Meme Dikleştirme

Meme dikleştirme ya da mastopeksi olarak da bilinen operasyon temelde estetik cerrahların meme ucunun daha yükseğe konumlandırması ve bu sayede memenin sarkık görüntüsünün ortadan kalkmasını sağlaması olarak tanımlanabilir. Operasyon esnasında fazla ve sarkmış meme derisi alınır, bu sayede meme dokusunun daha sıkı bir yapıya sahip olması sağlanır. Göğüs kaldırma operasyonu pek çok nedene bağlı yapılabilmektedir. Memenin katlanma noktasını sınır olarak almak ve meme ucunun bu katlanma çizgisinin neresinde olduğuna bakmak dikleştirme ihtiyacında belirleyicidir. Ayrıca yaygın olarak tercih edilen ve “kalem testi” olarak da bilinen bir uygulama ile evde meme dikleştirmeye ihtiyaç olup olmadığı anlaşılabilmektedir.

Meme dikleştirme operasyonu meme büyütme ve meme küçültme operasyonları ile birlikte kombine olarak yapılabilen bir operasyondur. Bu nedenle oldukça sık yapılan meme estetiklerinden birisidir. Göğüslerin sarkık olması kişilerin kendilerine olan güvenlerini kaybetmelerine, istedikleri kıyafetleri tercih edememelerine, cinsel hayatlarında güvensiz hissettikleri için sorunlar yaşamalarına neden olabilir. Bu nedenle kişinin ruhsal açıdan daha iyi hissedebilmesi, kendisi ile barışabilmesi ve aynaya baktığında gülümseyebilmesi için bu operasyonun yapılması gerekir.

İLETİŞİM BİLGİLERİNİZİ BIRAKIN

Biz Sizi Arayalım!

telephonewom

Memenin Yapısı

Meme kaldırma operasyonu olmadan önce memenin yapısını anlamak ve bu operasyonda ne tür değişimlerin olacağını bilmek hastaların kendilerini daha güvende hissetmeleri açısından önemlidir. Meme yapısı kadınlarda oldukça gelişmiştir. Hem erkeklerde hem de kadınlarda bu yapının benzerlik gösteren pek çok noktası bulunmaktadır.

Ancak memenin ana görevi olan bebeğin beslenmesi olarak da tanımlayabileceğimiz emzirme kadın vücudunda gerçekleşen bir süreç olduğundan kadınlarda meme çok daha gelişmiştir. Kadınlarda meme yapısını incelediğimiz zaman süt üretimini yapan ve sütün meme ucuna ulaşmasını sağlayan yapıların oldukça gelişmiş olduğunu görmek mümkündür.

Memenin Yapısı

Meme Anatomisi

Erkeklerin ve kadınların meme anatomilerinde farklılıklar görülür. Kadınlarda meme anatomisinde oldukça önemli bir yere sahip olan süt kanalları ve glandüler doku oldukça gelişmiştir. Erkeklerde ise bu yapıların minimal seviyede olduğu ve gelişmediği bilinmektedir.

Hem erkek hem de kadın için meme cinsel anatominin önemli bir parçasıdır. Kadınlarda göğüsler işlevseldir. Erkeklerde ise işlevsellik yoktur ancak meme bölgesinde çok fazla sinir bulunması sebebiyle cinsel açıdan uyarıcıdır. Meme anatomisini incelerken dışarıdan görünen yapılar ve görünmeyen yapılar olarak ele almak mümkündür.

Memenin Anatomisi ve Görevleri

Meme Yapısına Bağlı Deformasyonlar

Meme yapısında meydana gelen değişimler memenin dış görünüşü açısından istenmeyen şekillerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Meme yapısına bağlı deformasyonların arasında şüphesiz ki en yaygın olarak görüleni büyük göğüslerin daha hızlı ve belirgin şekilde sarkmasıdır. Meme içerisinde bulunan fazla yağ ve meme dokusu doğal olarak hem zamanla hem de yer çekiminin etkisi ile sarkar. Bu da meme yapısına bağlı deformasyonlar için verilebilecek en belirgin örnektir. Memedeki yağ dokusunun fazla olması da hızlı kilo verme ile birlikte memelerde sönme ve buna bağlı olarak sarkma meydana gelmesinde etkili olmaktadır.

Meme Yapısına Bağlı Deformasyonlar

Dışarıdan görünen yapılar;

Aerola: Meme ucunun çevresinde bulunan ve normal ten rengine kıyasla daha koyu renkte olan bölgeye aerola adı verilmektedir. Bu bölgede Montgomery bezleri olarak da adlandırılan ve yağ salgılayan yapılar bulunur. Bu yapıların temel görevi emzirme esnasında meme ucunun ve bölgenin korunmasını sağlamaktır. Bu sayede bölgede daha az tahriş meydana gelir ve emzirme acılı bir süreç olmaktan çıkar. Aynı zamanda bu salgıların bebeğin memeyi bulmasına ve kavramasına yardımcı olduğu da bilinmektedir.

Meme ucu: Bu yapı aerolanın merkezinde bulunmaktadır. Bir meme ucunda ortalama olarak dokuz süt kanalı vardır aynı zamanda meme uçlarında sinirler de bulunmaktadır.

İçeride bulunan yapılar:

Loblar: Her memede yaklaşık olarak 15 – 20 adet lob olarak adlandırılan bölüm bulunmaktadır. Bu loblar meme ucunun çevresinde yer alır.

Glandüler: Lobların içerisinde yer alan ve lobül olarak da adlandırılan glandüler doku süt üretimi yapan bezlere sahiptir.

Yağ dokusu: Memenin boyutunu ve yumuşaklığını veren dokudur.

Süt kanalları: Glandüler dokuda üretilen sütün meme ucuna taşınmasını sağlayan yapılardır.

Bağ ve lifler: Hem yağ hem de meme dokusunun bir arada durmasını sağlayan yapılardır.

Meme Yoğunluğu Nedir?

Meme yoğunluğu memedeki lif ve glandüler doku miktarının, memedeki yağ dokusunun miktarına oranlanmasıdır. Bu oranlamanın doğru yapılabilmesi için göğüslerin görüntülenme yöntemleri ile incelenmesi gerekmektedir. Mamografi sonuçlarına göre meme yoğunluğu belirlenebilir.

Meme yoğunluğunun belirlenmesinde kullanılan ölçüm tablosunda:

 • Memenin neredeyse tamamının yağ dokudan oluşması,
 • Memede belirli yoğun meme dokusu bölgelerinin bulunması,
 • Memenin tamamında eşit derecede meme dokusu bulunması,
 • Memede son derece yoğun bir şekilde meme dokusu bulunması olarak kategorizasyon yapılmaktadır.

