Hemen Fiyat Al

Meme büyütme estetiği dünyada en çok yapılan estetik operasyonlar arasında yer almaktadır. Meme büyütme estetiği vücut ve meme arasındaki orantısızlıkların giderilmesi için yapılan; kişinin kendisi ile barışmasına ve özgüvenini kazanmasına yardımcı olan operasyonlardır. Bu yazımızda meme büyütme estetiği hakkında en çok merak edilen soruların yanıtlarını bulabilirsiniz. Meme estetiği kimler için uygundur? Meme estetiği nasıl yapılır? Meme estetiği öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gerekenler başta olmak üzere sürece dair her detayı yazımızdan öğrenerek operasyon için daha doğru bir hazırlık süreci geçirebilirsiniz.

Meme Nedir?

Meme dişi ve erkek memelilerde bulunan, üst ventral bölgede yer alan ve göğüs ya da diğer adıyla pektoral kasları örten dokulara verilen isimdir. Kadınlarda memenin en önemli görevi bebekleri beslemek için salgılanan süttür. Memenin işlevselliği sadece emzirme ile sınırlanmamaktadır. Cinsel uyarım noktası olarak da kadınlarda memenin önemli bir rolü vardır. Erkeklerde ise memenin işlevi yoktur. Dişi ve erkeklerde meme yapısı aynı embriyoloji dokulardan gelişir. İnsan haricindeki primat dişilerde meme gelişimi genelde hamilelik ile gerçekleşirken insanlarda östrojen ve büyüme hormonu ile birlikte meme gelişimi gerçekleşmektedir.

Memenin Anatomisi ve Görevleri

Kadınlarda memeleri oluşturan farklı doku türleri bulunmaktadır. Kas dokuları memelerin kaburgalara bağlanmasını sağlasalar da doğrudan meme anatomisinin bir parçası olarak kabul edilmezler. Glandüler , yağlar, bağ ve lifler memeyi oluşturan yapılardır.

Memeyi Oluşturan Dokular?

Glandüler: Lobüller ve süt kanalları glandüler dokusu olarak adlandırılmaktadır. Meme içerisinde lob adı verilen 15 – 20 adet bölüm vardır. Her lobun içerisinde yapının içerisinde lobül adı verilen ve süt üretimi yapan yapılar bulunmaktadır.

Yağ: Yağ dokusu meme boyutundaki en etkili belirleyicidir. Lobüller ve kanallar arasındaki boşlukları doldurur.

Bağ ve Lifler: Lobüller ve yağ dokusunun yerinde durmasını sağlarlar.

Lenf damarları ve düğümleri: Memelerde lenf taşıyan kan damarları bulunur. Lenf damarları ve düğümler kol altında, köprücük kemiğinin üstünde ve göğüs bölgesinde kümeler halinde bulunurlar.

Kadın Meme Anatomisini Oluşturan Parçalar

Loblar: Her memede 15 – 20 adet arası lob vardır.

Lobüller: Lobların içerisinde bulunan küçük yapılardır. Süt üreten bu dokular küçük ampullere benzetilmektedir.

Süt kanalları: Grandüler dokuda üretilen sütün meme ucuna taşınmasını sağlarlar.

Areola: Meme ucunu çevreleyen dairesel yapıya sahip, koyu renkli bölgedir. Bu bölgede Montgomery bezleri olarak adlandırılan ve yağ salgılayan bezler bulunmaktadır. Bezlerin yağ salgılamasının amacı emzirme esnasında meme ucunun ve cildin sürtünmeye karşı korunmasını sağlamaktır.

Meme ucu: Meme başı areolanın merkezinde yer alır. Meme ucunda yaklaşık olarak 9 adet süt kanalı ile birlikte sinirler yer alır.

Kan damarları: Kanın memelerden göğüs ve vücuda taşınmasını sağlar.

Lenf damarları: Lenfatik sistemin parçası olarak bilinirler. Bağışıklık sisteminin enfeksiyonlarla mücadele etmesine destek olan lenf sıvısını taşırlar. Bu damarlar lef düğümlerine ve lenf bezlerine bağlanırlar.

Sinirler: Meme uçlarında yüzler sinir ucu bulunmaktadır. Bu nedenle meme uçları duyarlı yapılardır.

Erkeklerde Meme Yapısı

Erklerde de tıpkı kadınlarda olduğu gibi meme yapıları vardır. Ancak ergenlik dönemi ile birlikte salgılanmaya başlanan erkeklik hormonu olarak da bilinen testosteron ile meme gelişimi durur. Erkeklerde areola ve meme ucu bulunmakla birlikte erkekler gelişmemiş süt kanallarına da sahiptirler. Erkeklerde glandüler doku bulunmamaktadır. Erkeklerde meme yapısının normalden fazla gelişmesi olarak tanımlanan jinekomasti ve çok nadiren olan meme kanseri görülebilmektedir. Yapılan araştırmalarda Amerika’da teşhis edilen her 100 meme kanserinden 1’sinin erkeklerde oluştuğu ortaya çıkmıştır.(1)

Kadınlarda Yoğun Meme Dokusu, Dens Meme

Yoğun meme dokusu meme bölgesinde normalden daha fazla glandüler ve lifli doku bulunması olarak tanımlanır. Yoğun meme dokusunun bulunması halinde memede daha az yağ dokusu yer almaktadır. Hem yoğun meme dokusu hem de bölgede bulunan tümörler düzenli Mamografi taramalarında beyaz göründüğünden teşhis zorlaşabilir. Bu nedenle önlem alınması ve gerekli durumlarda mamografiyle birlikte ultrason veya MR ile tarama yapılması önerilmektedir. Yoğun meme dokusu oldukça yaygındır ve kadınların büyük bir kısmında bu durum gözlemlenir. Meme dokusunun yoğunluğu mamografi ile tanımlanabilir.

 1. Meme dokusu neredeyse tamamen yağ dokudan oluşur. Bu kadınlarda %10 oranında görülmektedir.
 2. Memelerin belirli alanlarında yoğun meme dokusu bulunur. Bu kadınlarda %40 oranında görülmektedir.
 3. Memenin tamamında eşit derece yoğunlukta meme dokusu bulunur. Bu durumun görülme oranı da %40’tır.
 4. Meme dokusunun ciddi derecede yoğun olduğu durumdur. Kadınların yaklaşık %10’unda görülmektedir.
 5. ve 4. kategori yoğun ya da dens meme olarak tanımlanmaktadır. (2)

Küçük Göğüsler Sorun mu?

