Dr. Duran Çekiç

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

Eğitimi 

1995‐2000 Tarsus Musa Bengi İlkokulu’nda eğitim gördüm.

2000‐2003 Tarsus İbrahim Kozacıoğlu Ortaokulu’nda eğitim gördüm.
2003‐2006 Mersin 75. Yıl Anadolu Öğretmen Lisesi’nde eğitim gördüm.
2006‐2012 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim gördüm.
2014‐2019 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim dalı bünyesinde asistan hekim olarak eğitim gördüm.

Mesleki Deneyimi

2012‐2014 Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde pratisyen hekim olarak çalıştım. Aralık‐2019 tarihinden itibaren Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi’nde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzman hekimi olarak görev yapmaktayım.
Başarılar

17‐21 Ekim 2018 tarihinde Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen 40. Ulusal Kurultay’da Asistan Bildiri Yarışması’nda ”Yağdan Elde Edilen Mezenkimal Kök Hücrelerin Yağ Hücrelerine Diferansiyasyonu ve Proliferasyonu Üzerine Kitosan Doku İskelesinin Etkisi” isimli çalışmam ile 3. olarak dereceye girdim.

Kongreler ve Toplantılar 

27‐30 Ekim 2016 tarihinde Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen 38. Ulusal Kurultay’ına katıldım.
09 Eylül 2017 tarihinde Mersin El ve Mikrocerrahi Toplantısına katıldım.
17‐21 Ekim 2018 tarihinde Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen 40. Ulusal Kurultay’ına katıldım.12‐13 Ocak 2019 tarihinde Estetik Plastik Cerrahi Derneği ”23. Ulusal Kongresi”ne katıldım.

Kurslar

16‐17 Ekim 2014 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Koordinasyon Kurulu tarafından gerçekleştirilen Uzmanlık Öğrencileri Bilgilendirme, Uyum ve Eğitim kursunu başarıyla tamamladım.
9‐12 Mayıs 2019 Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ve Mersin Üniversitesi tarafından düzenlenen TPRECD XII. Rinoplasti ve V. Yüz Estetiği Kursu’na katıldım.

16‐17 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen Closed Atraumatic Rhinoplasty Course’na katıldım.

Sempozyum

24.12.2016 tarihinde Mersin’de düzenlenen Üst ekstremite bloklarıiçin US ile görüntüleme sempozyumuna katıldım.
07.09.2018 tarihinde Türk Farmakoloji Derneği, Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Çalışma Grubu ve Mersin Üniversitesi Kök HücreBirimi tarafından düzenlenen Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Sempozyumu’na katıldım.

Sunum ve Posterler 

11‐14 Ekim 2017 tarihinde Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen 39. Ulusal Kurultay’ına Kemik invazyonu yaparak patolojik blow out fraktürüne neden olan nüks bazal hücreli karsinom olgusu isimli posterimi sundum.
17‐21 Ekim 2018 tarihinde Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen 40. Ulusal Kurultay’ında ”Mandibula Subkondil Fraktürlerinde Risdon İnsizyonu ile Açık Redüksiyon İnternal Fiksasyon” isimli sözlü tebliğimi sundum

duran hoca
Menü
Translate »