Meme dokusunun yoğunluğu zamanla değişebilmektedir. Ancak 40 yaşın altında, hamile veya emziren, hormon tedavisi gören ve düşük kiloda olan kişilerde meme dokusunun daha yoğun olması beklenir.

Meme Yoğunluğu Meme Estetiği İçin Önemli mi?

Meme yoğunluğu memenin dış görünüşü ile ilgili bir değişken değildir. Bu doku temelde mamogram çekildiğinde incelemeyi ve özellikle de meme kanseri teşhisini zorlaştıran bir durumdur. Dışarıdan bakıldığında meme dokusunun yoğun olup olmadığı anlaşılmaz. Ayrıca meme yoğunluğunun meme estetiği sonuçları üzerinde etkisi olup olmadığına dair yapılan incelemelerde belirgin bir farklılık gözlemlenmediği bilinmektedir.

Meme Dikleştirme Her Meme Yapısına Uygun mu?

Meme dikleştirme operasyonu her meme yapısı için uygulanabilmektedir. Dikleştirme operasyonunu gerekli kılan sarkmalar meme boyutundan bağımsız olarak meydana gelir. Bu nedenle de memenin büyük ya da küçük olması dikleştirme gereksinimini değiştirmemektedir. Meme yapısı sadece meme kaldırma operasyonuna duyulan ihtiyacın ne kadar sürede ve ne oranda ortaya çıkacağında belirleyici olabilir.

Mastopeksi (Meme Dikleştirme) Nedir?

Mastopeksi ya da yaygın bilinen adıyla meme dikleştirme bir cerrahi mamoplasti prosedürüdür. Bu prosedür kapsamında memenin konturunu ve yüksekliğini değiştirerek memedeki sarkmanın giderilmesi esas alınır. Sarkmanın anlaşılması genellikle kolaydır. Meme ucunun memenin katlanma noktasının altında kalması sarkmayı ifade eder. Meme altına koyulan bir kalemin düşmemesi de sarkmanın başladığına işaret eder. Bu test “kalem testi” olarak da adlandırılmaktadır.

Mastopeksi Yaptıranlar Anlaşılır mı?

Meme kaldırma operasyonu sonrasında kişilerin dış görünüşlerinde değişim olması kaçınılmazdır. Operasyonun temel amacı da aslında görünüşün değiştirilmesidir. Operasyon sonrasında kalacak izlerin estetik cerrahi sayesinde minimize edilmesi ve yapılan doğru planlama ile gözle görülmeyecek noktalarda veya iç çamaşırı hattında kalması sağlanır. Bu sayede meme estetiği olmuş hissî olabildiğince ortadan kaldırılmaktadır.

İdeal Meme Boyutu ve Şekli Nasıl Belirlenir?

İdeal meme boyutu ve şekli belirlenirken hem kişilerin beklentileri hem de vücut yapıları göz önünde bulundurulmaktadır. İdeal boyut kişinin boyuna, kilosuna ve vücut hatlarına göre belirlenmektedir. Şekil ise operasyondan beklenen sonuca göre değişebilir. Doğal görünüm genellikle tüm meme estetiği operasyonlarında yaygın olarak talep edilen sonuç olsa da bazen daha iddialı bir görünüş de tercih edilebilmektedir. Bu tür durumlarda memenin şeklinin su damlası formundan uzaklaştırılıp daha dairesi bir yapıya sahip olması sağlanabilir.

Meme Asimetrisi Nedir

Meme Dikleştirme Estetiği Meme Boyutunu Etkiler mi?

Meme dikleştirme operasyonu sonrasında meme boyutu bir miktar küçülebilir. Ancak bu durum genellikle ciddi sarkmaların meydana geldiği ve meme dokusunun yerinin tamamen değiştiği durumlarda gerçekleşir. Bunun yanı sıra meme kaldırma operasyonu sonrasında kişiler genellikle meme boyutlarının küçüldüğünü düşünürler. Aslında olan sarkan derinin memenin daha büyük gözükmesini sağlamasıdır.

Meme dokusunun alınmadığı sadece sarkan derinin toparlandığı meme kaldırma operasyonlarında boyut farklılıkları olmaz, sadece göz algısı olarak küçülme olduğu düşünülebilir. Daha öncede belirttiğimiz gibi eğer operasyonda meme dokusunun da alınması gerekiyorsa meme boyutunda küçültme meydana gelebilmektedir. Bu noktada meme dokusu alınma ihtimali önceden yapılan muayenelerde belirlenmeli ve eğer gerek duyulacaksa meme büyütme estetiği de sürece dahil edilerek kombine estetik planlaması yapılmalıdır.

Kimler Meme Dikleştirme Operasyonuna İhtiyaç Duyar?

İnsan vücudunun her noktasında zamana bağlı deformasyonlar meydana gelir. Meme bölgesi de kadınlarda farklı nedenlere bağlı olarak daha hızlı deforme olan bölgelerden birisidir. Hamilelik, kilo değişimleri gibi faktörler memelerde sarkma miktarının artmasını sağlar. Buna ek olarak yer çekimini ve zamanın etkilerini de unutmamak gerekir. Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde meme dikleştirme operasyonuna gereksinim artar.

 • Memelerde sarkma olması,
 • Meme uçlarının katlanma çizgisinin altında kalması,
 • Meme ucu ve aerolanın aşağıya doğru bakması,
 • Aerolanın göğüslerle orantısız şekilde büyümesi,
 • Memelerden birisinin daha aşağıda olması meme dikleştirme operasyonuna ihtiyaç olduğu anlamına gelmektedir.

Büyük Göğüsler Neden Sarkar?

Büyük göğüslerde sarkma, yağ dokusunun küçük göğüslere göre daha fazla olmasından kaynaklanır. Ancak kadınların %10’ununda meme dokusu yoğunluğu aşırı seviyededir ve bölgede hiç yağ dokusu bulunmaz. Bu durumda sarkmanın meme boyutundan bağımsız olarak gerçekleşmesi beklenir. Büyük göğüslerinden küçük göğüslere kıyasla daha çok sarkmasının nedenini sarkmanın gerçekleştiği dokuların daha fazla olması ve bu sayede sarkmanın belirginleşmesidir.

Küçük Göğüsler Sarkar mı?

Küçük göğüslerin sarkmayacağı yaygın bir inanış olsa da doğru değildir. Küçük göğüsler de yer çekimine maruz kalır, zamanla deforme olur. Kilo alma, hamilelik, hızlı kilo verme gibi fiziksel değişimler küçük göğüsleri de etkiler. Sadece küçük göğüslerde etki alanı daha az olduğu için sarkma daha az olabilir ya da daha kolay göz ardı edilebilir.

Herkes Ameliyat Olabilir mi?