Göğüslerin boyutunu kişisel olarak ele almak gerekir. Küçük göğüslere sahip olmak eğer kişinin görünüşü ile ilgili herhangi bir sorunu yoksa kesinlikle bir sorun teşkil etmemektedir. Ancak göğüs boyutunun küçük olması kişinin kendine olan öz güvenini zedelemeye başladıysa, insan ilişkilerine ve sosyal hayatına zarar veriyorsa doğru uygulamalar ile kişinin kendini daha rahat hissedeceği bir görünüme kavuşması sağlanmalıdır.

Göğüs boyutu ile ilgili yapılan araştırmalar hem fiziksel hem de ruhsal açıdan durumun değerlendirmesini kapsamaktadır. Büyük veya küçük meme boyutunun fiziksel sağlıkla olan ilişkisini incelemek için yapılan bir araştırmada farklı göğüs boyutlarına sahip 269 kadın hem fiziksel hem de ruhsal açıdan değerlendirmeye alınmıştır. Doğrudan fiziksel sağlık açısından büyük memeye sahip olan kişilerin biraz daha fazla şikayeti olduğu gözlemlenmiştir. Meme boyutunun büyümesi ile birlikte sırt ve boyun ağrısı gibi şikayetlerin arttığı da gözlemlenmiştir.(3) Bununla birlikte göğüsleri büyük olan kadınların daha çekingen oldukları ve estetik operasyonlara daha çok ilgi duydukları da bilinmektedir.

İdeal Meme Boyutu ve Şekli Nedir?

Meme boyutu pek çok kültürde çekicilik ile ilişkilendirilmektedir. Meme boyutu içgüdüsel olarak doğurganlığın sembolü olarak kabul edilse de herkes için doğru meme boyutunun ve şeklinin farklı olduğunu unutmamak gerekir. Meme boyutunda genetik faktörlerin etkisi oldukça fazladır, her kadın için boyut ve şekil özgündür. Meme boyutunun büyük ya da küçük olması kişilerin fiziksel değerlendirmelerinin yapılması ile anlaşılırken aynı zamanda kişilerin görünüşleri hakkında ne düşündüklerini de göz önünde bulundurmak gerekir. İdeal meme tanımı, dış görünüş ile ilgili her konuda olduğu gibi çok değişken olsa da önemli olan kişinin kendini nasıl hissettiği olmalıdır.

Göğüsler Neden Sarkar?

Göğüslerin sarkması temel olarak yaşlanmanın bir etkisidir ve genellikle kaçınılmazdır. Göğüslerin yapısı zamanla değişir ve bu durum bir noktaya kadar oldukça doğaldır. Göğüs bağları olarak adlandırılan yapıların görevi göğüsleri kaldırmak ve desteklemektir. Bu bağlar zamanla yıpranıp uzayabilir. Bu durumun sonucunda da göğüsler normalden daha sarkık ve sönük gözükür. Kadınlarda göğüs sarkmasının derecesini etkileyen çok sayıda faktör bulunmaktadır.

 1. Hamilelik sayısı
 2. Hızlı ve büyük oranda kilo verme
 3. Kolajen eksikliğine bağlı cilt elastikiyetinin kaybolması
 4. Yüksek beden kitle endeksi
 5. Göğüs kup ölçüsünün büyük olması,
 6. Sigara kullanımı göğüslerin sarkma miktarına etkisi olan faktörlerdir. Bunların yanı sıra emzirme, hamilelik esnasında kilo alma ve üst vücut egzersizi yapmama gibi faktörlerin göğüs sarkmasında ciddi bir etkisi olmadığı gözlemlenmiştir. (4)

Silikon İmplant ile Meme Büyütme Ameliyatı Nedir?

Meme büyütme ameliyatı kişinin vücut hatlarına uygun ve vücut ölçüleri ile orantılı olacak şekilde göğüslerinin büyütülmesi işlemidir. Memenin şeklini değiştiren, boyutunu ve dolgunluğunu arttıran bu cerrahi işlem oldukça yaygın olarak tercih edilmektedir.

Silikon Protez Kaç Çeşittir?

Silikon implant ile meme estetiği yapılırken farklı tiplerde protezler kullanılabilir. Hem yapılarına hem de şekillerine göre farklı protez çeşitleri arasından kişinin vücuduna, sağlık durumuna, operasyonun kapsamına ve elde edilmek istenen sonuca göre seçim yapılabilir. İmplantların kabukları benzer olsa da içlerinde memeye dolgunluk ve boyut kazandıran maddelerin yapısı değişebilmektedir.

 • Salin meme implantları steril tuzlu su ile doldurulmuştur.
 • Silikon meme implantları silikon jel dolgusuna sahiptir. Bu implantlar FDA tarafından 22 yaş ve üzeri kadınlarda meme büyütme operasyonu için onaylanmıştır. (5)
 • Sabit şekilli implantların içerisinde de silikon jel vardır ancak bu jel normal protezlerden daha kalındır. Bu silikon protezin özelliği implant kabuğunda hasar meydana gelse bile şeklini korumasıdır.
 • Soft Touch, yumuşak doku veya pürüzsüz implant olarak adlandırılan protezler implant kabuğun içerisinde silikon hareket edebilmektedir. Bu daha doğal bir hareket ve dokunma hissî elde edilmesini mümkün kılar.

İçeriğine göre değişen implantların yanı sıra şekle göre değişen implantlar da vardır. Damla ya da anatomik silikon ve yuvarlak silikon olarak adlandırılan iki tip silikon şekli bulunmaktadır. İmplantın şeklen belirlenmesi sırasında da hasta özelinde karar verilmesi operasyon sonrası duyulan memnuniyeti artırmak adına çok önemlidir.

Yağ Enjeksiyonu ile Memeleri Büyütmek Nasıl Olur?

Yağ enjeksiyonu ile meme büyütme işlemi, kişinin kendi vücudundan alınan yağ dokusunun özel işlemlerden geçirilerek göğüs bölgesine enjekte edilmesi ile yapılan bir uygulamadır. Bel, basen, karın, bacak içi gibi bölgelerden alınan yağların memeye enjekte edilmesi ile işlem yapılır. Meme boyutları arasında farklılık varsa veya dolgunlaştırma işlemi yapılmak isteniyorsa yağ enjeksiyonu tercih edilebilmektedir. Ancak enjeksiyon sonrasında yağın bir kısmı vücut tarafından emileceği için operasyonun tekrarlanması veya birkaç seans boyunca uygulanması gerekir. Kişinin vücudunda yeterli miktarda yağ dokusu bulunmaması halinde yağ enjeksiyonu silikon protezler ile kombine olarak uygulanabilir.

