Hemen Fiyat Al

Gözlerin biçimi ile yüz ifadesi arasında derin bir etki mekanizması bulunur. Gözlerinin şeklinin yüz ifadesini etkilediğini düşünen, gözlerinin şeklini iyileştirmek isteyen kişiler son dönemin popüler estetik uygulaması badem göz estetiğine başvurabilirler.

Badem göz estetiği hasta özelinde belirlenen ameliyatlı ya da ameliyatsız işlemlerle gerçekleştirilebilmektedir. Badem gözler, hafifçe yükseltilmiş dış köşeyle ya da canthusun ve irisin alt kenarında bulunan bir alt göz kapağı görünümüyle karakterizedir.

Tüm göz şekilleri güzel olabilse de badem gözler çekici, genç ve egzotik bir görünüm yaratabilmektedir. Bazı kişiler genetik ya da etnik kökenleri nedeniyle doğal olarak badem gözlere sahiptirler. Bunun dışındaki kişiler ise badem göz estetiği ile arzu ettikleri görünüme kavuşabilirler.

Badem göz estetiği yaptırmak isteyen kişiler, mevcut göz şekillerine ve anatomilerine göre nasıl bir sonuç elde edebilecekleri konusunda oküplastik cerrahlar ile görüşmelidirler. Bazı durumlarda, gözün dış canthusunun sıkılaştırılması ya da yeniden konumlandırılması için lateral kantoplasti yapılması gerekebilir.

Alt göz kapağında normalden fazla düşüklük bulunan ya da skleranın bir kısmı geri çekilmiş olan hastalarda, alt göz kapaklarının pozisyonunun ve gerginliğinin ayarlanması için ek prosedürlere ihtiyaç duyulabilir. Hastaların arzu ettikleri sonuçlara ulaşılabilmesi için badem göz estetiği ameliyatı kaş kaldırma ameliyatı, göz kapağı estetiği ameliyatı ya da diğer kozmetik prosedürlerle birleştirilebilir.

Göz Nedir?

Işığı algılama özelliği bulunan bir organ olan göz aynı zamanda optik sinir boyunca beyne iletme görevini üstlenir. İnsanların  daha iyi derinlik algısına ve binoküler stereopsise sahip olmasını sağlayan iki gözü bulunur. Görmeyi sağlayan önemli bir duyu organı olan göz; renkler ve derinlik arasında ayrım yapma yeteneğine sahip olmasının  yanı sıra ışık algısı da sağlar.

Göz Nedir?

Göz boyut olarak küçük olmakla birlikte son derece karmaşık bir organdır. 200 derecelik görüş açısına sahip olan insan gözü, 10 milyon renk ve ton görebilir.[1]

Göz Anatomisi Nedir?

Kornea gözün ön kısmındaki berrak, kubbe benzeri yapıdır. Gözün kırılma gücünün 2/3’ü kornea tarafından sağlanır.

Konjonktiva gözün yüzeyini ve göz kapaklarının iç kısmını kaplayan mukoza zarıdır.

Sklera göz küresinin beyaz ve sert dış katmanıdır. Kornea ile birleştiği gri çizgi limbus olarak adlandırılır.

İris pupil daralmasını ve pupil gevşemesini kontrol eden iki kaslı pigmentli bir dokudur. Gözün renkli kısmıdır.

Göz bebeği irisin ortasındaki, ışığın retinaya geçişini sağlayan deliktir. Göze giren ışık retinada emildiği için göz bebeği siyahtır.

Ön oda iris ile korneanın iç yüzeyi arasında, endotelden oluşan sıvı dolu bir odacıktır. Bu sıvıya Aqueous humor denilir.

Trabeküler ağ kornea tabanının çevresinde bulunan süngersi bir dokudur. Aqueous humor’un Schlemm kanalına ve venöz dolaşımına drenajından sorumludur.

Göz merceği gözün kırılma ve odaklama gücünün 1/3’ünü sağlar. Gücünü artırmak ya da azaltmak için şekil değiştirebilen lifli bir dokuya sahiptir. Şekil değiştirebildiği için gözün orta ve yakın mesafedeki nesnelere odaklanabilmesini sağlar.

Siliyer cisim irisin çevresinde kalınlaşan damar tabakadan ve düz kaslardan meydana gelir. Uzaktaki ya da yakındaki isimlere bakıldığı esnada kasılıp gevşeme yoluyla mercek kalınlığını ayarlar.