Meme dikleştirme operasyonu genel sağlık durumu operasyona izin veren herkes için uygundur. Yakın zamanda doğum yapmış, emziren ya da doğum yapmaya hazırlanan kişiler için bu operasyon uygun değildir. Emzirme sonrasında belirli bir zaman geçmesi beklendikten sonra meme kaldırma estetiği yapılabilir. Bunun dışında operasyon planı yapılırken bazı unsurlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Meme dikleştirme operasyonunda emzirmenin korunmasını sağlamak doğru teknik seçimi ile mümkün olabilir. Doğru planlamanın yapılması, her ihtimalin göz önünde bulundurulması gerekir.

Neden Meme Dikleştirme Ameliyatı Yapılır?

Memelerde meydana gelen sarkma kişilerin kendilerine olan güvenlerini kaybetmelerine neden olur. İstenilen kıyafetin giyilememesi, yazın denize veya havuza girememe, cinsel hayatta özgüvensizliğe bağlı sorunlar yaşama sarkmanın etkilerinden bazılarıdır. Ayrıca meme sarkması memenin katlanma noktasında tahrişe bağlı yaralara, kaşıntıya ve enfeksiyona neden olabilmektedir. Bu tür nedenlere bağlı olarak kişilerin hem fiziksel hem de ruhsal olarak iyi hissetmeleri için meme kaldırma ameliyatı yapılması gerekir.

Meme Sarkması Nasıl Anlaşılır?

Meme sarkmasını anlamanın farklı yöntemleri bulunmaktadır. Sarkma genellikle gözle fark edilebilir. Meme ucunun ve aerolanın aşağıya doğru bakması, aerolanın genişlemesi gibi belirtiler sarkmaya işaret eder. Meme sarkmasını evde test etmenin yaygın bir yöntemi vardır. Kalem testi olarak da bilinen bu yöntem memenin katlanma noktasına bir kalem yerleştirilerek yapılır. Eğer kalem düşmüyorsa sarkmadan bahsetmek mümkündür.

Meme Dikleştirme Operasyonu Kalıcı mıdır?

Sarkmaların ortadan kaldırıldığı tüm operasyonlarda etki, operasyonu geçiren kişinin seçimleri ile değişiklik göstermektedir. Meme dikleştirme operasyonu sonrasında kişi kilosunu korursa, sağlıklı beslenir, düzenli spor yapar, kilo alıp vermez, hamile kalmazsa operasyonun etkilerinin kalıcılığından bahsetmek mümkün olabilir. Ancak unutulmaması gereken sarkan deri çıkarıldıktan sonra kalan dokunun da zamana bağlı olarak sarkmasının normal olduğudur. Dikkatli bir yaşam ve sağlıklı alışkanlıkların benimsenmesi bu süreci yavaşlatır.

Meme Dikleştirme Operasyonları Nasıl Yapılır?

Meme dikleştirme operasyonlarında temel olarak memedeki fazla derinin çıkarılması, meme ve yağ dokusunun yeniden şekillendirilmesi temelinde yapılmaktadır. Bu işlemlerin yapılabilmesi için farklı teknikler denenebilir. Aerola ve çevresinde kesi yapılabileceği gibi memenin katlanma çizgisinden de kesi gerçekleştirilebilir.

Liposuction ile Meme Dikleştirme Yapılır mı?

Meme dikleştirme operasyonu temel olarak meme ucunun ve aerolanın olması gerektiği yere taşınması ve elastikiyetini kaybeden fazla derinin alınarak meme sarkmasının önüne geçilmesidir. Liposuction ise bir yağ alma tekniğidir ve dikleştirme operasyonu ile ilgili değildir.

Ancak meme küçültme ve dikleştirme kombine estetik olarak bir arada yapılacaksa memedeki fazla yağ dokusunun liposuction ile çıkarılması ve sonrasında dikleştirme için gerekli müdahalelerin yapılması mümkündür. Bu açıdan yaklaşıldığında liposuction operasyonunun kombine meme estetiği kapsamında tercih edilebilecek bir teknik olduğu ifade edilebilir.

Dolgu ile Meme Dikleştirme Yapılır mı?

Dolgu uygulamaları iki meme arasındaki ufak simetri sorunlarının giderilmesi, şekil bozukluklarının ortadan kaldırılması ve minimal düzeyde büyüme elde edilmesi için yapılan uygulamalardır. Meme dikleştirme operasyonunun dolgu uygulamaları ile ilgisi yoktur. Dolgu uygulamaları ile memenin daha büyük ve dolgun gözükmesi sağlanabilse de bu kalıcı bir çözüm olmamakla birlikte dikleştirme operasyonun etkisi ile kıyaslanmamalıdır.

Memeye Örümcek Askı Yapılır mı?

Örümcek askı yönteminin çıkışı ameliyatsız yüz germe uygulaması yapılabilmesi ve sürecin konforlu hale getirilmesidir. Meme dikleştirme uygulamalarında ise askılamanın yeterli olması beklenmez. Bölgede elastikiyetini kaybetmiş dokunun çıkarılması, meme ucunun yeniden yerleştirilmesi gerekmektedir.

Memeyi Kendi Dokusu ile Asma Nedir?

Memeyi kendi dokusu ile asma bir meme estetiği tekniğidir ve cerrahi bir uygulamadır. Memenin taban kısmının daraltılmasına bağlı olarak memenin daha dolgun ve dik gözükmesini sağlamak için yapılan bir operasyondur. Bu operasyona karar verilebilmesi ve başarılı sonuç alınabilmesi için kişinin meme yapısının incelenmesi ve tekniğe uygun olup olmadığına bakılması gerekir.

Meme dikleştirme estetiği yöntemleri nelerdir?

Birbirinden farklı meme dikleştirme estetiği yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemlerin farklılaştığı noktalar yapılan kesiye göredir. Hangi tekniğin kullanılacağına hastanın mevcut meme dokusu, çıkarılacak cilt miktarı ve elde edilmek istenen görünüm doğrultusunda karar verilmektedir.

Hilal Dikleştirme: Hilal dikleştirme yöntemi sarkma miktarının minimal olduğu durumlarda tercih edilen bir yöntem olma özelliği taşır. Bu işlem areolanın üst yarı çevresinden açılan kesi ile yapılmaktadır. Hilal dikleştirme genellikle meme büyütme operasyonu geçirmiş olan hastalarda kullanılmaktadır. Ancak bu hastalar da bile oldukça nadir tercih edilmektedir.

Peri-Areolar Dikleştirme: Sarkmanın orta derecede olduğu ve meme dikleştirmenin önemli bir fayda sağlayacağı hastalar için tercih edilmektedir. Areolanın etrafına atılan kesi ile yapılmaktadır ve hilal dikleştirme yönteminde olduğu gibi meme büyütme ameliyatı olmuş hastalarda tercih edilmektedir. Bu yöntem aynı zamanda areola küçültme için de etkili bir yöntemdir. Yara izi sadece areolanın etrafında meydana gelmektedir.