Hangi Büyüklükte İmplant Seçmeli?

Silikon implant ile meme büyütme operasyonunda kullanılacak implantın boyutu uzman doktor ile birlikte seçilmelidir. Kişinin kilosu, boyu, vücut hatları, göğüs kafesinin yapısı, mevcut meme dokusu ve duruşu implant seçimine göz önünde bulundurulması gereken kriterler arasında yer almaktadır. Doğru boyutta implant seçiminin kişiye özel yapılması gerektiği kesinlikle unutulmamalıdır.

İmplant tam olarak nereye yerleştiriliyor?

Silikon implant ile meme büyütme ameliyatında implantlar meme dokusu ve göğüs kaslarının altına yerleştirilmektedir. Her operasyon kişiye özel olarak planlanır, bu nedenle farklı noktalardan kesi yapılarak implant yerleştirilebilmektedir.

Yaygın olarak bilinen iki yerleşim vardır. Kas üstü yerleşim ya da bir diğer adıyla subglandüler yerleşim göğüs kası ile mevcut meme dokusu arasındaki bölgeye implant yerleştirilmesidir. İmplantın meme dokusunun altında yer alması sayesinde emzirme özelliği daha çok korunabilmektedir. Bu yerleşimin en büyük avantajı fiziksel aktivitelerde implantın çok az hareket etmesidir. Görünüşü yapay olabilir ve mamogram sonuçlarında yanıltıcı veriler oluşmasına neden olabilir. Kas altı ya da submusculer yerleşim ise implantın pektoral kas altına yerleştirilmesidir. En büyük avantajı mamogram sonuçlarının daha doğru olması ve daha doğal bir görünüm elde edilmesine olanak sağlamasıdır.

Meme büyütme estetiği yöntemleri

Beklentilere ve ihtiyaçlara göre farklı meme büyütme estetiği yöntemleri bulunmaktadır. Kişilerin kendilerini daha iyi hissetmesine yardımcı olurken aynı zamanda onlar için en doğru sonucu verecek yöntemi seçmek operasyonun başarısı açısından büyük öneme sahiptir.

İngiliz Tipi: Damla şekilde bir görünüme sahip olan ve büyük boyutlu göğüs isteyen kadınların tercih ettiği tiplerden birisidir. Kişinin vücuduna uygulanabilecek en büyük anatomik implant tercih edilir ve genellikle uygulama kas altına yapılır.

Hawaii Tipi: İngiliz tipinin aksine çok daha yuvarlak hatlı göğüslere sahip olmak isteyen kadınların tercih ettiği bir görünüm sağlıyor. Dekolte bölgesinde dolgun bir görünüm sağlaması amacı ile Hawaii tipi meme büyütme estetiği sırasında yuvarlak implantlar tercih ediliyor. Memenin her noktasının eşit dolgunlukta olması sağlandığı için her zaman dik gözükmesi de sağlanmış oluyor.

Latin Tipi: Yuvarlak ve dolgun hatlar Latin vücut tipini tanımlar. Bu tip meme estetiğinde de yuvarlak hatlı ve dolgun bir görünüm elde edilmesi esastır. Görünümün doğal olması önemlidir. Göğüs boyutundan genel anlamda memnun olan ancak ufak dokunuşlar isteyen kadınlarda tercih edilir. Yağ enjeksiyonu ile istenen görünüm elde edilebilir.

Brezilya Tipi: Bu tip meme estetiğinde göğüs şekliden daha ziyade göğüs hacmi önemlidir. Bu nedenle de damla veya yuvarlak silikonlar ile uygulama yapılmaktadır.

Çipli İmplantlar: Bu implantlar operasyon sonrasında meydana gelebilecek herhangi bir komplikasyonun çok daha erken fark edilmesini sağlar. Operasyonun hangi tarihte, kim tarafından yapıldığı çipli implantlarda kayıtlıdır. Ayrıca implantın hacmi ve seri numarası da kayıt altındadır. Silikon etrafındaki ısı değişikliklerinin ölçülmesi en büyük avantajıdır.

Kennel Funnel Tipi: Bu tipte seçilmiş olan implantlar el değmeden, oldukça küçük kesiler ile yerleştirilebilmektedir. İmplantların yerleştirilmesi işleminde özel bir cihaz kullanılır. Kesilerin daha küçük olması ve cihazla yerleştirmenin daha az doku zedelenmesi sağlaması sebebiyle iyileşme süresi çok daha konforludur.

Protezler zararlı mı?

Onaylanmış, güvenilir ve estetik operasyonlarda kullanım onayı almış silikonların zararlı olduğu düşünülmemektedir. Silikon protezlerle ilgili yapılan araştırmalar sonucunda silikona bağlı olarak sağlık ile ilgili risklerde herhangi bir artış yaşanmadığı gözlemlenmiştir. Bu protezlerin kanser riskini arttırdığı düşünülse de yapılan araştırmaların memesinde silikon protezi olan kadınlarda daha yüksek meme kanseri görüldüğüne dair bir bulgu edilmemiştir. Silikon protezi olan kadınların anne sütünde bebek için zararlı olabilecek herhangi bir madde bulunmamaktadır. (6)

Kimler memelerini büyütmek ister? Meme büyütme ameliyatı hangi amaçlarla yapılır?

Meme boyutundan memnun olmayan, meme boyutunun vücudu ile orantısız olduğunu düşünen kişiler meme büyütme operasyonu yaptırmak isteyebilirler. Bu istekleri karşılamak için de meme büyütme estetiği planlanmaktadır.

 • Meme boyutunu büyütmek,
 • Çeşitli nedenler sebebiyle meme dokusunun azalması ve sarkması sonucunda oluşan görünümü değiştirmek,
 • Meme asimetrisini ortadan kaldırmak için meme büyütme ameliyatı yapılmaktadır.

En çok tercih edilen göğüs tipi hangisidir?

Göğüs tipi oldukça kişisel bir seçim olsa da büyütme operasyonlarında daha dolgun ve dik bir görünüme sahip olan ancak doğal görüntüsünü koruyan göğüsler daha çok tercih edilmektedir.