Retina ışık enerjisini yakalayan ve bu enerjiyi sinir impulsları olarak beyne aktaran, ışığa duyarlı bir dokudur.

Optik sinir retinadaki sinir lifi tabakasından impuls alan sinir hücresi ağıdır. Aldığı sinir uyarılarını beyne aktarır.[2]

Göz Estetiği Nedir?

Göz estetiği diğer bir deyişle oküloplasti ya da oküloplastik cerrahi, göz kapaklarını, kaşları, göz çukurunu, gözyaşı kanallarını ve yüzü kapsayan çeşitli prosedürleri ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Okülopasti tıbbi bir gereklilik sonucunda, kozmetik nedenlerle ya da her ikisine bağlı olarak uygulanabilir.

Oküloplasti göz ve ilgili yapıların gençleştirilmesi ve yeniden yapılandırılması amacıyla kullanılabilir. Oküloplastik uygulamalar arasında en sık tercih edilen, göz kapağı estetiği olarak da bilinen blefaroplastidir.[3]

Göz Estetiği Çeşitleri Nelerdir?

Tıbbi sorunların ve estetik kaygıların giderilmesine yönelik olarak farklı göz estetiği çeşitleri uygulanabilmektedir. En yaygın göz estetiği çeşitleri; üst ve alt blefaroplasti (Göz kapağı cerrahisi), pitozis (Göz kapağı düşüklüğü), kantoplasti (Badem göz ameliyatı), ektropion (Göz kapağının dışa dönmesi), entropion (Göz kapağının içe dönmesi) olarak sayılabilir. Cerrahi yöntemler dışında göz çevresinde kullanılan botoks ve dermal dolgu gibi ameliyatsız prosedürler de bulunmaktadır.[4]

Badem Göz Nedir?

Genelde daha iri gözlere ve canlı bakışlara sahip olmak isteyen kişilerin tercih ettiği badem göz, hafif çekik ve iri görünümlü şekle sahip gözler olarak tanımlanabilir. Badem gözler şekilleri ve yapıları itibarıyla kişilerin bakışlarına canlılık katmalarının yanı sıra egzotik bir etki de sunmaktadır.

Badem Göz Estetiği Nedir?

Göz kapaklarının dış komissürünün kaldırılması için uygulanan minimal invasive bir cerrahi olan badem göz estetiği lateral canthus olarak adlandırılan alt ve üst göz kapaklarının birleştiği bölümde gözün dış köşesine uygulanır.

Badem Göz Estetiği Nedir?

Badem göz estetiği yani Kantoplasti, lateral canthusun yeniden yapılandırılması ya da şekillendirilmesi için uygulanan cerrahi bir prosedür olarak kabul edilir. Lateral canthal tendonun ve çevresindeki yapının güçlendirilmesi, göz kapağı ve göz küresi arasındaki normal pozisyonun ve ilişkinin korunmasına yardımcı olmak için yapılır.

Badem Göz Ameliyatını Kimler Tercih Etmektedir?

Badem göz estetiği; gözleri çok yuvarlak olan, göz altında torbalar bulunan, göz kapaklarındaki düşme nedeniyle üzgün bir görüntüye sahip olan ve daha iri, dikkat çekici gözlere sahip olmak isteyen kişiler tarafından tercih edilmektedir.

Yaş almaya bağlı olarak gözlerin etrafındaki deri doğal olarak elastikiyetini kaybeder. Bu durum alt göz kapağı tendonunun gevşekliğinden kaynaklanan alt göz kapağı sarkmalarına neden olabilir. Kişinin yorgun ve üzgün görünmesine neden olan bu soruna genelde göz altı torbaları da eşlik eder.

Göz kapaklarındaki sarma yalnızca yaş almaya bağlı olarak gerçekleşmez. Cilt korumaya yönelik yeterli önlem alınmaksızın güneş ışınlarına maruziyet, kalıtsal faktörler, göz travması, felç, sigara ve alkol tüketimi de göz kapaklarında sarkmalara neden olabilir.

Bazı kişilerde, önceden yapılmış olan göz ameliyatlarının bıraktığı alt göz kapağı komplikasyonlarının giderilmesi için bir revizyon prosedürü olarak da badem göz estetiği yapılabilir.

