasyonu sonrasında geriye dönüş çok nadir de olsa meydana gelebilmektedir. Vücutta gelen büyük değişiklikler göğüs dokularının yeniden büyümesine neden olabilmektedir. Bu dokular özellikle endokrin sisteminden etkilenmektedir ve hormonlarda meydana gelen değişiklikler memelerde büyümeye sebep olabilmektedir. Ayrıca sağlıksız tercihler de göğüslerin tekrar büyümesine neden olabilmektedir. Kötü beslenme, hareketsiz yaşam ve aşırı kilo alma göğüslerin çok büyümese de tekrar sarkmasına sebebiyet verebilmektedir. Bunun yanı sıra doğum yapmak ve emzirmek de göğüslerin sarkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle operasyon sonrasında hastaların dengeli beslenmesi ve düzenli egzersiz yapması tavsiye edilmektedir. Tüm bunlara ek olarak bazı hastalıkların tedavisi için kullanılan ilaçlar da göğüslerde büyümeye görülmesine neden olabilmektedir.

Meme küçültme estetiği için en uygun zaman ne zamandır?

Gelişen teknoloji ve teknikler sayesinde estetik operasyonlar her zaman yapılabilmektedir. Kişinin fiziksel gelişimini tamamlamış olması operasyonun doğru planlanabilmesi açısından önemlidir. Eğer meme boyutunda ciddi bir değişiklik meydana gelecekse, kişinin emzirme ile ilgili sorun yaşama ihtimali varsa da operasyonun çocuk sahibi olduktan sonra yapılması önerilmektedir.

Meme küçültme fiyatları nasıl belirlenir?

Meme küçültme operasyonunda fiyatlar kullanılcak tekniğe, operasyonun planlanmasına ve operasyonun kombine olup olmayacağına göre farklılık göstermektedir. Meme küçültme estetiği fiyatları için araştırma yaparken ayrıca operasyonu yapacak kişinin yapmış olduğu farklı operasyonların sonuçlarını incelemek de önemlidir. Bu noktada operasyonun gerçekleştirileceği hastanenin fiyat politikasının da maliyetleri değiştirebileceği unutulmamalıdır.

Meme küçültmek meme kanseri riskini azaltır mı?

Meme küçültme operasyonlarının direkt olarak meme kanseri riskine bir etkisi bulunmamaktadır. Ancak özellikle ailesinde daha önce meme kanseri olmuş ya da 40 yaş üzeri hastalarda operasyon öncesinde uygulanan Mamografi ya da ultrason gibi tetkikler sayesinde kanser ihtimali varsa ortaya çıkarılmaktadır. Meme küçültmenin her ne kadar direkt olarak kansere bir etkisi olmasa da dolaylı olarak kanserin daha kolay teşhis edilmesi mümkün hale gelebilmektedir.

Ameliyat sırasında veya sonrasında ağrı olur mu?

Meme küçültme estetiği genel anestezi altında yapılan bir operasyon olduğu için, operasyon esnasında herhangi bir ağrı ve acı hissi olmaz. Anestezi etkisinin geçmesi ile bölgede ağrı meydana gelebilir. Ancak bu ağrı hissi reçeteli ağrı kesiciler ile kontrol altına alınabilecek türdedir ve uzun süreli değildir.

Ameliyat ne kadar sürer?

Göğüs küçültme ameliyatı ortalama olarak 2 – 5 saat aralığında sürmektedir. Bu aralığın temel nedeni de operasyon planlanmasının kişiden kişiye göre değişiklik göstermesidir. Özellikle meme küçültme estetiği ile birlikte kombine olarak yapılacak dikleştirme, karın germe gibi farklı operasyonlar varsa kombine estetik planına göre sürede farklılıklar olabilir.

Meme küçültme ağrılı bir işlem midir?

Cerrahi müdahaleler esnasında anestezi uygulandığı için kişiler herhangi bir şekilde operasyon sürecinde ve anestezi etkisi altındayken ağrı hissetmezler. Operasyon sonrasında ise belirli bir süre ağrı hissî ortaya çıkabilir ama bu his geçici olmakla birlikte ağrı kesiciler ile ortadan kaldırılabilir.