Ameliyat yöntemleri nelerdir?

Göğüs büyütme ameliyatlarında yaygın olarak kullanılan dört farklı yöntem vardır.

 • Meme altı kıvrımından açılan kesi ile yapılan ameliyatlar,
 • Areolanın dış kenarının çevresinden açılan kesi ile yapılan ameliyatlar,
 • Koltuk altından açılan kesi ile yapılan ameliyatlar
 • Göbek deliğinin üzerinden açılan kesi ile yapılan ameliyatlar yaygın olarak kullanılan yöntemlerdir.

Ameliyat Kaç Saat Sürer?

Meme büyütme estetiği eğer kombine bir operasyon yapılmayacaksa 60 – 120 dakika aralığında sürer. Eğer kombine bir operasyon yapılacaksa sürecin planlamasında operasyonun ne kadarlık bir sürede tamamlanacağına dair bilgi verilmektedir.

Meme büyütme sonrası başarı oranı ve sonuçlar kalıcı mıdır?

Meme büyütme operasyonu doğru planlandığı ve güvenilir implantlar ile uygulandığı takdirde yüksek başarı oranına sahiptir. Ancak bu operasyonun da tüm cerrahi operasyonlar gibi riskleri ve komplikasyonları olabileceği unutulmamalıdır. Operasyonlarda kullanılan implantların ömür boyu garantisi olmamakla birlikte yeni teknolojiler sayesinde uzun süreli kullanımlarından ve hatta ömür boyu kullanımlarından bahsetmek mümkündür. Operasyonların sonuçlarının kalıcı olması pek çok faktöre bağlı değişiklik göstermektedir.

İmplantın türü bu süreçte oldukça belirleyicidir. Genel olarak silikon protezler için 10 ila 20 yıl arasında bir garanti verilse de sorun olmaması halinde değiştirilmelerine gerek kalmaz. Protezlerde herhangi bir sızıntı yoksa, darbeye bağlı bir sorun meydana gelmediyse silikonların ömür boyu kullanılması söz konusu olur. Aksi durumlarda silikonların çıkartılması ve değiştirilmesi gerekir.

Hangi yöntem en iyisi?

Meme büyütme operasyonlarında en iyi yöntem kişinin isteklerine ve doktoruyla yaptığı görüşmelere bağlı olarak seçilen yöntemdir. Her insanın fiziksel yapısının farklı olması, operasyon sonrası beklentilerinin değişmesi, kesi yapılacak yerin belirlenmesi ve kullanılacak implant ile birlikte emzirme özelliğinin korunması gibi farklı faktörlere bağlı olarak ameliyat tekniği farklılaşabilmektedir. Bu nedenle en iyi meme büyütme tekniği kişiye göre belirlenen yöntemdir demek mümkündür.

Ameliyat öncesi hazırlık?

Meme büyütme operasyonu öncesinde sigara kullananların sigarayı bırakması önerilmektedir. En az iki hafta öncesinden sigaranın bırakılması tavsiye edilmektedir. Operasyondan önce alkol almamak da çok önemlidir. Ameliyat öncesi hazırlık sürecinde kişinin düzenli olarak kullandığı ilaçlar varsa doktoruna bildirmesi gerekir. Aspirin gibi kan incelticilerin operasyon öncesinde kullanılmaması gerekir. Takviye gıdalar, bitki çayları ve vitaminler operasyondan önce anestezi üzerinde olumsuz etkilere neden olabilecekleri için bırakılmaları gereklidir. Operasyondan 6-8 saat önce yeme ve içmenin tamamen kesilmesi gerekir. Meme büyütme operasyonu öncesinde herhangi bir grip, nezle ve soğuk algınlığı şikayeti olması durumunda mutlaka doktora bilgi verilmelidir.

Evde ameliyatsız yöntemler ile meme büyütülmesi mümkün mü?

Evde ameliyatsız yöntemler ile meme büyütülmesi mümkün değildir. Kür uygulamaları, mucizevi ilaçlar meme büyütme için herhangi bir sonuç vermemekle birlikte kullananların sağlığına zarar verebilirler.

Meme büyütme ameliyatı nasıl yapılır?

Meme büyütme ameliyatı öncesinde kişinin beklentilerine uygun ama mutlaka gerçekçi bir planlama yapılması gerekir. Operasyon öncesinde öncelikle hastaların beklentileri analiz edilir, daha doğal bir görünüm için vücut proporsiyonu da göz önünde bulundurularak kullanılacak implantın seçimi de yapılır. Operasyon genel anestezi altında gerçekleştirilir. Daha önce yapılan planlamaya göre meme altından, koltuk altından, meme başından veya göbek deliği üzerinden kesi yapılır. Sonrasında silikonlar yerleştirilir ve kesi kapatılır.

Göğüs büyütme ameliyatı riskleri nelerdir?

Her cerrahi operasyonda olduğu gibi göğüs büyütme ameliyatında da riskler bulunmaktadır.

Göğüs büyütme ameliyatında;

 • İmplantının şeklini etkileyebilecek yara dokusunun meydana gelmesi,
 • Göğüs ağrısı,
 • Enfeksiyon,
 • Meme ucunda ve memede his kaybı,
 • İmplantın sızıntı yapması ya da delinmesi gibi riskler bulunmaktadır.

Ameliyat sonrası dikkat edilmesi gerekenler?

Göğüs büyütme ameliyatı sonrasında bölgenin çok daha konforlu şekillenmesini sağlamak için sütyen kullanımı gerekmektedir. Operasyondan sonra bu sütyeni kullanmaya özen gösterilmesi önemlidir. Ameliyattan sonra bir gece hastanede dinlendikten sonra taburcu işlemleri yapılır. Normal hayata dönüş için 7 gün kadar beklenmesi önerilse de 3-4 günlük bir dinlenme süresi normal hayata dönmek için yeterli olabilir. Operasyonda bölgede sıvı birikmesini engellemek için yerleştirilen direnler doktor kontrolünde çıkarılmaktadır. Doktor tarafından önerilen uyku pozisyonuna dikkat edilmelidir. Göğüs büyütme operasyonu sonrasında yaklaşık olarak ilk 2 ay ağır kaldırmamak ve yüksek tempolu spor yapmamak gerekir. Düzenli kontroller sonucunda memede sertleşme meydana geldiyse doktor tarafından önerilen masajların yapılması da önemlidir.