Badem Göz Estetiği Neden Yapılır?

Badem göz estetiği hastanın görünüşü ve yüz estetiği üzerinde doğrudan etki yaratan bir uygulamadır. Badem göz estetiği ile kişinin görünümü gençleşir. Gözler daha yumuşak ve şekilli bir görünüme kavuşur. Göz kapaklarının çevresinde “mini yüz germe” etkisi yaratılır. Gözlerdeki hüzünlü ve yorgun görünüm giderilir.

Badem Göz Estetiği Nasıl Yapılır?

Alt canthal tendonun kesilmesi, gerilip yeniden konumlandırılması için yapılan bir ameliyattır. Öncelikle hasta özelinde verilen kararla lokal ya da genel anestezi uygulanır. Canthal tendona erişmek için göz kapağının dış köşesinde kesi yapılır. Göz kapağının desteklenmesi için tendon özel iplikle yeni konumuna çekilir. Dikişler kullanılarak belirlenen bölgeye tutturulur. Eğer hastanın sarkıklığı hafif derecedeyse daha az invasive bir prosedür olan kantopeksi uygulaması tercih edilebilir.

En İyi Badem Göz Estetiği Teknikleri Nelerdir?

Badem göz estetiğinde farklı teknikler kullanılması mümkündür. Bu tekniklerden biri göz kenarındaki lateral cantusun iple yukarı askılanmasıdır. Lateral cantal ligamentin şekillendirilmesi ya da yeniden oluşturulması da uygulanabilecek tekniklerdendir. Bu tekniklerin herhangi birinin en iyi badem göz estetiği tekniği olarak nitelendirilmesi mümkün değildir.

Uygulanacak olan teknik hastada yapılması gereken müdahaleye, hastanın yapısal özelliklerine ve cerrahın değerlendirmesine göre belirlenmelidir. Bu nedenle en iyi badem göz estetiğinin, hasta için doğru seçilen ve doğru şekilde uygulanan teknik olduğu kolaylıkla söylenilebilir.

Badem Göz Estetiği Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler

Badem göz estetiğinden önce hastaların en az 4 hafta önce sigara kullanımını, en az 2 hafta önce ilaç ve bitkisel takviye kullanımını bırakmaları önerilir. Badem göz estetiği ameliyatlı yöntemle gerçekleştirilecekse hastanın sağlık durumundaki herhangi bir değişimi cerrahlarla paylaşması önemlidir.

Badem Göz Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Badem göz ameliyatı ve hastanın alt göz kapağındaki sarkmanın giderilmesi, çok dar bir hata aralığına sahip olan karmaşık prosedürler gerektirir. Göz kapağı karmaşık ve çok katmanlı bir yapıdır. Bu nedenle operasyondan önce göz yüzeyi ayrıntılı bir biyomikroskopik değerlendirmeye tabii tutulmalıdır.

Badem göz ameliyatı çoğunlukla lokal anestezi altında yapılır. Anestezi uygulandıktan sonra gözler medikal ipliklerle yukarı kaldırılır. Badem göz görünümü elde edilince medikal iplikler, kemik zarına sabitlenir ve 3-4 dikiş atılır. Dikişler foliküller arasına gizlendiği için ameliyattan sonra görülme riski bulunmaz. [5]

Badem Göz Ameliyatı İyileşme Süreci Nasıl Olur?

Badem göz ameliyatından sonra ağrı, morarma ve şişlik sıklıkla görülmekle birlikte 7-10 gün içerisinde düzelmesi beklenir. Bu süre içerisinde hasta mümkün olduğunca dinlenmeli, başını yüksekte tutmalıdır. Aynı zamanda hastalar egzersiz yapmaktan, göz bölgesini ovmaktan ve bir hafta süreyle makyaj yapmaktan kaçınmalıdırlar.

Badem Göz Ameliyatı İyileşme Süreci Nasıl Olur?

Operasyondan sonra doktorun belirttiği süre boyunca kontak lens kullanılmamalıdır. Aynı şekilde okumak, TV izlemek, bilgisayar ya da telefon ekranına bakmak gibi gözleri yorabilecek aktivitelerden belirli bir süre uzak durulmalıdır.