Dikey – Lolipop Dikleştirme: Bu yöntem, cerrah fazla dokuyu çıkarmak ve tüm memeyi yeniden şekillendirmek durumunda kaldığı zaman kullanılmaktadır. Bu yöntem ile yara dokularının saklanması son derece kolaydır. Bu yöntemde iki kesi yapılmaktadır. Birincisi areolanın çevresine ikincisi ise areolanın alt kısmından meme kıvrımına kadar olan düz bir kesidir. Görünüşü nedeniyle lolipop dikleştirme adını almıştır.

Ters T Dikleştirme: Sarkıklığın ileri boyutlarda olduğu durumlarda en iyi sonucu almak için tercih edilen yöntemdir. Bu teknikte üç farklı kesi kullanılmaktadır. İlk kesi areolanın etrafında diğer kesi ise alt kısmından meme kıvrımına doğru gerçekleştirilmektedir. Son olarak da bu kıvrımın altından sağa ve sola doğru kesi yapılmaktadır. Şeklinden ötürü bu yönteme ters T ya da çapa adı verilmektedir. Meme küçültme ve dikleştirme ameliyatlarının kombine bir şekilde yapıldığı operasyonlarda tercih edilmektedir. Her ne kadar bir miktar yara izi görünür olsa da zaman içerisinde bu yara izi dışardan bakıldığında fark edilmeyecek duruma gelmektedir.

Meme Kaldırma İçin Hangi Doktora Gidilir?

Meme kaldırma operasyonu cerrahi bir uygulamadır. Bu nedenle operasyonun mutlaka Plastik, Reskontrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı olan kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Meme dikleştirme kürü olarak tanıtılan karışımlar, bitki çayları ya da kremler dikleştirme sağlamaz. Sonuç elde etmek için mutlaka cerrahi müdahale yapılması gerekir.

En Çok Tercih Edilen Göğüs Tipi Hangisi?

Tercih edilen göğüs tipi tıpkı bir moda kavramı gibi değişebiliyor. Son yıllarda ise kadın bedeninin medya ve pazarlama dinamikleri tarafından metalaştırılmasındaki artış ile birlikte bu kadınlarda büyük meme algısının değişmesi sağlanıyor. Her insanın kendini vücut tipine, boyuna ve kilosuna uygun olacak bir göğüs tipine sahip olması en ideal seçimdir.

Meme Kaldırma Ameliyat Kaç Saat Sürer?

Bu operasyon yaklaşık olarak 3 saat sürer. Operasyonun süresi memedeki sarkma miktarına bağlı olarak değişebileceği gibi aynı zamanda meme büyütme veya meme küçültme işlemleri ile kombine edilip edilmeyeceğine göre değişiklik gösterebilmektedir. Meme kaldırma ameliyatı genellikle hastaneden aynı gün taburcunun gerçekleştiği bir operasyondur.

Meme Dikleştirme Sonrası Başarı Oranı ve Sonuçlar Kalıcı mıdır?

Meme dikleştirme sonrasında başarı oranı yüksektir. Operasyondan sonraki iyileşme sürecinde doktor tarafından yapılan uyarıların dikkate alınması ve gerekli bulunması halinde korse kullanımının önerilen şekilde yapılması başarı oranında etkilidir. Meme dikleştirmede sonuçların kalıcılığı da kişiden kişiye göre farklılık göstermektedir.

Eğer operasyondan sonra kilo alıp verme, hamilelik gibi durumlar gerçekleşirse bölgede sarkma meydana gelmesi mümkündür. Sarkma zamana bağlı bir durum olduğu için tekrar meydana gelebilir ancak kişi kilosunu korur ve sağlıklı bir yaşam biçimine sahip olursa operasyonun kalıcılığı artar.

Bunlara ek olarak meme dikleştirme operasyonlarında kombine olarak meme büyütme estetiği yapılır ve implant kullanılırsa kalıcılığın çok daha fazla olacağını söylemek mümkündür.

Ameliyat Öncesi Hazırlık

Operasyon öncesinde kişinin mutlaka genel sağlık muayenesinin yapılması gerekir. Doktor tarafından tıbbi geçmişi öğrenmek amacıyla sorulan tüm soruların eksiksiz bir şekilde cevaplanması önemlidir. Varsa mamogram, ultrason veya meme biyopsisi sonuçlarının paylaşılması da mühimdir.

Bunlara ek olarak kullanılan ilaçların, geçirilen operasyonların, kronik hastalıkların olup olmadığı hakkında da doktora bilgi aktarılması gerekir. Tüm kontroller yapılıp operasyon planlaması bitirildikten sonra operasyon öncesinde iyileşme süreci ve kalıcılık açısından önemli olan adımlar atılması gerekir.

Mamografi: Operasyon öncesinde mamogram çekilmesi önemlidir. Bunun temel amacı operasyon sonrasında bir mamogram daha çekilmesi ve meydana gelen değişikliklerin uzmanlar tarafından net bir şekilde görülebilmesidir. Bu sayede ilerleyen dönemlerde çekilen mamogramlar çok daha doğru yorumlanabilir.

Sigarayı Bırakmak: Sigara iyileşme süreci açısından olumsuz etkileri olan bir maddedir. Bu nedenle operasyon öncesinde ve sonrasında sigara içilmemesi gerekir.

İlaç Kullanımı: Operasyonda herhangi bir olumsuzluğa neden olabilecek ilaçların kullanımından kaçınılması gerekir. Kan sulandırıcı ilaçların kullanılmaması, bitkisel takviyelerin ya da bitki çaylarının da operasyondan önce tüketilmemesi tavsiye edilir.

Genel Sağlık Durumu: Operasyondan hemen önce nezle ya da grip gibi pek çok insan tarafından basite alınacak bir şikayetiniz olursa mutlaka doktorlara bilgi vermeniz gerekir. Genel anestezi altında yapılan tüm operasyonlarda en basit sağlık sorununun bile çok büyük önemi vardır.

Evde Ameliyatsız Yöntemler ile Meme Dikleştirme Mümkün mü?

Ameliyatsız yöntemler ile cerrahi bir operasyon sonucunda meydana gelen etkiyi elde etmek mümkün değildir. Meme dikleştirme meme bölgesindeki elastikiyetini kaybetmiş fazla derinin çıkarılması ve meme dokusunun toparlanması temeline dayanmaktadır. Bu etkiyi bitkisel kürler, kremler ya da bitki çayları ile elde etmek mümkün değildir. Buna ek olarak merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde, uzman olmayan kişiler tarafından yapılan enjeksiyonları da dikkate almamak ve bu tür işlemlerden uzak durmak gerekir.