İşlem sonrası normal hayata dönme, spor ve banyo…

Meme küçültme estetiği sonrasında normal hayata kontrollü bir şekilde dönüş yapılması gerekir. Operasyondan sonra hastaneden taburcu olunduktan sonraki ilk kontrolde drenler çıkarılır. Sonrasında kişinin en az bir ay boyunca aralıksız kullanması gereken özel destekli sütyen giymesi gerekir. Eğer dikiş varsa 10 günden sonra dikişler alınır. Kişinin operasyondan itibaren yaklaşık olarak 7 günlük bir dinlenme sürecinden sonra normal hayatına dönmesi mümkündür. Ancak kolları yoğun kullanacak aktivitelerden 1 ay kadar uzak durmak gerekir. Araç kullanmak, kolları yana, öne veya arkaya uzatmak, ağır kaldırmak, eşya taşımak gibi hareketleri yapmamak iyileşme süreci açısından çok önemlidir. Operasyondan sonraki 3. veya 4. gün duş almak mümkündür. Hafif sporlara başlamak için 4 hafta kadar beklenmesi önerilir. Kol kaslarını yoğun çalıştıracak tenis, voleybol gibi sporlar için ise en az 8 hafta beklenmesi gerekmektedir.

Doğum yapmaya engel olur mu?

Göğüs küçültme ameliyatı sonrasında hamile kalmanın herhangi bir engeli bulunmamaktadır. Hamileliğin vücutta dramatik etkileri olmaktadır. Bu nedenle göğüs küçültme ameliyatı geçirmiş olan kişilerin hamile kalmadan önce en az 3 ay beklemesi ve tamamen iyileşmiş olması gerekmektedir. Bu süreç hem iç hem de dış kesilerin tamamen iyileşmesi için gereklidir. Aynı zamanda iyileşme süresince komplikasyon görülme riski de bu süreç sonunda ortadan kalkmaktadır. Hamilelik süresince ise hormonlarda değişiklik meydana gelmektedir ve göğüsler tekrar büyümektedir. Doğum ve emzirme sonrasında ise eski büyüklüklerine şekillerine dönmektedir. Ancak cilt elastikiyeti gibi genetik durumlar nedeniyle hamilelik sonrası bazı kişilerde sarkmalar meydana gelebilmektedir.

Memeleri küçültmek günah mı?

Estetik operasyonlarla ilgili dini bakış açısını hekim olarak yorumlamamak ve herkesin hayatına ve kararlarına saygı duymak gerekir. Bu operasyonların kişilerin yaşam kalitesini arttırması oldukça değerli bir artıdır. Ayrıca bir insanın kendisini iyi hissetmesi, kendisini saklamak zorunda kalmaması ve psikolojisinin dış görünüşü sebebi ile yıpranmaması da bu operasyonun artıları arasında yer almaktadır. Bu kadar fayda sunan bir operasyonu olmak isteyen herkesin yaptırması gerektiğini her hekim söylemektedir.

Ameliyat sonrası en uygun yatış pozisyonu

Meme küçültme estetiği sonrasında en az 15 günlük bir sürede sırtüstü yatılması önerilmektedir. Operasyon yapılan bölgenin herhangi bir şekilde bası altında kalmaması, dikişlerin gerilmemesi gibi nedenler sebebiyle yatış pozisyonuna dikkat edilmesi gerekir. Uygun yatış pozisyonu için önerilen süre 15 gün kadar olsa da kişinin iyileşme sürecine göre bu planlama değişebilmektedir. Eğer kişi uyandığında farklı bir pozisyondaysa ve operasyon yapılan bölgede herhangi bir sorun hissetmiyorsa normal şekilde yatabilir.

Kaşıntı meydana gelir mi?

Meme küçültme ameliyatı sonrasında iyileşme döneminde özellikle kesi yapılan yerlerde kaşıntı meydana gelmesi normal karşılanmaktadır. Operasyondan sonraki ilk bir hafta kaşıntının yoğun olması mümkündür sonrasında ise yavaş yavaş azalması beklenir. Eğer daha uzun süre kaşıntı durumu varsa mutlaka operasyonu gerçekleştiren uzman hekime danışılması gerekmektedir.

Meme ucuma da estetik yapılacak mı?

Göğüs küçültme operasyonu planlanırken meme ucuna estetik yapılıp yapılmayacağı da belirlenmektedir. Eğer göğüsler çok büyükse ve meme küçültme ile ciddi bir değişim olacaksa meme ucunun yeniden yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Elbette meme ucunun yerinin değiştirilmesi emzirme ile ilgili endişelerin ortaya çıkmasına ve kişinin emzirme özelliğini yitirmesine neden olacaktır. Bu nedenle operasyon planlaması yapılırken emzirme ile ilgili hassasiyetin değerlendirilmesi gerekir.

Memeden yağ aldırma etkili midir?

Memeden yağ aldırma özellikle meme dokusu az olan, yağ miktarı fazla olan kadınlar için oldukça uygun bir yöntemdir. Ancak bu yöntem her kadın için etkili sonuçlar vermeyebilir. Öncelikle memenin ne kadar küçültüleceği planlanmalı sonrasında ise bu işlem için alınabilecek yeterli yağ dokusu olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Hangi bölüm doktoru bu ameliyatı yapar?