Bazı hastalar ameliyattan sonra görme duyularında değişiklik olduğunu fark edebilirler. Bunun geçici bir durum olması ve tıbbi bir müdahale gerekmeksizin normale dönmesi beklenir.

Badem Göz Ameliyatı Sonrası Beklentim Tam Olarak Ne Olmalı?

Badem göz ameliyatından sonra biraz dinlenmesi önerilse de hastalar sosyal aktivitelerine hızla devam edebilir ve çalışabilirler. Gözler ışığa karşı her zamankinden daha duyarlı olur. Bu nedenle güneş gözlüğü takılmalıdır. Tam bir iyileşme için belirli bir süre makyajdan uzak durulmalıdır.

Hasta operasyondan sonra gözlerini çok kuru ya da tahriş olmuş hissedebilir. Görüşte geçici bulanıklaşma olabilir. Bu durumlar normal olup birkaç gün içerisinde kendiliğinden düzelir. Ameliyattan sonraki birkaç gün göz kapakları gergin olabilir. Doktorun verdiği ağrı kesiciler ve göz damlaları bu tür şikayetlerin giderilmesinde etkilidir.

Badem göz ameliyatı ile öncelikle görünmez bir iz bırakılarak göz kapaklarının daha iyi bir görünüme kavuşması hedeflenir. Bunun doğal bir sonucu olarak, izler gizli kalsa da görünümde gerçek bir değişiklik meydana gelir.

Badem Göz Ameliyatının Başarı Şansı Nedir?

Badem göz ameliyatı doğru tekniğin uzman bir cerrah tarafından uygulanması durumunda son derece başarılı sonuçlar alınması mümkün olan bir ameliyattır. Hastanın beklentileri ve ihtiyaçları durumunda badem göz estetiği diğer ameliyatlı veya ameliyatsız yüz estetiği uygulamaları ile eş zamanlı gerçekleştirilebilir.

Badem Göz Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Badem göz ameliyatı yaklaşık 1 saat kadar sürer. Göz kapağı estetiği ile kombinlendiği takdirde sürenin bir miktar daha uzaması söz konusu olabilir.

Badem Göz Ameliyatı Riskleri Nelerdir?

Her cerrahi prosedür bir miktar risk içerdiği gibi badem göz ameliyatının da taşıdığı bazı riskler ve bunlarla ilgili olası komplikasyonlar bulunmaktadır. Bunlar arasında kanama, enfeksiyon, göz kuruluğu, asimetri, alerjik reaksiyonlar sayılabilir. Bununla birlikte normal şartlar altında badem göz estetiği son derece basit ve komplikasyon riski yok denilecek kadar az olan ameliyatlardan biri olarak kabul edilir.

Badem Göz Ameliyatı Sonrası Gözüm Doğal Görünecek mi?

Badem göz estetiğinden sonraki iyileşme sürecinin tamamlanması ve göz yapısının oturması ile birlikte doğal bir görünüm elde edilir. Kişinin göz şeklinde ve bakışlarında canlanma gibi değişimler yaşaması beklenen ve hedeflenen bir sonuç olarak kabul edilir.

Badem Göz Ameliyatı Olduğum Anlaşılır mı?

Badem göz ameliyatından önce sahip olunan daha düşük göz yapısına ve bunun getirdiği yorgun ifadeye oranla badem göz ameliyatından sonra yüzde oluşan değişiklik ve güzellik kesinlikle fark edilebilir olacaktır. Ancak bunun ameliyattan kaynaklandığının anlaşılması oldukça zordur.

Badem Göz Estetiği Cerrahi Bir Operasyon mudur?

Bu sorunun yanıtı badem göz estetiği için tercih edilen tekniğe göre evet ya da hayır olabilir. Badem göz estetiği için cerrahi kesilerin yapılması gerekiyorsa bu operasyonun cerrahi nitelik taşıdığı ifade edilebilir. Ancak badem göz estetiği yalnızca cilt altı dokuları germe özelliği bulunan özel ipler ile gerçekleştiriliyorsa bu durumda ameliyatsız badem göz estetiği söz konusu olur.

Badem göz estetiği ameliyatlı gerçekleştirildiğinde de bu işlem oldukça basit bir cerrahi olarak değerlendirilir. Günümüzde yalnızca askılama ile de badem göz estetiği yapılabilmektedir. Askı ile badem göz estetiği sırasında cilde kesi atılmadığı için bu uygulama cerrahi sınıfta değerlendirilmez.