Meme Büyütme Ameliyatı ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Her yaşta yapılır mı? En uygun yaş kaç?

Göğüs büyütme operasyonu için öncelikle kişinin vücut gelişimini tamamlamış olması gerekir. Meme büyütme operasyonlarının sağlık açısından bir gerekliliği olmaması sebebiyle 18 yaşına kadar bu operasyon için beklenmesi önerilir. Bu operasyonlarda kullanılan Salin implantlar için FDA onayı 18 yaş olarak verilmişse de silikon implantlar için yaş sınırı 22’dir. (7)

Cinsel hayat üzerinde bir değişlik olur mu?

Meme büyütme operasyonu sonrasınca cinsel hayat üzerinde olumlu değişiklikler olması beklenebilir ancak operasyonun tek başına herhangi bir sorunu çözebilme gücü olmayacağı unutulmamalıdır. Operasyon sonrasında iki hafta kadar cinsel ilişkiye girilmemesi iyileşme süreci açısından çok önemlidir. Dikişiler alındıktan ve doktor kontrolleri yapıldıktan sonra doktorun onay vermesi ile birlikte cinsel ilişkiye girilebilir. Estetik operasyonların cinsel hayat üzerinde olumlu etkileri olabilmektedir. Operasyon sonrasında kişinin kendine olan güveninin artışı ile birlikte partnerine olan ilgisinde de artış gözlemlenebilir.

Göğüslerimden çok zevk alıyorum hissiyat eksikliği olur mu?

Göğüs estetiği ameliyatlarından sonra özel bir sorun yoksa, meme ucunun alınması gerekmiyorsa his kaybı yaşanmaz. Her cerrahi operasyonda olduğu gibi meme estetiği operasyonlarında da riskler vardır. Bu operasyonlarda kullanılan tekniklerin bölgede his kaybına neden olma ihtimali oldukça azdır. Doğru planlanan bir operasyon sonrasında beklenmeyen bir olay gerçekleşmediği takdirde his kaybı oluşmaz.

Operasyondan hemen sonra bölgenin darbe alması, silikonun zarar görmesi, kısa sürede ikinci operasyonu gerektirecek bir travma meydana gelmesi gibi durumlarda his kaybına neden olabilecek ihtimaller ortaya çıkabilir. Ancak doğru teknik ve implant seçiminin çok önemli olduğunu ve bu iki kritere önem verilmesi halinde herhangi bir sorun yaşanma ihtimalinin çok az olduğu unutulmamalıdır.

Göğüs büyütme ameliyatının riskleri

Göğüs büyütme operasyonunda sonra çeşitli komplikasyonlar meydana gelme olasılığı, tüm estetik ve cerrahi operasyonlar ile benzerdir. Operasyon sonrasında;

 • Bölgede ağrı,
 • Enfeksiyon
 • Meme ucunda hissizleşme,
 • Kapsüler kontraktür oluşumu gibi komplikasyonların meydana gelebilme ihtimali söz konusudur.

Hangi anestezi yapılır?

Meme büyütme operasyonu genel anestezi altında yapılması gereken bu nedenle de mutlaka ameliyathane ortamında gerçekleştirilmesi gereken bir operasyondur.

Göğüs büyütme ameliyatında iz kalır mı?

Her estetik operasyonda olduğu gibi göğüs büyütme ameliyatında iz kalmaması önceliklidir. Operasyonda kullanılan tekniğe göre implant yerleştirilecek kesinin nereden yapılacağı değişmektedir. Koltuk altından yapılan kesiler göğüs bölgesinde herhangi bir iz kalmamasını sağladığı için tercih edilmektedir. Ancak kesilerin bu şekilde yapılabilmesi için operasyon geçirecek kişinin göğüslerinin sarkık olmaması gerekir. Koltuk altından yapılan kesiler bölgede katlanan deride yapılır ve bu izler çok zor fark edilir. Yapılan kesiye bağlı izin bir yıl içerisinde kaybolması beklenir.

Göğüs büyütme ameliyatında uygulanan bir diğer teknik meme altından kesi açılmasıdır. Bu kesi de memenin alt kısmındaki katlanma noktasından açılır ve yine kolay fark edilebilir iz oluşturmaz ve bir yıl içerisinde bu izin de kaybolması mümkündür. Meme ucundan yapılan kesilerde bu bölgedeki cildin daha koyu renkli olması sebebiyle yapılan kesi çok fazla gözükmez. Son yıllarda gelişen dikiş teknikleri ve kullanılan malzemelerin de estetik operasyon sonrasında kalması beklenen izleri en aza indirdiği de göz önünde bulundurulmalıdır.

Dikişler ne zaman alınır?

Estetik operasyonlarda kullanılan teknikler ve malzemeler her zaman kişilerin operasyon sonrasında çok daha konforlu hissetmeleri, iyileşme süreçlerinin de daha kolay olması için sürekli olarak gelişmektedir. Eğer meme büyütme operasyonunda kendinden eriyen dikişler kullanıldıysa dikiş alma işlemine gerek kalmaz. Operasyonun planlamasına göre farklı bir dikiş kullanıldıysa da bir hafta içerisinde doktor kontrolü ile alınması gerekir.

İstediğim kadar büyütebilir miyim?

Meme büyütme estetiğinde en çok sorulan sorulardan birisi de meme boyutunun ne kadar büyütülebileceğidir. Bu konuda iki farklı görüş vardır. İlk ve yaygın olan görüş kişinin vücut yapısına ve isteklerine uygun olan, sağlığını tehlikeye atmayacak gerçekçi bir operasyonun yapılmasıdır. Bedeni ile çok orantısız istekleri olan kişilerin öncelikle psikolojik destek alması ve sürece hazırlanması da önerilmektedir. Bu görüşlerden ikincisi ise kişi bedeni ile ilgili kararları kendisi verebilir ve bunun sorumluluklarını alabilir görüşüdür. Yaygın olan ve her zaman tavsiye edilen doğal görünümün korunması ve kişinin vücuduna uygun olacak planlamanın yapılmasıdır.

Emzirmeye engel olur mu?

Meme büyütme operasyonunu doğru teknik ile yapıldığı zaman emzirmeye engel olmaz. Zaten bu operasyonun emzirme süreci ile ilişkisi yoktur. Bu operasyon sonrasında hamile kalan kadınların emzirme fonksiyonları ile ilgili bir sorun oluşmamaktadır. Bu operasyonun emzirme döneminde yapılmadığı, süt kanallarının boşalmasından sonra yapılabileceği de unutulmamalıdır.