Göğüs Dikleştirme Ameliyatı Riskleri Nelerdir?

Her cerrahi operasyonda olduğu gibi meme dikleştirme operasyonunda da bazı riskler vardır. Bu riskler genel anesteziye bağlı meydana gelebileceği gibi bölgedeki yapılan işleme bağlı olarak da ortaya çıkabilir.

 • Anestezi riskleri,
 • Kanama,
 • Enfeksiyon,
 • Kesilerin düzgün iyileşmemesi,
 • Meme ucunda ve memede geçici ve/veya uzun süreli his kaybı
 • Meme şekil bozuklukları
 • Meme asimetrisi,
 • Yağ nekrozu,
 • Derin ven trombozu gibi riskler meme dikleştirme operasyonundan sonra meydana gelebilir. Bu riskler doğru planlama ve uygulama ile minimize edilebilmektedir.

Ameliyat Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Operasyondan 1-2 gün sonra bölgede sıvı birikimi olmaması için takılan drenler çıkarılır. Sonrasında ise bölgenin düzgün bir biçimde şekillenebilmesi için korse kullanımı önerilir. Operasyondan sonraki iki hafta boyunca meme bölgesinde şişlik ve kızarıklıklar olabilir.

Kısa süreli ağrı ve acı hissî de ameliyat sonrasında ortaya çıkabilen durumlardır. Ancak basit ağrı kesiciler ile kontrol altına alınmaları mümkündür. Meme ucunda ve aerolada meydana gelen uyuşma 6 hafta kadar devam eder. İlk 2 hafta kolları yormamak, ağır kaldırmamak, cinsel aktivitelerden uzak durmak, ağır sporlar yapmamak önemlidir.

Operasyonun kapsamına ve tekniğine göre günlük hayata dönüş süresi değişiklik gösterse de genelde ilk bir hafta içerisinde normal hayata dönüş mümkündür. Masabaşı çalışanlar, kollarını yormadan işini yapabilenler bu süre sonunda işe dönebilirler.

Her Yaşta Yapılır mı? En Uygun Yaş Kaç?

Göğüs kaldırma operasyonu özellikle tekrar çocuk sahibi olmayı düşünmeyen kadınlar arasında çok sık tercih edilmektedir. Operasyon sağlık durumu uygun olan herkes için yapılabilir olsa da ihtiyacın ortaya çıkması önemlidir. Sarkmanın ortaya çıkması ise kişiden kişiye değişiklik göstermektedir.

Kilo, hamilelik, spor, beslenme ve genetik gibi pek çok farklı unsura bağlı olarak kişilerde sarkmanın miktarı ve zamanı değişiklik gösterebilir. Operasyonun etkilerinin kalıcı olabilmesi için kişinin ideal kilosunda olması, yakın zamanda doğum yapma planının olmaması tercih edilmektedir.

Operasyon Cinsel Hayatı Etkiler mi?

Meme dikleştirme operasyonu sonrasında 2 hafta süreyle cinsel ilişkiden kaçınılması önerilmektedir. Konforlu ve başarılı bir iyileşme süreci için bölgeyi korumak önemlidir. İyileşme sürecinden sonra kişiler normal cinsel aktivitelerine dönebilirler.

Göğüslerde His Kaybı Olur mu?

Meme estetiği operasyonları sonrasında bölgede geçici ve/veya uzun süreli his kaybı yaşanma ihtimali vardır. Ayrıca meme dikleştirme operasyonunda tercih edilen tekniğe de bağlı olarak, aerola ve meme ucunda yaklaşık 6 hafta süren bir uyuşma hissî olabilir. His kaybının kapsamı ve ne kadar süreceği operasyonun içeriğine göre farklılık gösterebilmektedir.

Hangi Anestezi ile Operasyon Yapılır?

Meme kaldırma operasyonu genel anestezi altında yapılmaktadır. Operasyon yaklaşık olarak 3 saat sürer. Çoğu zaman operasyon sonrasında hastanede kalmaya gerek kalmadan hastalar aynı gün içerisinde taburcu edilebilir. Taburcu kararı son kontrollerin gerçekleştirilmesi ardından cerrahlar tarafından verilir.

Göğüs Dikleştirme Ameliyatında İz Kalır mı?

Cerrahi operasyonlarda kesi yapıldığı için iz kalması normaldir. Estetik operasyonlarda yapılan kesilerin yeri ve atılan dikişler iz kalmasının önüne geçecek veya izin minimal düzeyde olmasını sağlayacak şekildedir. Sonrasında iz kalmayan bir cerrahi operasyon yoktur. Ancak estetik operasyonlarda kalacak izin en az düzeyde olması çok önemlidir. Meme dikleştirme operasyonunda yaygın olarak ters T kesi yapılır ve bu kesi yeri en hızlı iyileşen bölgelerden birisidir.

Dikişler Ne Zaman Alınır?

Meme dikleştirme operasyonu sonrasında dikişler yaklaşık olarak 10 – 14 gün arasında alınmaktadır. Eğer operasyon kombine olarak yapıldıysa bu süre farklılık gösterebilmektedir. Meme büyütme ve meme küçültme operasyonları meme kaldırma estetiği ile kombine olarak gerçekleştirilebildiğinden bu tür kombine planlamalarda operasyon sonrası süreç farklılık gösterebilmektedir.

Dikleştirme Boyutu Etkiler mi?

Meme dikleştirme operasyonu sonrasında görsel bir yanılgıyla meme boyutunun küçüldüğü düşünülmektedir. Ancak meme dokusu çıkarılmadan yapılan meme kaldırma operasyonlarında meme boyutunda bir değişim beklenmez. Sadece sarkmanın neden olduğu yanılsama ortadan kalkar. Meme dokusunun sıkılaşması ve bir arada durması meme boyutunun küçüldüğünü hissettirse de temelde gerçekleşen sadece daha dolgun ve dik bir meme şekli elde edilmesidir.

Emzirmeye Engel Olur mu?

Göğüs kaldırma operasyonu sonrasında emzirme fonksiyonunun korunması çok önemlidir. Meme estetiklerinin emzirme işlevine engel olması için memede bulunan süt üretimi yapan lobüllerin, süt kanallarının ve sinirlerin zarar görmesi gerekir. Bu nedenle büyük çaplı meme küçültme estetiklerinde bir ihtimal olarak emzirme işlevinin yitirilmesi söz konusu olabilir.

Ancak doğru planlanan tüm estetik operasyonlarda emzirme işlevinin korunabilmesi mümkündür. Operasyon sonrasında emzirmenin ne kadar korunacağı ameliyat kesisinin yerine, boyutuna ve derinliğine bağlı olarak da değişiklik gösterebilmektedir. Operasyon öncesinde eğer kişi hamile kalmayı düşünüyorsa bunu mutlaka cerrahı ile paylaşmalı ve operasyon planlamasının buna uygun yapılmasını sağlamalıdır.

Emzirmeye Engel Olur mu

Ameliyat Sonrası Göğsüm Doğal Görünür mü?

Son yıllarda estetik operasyonlarda doğallık vurgusu her zamankinden çok daha fazla. Meme dikleştirme operasyonu da memenin boyutunda bir değişikliğe neden olmayacağı için doğal görünümü en iyi şekilde yansıtan operasyonlardan birisi olarak kabul edilmektedir. Meme kaldırma sonrasında doğal görünümü koruyabilmek için büyütme estetiği ile kombine bir planlama yapılacaksa bile damla formundaki silikonlar tercih edilerek ya da yağ enjeksiyonu yapılarak görünümün daha doğal olması sağlanabilir.

Ameliyat Sonrası Memede İltifhap Olur mu?

Göğüs kaldırma operasyonu sonrasında iltihap oluşma riski pek çok cerrahi operasyonda olduğu kadar vardır. Bu riski azaltmak için operasyon sonrasında antibiyotik ilaç kullanımı tercih edilebilmektedir.

Ameliyat Olduğum Anlaşılır mı?

Estetik operasyonlarla ilgili en temel kaygı operasyon sonrası iz kalması ve operasyonun kolay bir şekilde fark edilmesi ihtimalidir. Ancak bu operasyonların genellikle “estetik” kaygılar özelinde planlanlandığı ve kişilerin kendilerini rahat hissetmeleri için yapıldığı unutulmamalıdır. Meme sarkmasının giderilmesi diğer estetik operasyonlara kıyasla dışardan bakıldığında daha zor anlaşılır.

Çünkü operasyon sonrasında bir boyut değişimi yoktur. Ayrıca sarkma söz konusu olduğunda toparlayıcı sütyen kullanımı dışardan bakıldığında sarkmanın bir sorun olarak gözükmesine engel olur. Bu faktörler göz önünde bulundurulduğu zaman operasyonun dışarıdan bakan kişiler tarafından anlaşılması zordur.

Göğüs Dikleştirme Operasyonunda Geri Dönüş Mümkün mü?

Göğüs dikleştirme ya da meme kaldırma operasyonlarında sarkan derinin alınması odağında gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle operasyonun geri dönüşü yeni bir operasyon ile sağlanamaz. Ancak meme kaldırma ameliyatı sonrasında hızlı kilo almak ve vermek, hamile kalmak, emzirmek, düzensiz beslenmek gibi faktörlere bağlı olarak tekrar sarkma meydana gelmesi mümkündür.

Meme Dikleştirme Estetiği İçin En Uygun Zaman Ne Zamandır?

Meme dikleştirme estetiği için zaman planlaması kişiye göre farklılık gösterebilmektedir. Kişi hamileyse ya da emziriyorsa emzirme süreci bittikten sonra bir yıla kadar beklenmesi ve sonrasında operasyon yapılması uygundur. Operasyona karar verildiğinde kişi ideal kilosunda değilse ideal kilosuna yaklaşması da operasyonun kalıcılığı açısından tercih edilebilmektedir. Bu tür değişkenlerin dışında operasyon her mevsimde konforlu bir şekilde yapılabilmektedir.

Meme Dikleştirme Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Meme dikleştirme operasyonunda fiyatların belirlenmesi operasyonun kapsamına, cerrahın uzmanlığına, operasyonun gerçekleştirileceği merkezin fiyat politikasına, hastanede yatış olup olmayacağına, operasyona katılım sağlayacak ekibin genişliğine göre farklılık gösterebilmektedir.

Bu iki önemli faktörün yanı sıra kombine estetik planlamaları da meme dikleştirme fiyatları üzerinde belirleyicidir. Meme dikleştirme operasyonları meme büyütme veya meme küçültme estetiği ile kombine olarak planlanabilir. Eğer böyle bir planlama yapılırsa farklı faktörler operasyonun maliyetinde etkili olacaktır.

Meme Dikleştirme ve Meme Kanseri Riski

Meme dikleştirme ameliyatlarının meme kanseri oluşumunu etkilediğine dair bir kaynak yoktur. Tüm meme estetiklerinde olduğu gibi bu operasyon öncesinde ve sonrasında mamografi çektirmek, doktorların değişimi net bir şekilde görebilmesi ve yorumlayabilmesi açısından önemlidir.

Ameliyat Sırasında veya Sonrasında Ağrı Olur mu?

Operasyon genel anestezi altında yapılmaktadır. Bu nedenle operasyon esnasında herhangi bir ağrı ve acı hissedilmesi söz konusu değildir. Operasyon sonrasında bölgede ağrı olması normaldir. Hem bölgeden doku çıkarılması hem de bölgenin hassasiyeti göz önünde bulundurulduğunda ödem oluşumu, ağrı ve kızarıklık beklenen sonuçlardır. Meme dikleştirme estetiği sonrasında operasyonu gerçekleştiren uzmanın önerileri doğrultusunda ağrı kesici kullanılarak kişinin iyileşme sürecini daha konforlu bir şekilde geçirmesi sağlanabilir.

Ameliyat Ne Kadar Sürer?

Meme kaldırma estetiği yaklaşık olarak 2 – 3 saat süren bir operasyondur. Genel anestezi altında yapılan operasyonun süresi ameliyat kapsamına göre değişkenlik göstermektedir. Meme kaldırma estetiği ile birlikte meme büyütme ya da meme küçültme estetiği yapılacaksa operasyon süresi artabilmektedir. Operasyon olacak kişide sarkma miktarı azsa operasyonun süresi de kısalacaktır.

Meme Dikleştirme Ağrılı Bir İşlem midir?

Meme dikleştirme operasyonunda tüm cerrahi estetik operasyonlarda olduğu gibi bir kesi açılması söz konusudur. Bu operasyon özelinde memelerde bulunan, elastikiyetini kaybetmiş fazla doku çıkarılmaktadır. Tüm bu işlemler sonrasında bölgede ödem ve ağrı meydana gelmesi doğaldır. Operasyon esnasında anestezi etkisi ile ağrı veya acı hissedilmez. Sonrasında ise ağrı kesiciler ile kontrol edilebilir bir düzeyde ağrı meydana gelebilir.

Meme Dikleştirme Sonrası Normal Hayata Dönme, Spor ve Banyo

Meme dikleştirme operasyonu sonrasında normal yaşama dönüş için ideal olarak bir hafta kadar beklenmesi önerilmektedir. Normal yaşama dönüşten kasıt ise özellikle kolları çok aktif olarak kullanmadan nispeten sakin bir yaşam şekline dönülmesidir. Operasyon sonrasında sorunsuz bir iyileşme süreci geçirmek meme kaldırma işleminin etkisinin çok daha iyi olması açısından önemlidir.

Operasyondan sonra genellikle ilk kontrolde drenler çıkarılır. Eğer kontrol sonucunda gerekli görülürse drenlerin çıkarılması için birkaç gün daha beklenir. Kontrolde herhangi bir sorun çıkmaması halinde operasyondan 4 gün sonra duş alınması mümkündür. Ancak sauna gibi hem dikişlere iyi gelmeyecek hem de bölgenin enfeksiyon kapmasına neden olabilecek ortamlardan 2 ay kadar uzak durulması gerekir.

Operasyondan sonraki ikinci hafta hafif tempolu yürüyüşlere, kol ve göğüs bölgesini yormayacak sporlara başlanabilir. Ağır sporlara başlamak için 1-2 ay kadar beklenmesi gerekir. Operasyonun etkisinin çok daha kalıcı ve düzgün olabilmesi için en az bir ay süreyle korse kullanımı da önemlidir.

Meme Dikleştirme Sonrası Normal Hayata Dönme, Spor ve Banyo

Doğum Yapmaya Engel Olur mu?

Meme dikleştirme estetiği doğum yapmaya, hamile kalmaya engel değildir. Buna ek olarak doğru planlama ve uygun teknik seçimi ile emzirme işlevinin kaybolması da önlenebilir. Tavsiye edilen ise bu operasyonların hamilelik ve emzirme dönemlerinin son bulmasından sonra yapılmasıdır. Tekrar sarkma meydana gelmemesi ve operasyonun etkisinin daha kalıcı olması için bu öneride bulunulabilir ancak herhangi bir şart yoktur.

Memeleri Dikleştirmek Günah mı?

Estetik operasyonların dini açıdan değerlendirilmesinin hekimler tarafından yapılması doğru bir yaklaşım değildir. Estetik operasyonların kişinin bedensel sağlığı açısından gereklilik arz ettiği durumlar olduğu gibi ruhsal sağlığı açısından da önemli olduğu durumlar vardır. Bu nedenle hastaların kendilerini daha iyi hissetmeleri önceliğinde bu operasyonlar yaygın olarak yapılmaktadır.

Ameliyat Sonrası En Uygun Yatış Pozisyonu

Meme estetiği operasyonlarından sonra sırtüstü yatılması tavsiye edilir. Eğer mümkünse ilk birkaç gün içerisinde yarım oturuş olarak adlandırılan, ayakları uzatıp sırtı dik konumda tutarak oturmak en konforlu pozisyonlardan birisidir. Özellikle dikişler ve drenler alınana kadar sırtüstü yatmak olası bir kaza yaşanmasına ve ameliyat bölgesinin travmaya maruz kalmasına engel olur.

Kaşıntı Meydana Gelir mi?

Meme dikleştirme operasyonu sonrasında özellikle kesi yapılan yerlerde kaşıntı meydana gelebilmektedir. Bu tamamen normal ve beklenen bir durumdur. Eğer kaşıntı uzun sürerse, kaşıntıya kızarıklık ve/veya ağrı eşlik ederse operasyonu yapan hekim ile iletişime geçilmesi gerekir.

Meme Ucuma da Estetik Yapılacak mı?

Meme dikleştirme estetiğinde meme ucunun ve meme ucunu çevreleyen aerola bölgesinin yeri değiştirilir. Bazı tekniklerde kesi doğrudan aeroladan açılırken bazılarından aerolayı sınır kabul ederek açılır. Bu nedenle meme ucuna estetik yapılması söz konusudur. Ancak meme ucuna müdahale edilirken süt kanallarının ve sinirlerin kesilmemesine, zarar görmemesine dikkat edilmektedir.

Diğer göğüs ameliyatları ile kombine edilebilir mi?

Meme dikleştirme ameliyatı planlama sürecinde hastaların diğer ihtiyaçlarının da göz önünde bulundurulması mümkündür. Bu operasyon hastaların beklentileri doğrultusunda meme büyütme ve meme küçültme ameliyatları ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilebilir.

Memeden Yağ Aldırma Dikleştirme İçin Etkili midir?

Yağ aldırma işlemi dikleştirme operasyonlarında kombine bir uygulama olarak tercih edilebilir ancak tek başına meme kaldırma işlemi için yeterli değildir. Bölgeden yağ almak sarkan dokunun artmasına neden olur. Bu nedenle yağ alma işlemi minimal düzeyde yapılacak meme küçültme operasyonlarında memedeki yağ dokusunun yüksek olması durumunda ve kombine bir planlama ile meme dikleştirme operasyonlarına dahil edilebilmektedir.

Hangi Bölüm Doktoru Bu Ameliyatı Yapar?

Tüm estetik operasyonların uzman doktorlar tarafından yapılması gerekmektedir. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olan doktorlar meme dikleştirme operasyonunu yapabilirler. Estetik operasyonlarla ilgili olarak unutulmaması gereken bu operasyonların çok hassas olduğu, uzmanlık gerektirdiği ve mutlaka ameliyat için uygun bir merkezde steril şartlar altında yapılması gerektiğidir.

Korse Kullanacak mıyım?

Meme dikleştirme operasyonu sonrasında yaklaşık 1 aylık süre ile korse kullanılması gerekebilir. Korse kullanımının temel nedeni bölgenin olması gerektiği gibi şekillenmesini sağlamaktır. Korse kullanımı operasyondan sonra doktorun önerdiği süre boyunca aralıksız olarak yapılmalıdır. Sonrasında ise sadece gündüzleri olacak şekilde yarım gün kullanımı uygundur. Eğer meme dikleştirme operasyonu ile birlikte kombine olarak meme büyütme veya meme küçültme gibi başka operasyonlarda yapılırsa korse kullanım süresi ve şekli farklılık gösterebilir.

Hangi Durumlarda Meme Dikleştirme Ameliyatı Yapılamaz?

Meme dikleştirme estetiği yaptırmak isteyen kişilerin operasyona engel teşkil edecek bir hastalığının olmaması gerekir. Hamileler ya da emzirme döneminde olan kişiler operasyon için emzirmenin bitişinden sonra 1 yıl kadar beklemelidir. Kişinin genel sağlık durumu operasyon için uygun değilse, kronik bir rahatsızlığı varsa ya da hasta gerçekçi beklentilere sahip değilse meme dikleştirme operasyonu yapılamaz.

Başarı Oranını Belirleyen Faktörler

Operasyonun başarılı olmasında etkili olabilecek farklı unsurlar vardır. Öncelikle operasyon planının kişi özelinde yapılması gerekir. Meme estetiği alanında uzmanlaşmış bir estetik cerrahın yaptığı operasyonda istenilen sonuç elde edilir. Ancak operasyon sonrasındaki iyileşme sürecinde doktorun önerilerine harfiyen uyulması ve dikkat edilmesi de başarı açısından çok önemlidir.

Meme Kanseri Riskine Karşı Ne Yapmak Gerekir?

Yapılan araştırmalara göre gündelik hayatta yapılacak olan ufak tefek değişiklikler ile meme kanseri riski yüksek olan kadınlarda bile riski düşürmek mümkün hale gelmektedir. Alkol alımını azaltmak, sigara içmemek, aşırı kilodan kurtulmak, fiziksel olarak aktif olmak, radyasyona ve çevresel kirliliğe maruz kalmamak meme kanseri riskini önemli ölçüde düşürmektedir.

Ameliyat Sonrası Sütyen Tercihi

Meme kaldırma estetiği sonrasında sütyen tercihi çok önemlidir. Operasyondan hemen sonra, iyileşme sürecinde operasyona özel korse kullanılması gerekir. Sporcu sütyenlere benzeyen özel medikal korseler ile iyileşme süreci desteklenir. İyileşme süreci bitinceye kadar balenli ya da dantelli sütyen modelleri kullanılması önerilmez.

Sarkan Göğüsleri Dikleştirme ve Küçültme Aynı Anda Yapılabilir mi?

Meme dikleştirme ve meme küçültme estetiği bir arada yapılabilmektedir. Kombine olarak planlanan bu operasyonların kalıcılığı daha uzun süreli olmaktadır. Fazla meme dokusunun alınması ile boyut küçültülürken yeni meme boyutuna uygun olacak şekilde deri alınarak memenin yeni şekli ortaya çıkarılır.

Sarkan Göğüsleri Dikleştirme ve Büyütme Aynı Anda Yapılabilir mi?

Meme büyütme estetiği meme dikleştirme estetiği ile kombine olarak yapılabilmektedir. Küçük göğüslerin sarkmayacağı düşünülse de bu düşünce doğru değildir. Küçük göğüslerde de sarkma meydana gelebilir. Bu nedenle hem meme boyutunu ideal hale getirmek hem de sarkmanın etkilerini ortadan kaldırmak için kombine estetik planlaması yapılabilmektedir.

Meme Kaldırma ile Memede Önceden Oluşan Çatlakları Düzelir mi?

Meme kaldırma operasyonu meme üzerindeki tüm çatlakların giderilmesini sağlamaz. Belirli bir bölgeden fazla deri alınması sadece o bölgedeki çatlakların giderilmesine yardımcı olur. Sarkma giderildiğinde ve bölgede toparlanma sağlandığında dokuda belirli bir gerginlik yaratılır ve bu bazı çatlakların giderilmesine yardımcı olur.

Dikleştirme İşlemi Sonrası Tekrar Sarkar mı?

Meme dikleştirme operasyonu sonrasında başarılı bir iyileşme sürecinin geçirilmesi operasyonun etkilerini ve kalıcılığını arttırır. Ancak operasyondan sonra kilo alıp vermek, hamile kalmak gibi durumlar sonucunda meme bölgesinde tekrar sarkma meydana gelebilir.

Dikleştirmezsem Ne Sorun Yaşarım?

Meme dikleştirme operasyonu yaygın olarak görüntüde meydana gelen deformasyonların düzeltilmesi için yapılır. Kişinin kendine olan güvenini yerine getirmek, dış görünüşü ile barışmasını sağlamak bu operasyonun en önemli etkileri arasında yer almaktadır. Ayrıca sarkma sonucunda memenin katlanma çizgisinde tahrişe bağlı yaralar meydana gelebilir. Bu yaraların tekrar etmemesi için meme dikleştirme operasyonu yapılması gerekmektedir.

BENZER MAKALELER

Dolgu Uygulamaları Hakkında Merak Edilenler

No Comments
Ameliyatsız yüz estetiği uygulamaları içerisinde en popülerler arasında yer alan dolgu uygulamaları; 18 yaşını dolduran kadınlara ve erkeklere gerçekleştirilebilir. İlerleyen zamana, genetik ve çevresel faktörlere bağlı olarak ciltte oluşan kırışıklıkların,…

Estetik Operasyonlar Bağışıklık Sistemini Etkiler Mi?

No Comments
Bağışıklık sisteminin sağlığın korunmasındaki öneminin giderek daha çok anlaşıldığı bir süreçten geçiyoruz. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için çeşitli yöntemlere başvuruyor; beslenmemizden egzersiz rutinimize kadar birçok konuda elimizden gelenin en iyisini yapmaya…

Kadınlarda Erkek Tipi Saç Dökülmesi

No Comments
Saç dökülmesi ve kellik sorunu genel olarak erkeklerle özdeşleştiriliyor. Ancak kadınların da saç dökülmesi nedeniyle kellik ile yüzleşebileceği biliniyor. Erkeklerde sıklıkla görülen ve “androgenik alopesi” olarak adlandırılan erkek tipi saç…

Liposuction ve Karın Germe Sonrası Kilo Alınır mı?

No Comments
Liposuction ve karın germe ameliyatları sıklıkla tercih edilen estetik operasyonlar arasında yer alıyor. Diyet ve egzersiz programlarına dirençli inatçı yağlardan ve yaşlanmaya, doğuma ve dramatik kilo kayıplarına bağlı olarak oluşan…

Meme Protezleri Değiştirilmeli mi?

No Comments
Daha dolgun ve şekilli memelere sahip olmak isteyen kadınlar meme büyütme ameliyatlarına başvuruyor. Farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilen meme estetiği sırasında farklı malzemelerden, farklı şekillere sahip meme protezleri kullanılarak kişinin vücuduyla orantılı…

PRP Tedavisinin Saça Faydaları

No Comments
Kişinin kendisinden alınan kanın santrifüj edilmesi sonucu elde edilen trombosit zengini doğal plazma sıvısının cildin sorunlu bölgelerine enjeksiyonu prensibine dayanan PRP tedavisi, günümüzde hem saç ekimi öncesinde hem saç ekimi…

Saç Köklerine Teknolojik Bakım: Saç Lazeri

No Comments
Günümüzün stresli koşulları, hava kirliliği, beslenme hataları ve yetersiz uyuma gibi çevresel faktörler saç dökülmesini hem kadınlar hem de erkekler için ciddi bir kozmetik sorun haline getiriyor. Yaşlanmanın ve genetik…

Zayıflama Sonrası Sarkan Deri Nasıl Toparlanır?

No Comments
Aşırı kilo başta karın derisi olmak üzere vücudun diğer kısımlarında da hacimsel büyümeye neden oluyor. Yağ hücrelerinin birikmesi ve çoğalması sonucu artan genişleme ciltte gerginliğe yol açıyor. Ciltte meydana gelen…
Menu
tr Turkish
X