Badem Göz Ameliyatında Genel Anestezi mi Yapılır?

Badem göz ameliyatında genellikle lokal anestezi tercih edilmekle birlikte genel anestezi ya da lokal anesteziyle sedasyon altında uygulanması da mümkündür.

Badem Göz Estetiği Sık Sorulan Sorular

Badem Göz Ameliyatı Kaç Günde İyileşir?

Badem göz ameliyatı sonrası iyileşme süreci genellikle 2-3 hafta arasıdır. İlk 7-10 gün boyunca şişlik ve morarma görülmesi normal olup daha sonra bu durum kendiliğinden düzelir.

Çekik Göz Ameliyatı Acıtır mı?

Ameliyat anestezi altında gerçekleştiği için bu esnada hastanın acı duyma ihtimali yok denilecek kadar azdır. Ameliyattan sonra bir miktar acı ya da ağrı olabilir. Ancak basit ağrı kesicilerin kullanılmasıyla bu sorun giderilebilir.

Hangi Branş Doktoru Badem Göz Ameliyatı Yapar?

Badem göz ameliyatı estetik ve plastik cerrahi uzmanları tarafından gerçekleştirilir.

Kantoplasti Ameliyat Fiyatı Nasıl Belirlenir?

Badem göz estetiği ameliyatı uygulanacak teknik ve anestezi yöntemi başta olmak üzere bazı etkenler göz önünde bulundurularak belirlenir. Bu nedenle en kesin bilginin, doktor muayenesinin ardından alınması mümkündür.

Badem Göz Ameliyatı Ne Kadar Kalıcı? Yeniden Ameliyat Olmam Gerekir mi?

Bu sorunun yanıtı badem göz ameliyatında uygulanan tekniğe göre değişiklik gösterebilir. Badem göz estetiği ameliyatı yapıldığı takdirde operasyonun etkisi ve kalıcılığı, yaşlanma sürecine özgü değişikliklerden etkilenebilir. İp ile askılama yöntemi kullanıldığı durumlarda ise kalıcılık 1-3 yıl arasında değişse de genelde ameliyatın sonuçları büyük ölçüde kalıcıdır.

Kalıcılık üzerinde rol oynayan etkenlerden biri de hastanın cildinin elastikiyet yapısıdır. Kişinin ihtiyaç hissetmesi durumunda ip askı uygulamasının yenilenmesi söz konusu olabilir.

Kantoplasti Sonrası Normal Hayata Ne Zaman Dönülür?

Kantoplasti ameliyatından sonra hastalar genellikle aynı gün içerisinde normal hayatlarına dönebilirler. Fakat bu süreçte bölgenin steril tutulması, güneş ışınlarından korunması ve genel itibarıyla cerrahların veya uygulamayı gerçekleştiren uzmanların önerilene uyum sağlanmalıdır.

Ameliyat Sonrası Ne Zaman Makyaj Yapabilirim?

Bu süre uygulanan tekniğe göre değişiklik gösterebilir. Badem göz ameliyatı uygulandıysa 1 hafta süreyle makyaj yapılmamalıdır. İp askı ile germe yöntemi kullanıldığında da benzer bir kısıt söz konusudur. Hastaların ilk 3 gün makyaj yapmaması gerekir.

Ameliyat Sonrası Görme İşlevinde Sorun Olur mu?

Ameliyattan sonra bazı hastaların görme duyularında değişiklik meydana gelebilir. Normal şartlar altında bu geçici bir durumdur. Çünkü badem göz ameliyatında göz ile temas edilmesi söz konusu değildir.

Yüz İfademde Doğal Olmayan Bir Durum Oluşur mu?

Badem göz estetiği ameliyatında sonraki 7-10 günlük süre sonunda morlukların ve şişliklerin düzelmesi ile birlikte kişinin yüzüne doğal bir görünüm yerleşir.

Diğer Estetik Operasyonlarla Birlikte Kombine Yapılabilir mi?

Kantoplasti, gerekli görüldüğü durumlarda blefaroplasti, pitoz ameliyatı, kaş kaldırma ve orta yüz germe gibi diğer göz kapağı ve perioküler ameliyatlarla birleştirilebilir.

Badem Göz Ameliyatı İçin En Uygun Yaş Nedir?