Tüm estetik operasyonların Plastik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi alanında uzmanlaşmış hekimler tarafından yapılması gerekmektedir. Memeden yağ aldırmak için cerrahi eğitim almamış kişiler ya da merdiven altı işletmeler kesinlikle tercih edilmemelidir. Meme küçültme estetiği yağ alma yani liposuction ile yapılacak olsa bile kesinlikle ameliyathane ortamında, anestezi altında ve uzman cerrah tarafından yapılmalıdır.

Korse kullanacak mıyım?

Göğüs büyütme ameliyatı sonrasında korse kullanımı tavsiye edilmektedir. Hem iyileşmeyi destekleyen hem de bölgenin doğru ve konforlu şekillenmesini sağlayan sütyen tasarımlarının operasyondan sonraki bir ay boyunca aralıksız, sonrasında ise doktor önerisi ile sadece gündüzleri takılması önerilmektedir. İyileşme sürecine, operasyonun kapsamına göre korse kullanım süresi değişiklik gösterebilmektedir. Bu korseler balensiz tasarıma sahiptirler ve kullanımları oldukça rahattır.

Göğüs küçültme ameliyatı sonrasında

Ameliyat sonrasında iyileşme sürecine dikkat edilmesi gerekir. Banyo yaparken çok sıcak su kullanmamak, bölgeye belirli bir süre soğuk kompres uygulamak rahatlatıcı olacaktır. Ayrıca operasyon sonrasında hamam, havuz, sauna gibi ortamlara girmemek gerekir. Dikkatli bir iyileşme süreci geçirmek operasyondan elde edilecek sonuç açısından önemlidir.

Hangi durumlarda meme küçültme ameliyatı yapılamaz?

Bu operasyon genel sağlık durumu genel anestezi altında ameliyat olması uygun olmayan kişiler için uygun değildir. Ayrıca kanser hastalarına da meme küçültme operasyonu önerilmemektedir. Meme kanseri ailesinde bulunan ve genetik açıdan riskli olan kişilere mastektomi olarak bilinen ve meme dokusunun tamamen çıkarılması olarak planlanan operasyon önerilmektedir.

Başarı oranını belirleyen faktörler

Estetik operasyonlarda başarı oranı pek çok faktöre göre değişkenlik göstermektedir. Başarı oranında cerrah seçimi ve doğru planlama oldukça önemlidir. Kişinin gerçekçi beklentilerinin olması, operasyon sonrasındaki süreçte uyarıları dikkate alması ve gerekli önlemleri alması başarı oranını belirleyen en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Ayrıca operasyon sonrasında yaşanan aşırı kilo alıp verme, hormon dengesizlikleri gibi faktörler sarkmaya ve memedeki yağ dokusunda artışa neden olabilir. Bu nedenle operasyon sonrasındaki yaşamı dikkatle sürdürmek gerekir.

Meme kanseri riskine karşı ne yapmak gerekir?

Meme kanserine neden olabilecek çok sayıda risk faktörü bulunmaktadır. Yaşlanma, genetik yatkınlık gibi bazı faktörlerin önüne geçilememektedir. Ancak meme kanseri riskini azaltmak için yapılabilecek bazı şeyler de bulunmaktadır. Bunun başında ise aktif bir yaşam gelmektedir. Hareketsiz yaşam sürdüren kadınlarda meme kanseri görülme riski çok daha fazladır. Menopoz sonrası aşırı kilolu olan kadınlarda meme kanseri görülme riski ideal kilosunda olan kadınlara göre daha yüksektir. Benzer bir şekilde alkol tüketimi de meme kanseri riskini arttırmaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre geceleri ışıklı ortamlarda bulunan kadınlarda da meme kanseri riski artmaktadır. Doktor, hemşire, polis ya da güvenlik görevlisi gibi gece çalışan kadınlarda meme kanseri görülme riski, gündüz çalışan kadınlara göre daha fazladır. Bu gibi risk faktörlerini göz önünde bulundurmak ve gündelik yaşamı buna göre şekillendirmek meme kanserine yakalanma riskini önemli ölçüde düşürmektedir. (6)

Ameliyat sonrası sütyen tercihi

Meme estetiği yaptırdıktan sonra bölgenin konforlu bir şekilde iyileşebilmesi için sütyen tercihi çok önemlidir. Bu nedenle meme küçültme estetiği sonrasında doktor tarafından verilen özel korselerin kullanılması ve belirli bir süre sporcu sütyeni giyilmesi önemlidir.

Sarkan göğüsleri dikleştirme ve küçültme aynı anda yapılabilir mi?

Meme dikleştirme estetiği ile meme küçültme estetiği bir arada yapılabilir. Büyük göğüslü kadınlarda sarkma çok daha fazla meydana geldiği için dikleştirme gereksinimi duyulması da muhtemeldir. Bu nedenle kombine estetik planlaması ile dikleştirme ve küçültme birlikte yapılabilir.

İyileşme süreci

Meme küçültme estetiği sonrasında iyileşme süreci eğer doğru adımlar atılırsa oldukça konforlu olabilir. İlk 3-4 gün evde dinlenmek önemlidir. Kolları yormamak ve ağır hareketlerden kaçınmak gerekir. Sonrasında ise hem düzenli doktor kontrollerine devam etmek hem de verilen tüm uyarıları dikkate almak gerekir. İyileşme sürecinde tenis ve voleybol gibi ağır sporlar yapmamak bölgenin daha hızlı iyileşmesini sağlar.

Kadınlarda en ideal göğüs

Dış görünüş günümüzde bir moda kavramı haline gelse de her zaman kişinin vücut hatlarına en uygun olan boyut ve şeklin ideal olduğunu ifade edilmektedir. Bu oldukça doğru ve her zaman geçerliliği olan bir ifadedir. Kişinin kendisine en uygun olan göğüslere sahip olması idealdir.

Tekrar sarkar mı ya da büyür mü?

Meme küçültme estetiği sonrasında göğüslerde tekrar sarkma olabilir. Eğer aşırı kilo alıp verme söz konusu olursa sarkma tekrar edebilir. Büyüme ise sarkma kadar çok sık karşılaşılan bir durum değildir. Hormonal dengesizlikler, ilaç kullanımı ve ciddi miktarda kilo alımı memelerin tekrar büyümesinde etkili olabilir.

Egzersiz veya bitkisel ürünler ile küçültme mümkün mü?

Meme küçültme operasyonu cerrahi bir işlemdir. Bitkisel ürünlerle ya da egzersiz ile mevcut olan meme dokusunun küçülmesi mümkün değildir. Bu nedenle meme küçülttüğü iddiasıyla satışa sunulan ürünlerden uzak durulması önerilmektedir.

Göğüslerin büyümesi veya sarkmasını engellemek mümkün mü?

Göğüslerin büyümesinde ve sarkmasında farklı unsurlar etkilidir. Göğüs boyutunun daha büyük olmasının önüne geçmek için yapılabilecek bir müdahale yoktur. Fiziksel gelişim tamamlandıktan sonra meme küçültme ameliyatı olmak en kesin çözümdür. Göğüslerde sarkma da zamanın bir sonucudur. Yer çekimine karşı duran göğüsler zamanla sarkabilir. Bunu engellemek için spor yapmak ve ideal kiloda olmak önemli artı değerler arasında yer alsa da nihayetinde kesin çözüm meme dikleştirme operasyonu olacaktır.

Ameliyat sonrası sigara

Sigara kullanımının doku iyileşmesi üzerinde olumsuz etkileri vardır. Bu nedenle operasyon öncesinde kişilerin sigara kullanmaya ara vermesi, mümkünse bırakması önerilmektedir. Operasyondan sonra da iyileşme sürecinde en azından ilk 10 gün sigara içilmemesi dokuların daha hızlı toparlanması açısından önemlidir.

Eskisinden kötü olur mu?

Estetik operasyonlarla ilgili her insanın tecrübesi ve bildikleri farklıdır. Bu nedenle kesin bir cevap vermek tatmin edici olmayacaktır. Ancak doğru uzman ile doğru veriler eşliğinde planlanan bir estetik operasyonun, iyileşme sürecinde gerekli dikkatin de gösterilmesi ile birlikte kötü sonuçlara yol açma ihtimalinin oldukça az olduğu ifade edilebilir. Estetik operasyonların cerrahi operasyonlar olduğu ve her cerrahi operasyonda beklenmeyen komplikasyonlar ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. Her şey beklendiği gibi ilerlediği sürece doğru uzman tercihi her zaman “iyi ki” dedirtecek sonuçlar almaya yardımcı olur.

(1) https://en.wikipedia.org/wiki/Micromastia

(2) https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/gynecomastia/diagnosis-treatment/drc-20351799

(3) https://www.webmd.com/beauty/cosmetic-procedures-breast-reduction-surgery#2-4

(4) https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/breast-reduction-surgery/about/pac-20385246

(5) https://www.plasticsurgery.org/reconstructive-procedures/breast-reduction/safety

(6) https://www.cdc.gov/cancer/breast/basic_info/risk_factors.htm

Bu makaleyi beğendiniz mi? Yıldızların seviyesine göre makaleyi oylayabilirsiniz.