Ameliyat sonrası göğsüm doğal görünür mü?

Doğru planlanan bir meme büyütme operasyonu sonrasında doğal bir görünüm elde etmek mümkündür. Kişinin vücut yapısına uygun olarak seçilen silikonlar sayesinde doğal ve kişiye uygun bir görünüm elde edilmektedir.

Ameliyat olduğum anlaşılır mı?

Meme büyütme estetiği sonrasında görünüşte belirgin bir değişim olacaktır. Belirgin bir iz kalmayacağı ve yapılan kesiler olabildiğince gizlendiği için bikini giyen kadınlarda dahi ameliyat izlerinin gözle görülür olması beklenmez. Bu nedenle de operasyon izine bağlı bir farkındalık oluşması söz konusu değildir. Kişinin vücudunda meydana gelen değişimin fark edilir olacaktır. Ancak bu değişimin kıyafetlerden, kilodan, spordan ya da kullanılan iç çamaşırından olabilme ihtimali herhangi bir operasyon izi göremeyen insanlar için her zaman bir soru işareti olarak kalır.

Silikon patlar mı? Ömürlük mü?

Göğüs büyütme operasyonlarında kullanılan silikonlar özel olarak üretilmiş olsalar da belirli durumlarda patlayabilirler. Bölgeye alınan güçlü bir darbe sonrasında silikonların deforme olma ihtimali vardır. Ancak FDA onaylı, üzerine çalışmalar yapılmış güvenilir markalar tarafından üretilen silikonların durduk yere patlama ihtimali yoktur. Bu operasyonlarda kullanılan silikonlar 10 yıldan başlayan süreler ile garantiye sahiptirler. Hiçbir silikon ömürlük garanti vermese de herhangi bir deformasyon olmaması durumunda ömür boyu kullanılması mümkündür.

Silikona karşı alerjik reaksiyon olur mu?

Meme büyütme estetiği için kullanılan, gerekli inceleme süreçlerinden geçmiş onaylı tıbbi silikonların alerjik reaksiyon oluşturma ihtimali oldukça azdır. Estetikte kullanılan silikonların farklı alanlarda uygulanan tedavilerde de kullanıldığı unutulmamalıdır. Bu silikonlar kalp kapakçığı ya da protezlerin yapımında da kullanılmaktadır. Ancak hiçbir zaman alerji riski 0 değildir, bu nedenle alerjik bünyeye sahip olan kişilerin operasyon öncesinde test yaptırması önerilir.

İşlemin geri dönüşü mümkün mü?

Göğüs büyütme operasyonu sonrasında işlemin geri dönüşü mümkündür. Bu operasyonlar sırasında tıpkı meme büyütme operasyonunda olduğu gibi farklı insizyonlar kullanılarak implantlar çıkarılabilirler. Genellikle silikonların yerleştirilmesinde kullanılan teknik ile çıkarılması tercih edilir. Operasyondan sonra kişinin yaşına, silikonun boyutlarına ve cilt yapısına göre bir miktar sarkma olması beklenebilir. Eğer sarkmanın yoğun olması ön görülüyorsa implant kullanımı olmadan yapılabilecek dikleştirme uygulaması tercih edilebilir.

En ideal büyütme zamanı ne zamandır?

Göğüs büyütme operasyonu için en ideal zaman kişinin psikolojik olarak bu sürece hazır olduğu zamandır. Emzirme, hamilelik, evlilik gibi faktörlerin meme büyütme operasyonları ile ilişkilendirilmesine gerek yoktur. Kişi kendini hazır hissettiği zaman meme büyütme cerrahisi için kararını rahatlıkla verebilir.

Meme büyütme fiyatları nasıl belirlenir?

Meme büyütme estetiği fiyatları belirlenirken işlemin kapsamı ve tercih edilen implant belirleyici olmaktadır. Her insanın ihtiyacı farklı olduğu için yapılacak ameliyatın planlanması meme büyütme fiyatları açısından belirleyicidir. Kombine ameliyat yapılacaksa farklı bir fiyatlandırma yapılması gerekir. Tabii bu noktada estetik operasyonun gerçekleştirileceği hastanenin fiyat politikası, operasyon kapsamında gereksinim duyulan malzemeler, hastanede yatış olup olmayacağı gibi unsurların da fiyat üzerinde etkisinin olabileceği unutulmamalıdır.

Takılan protezler kanser oluşumuna sebep olur mu?

Meme büyütme estetiğinde kullanılan protezlerin meme kanseri oluşumuna neden olduğu iddiaları oldukça yaygın olsa da bu iddialarla ilgili kesinlik ifade eden çalışmalar olmadığını söylemek mümkün. Yapılan araştırmalar dokulu, pütürlü tip silikonların BIA-ALCL riskini arttırdığı bilinmektedir. Meme implantı ile ilişkili anaplastik büyük hücreli lenfoma olarak bilinen bu kanser türünün meme kanseri olmadığı, non-Hodgkin lenfoma olduğu bilinmektedir. Yapılan araştırmalara göre bu hastalığa sahip olan vaka sayısının çok az olduğu ve risk faktörlerini arttıracak unsurların neler olduğunu inceleyecek kadar yaygın veri olmadığı bilinmektedir. BIA-ALCL gelişme riski düşük olsa da implantların yakınlarında meydana gelen sertleşmelerin takip edilmesi önemlidir. (8)

Ameliyat sırasında veya sonrasında ağrı olur mu?

Göğüs büyütme ameliyatı esnasında genel anestezi uygulandığı için herhangi bir ağrı ya da acı hissedilmez. Ağrı her ameliyat sonrasında farklı miktarlarda ortaya çıkan bir durumdur. Doktor tarafından önerilen ağrı kesiciler ile bu ağrılar kontrol altında tutulabilir. Ameliyat sonrası meydana gelebilecek ağrı, ameliyatın uygulanma şekli ile de ilişkilidir. Kas altına implant yerleştirildiği durumlarda ağrı kas üstüne yerleştirilen duruma kıyasla biraz daha fazla olabilmektedir.

Ameliyat ne kadar sürer?

Meme büyütme estetiği operasyonları herhangi bir estetik operasyonla kombine edilmeyecekse yaklaşık olarak 50 ila 120 dakika aralığında sürer. Eğer kombine estetik söz konusu ise yapılan plana göre operasyonun süresinde değişiklik meydana gelebilir.

Göğüs büyütme ağrılı bir işlem midir?

Genel anestezinde uygulanan bir operasyon olması sebebiyle göğüs büyütme uygulaması esnasında ağrı ve acı hissi olmamaktadır. Operasyon sonrasında ise her cerrahi girişimden sonra olabilecek ağrı hissi meydana gelebilir ve bu ağrı doktor tarafından önerilen ağrı kesiciler ile geçirilebilir.

İşlem sonrası normal hayata dönme, spor ve banyo…

Meme büyütme operasyonundan sonra iyileşme sürecinin konforlu ve hızlı olabilmesi için doktor tarafından verilen tüm önerilere harfiyen uyulması gerekir. Normal hayata dönmek için 2 ila 4 günlük bir istirahat yeterli olacaktır. Masabaşı bir işte ya da ağır kol hareketlerine gerek duymadan çalışılıyorsa operasyondan itibaren 3 veya 4. gün işe dönülmesi uygundur. Kesinlikle kolları yorucu hareketler yapılmaması gerekir. Banyo yapmak için direnlerin çıkarılması ve dikişlerin alınması beklenmelidir.

Kullanılan dikiş, bandaj veya dren türüne göre banyo yapma zamanını doktorun belirlememesi daha doğru olur. Operasyondan sonraki ilk iki hafta spor yapılmaması önemlidir. 2 haftanın sonunda hafif sporlara başlanması uygundur. Tenis gibi kolların yoğun olarak kullanıldığı ağır sporlara, darbe almanın kolay olduğu aktivitelere başlamak için ise en az 1 ay beklenmesi gerekir.

Doğum yapmaya engel olur mu?

Göğüs büyütme estetiği ile ilgili en büyük ön yargılardan birisi de emzirmeye ve doğum yapmaya engel olduğudur. Ancak bu operasyonun her iki durumla ilgisi yoktur. Yeni doğum yapmış, emziren kadınlar için bu operasyon uygun olmamakla birlikte operasyondan sonra hamile kalmak ve emzirmek bir sorun teşkil etmemektedir.

Memeleri büyütmek günah mı?

Meme büyütme estetiğinin günah olup olmadığı ile ilgili hekim olarak bir yorum yapmamak gerekir. Ancak bu operasyonların kişilerin yaşamlarındaki olumlu etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini unutmamak ve meme büyütme estetiğinin yaygın olarak yanlış anlaşılmasına neden olan magazinsel içerikleri bir kenara koyarak değerlendirme yapılması öncelikli olmalıdır.

Yuvarlak silikon avantajları?

Yuvarlak şekilli silikon ile meme büyütme işlemi yapmanın en belirgin avantajı bu implantların dönme riskinin çok daha az olmasıdır. İmplantlarda meydana gelebilecek rotasyon sorunu göğüsün şeklini ve simetrisini tehlikeye atabileceğinden yuvarlak implantlar avantajlıdır. Kusursuz simetri elde etmek bu tür implantlar ile çok daha kolaydır. Yuvarlak silikonlar duruş açısından daha dolgun bir görünüm sağlarlar. Meme büyütme operasyonundan beklentiye göre bu bir avantaj olarak ele alınabilir. Ayrıca yuvarlak silikonlar kişi yatarken, eğilirken ya da bir yöne doğru uzanırken daha doğal bir görünüme sahip olurlar.

Damla silikon avantajları?

Damla silikon aynı zamanda anatomik silikon olarak da adlandırılmaktadır. Önceden şekillendirilmiş olan bu silikonların daha doğal bir görüntüsü olduğu düşünülmektedir. Göğüslerin üst kısmında dolgun bir görüntü olmasını istemeyen kadınlar için bu implantlar daha iyi bir tercih olacaktır. Damla forma sahip silikonlar uzanırken, eğilirken ya da bir yöne doğru uzanırken şeklini korur.

Damla silikon mu? Yuvarlak silikon mu?

Hangi silikon türünün tercih edileceği aslında beklentilerin değerlendirilmesi, kişinin vücudunun analiz edilmesi gibi işlemlerin sonucunda belirlenmelidir. Bu sayede kişinin vücuduna uygun seçim yapılabilir. Damla ya da anatomik silikon çeşitleri meme dokusu az olan, minyon kadınlar için daha uygundur. Ancak her iki türdeki implantın kişiye göre özelleştirileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle son kararın uzman hekim ile birlikte verilmesi gerekir. Böylece operasyon sonuçlarından maksimum ölçüde memnuniyet duyulabilir.

Ameliyat sonrası en uygun yatış pozisyonu

Meme büyütme operasyonu sonrasında en uygun yatış pozisyonu göğüs bölgesinin serbest kalmasına olanak sağlaması sebebiyle sırtüstü yatıştır. Buna ek olarak iyileşme sürecini desteklemek için ilk birkaç gün üst vücudun biraz daha yüksekte olduğu, kan akışının daha rahat sağlandığı bir yatış pozisyonu tercih edilebilir. Birkaç gün sırtüstü yattıktan sonra kişi kendisi için doğru uyku pozisyona alışkanlıkları sebebiyle geri dönecektir. Eğer uykudan uyandıktan sonra operasyonun yapıldığı bölgede herhangi bir ağrı veya acı olmuyorsa herhangi bir sorun olmadığı anlaşılabilir. Estetik operasyondan sonra yatış pozisyonun memelerin şekline etki edeceğine dair yanlış bir bilgi var. Meme şekillenmesinde yatış pozisyonunun bir ilgisi olmadığı da unutulmamalıdır.

Kaşıntı gelişir mi?

Meme büyütme estetiği sonrasında bölgede gerginlik ve kaşıntı meydana gelmesi normal olarak karşılanmaktadır. Kaşıntının uzun süreli devam etmesi durumunda uzmana başvurulması gerekmektedir.

Meme ucuma da estetik yapılacak mı?

Meme ucu estetiği, göğüs büyütme estetiğinden farklı bir operasyondur. Meme ucundaki şekil bozukluklarının düzeltilmesi için bu operasyon tercih edilebilmektedir. Areola estetiği olarak da bilinen bu operasyon büyük, uzun meme ucunun normalleştirilmesi; çok sayıda meme ucunun teke indirilmesi, içeriye kaçmış olarak konumlanan meme ucunun dışarı çıkarılması gibi farklı amaçlara yönelik olarak yapılabilir. Meme ucunun yerinin değiştirilmesi ise meme ucu dikleştirme operasyonu kapsamında ve gerekli olması halinde yapılmaktadır.

Hangi bölüm doktoru bu ameliyatı yapar?

Tüm estetik cerrahi uygulamalarda olduğu gibi meme büyütme estetiğinin de Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi uzmanları tarafından yapılması gerekmektedir.

Korse kullanacak mıyım?

Meme büyütme operasyonu sonrasında bölgenin etkili bir biçimde şekillenebilmesi için korse şeklindeki sütyenlerin kullanılması önerilmektedir. Bu sütyenlerin kullanım süresi 10 ila 30 gün arasında değişmektedir. Bu korsenin kullanımı doktor önerisi ile planlamalıdır. Belirli bir süre 24 saat boyunca giyilmesi sonrasında ise sadece gündüz saatlerinde giyilmesi genellikle önerilen kullanım şeklidir.

Hangi durumlarda meme büyütme ameliyatı yapılamaz?

Meme büyütme operasyonu için öncelikle kişinin gelişimini tamamlamış ve kullanılacak implant tipine göre uygun yaşta olması gerekir. Bu şartları sağlamayan kişilere meme büyütme ameliyatı yapılmaz.

 • Hamileler,
 • Emzirenler veya emzirmeyi yeni bırakanlar,
 • Devam eden kanser tedavisi olanlar,
 • Meme kanseri teşhisi almış olanlar ve tedavi süreci devam edenler,
 • Enfeksiyona bağlı hastalığı olanlar
 • Anormal mamogramı olanlar,
 • Gerçekçi olmayan beklentilere sahip kişiler meme büyütme ameliyatı için uygun aday değillerdir. (9)

Başarı oranını belirleyen faktörler

Meme büyütme operasyonlarında başarı oranı doğru planlama ile ilgilidir. Operasyon geçirecek kişinin fiziksel muayenesinin detaylı yapılması, operasyon hakkında doğru bilgilendirilmesi, kişinin vücut hatlarına, boyuna ve kilosuna uygun bir implant seçilmesi başarı oranını belirleyen önemli faktörlerdir. Bunlara ek olarak meme estetiği sonrası dönemde kişinin doktor önerilerine ne kadar uyduğu ve ne kadar dikkatli davrandığı gibi faktörlerin de başarı oranında çok büyük etkiye sahip olduğu unutulmamalıdır.

Meme kanseri riskine karşı ne yapmak gerekir?

Meme kanseri kadınlarda en çok görülen kanser türüdür. Her kadının meme kanseri hakkında bilinçlenmesi ve mutlaka düzenli olarak kontrollerini yaptırması gerekir. Meme büyütme estetiğinin meme kanserine sebep olma gibi bir ihtimali yoktur. Tüm kadınlarda olduğu gibi operasyon geçiren kadınların da mutlaka düzenli olarak kontrollerini yaptırmaları gerekir. Operasyon sonrasında kendi kendine meme kontrolü protez hissi sebebiyle yanıltıcı olabilir. Bu nedenle düzenli kontrollerin aksatılmaması gerekir.

Meme kanseri riskine karşı 20 yaşından sonra düzenli olarak adet dönemlerini takiben elle muayene yapılması önemlidir. Ayrıca risk gruplarının bilinçlendirilmesi de önemlidir.

 • Ailede meme kanseri hikâyesi olan birinci derece akrabaların olanlar,
 • 50 yaşından sonra menopoza girenler
 • 12 yaşından önce regl olanların daha sık kontrol yaptırması,
 • 30 yaşında sonra doğum yapanları;
 • Uzun süreli doğum kontrol hapı kullananlar,
 • Yoğun meme dokusuna sahip göğsü olanlar daha yüksek risk altında oldukları için daha dikkatli davranmalıdırlar. (10)

Meme kanseri riskine karşı genetik olarak riskli grupta yer alan kadınların 26, ailesinde meme kanseri hikâyesi olan kadınların 32 ve diğer kadınların da 40 yaşından sonra her yıl düzenli olarak Mamografi çektirmeleri gerekir. Yoğun meme dokusu olan kadınların da mamografiye ek olarak farklı tetkikler yaptırmaları önerilir.

Ameliyat sonrası sütyen tercihi

Göğüs büyütme estetiği sonrasında öncelikle cerrah tarafından önerilen korse sütyenin belirli bir süre düzenli olarak kullanılması gerekmektedir. Yaklaşık olarak 30 günlük bir kullanımdan sonra normal sütyen kullanımına geçilmesi uygundur. İyileşme sürecinde dolgulu, balenli sütyen tasarımları yerine nefes alan yapıya sahip, destekleyici modeller tercih edilmelidir. Korse kullanımı tamamlandıktan sonra cerrahın da onay vermesi ile yeni göğüs ölçüsüne uygun sütyenler kullanılabilir.

Sarkan göğüsleri dikleştirme ve büyütme aynı anda yapılabilir mi?

Meme dikleştirme ve meme büyütme operasyonları bir arada kombine estetik planlaması kapsamında yapılabilmektedir. Meme dikleştirme operasyonu planlaması yapılırken eğer memelerde fazla sarkma meydana gelmişse ve meme dokusu yeterli değilse daha dik bir görünüm elde edebilmek için implant uygulamasını planlamaya dahil etmek yani meme büyütme estetiği yapmak da gerekebilmektedir.

 

(1) https://www.cdc.gov/cancer/breast/men/index.htm

(2) https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/mammogram/in-depth/dense-breast-tissue/art-20123968

(3) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7235664/

(4) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20354434/

(5) https://www.plasticsurgery.org/cosmetic-procedures/breast-augmentation/implants

(6) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44778/

(7) https://www.fda.gov/medical-devices/breast-implants/types-breast-implants

(8) https://www.fda.gov/medical-devices/breast-implants/questions-and-answers-about-breast-implant-associated-anaplastic-large-cell-lymphoma-bia-alcl

(9) https://www.plasticsurgery.org/news/blog/are-you-a-good-candidate-for-breast-augmentation

(10) https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/breast-cancer/symptoms-causes/syc-20352470

Bu makaleyi beğendiniz mi? Yıldızların seviyesine göre makaleyi oylayabilirsiniz.