Badem göz estetiği için en uygun yaş şeklinde bir tanımlama yapılması mümkün değildir. Amacı, göz kapaklarının şeklini iyileştirmek, gözün yapısını değiştirmek ve daha genç, daha tazelenmiş bir görünüm bırakmak olan badem göz ameliyatı 18 yaşından büyük olan kişilere uygulanabilir.

Badem Göz Ameliyatında Yaş Sınırı Var mı?

18 yaşından büyük olan kişilere uygulanabilen badem göz estetiğinde bir üst yaş sınırı bulunmaz. Ancak yaşın ilerlemesine bağlı olarak badem göz estetiği ile kombine uygulanması gereken estetik operasyonların sayısında artış oluşabilir.

Badem Göz Ameliyatı hem Erkeklere hem Kadınlara Yapılabilir mi?

Badem göz ameliyatı cinsiyetten bağımsız olarak bu operasyonun uygulanması için gerekli şartları taşıyan herkese yapılabilir.

Badem Göz Estetiğinde Altın oran nedir?

Altın oran (1.618) insan gözünün en hoş bulduğu matematiksel oranları temsil eder. İnsan tarafından üretilmeyen ve doğada, sanatta, mimaride hatta insan vücudunda kendiliğinden bulunan bu oran çiçeklerin üzerindeki yaprak sayısından deniz kabuğunun eş merkezli halkalarına kadar her yerde kendini gösterir. Altın oran bir bakıma dünyanın güzelliğini ve onu görsel olarak nasıl algıladığımızı tanımlar.

Tarih boyunca herkesin beğenisini kazanan, güzellik ikonu olarak kabul edilen herhangi bir ismin alın genişliğini yüz uzunluğuna oranlarsanız 1,618’e yakın bir değer bulma ihtimaliniz sandığınızdan çok daha fazladır.

Göz bebeğiyle çenesinin merkezi arasındaki mesafenin gözbebeğinden burun ucuna kadar olan mesafeye oranını tahmin etmek ister misiniz? Tüm bu ölçümler aslında gözlerimizin bazı yüz boyutlarını diğerlerinde daha çekici bulduğunun doğal kanıtlarıdır.

Tabii ki bu durum, ideal oranlara sahip olmayan bir yüzün çekici ya da güzel bulunamayacağı anlamına gelmez. Ancak gözlerimizin genelde simetri ve dengeyi tercih ettiği de yadsınamaz bir gerçek olarak kabul ediliyor.

Yüzün temel özelliklerini optimum dengeye getirmenin, algılanan çekiciliği ve yüzdeki genel uyumu nasıl artırabileceği plastik cerrahlar sayesinde artık çok daha kolay görülebilir. Gözün boyutu, genişliğine ve yüksekliğine bölünerek altın oran kontrol edilebilir.

Gözlerin ideal genişliği 30 mm’dir. Gözlerin genişliğinin, aralarındaki boşluğun ve uç lobül uzunluğunun eşit olması ideal olarak kabul edilir. Güzel gözler, üst kısmı göz kapağı ile hafifçe kaplanmış göz bebeklerine sahiptir. Ve geri kalan yaklaşık 8-10 mm görünür olmalıdır. Ayrıca gözlerin dış köşeleri, kaşın dış kısmı ve uç lobül düz bir çizgide bulunmalıdır.

Badem Gözlü Olduğumu Nasıl Anlarım?

Göz kapaklarınıza baktığınızda gözle görülür bir kırışıklık fark ediyorsanız, gözünüzün irisi hem altta hem üstte beyazlığa değiyorsa badem şekli gözlere sahipsiniz demektir. Ayrıca badem şeklindeki gözler, dış köşelerde hafifçe yukarı doğru dönerler. Badem gözlere sahipseniz aynı zamanda egzotik bir çekiciliğe sahip olduğunuza dair iltifatlar alıyor olmanız da oldukça muhtemeldir.

[1] https://www.verywellhealth.com/description-of-the-eye-3421677

[2] https://www.verywellhealth.com/description-of-the-eye-3421677

[3] https://collinsvision.com/what-is-oculoplasty/

[4] https://www.starlingphysicians.com/types-oculoplastic-surgery/

[5] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles

Bu makaleyi beğendiniz mi? Yıldızların seviyesine göre makaleyi oylayabilirsiniz.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir